Bölüm 826: Elmas Tanrı

avatar
2289 19

Emperor’s Domination - Bölüm 826: Elmas Tanrı


 

Bölüm 826: Elmas Tanrı

 

O anda tarikat Ceset Tanrısının kontrolünü geri kazanmış gibiydi. Aniden dönüp kötücül elini uzatmadan önce uyandı. Avucu geldi ve yolundaki her şeyi ezdi. Haykırışlar yankılanırken İttifak'ın binlerce öğrencisi kanları saçılırken ezilerek öldürüldü.

 

Ceset Tanrısı ağzını açıp tüm kanı emdi. Bu manzara izleyenleri ürküttü, savaş alanından mümkün olduğunca uzaklaşmalarına neden oldu.

 

“Ne yapıyorsunuz!” O anda Kutsal Şeytan Lideri öfkeyle bağırdı. Koalisyonun tüm elderleri ve uzmanları Mezar Tarikatına doğru bakıyordu

 

“Ceset Tanrısı Li Qiye'den kurtulacak kadar güçlü olmak için kan ile dolması gerek. Zafer için fedakarlıklar gereklidir!” Mezar Lideri soğukça konuştu.

 

Ceset Tanrısı kanlı gözleri ile döndü ve bir iblis gibi Li Qiye'ye baktı.

 

Ancak, Li Qiye sadece sırıttı. Ölüm Faslı döndü ve çınlama sesiyle birlikte cesedin bedeninin içindeki kanun aydınlandı. Ceset Tanrısı anında bir kez daha etkilendi ve zihni zayıfladı.

 

“Öldürün onu!” Mezar Tarikatı durumun iyi olmadığını biliyordu. Kendilerini tutmadılar ve daha fazla Uzun Ömür Kanı harcayarak Li Qiye'yi öldürmek istediler; Li Qiye'ye cesedi kontrol şansı vermek istemiyorlardı.

 

Ceset Tanrısı öldürme arzusu ile ilerledi. Kötücül enerjisi her yeri süpürerek karanlığa çevirdi. Sanki bu acımasız iblis bu bölgenin hükümdarıydı!

 

Li Qiye yaklaşan saldırı karşısında gözünü bile kırpmadı. Ölüm Faslı bir kez daha hareketlendi. Kontrolü altındaki tüm iskeletler Ceset Tanrısına doğru hareketlendi. Binlercesi onu durdurmak için bir iskelet duvar oluşturdu.

 

“Boom!” Ancak bu kemik duvar Ceset Tanrısını engelleyemedi. Kısa süre içinde iskeletler ezildi ve kırık kemikler her yere uçtu.

 

Bu manzara Ceset Tarikatına büyük bir acı veriyordu, bu iskeletleri büyük çabalar harcayarak geliştirmişelerdi ancak Li Qiye yüzünden şu an yok edilmişlerdi.

 

Ceset Tanrısı gök yok eden momentumu ile Li Qiye'ye ilerlemeye devam etti. Li Qiye kaşlarını kaldırdı ve fasıl bir kez daha hareketlenirken canavara doğru parladı.

 

“Zzz~~” Bir anda fasıldan gelen ölüm enerjisi Ceset Tanrısını sardı ve onun durmasına enden oldu. Ardından enerji dalgaları bedenine girdi ve çok daha cızırtılı sesler oluşturdu. Ceset Tanrısının kanlı ışığı anında ölüm enerjisi tarafından emildi.

 

Li Qiye fasılı kontrol ederken Ceset Tanrısı itaatkar şekilde yanında durdu; tamamen onun kontrolü altındaydı.

 

“Hayır...” Mezar Tarikatının elderleri kontrolü kaybettikten sonra haykırdı. Bu onlar için çok büyük bir darbeydi.

 

Li Qiye konuştu: “Ölü bir Anka'yı bile kontrol edebilirken bu cesetten bahsetmeye bile gerek yok.” Mezar Tarikatının ölü kontrol yeteneği harika olsa da Ölüm Faslı ile kıyaslandığında sadece önemsiz bir numaraydı.

 

Ceset Tanrısının kontrolünü kazandıktan sonra Li Qiye daha fazla bizzat harekete geçmek istemedi bu nedenle ilgisizce konuştu: “Hepsi senin.”

 

Jian Wushuang'ın gözleri oklar gibi alevlendi. Elindeki yay aydınlanırken ‘Formasyon’ oklarını fırlattı. Bir kez daha ok yağmurları göğü kapladı ve her yerden haykırışların yayılmasına neden oldu.

 

“Sheng Fei, gizli kozun nerede? Kristalize Deniz Tarikatının ataları nerede?!” Sefil haykırışların arasında Kutsal Şeytan Lideri kızgınca Sheng Fei'ye bağırdı.

 

Sheng Fei de oldukça gergindi. Kristalize Deniz Tarikatı ona yardım etmeye söz vermişti ama henüz ortaya çıkmamışlardı. O anda daha fazla bekleyemedi ve homurdandı: “Elder Xu, Kristalize Deniz Tarikatınız bize verdiği sözü unutamaz!”

 

“Acelen nedir, burada değil miyiz?” Soğuk bir ses cevapladı. Bir patlama ile birlikte gökyüzünden yeşim sütunlar indi ve kendilerini toprağa gömdü.

 

Devasa sütunlar bir anda Li Qiye'nin çevresindeki alanı mühürledi. Sonsuz kutsal ışık ortaya çıktı; onlar beyaz ve ilahiydi, sanki tüm bölgeyi kaplarken göklerin krallığıymış gibi bir his veriyordu.

 

Bu büyük formasyonun içinde beş figür belirdi. Hepsi tüm kötülükleri defedebilecek kadar kutsal ve dokunulmaz görünüyordu.

 

“Şeytan Çıkarma Formasyonu, Kristalize Deniz'in Beş Atası!” Uzaktaki biri formasyonun ve içindeki beş figürü tanıdı.

 

“Kristalize Deniz Tarikatı?” Li Qiye bunu gördükten sonra sırıttı.

 

O noktada neden bu ordunun Li Qiye'ye karşı hamle yapmaya cüret ettiği anlaşılmıştı. Kristalize Deniz Tarikatı onları destekliyordu!

 

“Yardım edin...” Her yerden haykırışlar geliyordu. Jian Wushuang'ın ok formasyonu altında kan nehirler gibi akmaya devam ediyordu. Ordu gücünün büyük kısmını kaybettiğinden Sheng Fei yardım için haykırmıştı.

 

Ancak beş ata Sheng Fei'yi önemsemiyordu. Hedefleri Li Qiye idi bu nedenle diğer kişiler onların dikkate almasına layık değildi.

 

“Kaçın!” Formasyon içindeki bazı kişiler korktu. Kaçmayı denediler ancak uzaklaşamadan kaotik oklar tarafından öldürüldüler.

 

Kısa süre içinde ittifak ordusu Jian Wushuang tarafından tamamen bozguna uğratıldı. Savaş alanındaki hareket öğretilerini bile unutmuşlardı. Ölüm tehdidinin altında kimse kalıp savaşmak istemiyordu. Hepsi bu cehennem deliğinden kaçmaya çalışıyordu.

 

“Şeytan Çıkarma Oluşumu?” Li Qiye bu formasyona güldü. “Bu ölü kontrol yeteneğinin kötücül bir kanun olduğunu gerçekten düşünüyor musunuz?”

 

“Deneyip öğrenebiliriz.” Bir zil sesine benzeyen heybetli bir ses duyuldu.

 

Sonsuz ilahi ışığın arasında altıncı figür belirdi. Bu aşırı şık bir yaşlı adamdı. Orada ilahi bir heykel gibi duruyordu. Bedeni altın bir zırh gibi altın bir ışık yayıyordu.

 

“Elmas Tanrısı! O Kristalize Deniz Tarikatında Tanrı Krallar tarafından bile öldürülemediği söylenene bir varlık!” Uzaktan izleyen bir Şeytan Kral bu yaşlı adamı gördükten sonra haykırdı.

 

Geçmiş nesilden olan uzmanlar bile bu ismi duyduktan sonra şaşırdı. İçlerinden biri mırıldandı: “Bu nasıl bir nefret böyle? Kristalize Deniz Tarikatı ikinci koruyucu atalarını bile davet etmiş.”

 

“Bu öldürülemeyen bir varlık.” Büyük bir karakter Elmas Tanrısının kimliğini bildiğinden derin bir nefes aldı.

 

Nesillerdir tarikat içinde az kişi Cennet'in İradesi Kristal Fiziğini başarıyla çalışabilmişti ve Kristal Tanrısı onlardan biriydi! Oda aydınlanıp en sonunda bir Erdemli Örnek haline gelen bir altın külçe parçasıydı.

 

Bu fiziği kullanan az kişiden biri olsa da Genç Asil Peri Yu'dan çok daha zayıftı. Bunun nedeni Peri Yu'nun orijinal formunun bir Odaklanmış Çelik Mücevheri olmasıydı, bu Genç Asil Jing Yu'nun gerçek formuna çok yakın olduğundan Genç Asil eşsiz bir doğuştan gelen avantaja sahipti.

 

Bu nedenle Elmas Tanrısının altın külçe formu bu konuda Genç Asil ile kıyaslanmazdı. Ancak Elmas Tanrısının yetenekleri de üstündü. Gençliğinde birçok kişinin şüphe etmesine rağmen kristal fiziğini başarı ile geliştirmişti. Ancak Genç Asil altı gün altı gece sürdürebilirken Elmas Tanrısı sadece bir saat bunu yapabiliyordu!

 

Yine de Elmas Tanrısı yenilmez olarak kalmıştı. Nesli sırasında üç Tanrı kral tarafından pusuya düşürülmüş ve fiziği nedeniyle bu pusudan kaçabilmişti. Üstelik yara bile almamıştı! O andan itibaren Tanrı Krallar tarafından bile öldürülemeyeceği söylenerek övülmüştü.

 

“O demek bu kristal fiziğine sahip bir altın topağıymış.” Li Qiye tanrının görünüşü karşısında gülümsemeden edemedi. Gelişinin nedenini biliyordu.

 

“Küçük, gizli silahını teslim et, belki seni bağışlayabilirim!” Elmas Tanrı'sının sesi oldukça ciddiydi. Li Qiye'ye dağ kadar kudretli bedeni ile baktı. Önünde duran herkes dehşet verici bir baskı hissederdi.

 

Li Qiye'nin Genç Asil'in kristal fiziğini kırma haberinden sonra Kristalize Deniz Tarikatından kimse bu imkansız olduğundan dolayı buna inanmaya cüret edememişti. Fizikleri aşırı güçlü bir varlık tarafından bastırılabilirdi ama tamamen ortadan kaldırılması imkansızdı. Bu nedenle elderler Li Qiye'nin fiziklerini delebilen veya etkisiz hale getirebilen kötücül bir silah kullandığını düşünmüşlerdi! Bu nedenle tarikat beş elderini şeytan çıkarma formasyonu kullanmak için görevlendirmişti.

 

Hepsi bir taş ile iki kuş öldürmek istiyordu. Öncelikle fiziklerini yenebilen kötücül silahı bastırabileceklerdi. İkincisi olarak da Li Qiye'nin ölüleri kontrol edebilen kötücül sanatını etkisiz hale getireceklerdi.

 

Aynı zamanda kinci koruyucu ataları olan Elmas Tanrısını çağırmışlardı!

 

“Gizli silah mı? Böyle bir şey yok” Li Qiye gülümsedi ve ona baktı: “Ayrıca, gerçekten kristalize fiziğinin hayatını koruyacağını düşünüyor musun?”

 

“Küçük aşırı kötücül silahın olsa bile bugün seni bekleyen tek şey ölüm. Tanrı Hükümdarları öldürebilir misin önemli değil, benim önümde bir değeri yok.” Elmas Tanrısı soğuk bir şekilde ilan etti.

 

O noktada tanrı güçlü bir imparatorluk aurası yayarak herkesin kontrolsüzce titremesine neden oldu.

 

“Yani beni durdurmak için sadece şeytan çıkarma formasyonu değil ayrıca bir imparatorluk silahı getirdin.” Li Qiye aurayı hissetti ve gülümsedi.

 

Kristalize Deniz Tarikatı bu sefer hazırlıklıydı. Li Qiye'nin yöntemlerini durdurmayı hedeflemişlerdi ve imparatorluk silahı da getirmişlerdi. Li Qiye onların kristal fiziğini kırabilse de Elmas Tanrısı imparatorları tarafından bırakılan silah ile Li Qiye'nin kötücül silahını durdurabileceğine emindi.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42666 Bölüm Sayısı


creator
manga tr