Bölüm 827: Ceset Tanrısı'nın Dönüşümü

avatar
2292 19

Emperor’s Domination - Bölüm 827: Ceset Tanrısı'nın Dönüşümü


 

Bölüm 827: Ceset Tanrısı'nın Dönüşümü

 

Elmas Tanrısı gibi bir varlık, silahından gelen imparatorluk aurası ile birlikte Tanrı Krallar dışında herkesi temkinli hale getirebilirdi. Efsanevi Usta ve Ebedi Varlıklar bile dikkatli hale gelirdi.

 

Li Qiye ilk önce formasyona ardından da Elmas Tanrısı'na baktı. Hala her zamanki gibi kaygısızca gülümsüyordu: “Madem bu kadar kendine güveniyorsun o zaman başlayalım. Neyin var göster bakalım.”

 

“Saldırın!” Elmas Tanrısı gözlerindeki soğuk parıltı ile emretti.

 

Beş ata anında formasyonu etkinleştirdi. Sonsuz kutsal ışık bir parlaklık topuna dönüşerek Li Qiye'nin Ölüm Faslı'na doğru ilerledi.

 

Elmas Tanrısı Li Qiye'yi canlı yakalayarak Kristal Fiziğini kırmasının ardındaki sırrı öğrenmek istiyordu.

 

Li Qiye'nin güçlü ölü kontrol yeteneği herkes tarafından biliniyordu, bu nedenle tarikat önce bu sanatı durdurmak istemişti. O olmadan Li Qiye Elmas Tanrısı'nın önünde bir hiçti.

 

Bu formasyon oldukça ünlüydü. Ölümsüz İmparator Jing Yu tarafından oluşturulmuştu ve tüm kötülükleri def edebilirdi. Cehennemden gelen bir iblis bile bu formasyonun önünde parçalanırdı.

 

Ancak ne kadar kutsal veya bir Ölümsüz İmparator tarafından güçlendirilmiş olursa olsun Li Qiye'nin Ölüm Faslı'na etkisi yoktu.

 

“Ne?! İmkânsız!” Beş ata inançsızlık içinde haykırdı.

 

Herkes ölü kontrol sanatlarının kötücül bir doğaya sahip olduğunu bilirdi. Kötücül olmasa bile şeytan çıkarma formasyonu tarafından yine de bastırılırdı. Ancak Li Qiye'nin faslı etkilenmemişti.

 

“Eğer benim sanatım kötücülse sizin ölümsüz imparatorunuzun kanunları da haksız ve erdemsiz!” Li Qiye'nin faslı kutsal ışıktan etkilenmemişti. Ona en ufak etkisi yoktu.”

 

O anda fasıl hareketlendi. Ceset Tanrısı bir adım ileri atarak ayakları altındaki alanı parçaladı. Tüm formasyon sarsıldı ve kutsal ışığın çoğu saçıldı.

 

“Bastırın onu!” Elmas Tanrısı'nın ifadesi hareket eden Ceset Tanrısı'nı gördükten sonra battı. Beş ataya emretti. Ceset Tanrısı Mezar Tarikatı'nın nihai silahıydı, dehşet verici ve korkutucuydu. Elmas Tanrısı gibi bir varlık bile bu canavarın karşısında oldukça dikkatli olurdu.

 

Beş ata formasyonu güçlendirdi. Bir anda kutsal ışık yükselen bir nehir gibi cesedin bedenini sardı. Temas ettiğinde cızırtılı sesler duyuluyordu. Yeşil bir duman bedeninden çıktı. Kutsal ışığın baskısı altında ceset hareket edemedi ve zaman zaman homurdandı. Bu homurtu bir iblisten geliyor gibiydi ve herkesin ürpermesine neden oldu.

 

Formasyonun ışığı Ceset Tanrısı'nı arındırırken iblis de vampire dönmüş gibiydi. Bedeninde ışığın dokunduğu yerlerden bir duman yükseliyordu. Yoğun kötücül enerjisi bu ışık tarafından temizleniyordu.

 

Elmas Tanrısı, Ceset Tanrısı'nın durumunu gördükten sonra burnundan soludu. Keskin gözleri Li Qiye'ye baktı. Ceset Tanrısı ve başka bir ölümsüz olmadan Li Qiye onun gözünde bir karıncadan farksızdı.

 

Ancak Li Qiye bunu önemsemiyordu. Ceset Tanrısı'nın fromasyon tarafından bastırılmasını göz ardı etti.

 

Uzaktan izleyenler bu manzara karşısında irkildi. Li Qiye'nin güçlü kötücül sanatı nihayet bastırılmıştı. Bu şeytan çıkarma formasyonu gerçekten akıl almazdı.

 

“İmparatorluk mirası olmaya layık. Bu büyük formasyon tüm kötülükleri kolayca temizleyebiliyor!” Biri mırıldandı.

 

Öte yandan Jian Wushuang bir katliam yapıyordu. İttifak onun tarafından avlanırken tamamen kargaşa içindeydi. Eindeki Dokuz Söz Gerçek Yayı ile binlerce mil uzaktakileri bile öldürebiliyordu.

 

“Ahh!” Haykırışların arasında bu fırtınayı başlayan Sheng Fei ölümden kaçamadı. En sonunda Jian Wushuang'ın oklarından biri tarafından öldürüldü. Bedeni düştü ve kanı her yere saçıldı.

 

Jian Wushuang şu an bir Ölüm Tanrıçası gibiydi. Duruşu zirveye ulaşmıştı, yoluna çıkan herkesi katlediyordu. Korku dolu oldukları için onu görenler yolunu değiştirirdi.

 

“Rawrrr!” Ceset Tanrısı sanki büyük bir acı içindeymiş gibi kutsal ışığın altında haykırdı.

 

Elmas Tanrısı bunu gördü ve Li Qiye'ye bakıp güldü: “Bu senin kozun mu? Şimdi teslim ol ve sırlarını açığa çıkar, tarikatımız belki seni bağışlayabilir!”

 

Li Qiye gülümsedi ve çenesine dokunurken yavaşça konuştu: “Heyecanlı olmak için biraz erken değil mi? Tekrar bak.”

 

“Boom!” Aniden olaylar değişti. Ceset Tanrısı bir anda göz alıcı bir ışık yaydı. Sonsuz kutsal ışık göğe doğru yükseldi.

 

“Ne...” Bu ani değişim dışarıdaki gelişimciler, beş ata ve Elmas Tanrısı'nı şok etti. Ceset Tanrısı kötücül bir canavardı, nasıl olur da güçlü bir kutsal ışık yayabilirdi?”

 

O anda inanılmaz bir şey oldu. Göğe yükselen kutsal ışık devasa bir girdap haline geldi. Yüksek sesli patlamalar ile birlikte bu girdap her şeyi yutan bir kara deliğe dönüşüp formasyondaki tüm kutsal ışığı emdi.

 

Beş ata dehşete düştü. Formasyon artık onların kontrolünde değildi, kutsal ışık Ceset Tanrısı tarafından emilmişti.

 

“Boom!” İlahi sütunlar parçalandı. Formasyon ışığının çalınmasının ardından dağıldı.

 

Kötücül enerji ile birlikte kutsal ışık da dağıldı. Ceset Tanrısı gerçek görünümünü ortaya çıkardı. Bu zarif ve asil görünen orta yaşlı bir bilgindi. Kimse onunla kötücül enerji yayan Ceset Tanrısı'nı bağdaştıramazdı.

 

Çoğu kişi bu cesedin sarı dişleri ve yeşil derisi olduğunu hayal ederdi. Böyle bir beyefendi görüntüsüne sahip olacağını kim düşünürdü ki?

 

Ancak bu adamda yaşam belirtisi yoktu, hala bir cesetti.

 

Beş ata da dâhil Ceset Tanrısı'nın gerçek görüntüsünü gördükten sonra birçok kişi sersemledi.

 

Elmas Tanrısı bu cesedi tandı ve şok içinde haykırdı: “Bu… Bu Mezar Öncülü'nün oğlu değil mi?!”

 

Kalabalık bu sözler karşısında şaşırdı, ceset Mezar Öncülü'nün oğluydu! Kimse bu habere inanamıyordu ve buna Mezar Tarikatı da dâhildi! Öncülleri, oğlunu Ceset Tanrısı haline getirmişti, bu ne kadar korkutucu bir şeydi?

 

Nedenini ise kimse bilmiyordu.

 

“Mezar Tarikatı kötücül yolda ilerliyor. Böyle güzel bir ceset kan beslemesi nedeniyle mahvolmuş.” Li Qiye sonuçtan memnun şekilde gülümsedi: “Şeytan Çıkarma Formasyonunuz güçlü bir kutsal enerji taşıyordu. Böyle bir güç onun bedenindeki kötücül kan enerjisini defetmek için mükemmel bir şey. Hepinize teşekkür etmeliyim. Formasyon olmadan kötücül kan enerjisini defetmek çok çaba harcatırdı.”

 

Bu sözler Elmas Tanrısı ve beş atanın ifadeleri çirkinleştirdi. Li Qiye onları kullanmıştı!

 

“Bu velet çok şeytani!” Birçok kişi bunu duyduktan sonra şaşırdı. İlk başta formasyonun Ceset Tanrısı'nı bastıracağını düşünmüşlerdi. Li Qiye'nin formasyondan yararlandığını kim düşünürdü? Bu korkutucu bir şeydi.

 

“Benim sıram.” Li Qiye beş ataya gülümsedi. Fasıl hareketlendi ve ölüm enerjisi bedenini doldurdu.

 

“Boom!” Büyük bir patlama ile Ceset Tanrısı saldırdı. Bedeni ışık ışınına döndü ve kan sıçrarken haykırışlar duyuldu. Beş ata anında öldürülürken kanları pınarlar gibi aktı.

 

“Küçük hayvan, ölmek istiyorsun!” Küçüklerinin gözleri önünde öldürülmesi Elmas Tanrısı'nı öfkelendirdi. Li Qiye'ye doğru ilerledi.

 

Ancak daha hedefine ulaşamadan önce Ceset Tanrısı önünde belirdi ve saldırısını kolayca durdurdu.

 

Li Qiye olduğu yerde dururken ilgisizce yorumladı: “Tanrı Hükümdar olmaktan çok uzaksın, bu Ceset Tanrısı ile kıyaslanamazsın.”

 

“Güzel, güzel… O zamanların bu eşsiz dâhisini kontrol edeyim o zaman!” Elmas Tanrısı'nın bükülmüş bir ifadesi vardı. Li Qiye'yi bu cesedi yenmediği sürece yakalayamazdı.

 

“İmparatorluk silahı veya Kristal Fiziği olmadan onun dengi değilsin.” Li Qiye kıkırdadı ve Ölüm Faslı'nı kontrol ederken ölüm enerjisini yükseltti.

 

“Boom!” Zalimane Ceset Tanrısı, Elmas Tanrısı'nı ezdi

 

Tanrı böyle küçümsendiği için öfkelendi ve kafa kafaya karşıladı.

 

“Gümbürtü!” Bir anda Ceset Tanrısı ve Elmas Tanrısı gökyüzünde beş darbe alışverişinde bulundu ve yıkıma neden oldu.

 

“Boom!” Elmas Tanrısı bir ağzı dolusu kan tükürürken ceset tarafından uçuruldu.

 

“Geber!” Öfkeli Elmas Tanrısı sonunda imparatorluk silahı ile saldırdı. Gökyüzünü geçti ve gökleri bastırdı. Öte yandan Ceset Tanrısı sanki dans ediyormuş gibi yükseldi, yaklaşan imparatorluk silahına karşı sel ejderi gibi karşılık verdi.

 

“Bang!” Savaş devam ederken güneş ve ay parlaklığını kaybetti. Birçok kişi bu korkutucu savaş nedeniyle korkudan gerildi.

 

Elmas Tanrısı gerçekten elindeki silah ile çok daha güçlü hale gelmişti. Bir Tanrı Hükümdar bile bu kombinasyonun karşısında geri çekilmek zorunda kalabilirdi!

 

Ancak Ceset Tanrısı'nın gücü hayal gücünün ötesindeydi, özellikle formasyon tarafından arındırıldıktan sonra fazlasıyla güçlü hale gelmişti. Sanki gerçek gücünü sonunda ortaya çıkarabilmişti!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42666 Bölüm Sayısı


creator
manga tr