Bölüm 800: Cennet Bastıran Yumruk

avatar
1981 17

Emperor’s Domination - Bölüm 800: Cennet Bastıran Yumruk


 

Bölüm 800: Cennet Bastıran Yumruk

 

Jian Wushuang derin bir nefes aldı ve en güçlü savunma silahını çağırdı. Uğuldama sesi ile birlikte kutsal bir ışık büyük imparatorluk kudreti ile göğü sardı. Önünde büyük bir imparatorluk şehri vardı.

 

Bir anda tüm şehrin sorumluluğunu üstlendi. Ölümsüz İmparatorun evrensel kanunları şehri bariyer katmanları ile sardı. Bu nihai, zapt edilemez bir savunmaydı.

 

“Ölümsüz İmparator Diyi Jian'ın İmparatorluk Şehri...” Bu hazineyi gören Li Qiye başıyla onayladı: “Her ne kadar bu silahın savunması en iyi onda yer almasa da hiç de fena bir imparatorluk silahı değil.”

 

İmparatorluk Şehri Jian Wushuang'nın Yaşam Hazinesi'nin ismiydi. Çağırıldıktan sonra evrensel kanunları ile şehri koruyan bir imparatora sahipmiş gibi duran bir şehre dönüşüyordu.

 

“Boom!” Başka bir dizi patlama daha duyuldu. Jian Wushuang'ın Yaşam Çarkı ortaya çıkarken yıldızların altında sonsuz kan deniz gibi belirdi. Uzun ömür kanununu sınırına kadar kullanarak Uzun Ömür Kanı'nın bir Anka gibi göğe yükselmesine neden oldu. Yaratık kanatlarını açtığı an sonsuz kan enerjisi dalgası göğü kapladı.

 

Jian Wushuang'ın kan enerjisinin güçlendirmesinin altında imparatorluk kanunları birleşerek büyük bir rünik kalkan oluşturdu ve şehrin savunmasını güçlendirdi.

 

Şehrin kendisi bile yeterince güçlüyken kalkanların eklenmesi onu çok daha sağlam hale getirmişti. Sanki şu an hiçbir şey onu kıramazdı!

 

Bu bariyerin altında Jian Wushuang'i tek hamlede yenmek bir Erdemli Örnek için bile imkansızdı. Belki bir Tanrı Hükümdar bile bunu başaramayabilirdi.

 

Aşılmaz şehir güvenini artırdı. Soğukça Li Qiye'ye baktı ve konuştu: “Devam et, beni tek hamlede nasıl yeneceksin görmek istiyorum!”

 

“Pekâlâ… Zihnen hazır olmalısın, böylece çökmezsin.” Li Qiye kıkırdadı.

 

Gözleri ciddileşirken Yaşam Çarkı göğe yükseldi. Bir anda Yin Yang Kan Denizi patladı. Kan enerjisi yavaşlama belirtisi sergilemeden yükseldi ve göğün sallanmasına neden oldu. Bu kan enerjisi Jian Wushuang'ınkinden çok daha güçlüydü.

 

Böyle domine edici bir kan enerjisi onun paniklemesine neden oldu. Onun gücü inanılmaz bir uzun ömür hazinesinden dolayı değildi, bunun nedeni Uzun Ömür Kanı'nın aşırı kusursuz şekilde saf olmasıydı. Bu dünyadaki en saf kan enerjisi olabilirdi!

 

Önceki seviyelerdeki sağlam temeli nedeniyle Uzun Ömür Kanı'nın saf olmayan hiçbir noktası yoktu.

 

“Boom!” Yüksek sesli bir patlama ile birlikte Li Qiye'nin on üç Kader Sarayı yükseldi! On üçüncü saray hemen her şeyin kontrolünü ele geçirdi! Bu sarayların açılmasıyla birlikte sonsuz dünyevi enerji geniş bir alana yayıldı. Eğer şu anki durum devam ederse Kaplan İmparator Şehri'nden alınan yer damarı Kader Sarayı'nın içinde en sonunda bir atasal damara dönüşecek ve akıl almaz bir seviye ulaşacaktı!

 

“İmkansız ...” Jian Wushuang bunu gördükten sonra şok oldu. Ne kadar kibirli olursa olsun sakinliğini koruyamadı. Kader Sarayı'nın içindeki yer damarı yeterince dehşet vericiydi ama daha korkutucu olan şey on üç saraydı! Bu tamamen duyulmamış bir şeydi!

 

Dört saray bir etki alanı, sekiz saray bir krallık ve on iki gökleri oluştururdu, peki ya on üç ne yapardı?

 

On üçüncü saray tüm alemlerin ve dokuz dünyanın yöneticisi olarak yüksekte dururdu. Yüksek gökler bile onun yükselen derinliğine ulaşamazdı.

 

“Cennet Bastıran Yumruk!” Li Qiye anında saldırdı. Herhangi bir teknik veya dönüşüme sahip olmayan bir yumruk attı!

 

Bu yumruk saraylarından gelen dünyevi enerji dalgasını barındırıyordu ve tüm dünyayı kendi için kontrol ediyor gibiydi.

 

En korkutucu şey Li Qiye'nin gerçek kaderinin içinde olan şeydi. Kör edici bir madde küçük bir tekne gibi ortaya çıktı.

 

Bu küçük tekne tüm dünyayı sırtlayabilir gibiyken Li Qiye'ye sonsuz canlılık veriyordu. O artık yüksek gökleri sırtlayıp on dünyaya hüküm sürdüğünden tek bir kişi değildi! Canlılığı çok sayıda yaşayan varlığı barındırıyordu. O anda yaşam oluşturma yeteneği oluşturmuş gibiydi. Bu nihai ve en üstün yetenekti. O tek başına milyarlarca varlık ile kıyaslanabilirdi!

 

Bu yumruk durdurulamazdı. İmparatorluk kanunları bile bu kudretli gücün altında bastırılırdı. İlahi dao bir Ölümsüz İmparatora ait olmasına rağmen haykırıyordu. Göklerin kanunları bile o an gölgede kalmıştı!

 

İmparatorluk kanunları bastırıldıktan sonra İmparatorluk Şehri bile bu yumruğa dayanamadı. “Pop!” Yumruk Jian Wushuang'a hızlıca çarptı ve kanını sıçratırken onu uçurdu.

 

Hareket edemezken doğrulmaya çalıştı. Tüm vücudu mühürlendi. Dao temeli, gerçek kaderi, kader sarayları ve imparatorluk silahı bu yumruk tarafından hapsedildi!

 

Dünya sanki zaman durmuş gibi sessizleşmişti. Li Qiye yavaşça yumruğunu indirdi.

 

Li Qiye bu nihai gücün içinde dururken mutluluk ile konuştu: “Yüksek göklerin üzerinde durup tek egemen olmak gerçekten doğru bir duygu!”

 

O anda gökyüzüne doğru baktı ve yıldırımların yoğunlaşması ile oluşan bir musibet gördü. Bu ne kadar korkunçtu?! Tek yumruğu yüksek gökleri panikletmişti!

 

Ancak musibet inmemişti. Bulutlar dağılırken gökyüzü yeniden parlak hale geldi.

 

“Yaşlı alçak gökler, görünüşe göre hala sizi tehdit edecek kadar yüksek seviyede değilim, bu nedenle beni bastırmayı denemediniz.” Li Qiye dağılan bulutları gördükten sonra hafifçe gülümsedi.

 

Bu yumruk hayal edilebileceğinden çok daha korkunçtu. Kendi yarattığı bir şeydi ve ismi Cennet Bastıran Yumruk'du. Bu isim abartı değildi. Li Qiye yüksek gökleri hedefliyordu. Bir gün tüm gizeme ulaştığında gökleri mühürleyecekti!

 

Bu yumruk on üçüncü kader sarayının ve yaşam damarının birçok nihai derinliğini ve gizemini içeriyordu! Yumruğu oluşturduğunda birçok şeyi ona bağlamıştı!

 

Yaşam damarı Nekropolis'deki altın denizin diğer tarafından elde ettiği üstün bir erdem kanunuydu. Bu, yaşamın gizemi ve yaratılış ile ilgiliydi.

 

Son meditasyon döneminden sonra Li Qiye bu erdem kanunu tamamlamak için bir şeyler geliştirmeye başlamıştı. Her ne kadar henüz tamamlanmamış olsa da ve sadece yüzde yirmi ila otuzluk kısmı hazır olsa da kapsamlı bir şeydi. Eğer bu erdem kanunu tamamlanırsa gelecekte belki de yaşam oluşturabilir ve tüm varlıkların gerçek yaratıcısı olabilirdi!

 

Li Qiye bu üstün tekniğin ismini Yaşam Damarı yapmıştı ve bu ismin anlamı oldukça belirgindi.

 

On üçüncü saray ve Yaşam Damarı'nın gücü altında Li Qiye bu dünyadaki en güçlü yumruğu yaratmayı başarmıştı. İki kanun tarafından güçlendirildiğinde gücü akıl almazdı ve yüksek gökleri öfkelendirip Li Qiye'yi bastırmaya çalışmasına neden olabilirdi!

 

Li Qiye'nin gözünde bu yumruk çağlar boyu yenilmez olacaktı! Çok sayıda Ölümsüz İmparator yumruk tekniği oluşturmuştu ama hiçbiri kendisininki ile kıyaslanamazdı. Bu yumruk tüm yumrukların gerçek egemeniydi!

 

Kimse on üçüncü saraya ve Yaşam Damarı'na sahip olmadığından ondan başkası bunu yapamazdı. Onlardan birine sahip olmak bile birini Ölümsüz İmparator yapmak için fazlasıyla yeterliyken ikisinden bahsetmeye gerek yoktu.

 

“Yumruğum nasıldı?” Li Qiye gökyüzünden Jian Wushuang'a doğru bakarken kıkırdadı.

 

Hiçbir yabancı bu kavgayı izlememişti. Bu nedenle Li Qiye yeni oluşturduğu Cennet Bastıran Yumruğu test etmeyi seçmişti.

 

Gücüne rağmen yüksek gökler bu tekniğin var olmasına izin vermeyeceği için onu kolayca kullanamazdı. Yaşam damarı veya yumruk tekniği gökleri tehdit edecek seviyeye ulaştığında gökler kesinlikle Li Qiye'yi bastıracaktı!

 

Jian Wushuang oracıkta sersemledi. Li Qiye yumruğu ile onu mühürlemese bile aptala dönmüştü.

 

On üçüncü saray mantığının sınırlarını aşmıştı. Herkes gelişimcilerin nihai zirvesinin on iki saray olduğunu bilirdi, ancak Li Qiye on üç taneye sahipti. Tarih boyunca bu benzeri görülmemiş bir olaydı.

 

Gökleri bastırabilen bu yumruğu tarif etmenin bir yolu yoktu. Çok sayıda imparatorluk kanunu görmüştü ama bu yumruk ile karşılaştırılamazlardı. Dönüşüm veya varyasyonu yoktu, sadece basit bir mühürleme yatkınlığı vardı. Ancak bu yumruk doğrudan nihai derinlik ile ilgiliydi. Hayatının sonuna kadar uğraşsa bile bunu öğrenemeyebilirdi.

 

Tamamen sarsıldı ve sakinleşemedi. Ye Qingcheng ve Mei Aonan zamanın en parlak dâhileriydi. Bu özellikle Ye Qingcheng için gerçek olan bir şeydi. Her ne kadar kibirli olsa da onun son derece yetenekli olduğunu kabul etmesi gerekliydi.

 

Ancak önünde duran Li Qiye'ye kıyasla ikisi de zirveye ulaşmak için yeterli değildi. Li Qiye'nin yumruğu bile Ye Qingcheng'nin tüm hayatını aydınlanmaya harcaması için yeterliydi!

 

Geçmişte Taş Tıp Dünyası'nda Ye Qingcheng övülürdü ve herkes kesinlikle onun bir Ölümsüz İmparator olacağına inanırdı. Bu yumruğu gördükten sonra Jian Wushuang konuşmadan edemedi: “Ye Qingcheng bir hiç!”

 

Sonunda Li Qiye'nin neden bunları söylediğini ve diğer dâhileri önemsemediğini fark etmişti!

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28216 Üye Sayısı
  • 266 Seri Sayısı
  • 38554 Bölüm Sayısı


creator
manga tr