Bölüm 799: Öldürülemez

avatar
1946 16

Emperor’s Domination - Bölüm 799: Öldürülemez


 

Bölüm 799: Öldürülemez

 

Jian Wushuang'in sözleri karşısında Li Qiye sadece gülümsedi. Nazikçe kafasını salladı ve konuştu: “Bu konuda sana birkaç şey söylemem gerek. İlk olarak atanın yayı bile beni öldüremez. Bu gerçekten acımasız bir silah, ama gerçek acımasız silah nasıl olur bilmediğin için bu sadece senin standartlarında geçerli. İkincisi, ciddi bir şekilde yanılıyorsun.”

 

“Hmph, hangi kısımda yanılıyorum?” Jian Wushuang burnundan soludu.

 

Li Qiye yayına baktı ve gülümsedi: “Bu yayı oluştururken ne düşündüğünü biliyorum. Benim ölümsüz varlıklar yarattığımı düşündün ve ölümsüz tekniğimin de kötücül olduğunu varsaydın!”

 

“Yanılıyor muyum?” Jian Wushuang dudak büktü: “Sadece yeraltının efsanevi kötücül ölümsüzü öldürülemez seviyede ölüm enerjisi emebilir!”

 

“Küçük Hanım, bu kadar dar görüşlü olma. Her ölümsüz yaratık kötücül değildir.” Li Qiye kafasını salladı: “İlk olarak ben ölümsüz bir zombi değilim. Ben mutlu, yaşayan bir varlığım. İkinci olarak ben büyük daonun gerçek derinliğinde olan en görkemli büyük yolda çalışıyorum. Sadece bu gerçek derinlikte aydınlandığında gerçek zirveyi, yani ebedi yaşam ve ölümsüzlük olarak adlandırılan şeyi görebilirsin, anladın mı?”

 

Li Qiye geçmişte Jian Wushuang'a karşı sabra sahip değildi ve ona saygı duymuyordu. Ancak şu an onunla konuşurken sabır gösteriyordu.

 

Jian Wushuang yayını kaldırdı ve övünerek konuştu: “Yayım ile senin bir ölümsüz varlık olup olmadığını öğreneceğim.” Bu yayı yapmak için büyük bir çaba harcamıştı ve onun Li Qiye'nin ölümsüzlük özelliğini etkisiz kılabileceğine inanıyordu.

 

Li Qiye cevap olarak kafasını sallamadan edemedi: “Kız, yayın gerçekten ölüleri durdurabilir ama beni durduramaz. Yayın Kutsal Sandal Ağacı'nın en eski kökünden yapılmış. Cilalandıktan sonra Kusursuz Ruh Yok Edici Sıvı'ya daldırılarak şekil almış. Sadece bu da değil onu arıtmak için Beş Element Kötücül Katleden İlahi'yi kullanmışsın. Ardından Jian Atan tarafından yapılan Tanrı Katleden On Sekiz Oku oymuşsun. Son olarak da Ruh Bastıran Ölümsüz Efsun kullanarak kazanda bir arıtma yapmışsın.”

 

Li Qiye duygu belirtisi ile övdü: “Bu gerçekten iyi bir yay. Hiç şüphesiz okçuluk daosunda inanılmaz bir yeteneğin var. Aslında atanın geçmişteki halinden zayıf değilsin. Tek üzücü şey benim ölümsüz bir varlık olduğumu düşünerek hata yapman.”

 

Jian Wushuang sersemledi. Kimse bu yayın nasıl yapıldığını bizzat kendi yaptığı için bilmiyordu. Bir tanık da yoktu. Teknikleri ve antik yöntemleri çok az kişi tarafından biliniyordu.

 

Ama Li Qiye bu süreci kolayca, sanki avucunun içi kadar biliyormuş gibi, sanki yapan oymuş gibi açığa çıkarmıştı. Bu Li Qiye'nin bu yayı yaparken onu gözetlediğinden şüphelenmesine neden olmuştu. Ancak bu imkânsızdı.

 

“Çok konuşma. Tadına bakınca anlarız!” Jian Wushuang dudak büktü ve yayını Li Qiye'ye kilitlemeye hazırlandı.

 

“Pekâlâ, başla. Beni nasıl bir seviyede yaralayabileceksin görmek istiyorum.” Li Qiye orada dünyayı önemsemez şekilde savunmasız bir şekilde durdu.

 

“Pluff!” Bir ok eşsiz bir şekilde fırladı ve kan sıçramasına neden oldu. Bir anda Li Qiye'yi delip geçti. Jian Wushuang durmadı, Li Qiye'nin bedeninde çok sayıda delik açan bir ok fırtınası oluşturdu.

 

Burada da durmadı. Bedenine delikler ekledikten sonra bir evrensel kanundan yapılmış göz kamaştırıcı bir ok fırlattı. Bu yaralarının çevresinde ortaya çıkarak tüm bedenini mühürledi. Bu tür bir kanun yaralarını parçaladı ve bedeninin çevresinde sanki sayısız Buda kötülüğü defediyormuş gibi kutsal bir iz oluşturdu.

 

Bu gerçekten de etkiliydi. Li Qiye'nin ölüm enerjisi bu baskı nedeniyle zayıfladı ve yaraları daha geç iyileşti.

 

“Hiç de fena değil. Okları bir mühür olarak kullanabildiğine göre okçuluğa gerçekten yatkınsın.” Li Qiye bu korkunç süreçte acıdan kıvranıyordu ama yine de gülebiliyordu.

 

“Zzzz…"Çok hafif bir ses duyuldu. Tam Jian Wushuang yönteminin Li Qiye'nin kötücül tekniğini bastırmakta etkili olduğunu düşündüğünde Ölüm Mührü ortaya çıktı ve yaralar normalden on kat daha hızlı şekilde iyileşmeye başladı. Sanki Jian Wushuang'nin bastırması bu kötücül sanatı durdurmakta başarısız olmakla kalmayıp onu güçlendirmiş gibiydi.

 

Bu duygu gerçekten kötü değil. Kutsal gücün ölüm enerjisine dönüşmesi saf ve yaşam dolu. Hiçbir şey bundan daha lezzetli değil.” Li Qiye acıya rağmen tarifsiz bir keyif alırken yorumladı.

 

Jian Wushuang bunu beklemediğinden dolayı şaşırdı. Haykırdıktan sonra tekrar saldırdı.

 

“Pluff!” Başka bir ok Li Qiye'ye isabet etti ve anında onu buzdan bir bloğa dönüştürdü.

 

Bu dehşet verici buz okunu attıktan sonra durmadı ve anında görünmez bir oku daha ekledi. Li Qiye'nin bedeni ile karşılaşarak onun kanının buzu lekelemesini sağladı.

 

Bu güçlü buz elementi ile Li Qiye'nin ölüm enerjisini onun tekrar canlanmasını önlemek adına mühürlemek istemişti. Bu nedenle donduğu an görünmez oklar ile birbiri ardına ona ölümcül darbeler vermişti.

 

Buz mührü ve okların saldırısı altında kesinlikle hayatta kalamayacak ve ardından da hayata dönemeyecekti.

 

Ancak Ölüm Yazıtı'nın gücü ve gizemleri onun anlama kapasitesinde olan şeyler değildi. Başka bir uğuldama sesi daha duyuldu. Li Qiye'nin yaraları bir kez daha hızlıca iyileşti. Onu öldüremiyordu!

 

“Kız, her ne kadar öncekinden güçlü olsan da, beni öldürmek için iyi fikirler bulsan da ne yazık ki saldırıların benim için ziyafet gibi.” Li Qiye gülümsedi ve kafasını salladı.

 

Yaraları ölüm enerjisine dönüştürmüştü ve onu doldurmuştu. Bu his acıya rağmen inanılmazdı!

 

“Dağıl!” Jian Wushuang bir ruhsal ok attı. Li Qiye'ye vurduğu an bedeni anında parçalandı. Çevresindeki boşluk parçalara ayrıldı, bu nedenle parçalanmış bedeni bir araya gelemedi.

 

“Pluff!” Bir ok daha yaydan çıktı. Dünyadaki en sıcak ok anında ondan geriye kalanları delip yaktı ve onu küle çevirmeyi amaçladı.

 

En kötüsü hala gelmemişti. Okun gerçek ateşi Li Qiye'nin bedeninin her köşesini kurtçuklar gibi işgal etti. Tüm bedeni küle dönene kadar durmadı.

 

Jian Wushuang'ın okçuluğu gerçekten üstündü. O yayı ve okunu kullanırken eşsiz bir algıya sahipti.

 

“Zzz…” Ancak tüm öldürme hamleleri Ölüm Mührü'nün altında ölüm enerjisine dönüşmüştü. Ağır yaralar Ölüm Mührü'nü daha da güçlendiriyordu!

 

“Geber artık!” Jian Wushuang, Li Qiye'nin tekrar iyileştiğini görmeye hazır değildi. Bir anda okçuluk tekniklerinin hepsini kullandı ve bunlara ruh kovan büyüler, kötülük yok edici yakınlığa sahip şeyler de dâhildi... Her tür yıkıcı ve bastırıcı yöntem aynı anda Li Qiye'ye gönderilmişti.

 

Kan her yere sıçradı. Jian Wushuang, Li Qiye'yi parçalara ayırdı. Ama en sonunda yaralar daha fazla ölüm enerjisine dönüştü ve Li Qiye hala sanki bir şey olmamış gibi hayattaydı.

 

Bu saldırıdan sonra Jian Wushuang daha fazla gurur ve kendine güvene bile sahip olsa vazgeçmek zorundaydı! Li Qiye okçuluk teknikleri ile öldürülemez olduğundan onun karşısında tamamen çaresizdi.

 

Sadece ona yardım ediyordu. Öldürme amacıyla açtığı yaralar onun için muazzam bir lezzet haline geliyordu. Sanki ona bir iyilik yapıyordu!

 

Bir şey söylemeden pes etmekten başka seçeneği yoktu. O noktada öfkesini veya isteksizliğini bile sergileyemedi.

 

“Artık saldırmıyorum!” Li Qiye'nin öldürülemez durumunu yok etmek şöyle dursun bastırmayı bile başaramamıştı.

 

Ancak eğer onu yenebilseydi Ölüm Yazıtı doğal olarak ismine layık olmazdı. Dokuz Büyük İlahi Yazıt'tan biri olarak şanına yakışmazdı.

 

En sonunda Li Qiye uzun bir iç çekti ve etilenmiş şekilde konuştu: “Yaşamak gerçekten iyi hissettiriyor. Ancak ölmek de bazen kötü hissettirmez.”

 

Jian Wushuang'ın saldırıları gerçekten korkutucu ve acı vericiydi. Ancak bu Li Qiye için bir şey değildi. Geçmişte çok daha acı verici ve korkutucu şeyler deneyimlemişti!

 

Jian Wushuang yayını kaldırdı ve Li Qiye'ye bakarken sormadan edemedi: “Bu nasıl bir erdem kanunu?”

 

Artık otoriter ve agresif değildi ve buna bir şeytani sanat demiyordu.

 

Reddedecek gücü olmadığından dolayı ikna olmaktan başka seçeneği yoktu. Bu tür bir yokedilemezlik sağlayan teknik tüm şüphelerini ortadan kaldırabilirdi!

 

“Eh, bu bir sır.” Li Qiye çenesine dokundu ve gizemli bir şekilde gülümsedi: “Bana sadakat yemini edip yeterince güvenilir olana kadar bekle. O gün geldiğinde belki bu sırrı sana söylemeyi düşünebilirim.”

 

“Hmph, hayal kurmayı bırak.” Kafasını her zamanki gururlu tarzında kaldırdı ve dudak büktü: “Beni çıplak ellerinle tek hamlede yenmenin bir yolu yok.”

 

“Bu kadar emin olma.” Li Qiye güldü: “İşte şansın. Hazır ol, sadece tek şansın olduğundan saldırabilir veya savunabilirsin. Saldırdığım an yenileceksin.”

 

Bu sözler Jian Wushuang'ın oldukça çirkin bir ifadeye sahip olmasına neden oldu!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28216 Üye Sayısı
  • 266 Seri Sayısı
  • 38554 Bölüm Sayısı


creator
manga tr