Bölüm 627: Golem Meydanı

avatar
3020 9

Emperor’s Domination - Bölüm 627: Golem Meydanı


 

Bölüm 627: Golem Meydanı

 

Kimdi o? O asil bir mirastan gelmişti, kadınlar arasında bir Anka'ydı, sıra dışı bir güzelliğe ve presler ile dahilerin de içinde bulunduğu çok sayıda hayrana sahip olan bir cennetin gururlu kızıydı. Simya Âlemi ve Taş Tıp Dünyası'nda birçok kişi gece onu düşünürdü ve ardından onu gördüklerinde akıllarını kaybeder ve güzelliğini unutamazlardı.

 

Ancak dün gece karşılaştığı bu velet ona böyle karşı çıkmaya cüret etmişti. Ve bugün de onun kim olduğunu bilmiyormuş gibi davranıyordu!

 

Onun tavrı küçük düşürücüydü ve onu dünkünden daha fazla öldürmek istiyordu.

 

En sonunda kibirli kız derin nefes alıp öldürme arzusunu bastırdı. Eğer Li Qiye bir ‘yabancı’ gibi davranacaksa o da karşılık olarak en kibirli duruşunu sergileyecekti. Ardından asil ve ulaşılamayan tavrını sergiledi, onu şu an gören herkes kafasını eğerdi. Zaten aşırı güçlüydü, buna kibirli aurası da eklendiğinde diğerleri onu aydaki tanrıça olarak düşünürdü.

 

Li Qiye'ye sanki karıncaya veya yoldan geçen önemsiz bir kişiye bakıyor gibi hor görerek baktı. Ona baktıktan sonra ikinci kez bakmaya tenezzül etmedi ve Golem Meydanı'na girip kayboldu.

 

Onun baskıcı aurası Shi Hao ve Bai Weng'i titretti. Onlar Li Qiye gibi değildi, bu nedenle onun aurasına dayanamazlarken sırtlarını eğmek zorunda kalmışlardı.

 

O gittikten sonra sonunda rahatlama nefesi almayı başardılar. Biraz önce sanki büyük bir dağ üzerlerine bastırıyordu ve bu onları nefessiz bırakmıştı. O gittikten sonra sonunda güneşi tekrar görebilmişlerdi.

 

Bai Weng soğukkanlılığını hala biraz titrerken geri kazandı. Li Qiye'nin meydana girmek istediğini gördüğünde Li Qiye'nin elbise kolundan hızlıca çekti ve sordu: “Genç Asil, deminki hanımefendinin kimliğini biliyor musunuz?”

 

“Kimlik?” Li Qiye bu şeylere çok önem vermediği için yavaşça konuştu.

 

Onun ilgisiz tavrı Bai Weng'i sessizleştirdi. Li Qiye'nin aşırı gururlu mu yoksa yavaş düşünen biri mi olduğunu bilmiyordu.

 

Bai Weng derin nefes aldı ve fısıldadı. Genç Asil, o küçük hanım Jian Klanı'ndan biriydi. Eğer haklıysam o Jian Klanı'nın altın kızı.”

 

(Ç.N: Jian=Ok)

 

“Ee ne olmuş?” Li Qiye tembel bir şekilde cevap verdi. Kibirli kızın kökenini umursamadı.

 

“Ee ne olmuş mu?” Bai Weng korkudan ölmek üzere olduğundan sesini yükseltmeden edemedi.

 

Shi Hao öte yandan kekeledi: “O… O... ‘Bir Numaralı Ok'... Jian Klanı mı?”

Bai Weng hızla cevap verdi: “Simya Âlemi'nde Bir Numaralı Ok Jian Klanı'ndan başka kaç tane Jian Klanı var?”

 

Daha sonra Li Qiye'ye hatırlattı: “Genç Asil, Jian Klanı Genç Asil Diyi Jian tarafından kurulan bir imparatorluk mirası. Onlar Simya  lemi'nde oldukça ünlü devasa bir varlıklar.”

 

Li Qiye'nin Jian Klanı'nın gücünü bilmediğinden korktuğundan devam etti: “Her ne kadar Dev Bambu Ülkemiz oldukça güçlü olsa da Jian Klanı'ndan çok daha zayıfız. Onların etkileri genişçe yayılmıştır ve bizim ülkemizin boyutunun on katı etki alanları vardır.”

“Ee ne olmuş?” Li Qiye yine aynı cümleyi söyledi.

 

Bai Weng tamamen afalladı. Li Qiye Jian Klanı'nı gözüne sokmuyorsa başka ne diyebilirdi? Li Qiye ardından önemsemeden devam etti: “Tamam, o Jian Klanı'nı görmezden gel, içeri gireceğiz.”

 

Önemsememesi Jian Klanı'nı bilmediği anlamına gelmiyordu. Harika gücü ile Ölümsüz İmparator Diyi Jian tek başına Simya Âlemi'nde bu klanı kurmuştu.

 

(ÇN: Diyi Jian= Bir Numaralı Ok)

 

İmparator melez bir golemdi. Geç yaşında ok kullanmaya alışmış ve daosunu test etmek için onu kullanmıştı. En sonunda Cennet'in İradesi'ni sırtlayan bir Ölümsüz İmparator haline gelmişti.

 

Yay ve ok sanatı uzmanlar arasında bile oldukça nadirdi, ama imparator böyle bir stil kullanarak zirveye ulaşmıştı. Bu onun ne kadar şaşırtıcı olduğunu gösterdiğinden unvanı olan ‘Bir Numaralı Ok’ gerçekten doğruydu. İmparatorun rakipsiz oku ile hüküm sürdüğü çağda bir oku ile bir ölümsüzü öldürdüğü hakkında bir efsane vardı. Ancak tabii ki bu sadece bir efsaneydi ve kimse gerçek olup olmadığını bilmiyordu.

 

Li Qiye, Shi Hao ve Bai Weng Golem Meydanı'na girdi. Açık artırmanın ilk yarısı neredeyse bitmişti ve öne çıkan hazine sonunda ortaya çıkmıştı.

 

Odaya bir İlahi Kazan taşındı. Bu ağzı gökyüzüne doğru açık tek ayak üzerinde duran bir Vermilion Kuşu'nu andırıyordu. Sanki kazandan dünyadaki en zalimane aleve sahipmiş ve şiddetle patlayabilecekmiş gibi görünen sıcak hava hissediliyordu.

 

“Bu bir İlahi Kazan.” Müzayedeci kazan getirildikten sonra tanıttı: “İnanılmaz bir kökeni var. Simya Âlemi'nin içindeki uzak bir güney mağarasında oluştu ve içinde bir İlahi Alev var. Onun Ateş Kaynağı hepsinin arasında en şiddetlilerden biri olan Vermilion İlahi Alevidir!”

 

Taş Tıp Dünyası birçok simyacıya sahip olduğundan onların çoğu oradaydı. Birçoğu bunu duyduktan sonra derin bir nefes aldı: “Vermillion İlahi Alevi!”

 

Bu Ateş Kaynağı simyacılar için en iyisiydi, bu nedenle bu kazan bir Gerçek Hazine'ydi.

Bai Weng de şaşkın şekilde bunu duyduktan sonra kazana baktı. Bunun paha biçilemez bir hazine olduğunu düşündü. Eğer böyle bir şeyi elde edebilirse ömrü boyunca tatmin olurdu.

Şüpheci bir simyacı sordu: “Bu gerçek mi yoksa sahte mi?”

 

Müzayedeci ciddi bir şekilde yanıt verdi: “Golem Meydanı'nın itibarı üzerine yemin ederim. Bu kazan üç simyacımız tarafından onaylandı, bu nedenle kazanın içindeki Ateş Kaynağı kesinlikle Vermilion İlahi Alevi!”

 

“Başlangıç teklifi nedir?” Genç bir adam ayağa kalktı ve sordu: “Bu kazan kesinlikle benim olacak!”

 

Yollar gerçekten düşmanlar için dardı. Bu genç adam sabah Li Qiye'nin yolunu engelleyen Lie Klanı'nın varisi Lie Jie'ydi.

 

Kibirli tavrı sinir bozucu olsa da Lie Klanı zengindi. Bir simya klanı asla paraya ihtiyaç duymazdı.

 

“Madem herkes onu bu kadar istiyor...” Müzayedeci hemen konuştu: “O zaman başlayabiliriz. Başlangıç teklifi yok, istediğiniz fiyatı söyleyebilirsiniz.”

 

Lie Jie bunu duyduktan sonra konuştu: “Beş bin Cennetsel Egemen Arıtılmış Yeşimi!”

Başka bir simyacı teklifini verdi: “Altı bin Cennetsel Egemen Arıtılmış Yeşimi!”

 

Prestijli bir klandan bir başka büyük karakter ilgisini dile getirdi: “Ben de altı bin Cennetsel Egemen Arıtılmış Yeşimi veriyorum ama onlar Mücevher Egemeni seviyesinde.”

 

Genelde konu arıtılmış yeşimlere geldiğinde ve Cennetsel Egemen seviyesindeki yeşimlerden bahsedildiğinde bu en düşük olan Küçük Egemen Arıtılmış Yeşimleri oluyordu. Fazlası belirtilmediği sürece bu her seviye için aynıydı, en düşük düzeyden başlıyorlardı.

 

Diğerleri teklif savaşına bakarken Bai Weng, Li Qiye'ye kavurucu bir bakış ile sordu: “Bu İlahi Kazan nasıl?”

 

Bunun en iyi kalite olduğunu ve Shi Hao için uygun olduğunu düşündü.

 

Li Qiye ona bakıp konuştu. “Fena değil.”

 

“Fena değil... Sadece fena değil mi?” Bai Weng kekelemeden edemedi. “Ama bu kazanın Ateş Kaynağı... Vermilion İlahi Alevi!”

 

Bai Weng, Li Qiye'ye ne diyeceğini bilmiyordu. Onun gözünde bu en iyi kazanlardan biriydi ama Li Qiye sadece ‘fena değil’ demişti. İkisi arasındaki fark buydu.

 

Li Qiye önündeki kazan ile çok ilgilenmiyordu. Zaman kaybetmeye değecek bir şey olmadığından konuştu: “Diğer kazanı ne zaman gösterecekler?”

 

Bai Weng çenesini sağa eğdi ve konuştu: “Açık arttırmanın ikinci yarısında gösterecekler. Sadece ilk yarıda üç eşya alan veya sekiz bin Cennetsel Egemen Arıtılmış Yeşimi ücret ödeyen en saygıdeğer konuklar girebiliyor. Ancak tabii ki saygıdeğer konukların ilk yarıya katılmasına gerek yok.”

 

Li Qiye konuştu: “Sonra ikinci yarıyı bekleyeceğiz, burada görülecek bir şey yok.” Ardından uzaklaşmaya başladı.

 

“Ama...” Bai Weng afalladı. Ancak Li Qiye çoktan girişe yürümeye başlamıştı bu nedenle Shi Hao ve o hızlıca takip etti.

 

Açık artırmanın ikinci yarısının gerçekleştiği odanın girişinin yanında korumalar duruyordu. Li Qiye geldiğinde anında durduruldu.

 

İki koruma onun yolunu engellerken içlerinden biri soğukça konuştu: “Arkadaşım, lütfen Asil Buyruğu'nu göster. Eğer ona sahip değilsen lütfen buradan ayrıl.”

 

“Sahip değilim.” Li Qiye yavaşça konuştu: “Ama siz beni içeride ağırlamalısınız. Bu sonuçta sizin Golem Meydanı'nız için bir onur olur.”

 

Li Qiye'nin kibri iki korumanın ifadesini kararttı. Biri soğukça konuştu: “Sorun mu arıyorsun?”

 

Diğeri dudak büktü ve konuştu: “Sorun aramadan önce durduğun yere bakmalısın. Yanlış yerdesin!” Ardından elini Li Qiye'ye uzattı.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29837 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40864 Bölüm Sayısı


creator
manga tr