Bölüm 600: İlkel Hayalet Topları

avatar
3685 14

Emperor’s Domination - Bölüm 600: İlkel Hayalet Topları


 

Bölüm 600: İlkel Hayalet Topları

 

“Ahh!” Aniden haykırışlar her yerde yankılandı ve kimse Li Qiye'nin yolunda duramadı.

 

Bu manzara savaşı dikkatle izleyenleri ürküttü: “Neler oluyor?”

 

Kimse böyle garip silahları daha önce görmemişti. Bazı tarikatlar aşırı hızlı davrandı ve son haberleri anında ele geçirdi.

 

“Bin Ada’dan geliyorlar!” Nehir Tarikatı imparatorluk aynalarını bu adalara yönlendiren ilk tarikattı. Bu adalar toplar gibi yukarı yükseldiklerinde tüm elderler afallamış şekilde onlara bakmıştı.

 

Aslında Bin Ada’ya yakın olan birçok ülke ve tarikat bu topları gördükten sonra sessizleşmişti.

 

Milyonlarca yıldır bu tarikatlar Bin Ada’nın oldukça sıradan olduğunu düşündüğünden şu anki top görünüşleri karşısında şaşkınlardı.

 

Bu manzarayı görenler noktaları birleştirebildi. Li Qiye'nin yanındaki kara deliklerden çıkan bu siyah ışınların Bin Ada’dan atıldığını fark etmişlerdi.

 

“İlkel Hayalet Topları!” Uzaktaki Atasal Akış Lideri aniden gözlerini açtı ve mırıldanmadan önce usulca iç çekti. Bu toplar bir zamanlar Hayalet Tüketeni bastırmak için kullanılmıştı. Kim onların bugün kullanılacağını düşünürdü ki?”

 

Nehir Tarikatı’nın aynasının önünde duran Lan Yunzhu derin bir nefes aldı. Bundan önceleri Li Qiye Bin Ada’da uzun bir zaman geçirmişti. Kuru ağaç kütüğünü bulduktan sonra bunun bittiğini düşünmüştü. Rüyalarında bile bin adanın bu şekilde kullanılmasını beklemezdi. Kaç kişi bunu tahmin edebilirdi?

 

Bin adaya gelişinden beri Li Qiye'nin zaten Atasal Alem’e saldırmaya hazırlandığını anlamıştı. Kutsal Cehennem Dünyası'na adım attığı andan beri bunu planladığını bilmiyordu.

 

“Tam olarak neler oluyor?” Birçok tarikat doksan dokuz topun ortaya çıktığını gördükten sonra bu soruyu soruyordu.

 

Li Qiye saldırısını yaparken Atasal Şehir hala Qin Guangwang'ı durduramıyordu. Bir anda Büyük Tanrı ve seksen bir komutanın yakınlarına kadar ulaştı.

 

Büyük Tanrı’nın ifadesi Qin Guangwang'ın ne kadar güçlü olduğunu gördükten sonra büyük ölçüde değişti. Güçlü bir düşman ile karşı karşıya olduğunu anladığından sordu: “Sen de kimsin?”

 

“Kim olduğum önemli değil, önemli olan bugünün sizin gibi sahte tanrıların saltanatının sonu olacağı! Bugün insan tacı giyiyor gibi davranan siz maymunların kanlarını hayalet ırkına sunmak için kullanacağız!” Qin Guangwang'ın soğuk ve dehşet verici cevabı dünyada yankılandı.

 

“Öldürün onu!” Qin Guangwang sözünü bitirdiğinde seksen bir komutan kükredi ve ardından Qin Guangwang'i içine hapseden korkutucu bir dizi oluşturdular.

 

“Şeytanın dölü, ölümünü kabullen!” Seksen biri de bağırdı.

 

Bu sırada Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki diğer hayaletler Qin Guangwang'ın cevabının düşünmeye layık olması nedeniyle şok oldu.

 

İmparatorluk aynasına bakan eski bir varlık mırıldandı: “Hanedanlığın değişme zamanı sonunda geldi mi?”

 

“Buzz!” Formasyon Qin Guangwang'i tuzağa düşürdüğü an kanlı bir ışık göğü kapladı. Üç kan kılıcı ürpertici bir momentum ile uçtu.

 

Seksen bir komutan kısa süre içinde hızlıca katledildi. Büyük formasyonları Qin Guangwang'in ilerletişini durdurmak için yeterli değildi.

 

Kan kılıçları ileri doğrulurken ilan etti: “Sıra sende!”

 

Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki tüm yaşayanlar onun öldürme arzusunu hissederken titredi. Birçoğu bu korkunç his nedeniyle ölü gibi soldu.

 

“Whoosh!” Büyük Tanrı’dan bir ilahi ışık çıkarken ilahi bir silah elinde ortaya çıktı. O anda her ne kadar bu ilah bir Gerçek Tanrı olmasa da huşu uyandırıcı bir varlık yayıyordu, diğerleri onun önünde secde etmeden edemiyordu.

 

Aynı zamanda Li Qiye Atasal Şehir’in mümkün olan en iyi konumunda doksan dokuz topu ilahi portala doğrulmuş şekilde duruyordu.

 

Hepsi aynı anda ateşlendi!

 

“Boom!!!” Topların patlamaları her yerde yankılanırken sonsuz siyah ışınlar ilahi portala saldırdı.

 

Herkes soksan dokuz İlkel Hayalet Topu’nun gücünü hissetti. Bombardıman devam ederken herkes bu topların tüm Kutsal Cehennem Dünyası'nı küle çevireceğini hissetti. Yer ve gök çökmenin eşiğindeydi. Hiçbir tarikat veya miras böyle bir saldırıya dayanamazdı.

 

Li Qiye daha önce dünyadaki tüm hayaletlere karşı gelme ve düşmanlarını öldürme niyetini ilan ettiğinde kimse onu ciddiye almamıştı. Ancak herkes şu an düşünmeden konuşmadığını anlamıştı.

 

O noktada Li Qiye'yi kışkırtan çok sayıda hayalet mirası terlemeye başlamıştı. Li Qiye'nin bir şey yapmasına gerek yoktu, doksan dokuz top bile bir mirası küle çevirebilirdi!

 

Toplar o efsanevi varlık tarafından bırakılmışı. Onların amacı bir kez daha ortaya çıkarsa gelecek nesillerin Hayalet Tüketen’e karşı mücadele edebilmelerini sağlamaktı. Onu durdurmak için topları kullanabilirlerdi.

 

Hayalet Tüketen Kutsal Cehennem Dünyası'nı terk etmediği sürece toplar onu bastırmak için yeterliydi. Güçleri oldukça yüksekti, imparator silahı olmasalar da bu silahlardan bile daha güçlülerdi.

 

Şu anda Hayalet Tüketen’i bastırmak için var olan toplar Li Qiye'nin ellerinde Atasal Âleme karşı kullanacağı en güçlü silahlardan biri haline gelmişti.

 

“Clakk!” En sonunda topların çılgınca saldırısı ilahi portalın çatlamasına neden olurken herkes soğukça nefes aldı.

 

Efsanelere göre Ölümsüz İmparator olmadığı sürece kimse aşağıdan portalı açamazdı ama şu an toplar portalı kırmak üzereydi.

 

“Boom!” Son patlama ile birlikte portal tamamen parçalandı. Portal delindikten sonra sonsuz ilahi ışık aşağı parladı. Bu delikten Atasal Âlem görülebiliyordu.

 

“Ahh!” O noktada rakipsiz ilahi silahına sahip olan Büyük Tanrı bile Qin Guangwang ve üç kılıcına denk değildi. Düzinelerce değiş tokuşun ardından bu ulaşılamaz tanrı Qin Guangwang tarafından öldürülmüştü.

 

Bu manzara herkesi şok etti. Bir Büyük Tanrıyı öldürmek ne kadar da korkutucu bir şeydi! Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki hiçbir miras veya birey Ölümsüz İmparator olmadıkları sürece bunu yapmaya cüret edemezdi.

 

Ancak çok daha şaşırtıcı olan ilahi portalın parçalanmasıydı. Son milyonlarca yıldır ikinci kez yok edilmişti. Ölümsüz İmparator Fei Yang'ın saldırılarından beri bu bir ilkti!

 

Li Qiye Atasal Âlem’in yoluna doğru baktı ve yavaşça konuştu: “Başlama zamanı.”

 

“Dağıl!” Qin Guangwang haykırdı ve bir üç uçlu mızrak fırlattı. Bu onun nihai saldırısıydı, tıpkı bir Ölümsüz İmparatorun İmparatorluk Katliamı kullanması gibiyd.

 

“Boom!” Kulak delici patlamann ardından tüm Atasl Şehir yok edildi. Aniden tüm saray ve köşkler çökerken şehir moloz yığını haline geldi.

 

O anda zaman Kutsal Cehennem Dünyası’nda durdu. Atasal Şehir milyonlarca yılın ardından düşmüştü. Bir defasında Ölümsüz İmparator Fei Yang tarafından çiğnenmişti. Daha sonralara Ölümsüz İmparator Qian Li de Atasal Âleme bir ziyaret düzenlemişti. Şok edici bir savaş gerçekleşmişti ancak Ölümsüz İmparator Qian Li Atasal Şehri en sonunda yok etmemişti.

 

“Tekrar görecek miyiz?” Herkes bu manzara karşısında sersemledi! Bu şehri tekrar görebilecekler miydi? Bu konunun özü Atasal Âlem’deki varlığa bağlıydı. Eğer âlem hayatta kalırsa şehir yeniden inşa edilebilirdi. Ancak ya âlemin kendisi de yok olursa?

 

Li Qiye gelişigüzel şekilde gülümsedi ve konuştu: “Atasal Âlem, gelişimin önünde titre!” Ardından arkasından gelen Qin Guangwang ile birlikte Atasal Âleme girdi.

 

Bu sıradan sözler son derce otoriterdi. Ölümsüz İmparator dışında kim nesiller boyu bu sözleri söylemeye cüret edebilmişti?

 

Herkesin zihni Li Qiye'nin sözlerini duyduktan sonra sarsıldı. Onun dehşet verici varlığını artık her zamankinden daha fazla hissediyorlardı.

 

Li Qiye içeri girdikten sonra Kutsal Cehennem Dünyası’ndaki imparator mirasları hızlıca imparatorluk aynalarını yönlendirdi: “Çabuk, çabuk, Atasal Âleme bakın!”

 

Bu miraslar Ölümsüz İmparator Arıtılmış Yeşimlerini kullanmayı önemsemedi ve en güçlü dünyevi enerjileri ile Atasal Âlemi gözlemlemek için bu aynaları güçlendirdi.

 

Geçmişte bu türden bir casusluk işe yaramazdı ancak şu an bu artık geçerli değildi. Ilahi portal Li Qiye tarafından yok edilmişti bu nedenle Li Qiye Arıtılmış Yeşimleri ile güçlendirilen bu aynalar içerideki manzarayı görebilirlerdi.

 

Normalde miraslar en yüksek seviyeli arıtılmış yeşimleri kullanmazdı ama bugün farklıydı. Bu savaş Kutsal Cehennem Dünyası'nda anıtsal bir önem taşıyordu bu nedenle birçok imparatorluk mirasının onu izlemesi gerekiyordu.

 

Atasal Âlem büyük bir dünya değildi, o küçük bir taneydi. Kutsal Cehennem Dünyası'nın geniş alanına rağmen oldukça mütevazı bir boyutu vardı. Yine de sanki onun kaynağıymış gibi aşırı korkutucu miktarda dünyevi enerji taşıyordu.

 

Âlem’in içinde çok sayıda kutsal köşk ve ilahi saray gökyüzünde asılıydı. Buradaki dünyevi öz maddeleşerek pınarlar, altın nehirler, neşeli hayvanlar ve ruhsal kuşlar gibi fiziksel formlara dönüşmüştü.

 

Bu yerde her bir adım nilüferler doğuruyor ve hazineler her yerde bulunabiliyordu. Değerli ağaçlar çok sayıdaydı ve kutsal çim eksikliği de yoktu. Bu ölümsüzlerin alanından bir manzara gibiydi.

 

Herkes bunu gördükten sonra onu isterdi. Bu yer arzu ve kıskançlığa layıktı... Gelişim için en iyi yerdi!

 

Bu harika bölge imparatorluk miraslarının atasal bölgelerinden bile çok daha iyiydi!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42666 Bölüm Sayısı


creator
manga tr