Bölüm 599

avatar
4084 13

Emperor’s Domination - Bölüm 599


 

Bölüm 599: Atasal Şehir'i Katletmek

 

Bu haberler uzaktaki Yer Altı Sınırı'ndaki Kar Gölgesi Kabilesi gibi küçük bir tarikatın bile duyacağı kadar sansasyoneldi.

 

Bu haberleri duyan Qiurong Wanxue'nin kalbi hızlandı. Li Qiye'ye veda etme şansı bulamadığından üzgündü. Atasal bölgelerindeki en yüksek konumda durup uzaktaki Atasal Şehir’e doğru baktı. Savaşı izleyemezken ellerini birleştirdi ve Genç Asil’inin kazanan olmasını umarak dua etti.

 

Birçok gözün önünde Li Qiye Atasal Şehir’in dışına geldi.

 

Bu şehir Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki en önemli konumlardan biriydi. Hiç imparatora sahip olmamıştı ama Atasal Âlemin ölümlü dünyadaki sesi olduğundan büyük bir prestije sahipti. Milyonlarca yıldır birçok imparator konuk olarak buraya gelmişti.

 

On binlerce uzmanın olduğu aşrı büyük bir şehirdi. Onların hepsi ya şehrin öğrencisiydi ya da şehre sadakat yemini eden kişilerdi.

 

Bir şehir yerine saygı duyulan bir tarikat olarak adlandırılması daha uygun olurdu. Her ne kadar oldukça geniş olsa da sadece güçlülerin girme izni vardı, ölümlüler buraya giremezdi.

 

Kendilerini Kutsal Cehennem Dünyası’nın zirvesinde görüyorlardı ve burası tartışmasız bir kutsallığa sahip bölge olarak gördükleri bir yerdi. Ölümlülerin burayı lekelemesine izin veremezlerdi. Ciddi bir atmosfere sahipken görkemli şekilde orada duruyordu ve şehrin varlığı dışarıda duranları etkiliyordu. Burası bir ilah toprağıydı ve herhangi bir küfrün affedilemeyeceği bir bölgeydi.

 

Şehrin için parlak ışıklarla doluydu. Seksen bir komutanın koruması ile en yüksek tapınakta bir Büyük Tanrı duruyordu. Millerce yayılan parlak bir aura yayıyorlardı ve göklerdeki ilahlar gibilerdi. Bu kutsal ışıklar izleyenlerin ibadet arzusu ile dolmalarına neden oluyordu.

 

O anda Atasal Âlem’de uyuyan atalar uyandı ve önemli savunma noktalarına geçti. Tüm şehir tetikteydi, duvarlar dünyadaki en sağlam yerlerdi. Dünya bile çökse şehri en ufak etkilemezdi.

 

Şehrin üzerindeki gökyüzünde ilahi bir portal vardı. Bu Atasal Âleme giden yoldu! Bu portal o an kapalıydı ve şu an tanrılar bile onu açamazdı.

 

Bu Atasal Âlem ile ölümlü dünyayı bağlayan tek yoldu. Efsanelere göre bu portal yüz senede sadece bir kere açılırdı ama inmek isterlerse yukarıda olanlar onu açabilirdi. Ancak aşağıdakilerin izinsiz şekilde âleme çıkması Kutsal Cehennem Dünyası'nı yok etseler bile neredeyse imkânsızdı.

 

Efsanelere göre Ölümsüz İmparator Fei Yang Atasal Âlemi süpürdüğünde bu portalı yok edebilen tek kişi olmuştu.

 

O anda Li Qiye şehrin hemen dışında dururken içerideki tüm uzmanlar uyanıklık içindeydi. Büyük Tanrı ve seksen bir komutan en yüksek tapınağı koruyorlardı ve tüm uzmanlara korku aşılıyorlardı.

 

Çok sayıda göz bu savaşı izliyordu. Bazıları dua ediyordu, bazıları sessizliklerine devam ediyor ve bazıları da acımasızca lanetliyordu.

 

Niyetleri ne olursa olsun hepsi o anda nefeslerini tutmuştu. Tüm Kutsal Cehennem Dünyası'nın tek bir olaya odaklandığı söylenebilirdi.

 

Büyük Tanrı yüksekte otururken konuştu: “İnsan ırkından olan değersiz hayvan, boyun eğecek misin?”

 

Atasal Âlem’in dokuz Büyük Tanrısı’ndan biri olarak oldukça korkutucuydu. Bedeninden yayılan ilahi ışık dünyayı doldururken evrensel kanunlar figürünün etrafında dolaşıyordu. Aurası neredeyse izleyenleri ibadet etmeye zorlarken Ankalar ve Ejderler haykırıyordu.

 

Sözleri altından yapılmış gibiydi ve Cennetsel Kralların bile secde etmesine neden olacak bir baskı taşıyorlardı.

 

Li Qiye dokuz göğe dehşet verici ışınlar yükselten şehre sakince baktı. Bu büyük manzara karşısında herkes titrerdi, çok sayıda uyanmış ata ve uzman savaşa hazırdı.

 

Li Qiye tanrılar tarafından korunan şehre bakarak ilgisizce konuştu: “Milyonlarca yıldır Atasal Âlem’iniz aynı tonda konuşuyor. Bir avuç sahte tanrı... Gerçekten kendinizi Gerçek Tanrılar olarak mı görüyorsunuz? Âleminiz bugüne kadar yer altındaki o korkunç şeyin koruması nedeniyle varlığına devam ediyor, siz özel değilsiniz. Bir avuç ölümlü kendilerini Gerçek Tanrılar olarak görüyor!”

 

“Cahil aptal. Bu cüretkâr yolda devam edersen sadece kendini yok etmekle kalmayıp insan ırkına da bir felaket getireceksin.” Büyük Tanrı engin ve yetkili bir ton ile konuştu.

 

Li Qiye fazla konuşmakla ilgilenmediğinden konuştu: “Seninle laf dalaşına girecek zamanım yok. Bugünden sonra Atasal Şehir ve Atasal Âlem diye bir yer kalmayacak!”

 

“Gel, savaşma zamanı geldi!” Li Qiye bir eşya çıkardı.

 

Parlak bir parıltı ortaya çıkarken Li Qiye’nin yanında biri belirdi. Bu kişi Nekropolis’deki İmp olan Qin Guangwang’dı.

 

“Atasal Şehir!” Qin Guangwang ortaya çıkıp şehre baktığı an gözleri sonsuz öldürme arzusu dolu bir parıltı attı. Sesini derinleştirdi: “Bir grup hizmetkâr hala kendilerini hayalet ırkının ataları olarak görmeye cüret mi ediyor?”

 

Li Qiye başıyla onayladı ve konuştu: “Başlayalım. Ben ilahi portalı yok ederken sen de diğer şeyleri süpür.”

 

“Pekâlâ.” Qin Guangwang kararlı şekilde yanıtlarken Atasal Şehir’e ilerlemeye başladı.

 

“Boom!” Yenilmez bir aura yaydı ve bir adım ile birlikte şehrin içindeki birkaç tapınak ve köşk anında çöktü.

 

“Clack Clack!” Şehrin içinde dehşet verici çatlaklar oluştu.

 

Şehir güçlü bir savunmaya sahipti ama Qin Guangwang ebedi bir Tanrı Kral gibiydi, şehrin savunma alanı bir defasında Ölümsüz İmparatorlar tarafından güçlendirilmiş olsa bile onun adımlarını durduramadı. Şehre girerken ve kimse onu durduramamıştı. İlerlerken şehrin savunmaları teker teker çöktü.

 

O anda o, bu dünyada yenilmez olan bir ilah gibiydi. Hiçbir varlık ilerleyişini durduramıyordu.

 

Çok sayıda uzman ona doğru ilerledi ve en güçlü sanatlarını kullandı. Ancak bu uzmanlar Qin Guangwang'ın önünde sadece karıncaydı.

 

Qin Guangwang tek eli ile aşağı doğru bastırdı ve sonsuz kanunun kırılmasına neden olurken kan yeryüzünü boyadı. Bu uzmanlar onu durduramadı ve katledildi.

 

Bu titreten manzara Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki çok sayıda cennete karşı gelici varlık ve mirasın soğuk bir nefes almasına neden oldu.

 

Basit Dağ Ölümsüz Krallık’ın içindeki bir ebedi varlık korkutucu Qin Guangwang'a baktı ve mırıldandı: “Bu efsanelerdeki yenilmez Tanrı Kral mı? Veya gerçek bir Gerçek Tanrı mı?”

 

İlahi aynalardan izleyen herkes korkudan afalladı. Bazıları onu tanıdı ve konuştu: “O Nekropolis’deki İmp değil mi? Neden İmp Li Qiye ile birlikte?”

 

Şehrin içindeki binlerce uzman onun ellerinde can vermişti.

 

“İstediğini yapabileceğini mi düşünüyorsun!” Atasal Şehir’den bir ata kükredi. Birkaç ata bir araya geldi ve oldukça güçlü bir takım oluşturdu. Bunlar en güçlü atalardı ve efsanevi usta seviyesindelerdi.

 

İlerlediklerinde ortaya çıkan imparatorluk aurası dünyayı sarstı. Bu ataların imparator silahlarına sahip olduğu kesindi.

 

“Clang!” Qin Guangwang şehirde parıltı yaratan üç kılıç attı ve ataların başlarının yuvarlanmasına neden oldu. İmparator silahları olan atalar bile ölümden kaçamadı.

 

Bu üç kanlı kılıç aşırı güzeldi. Sanki tanrıların huzurunda yıkanmış gibilerdi. Her bir kılıç izleyenlerin ruhlarını bedenlerinden çıkarabilecek dehşet verici kanlı ışınlar yayıyordu. Onlar dünyadaki en şiddetli silahlardı, her biri ölümsüzleri ve tanrıları öldürebilecek şeylerdi!

 

Li Qiye Qin Guangwang'ın üç kanlı kılıcını gördükten sonra övmeden edemedi: “Göğü Yok Eden Kan Kenarı!” Kısa bir duraksamanın ardından mırıldandı: “Gerçekten o yenilmez varlık tarafından bahşedilmeye layık kılıçlar.”

 

Çok sayıda kişi bu manzarayı gördükten sonra afalladı. Onlar ata seviyesindeki kişilerdi, ancak tek hamlede öldürülmüşlerdi. Hiçbiri bu kanlı kenarları durduramamıştı, bu sadece kılıçların değil Qin Guangwang'ın da durdurulamaz olduğunu birçok kişinin anlamasını sağlamıştı.

 

Birçok yıldır mühürlü olan bir ebedi varlık kalbinde ürperti hissetti ve konuştu: “O kesinlikle rakipsiz bir Tanrı Kral, ama nasıl oldu da böyle birinin ismini daha önce duymadım?”

 

“Başlama zamanı geldi.” Li Qiye Atasal Şehir’e elindeki Hayalet Köken Atasal Anahtarı ile girdi. Onu büktü ve tüm küçük hayaletler dışarı uçtu.

 

“Whoosh!” Li Qiye anahtarı sallarken doksan dokuz küçük hayalet kupa boyutundaki kara deliklere dönüştü ve Li Qiye'nin etrafını çevreledi.

 

Uzak Bulut’daki Bin Ada Atasal Şehir’den çok uzaktı, ancak o anda doksan dokuz ada göz kamaştırıcı bir parlaklık yaydı. Adalardaki sakinler neler olduğunu anlayamadı.

 

“Gümbürtü!” Doksan dokuz ada sarsılırken akıl almaz bir şey gerçekleşti. Her biri devasa toplara dönüşürken siyah ışıklar etraflarında yoğunlaştı.

 

“Geber!” Li Qiye şehirde ilerlerken hayatta kalan birçok uzman ona doğru ilerledi, ancak o gözünü bile kırpmadı.

 

Düşmanlar yaklaşırken Li Qiye'nin yanındaki kara delikler onları hedefledi.

 

“Boom!” Kulak delici bir patlama ile birlikte Bin Ada’daki bir top ateşlendi. Bir anda Atasal Şehir’in uzmanlarını hedefleyenlerden en yakın kara delik siyah bir ışın attı. Hemen ardından birçok atış daha geldi.

 

“Boom! Boom! Boom!” Yaklaşan uzmanlar patlarken kanları gökyüzünden aktı.

 

“Gümbürtü!” Kara delikler durmaksızın ateş etmeye devam etti. Bu siyah ışınlardan kaçınmak neredeyse imkânsızdı. En güçlüler bile bu katliam manzarasına sürüklenirdi.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32599 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr