Bölüm 575: Atasal Şehir Lordu

avatar
3293 11

Emperor’s Domination - Bölüm 575: Atasal Şehir Lordu


 

Bölüm 575: Atasal Şehir Lordu

 

Liderin tonu agresif ve tehdit ediciydi, bu yakında sessizce izleyenleri titretmişti.

 

Yin Yang Kapısı Titanik Hilal Kutsal Bölgesi'nden güçlü değildi ve Tüm Çağ Antik Krallık'ı veya Basit Dağ Ölümsüz Krallık'ı gibi miraslar ile kıyaslanamazken Sonsuz Kemik Tahtı'ndan bahsetmeye bile gerek yoktu.

 

Ancak bu nesildeki Yin Yang Kapısı yüksekten uçuyor ve her yerde gururla yürüyebiliyordu. Yin Yang Lideri çok daha durdurulamazdı. Dünya emirlerini dinliyor ve o da kimseyi gözüne takmıyordu.

 

Her ne kadar birçok kişi ondan nefret etse ve diğer imparator mirasları ondan hoşlanmasa da yetenekli oğlu nedeniyle bu önemsiz sözler ile uğraşmıyorlardı.

 

Li Qiye kibrini gördükten sonra lidere baktı ve sırıttıktan sonra konuştu: “Eğer sen ve Atasal Âlem önümde diz çöküp bana yalvarsaydınız anahtarı vermeyi düşünebilirdim. Şimdi defol git buradan ve beni rahatsız etme!”

 

Bunu duyduktan sonra Atasal Şehir'den gelen uzmanların ifadeleri değişti. Liderin de ifadesi battı.

 

İzleyenler korkudan kendilerini kaybetti. Li Qiye'nin tavrı Atasal Âlem'in karşısında olduğu halde çok kibirliydi. Değil Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki gençler, atalar ve efsanevi ustalar dahi Atasal Âlem karşısında böyle davranmaya cüret edemezdi.

 

Kim onlarla konuşurken bu kadar kendini beğenmiş olabilirdi? Ama şu an Li Qiye onlara defolup gitmelerini söylemişti ve bu akıl almayacak kadar gözü pek bir hamleydi.

 

Bir kişi mırıldandı: “Şiddetli gerçekten farklı. Sadece böyle biri Di Zuo'yu öldürmeye cüret edebilirdi.”

 

Diğerlerinin kalpleri korkudan küçüldü. Li Qiye'nin tavrı Atasal Âlem'i bile dikkate almadığını gösteriyordu. Hatta onlara karşı düşmanca bir tavrı vardı!

 

Yin Yang Lideri karanlık bir gülümseme gösterirken soğukça konuştu: “Küçük, genç nesilde bir dengin olamayacak kadar güçlü olsan da hala genç olduğunu ve hala uzun bir yolun olduğunu unutma. Küçük gelişimin gençler arasında eşsiz olabilir, ama yaşlı nesil ve Atasal Âlem için sadece bir karıncasın.”

 

“Öyle mi?” Li Qiye gelişigüzel konuştu: “Bunun hakkında endişelenmene gerek yok. Seninle sohbet edecek vaktim yok, anlaşıldı mı? Yani kaybol. Ölüm yoluna giderken yolumu engelleme, aksi halde kanını kullanarak yolumu kendim açarım!”

 

Böyle rahat olsa da otoriter sözler öldürme arzusu dolu bir hava yayarken gelişimcilerin birbirlerine bakmasına neden oldu. Atasal Âlem'in uzmanlarını katletme niyetini ilan etmeye cüret eden kişi sayısı Kutsal Cehennem Dünyası'nda bir el ile sayılabilirdi ama Li Qiye genç nesil arasında bunu yapabilecek tek kişiydi.

 

Onlar neden Li Qiye'nin ‘Şiddetli’ lakabına sahip olduğunu anlamışlardı. Sadece böyle bir unvan ona layıktı.

 

Sözlerini bitirdiği an liderin arkasındaki uzmanlar dudak büktü ve konuştu: “Bu şey ölüm nedir bilmiyor!” Korkutucu bir aura ortaya çıkartırken ona baktılar.

 

O anda Atasal Şehir'in kampında bir homurtu duyuldu ve dünya sarsılırken göksel varlıklar renklerini kaybetti. Bu ses Cennetsel Egemenleri bile titretti.

 

İlahi ışıklar ile çevrelenmiş yaşlı bir adam kampta gözüktü. Asil aurası sayesinde gökyüzünde bir tahta oturuyormuş gibi  bir havası vardı. Her ne kadar aurası devasa kan enerjisinden yoksun ve yıldırıcı olmayan bir şekilde olsa da ilahi ışık dalgaları birçok kişiyi korkutmak için yeterliydi.

 

Her bir ışık dalgası göğü ve sonsuz daoyu delen mızraklar gibiydi. Bu ışığın keskinliği herkese ürperti aşılıyordu.

 

Yin Yang Lideri bu yaşlı adamın geldiğini gördüğünde gizlice sevindi ve Li Qiye'yi uyardı: “Küçük, çok kibirlisin. Deminki sözlerin nedeniyle sana bir ders vermesem bile Şehir Lordu seni affetmeyecektir!”

 

Bu Li Qiye'yi öldürmek istediğinden görmek istediği sonuçtu. Bundan önce Li Qiye ile arasında büyük bir çatışma yoktu, ama şu an Li Qiye Di Zuo'yu yendiği için durum farklıydı.

 

Di Zuo'nun yenilgisi lideri korkutmuştu. İkisi de Yer Altı Sınırı'ndaki imparator miraslarından olduklarından lider Di Zuo'yu ve onun gücünü iyi biliyordu.

 

Ancak Di Zuo gibi eşsiz biri bile Li Qiye'ye kaybetmişti ve bu da liderin kendi oğlu hakkında endişelenmesine neden olmuştu. Bu endişe Di Zuo hayattayken de vardı, sonuçta oğlunun Di Zuo'dan çok da güçlü olmadığını biliyordu.

 

Oğlunun gelecekte sadece Atasal Âlemi yönetmesini değil aynı zamanda Ölümsüz İmparator olmasını da umuyordu. Ardından Yin Yang Kapısı iki imparatora sahip bir tarikat olacaktı.

 

Tian Lunhui ve Di Zuo gibi dâhilerin olduğu bir nesilde lider umut doluydu. Her ne kadar Di Zuo gerçekten parlak olsa da oğlu da kötü değildi. Atasal Âlem Chan Yang'ı eğitmek için ellerinden geleni yaptığından kesinlikle imparator olacak şansa sahipti.

 

Ama şu an rastgele bir sürpriz at ortaya çıkmış ve Di Zuo'yu yenmişti. Bu da lidere oğlu hakkında endişelenmekten çok daha büyük bir stres veriyordu.

 

Li Qiye'nin şu an burada olması gerçekten harika bir tesadüftü. Bu diğerlerinin ‘cennetin hazır yolundan ilerlemek yerine hoş karşılanmadığın cehenneme dalmayı tercih etmek’ olarak gördükleri şeydi. Lider oğluna yol açmak için ne olursa olsun Li Qiye'yi öldürmeye kararlıydı.

 

Bu nadir şansı Atasal Şehir'in gücünü ödünç alarak Chan Yang'ın kanatları güçlenmeden önce Li Qiye'yi öldürmek için kullanmak istiyordu.

 

“Atasal Şehir Lordu!” Gelişimciler bu kişiyi gördükten sonra şaşkın şekilde haykırdı. Yaşlı nesilden olanlar bile korkmuştu.

 

“Atasal Şehir Lordu tüm nesle rahatsızlık veren dehşet verici bir varlıktır. Efsanelere göre dao yolculuğuna Ölümsüz İmparator Ta Kong ile aynı çağda başlamış!” Şehir Lordu hakkındaki efsaneyi hatırlayan bir yaşlı bacakları titrerken konuştu.

 

Başka biri dehşete düşüp devam etti: “Şehir Lordu'nun kendisi gelmiş... İnanılmaz bir şey oluyor.”

 

Ancak Li Qiye Şehir Lordu'nu falan umursamadığından ilgisizce konuştu: “Sorun değil, cevabım hala aynı. Anahtarı mı istiyorsun? Unut gitsin. İyi bir köpek yolu kapamaz, şimdi kaybol!”

 

Li Qiye daha kibirli davrandıkça onun ölmesini isteyen Yin Yang lideri daha da mutlu oluyordu. Şehir Lordu'nun varlığı sayesinde bu Li Qiye'yi öldürmek için büyük bir fırsattı.

 

‘Sen ölmek için yalvarıyorsun.’ Dudak bükerken düşündükten sonra soğukça konuştu: “Küçük, küstahça davranmak için bu kadar aceleci olma. Bin Sazan Nehri seni tek başına koruyamaz. On gün içinde bir İlahi Muhafız gelecek. Hmph, sadece Nehir Tarikatı değil, bu dünyadaki hiçbir şey seni koruyamaz. Anahtarı teslim et ve Şehir Lordu'ndan özür dilemek için diz çök. Belki büyük Şehir Lordu seni bağışlayacak kadar yüce gönüllü olabilir!”

 

“Ne?! Bir İlahi Muhafız mı inmek üzere? İmkânsız, tanrılar portal açılmadan önce normal dünyaya nasıl inebilir?”

 

İlahi Muhafızlar Atasal Âlemi korumakla görevli ilahlardı ve onlar tanrılar gibi varlıklardı. Efsanelere göre hayalet ırkının öncülü hala hayattaydı ve Atasal Âlem'in içinde nesiller boyu uyuyordu. İlahi Muhafızlar üstün öncülü korumakla görevliydi ve Atasal Âlem içinde rakipsiz olarak biliniyordu.

 

İlahi Muhafız olan birinin büyük bir şey olmadığı sürece inmesi kolay değildi. Bu nedenle bu haberi duyanlar nasıl olur da dehşete düşmezdi?

 

Bir Cennetsel Kral bile soldu ve titreyen bacaklar ile mırıldandı: “Bir tanrı dünyamıza iniyor... Bu önemli bir olay!”

 

Diğer gelişimciler de gergindi ve bu konunun aşırı ciddi olduğunu düşündü. Bir tanrının inişiyle beraber yaklaşan fırtınayı hissedebiliyorlardı.

 

“Çok fazla konuşuyorsun, kaybol!” Li Qiye'nin gözleri bir parıltı atarken göğsü parlaklaştı. Cehennemi Bastıran İlahi Fizik ve Yükselen Ölümsüz Fizik aynı anda patladı. Bir anda boşluk aniden dalgalanırken Li Qiye'nin bedeni bir anda yer değiştirdi.

 

Yin Yang Lideri harika bir Cennetsel Kral'dı. Ürperdi ve bir imparator kanunu etkinleştirmeye çalıştı, ama çok geçti. Yükselen Ölümsüz Fizik çok hızlıydı, sonuçta o ebediyetten beri hız açısından bir numaraydı. Cehennemi Bastıran İlahi Fizik'den de bahsetmeye gerek yoktu, bu göklerin çökmesine neden olacak kadar ağır olan bir bedendi.

 

“Boom!” Kan görüntüsüyle birlikte kemik kırılma sesleri duyuldu ve Li Qiye lideri uçurdu. Bir Cennetsel Kral bile iki Ölümsüz Fizik'den gelen bu dehşet verici darbeye dayanamıyordu. Li Qiye'nin bedeni dünyadaki en dehşet verici ve korkutucu silah haline gelmişti!

 

Li Qiye Di Zuo'ya karşı savaşırken onları kullanmamıştı, ama şu an bunu yapmayı seçmişti. Lider uçuruldu ve kemik kırılma sesleri diğerlerini sıçrattı.

 

Yine de hala kudretli bir Cennetsel Kral'dı. Uçurulurken harika bir teknik etkinleştirdi. Aşırı güçlü bir silah uçtu ve Li Qiye'yi öldürmeye çalıştı.

 

Ancak Li Qiye ona şans vermedi. Lideri uçurduğunda eli de Yin Yang Arıtıcı Ölümsüz Aynası'nı tutuyordu. Bir anda ayna dehşet verici bir ışık yayarak uzay dokusunun kendisini bile ezdi.

 

“Crank crack!” Yin Yang Lideri'nin hazinesi parçalanırken haykırdı: “Ahh!”

 

Göğsü bu dehşet verici ışık tarafından delinirken kanı her yere saçıldı. Gözleri hala açıkken ölmüştü. Li Qiye'nin ondan daha hızlı olmasını beklemiyordu.

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28216 Üye Sayısı
  • 266 Seri Sayısı
  • 38555 Bölüm Sayısı


creator
manga tr