Bölüm 574: Kayıp Gizemli Ada'yla Buluşma

avatar
4212 12

Emperor’s Domination - Bölüm 574: Kayıp Gizemli Ada'yla Buluşma


 

Bölüm 574: Kayıp Gizemli Ada'yla Buluşma

 

Bu denizin dışında ortaya çıkıp birçok kişinin keşfetmek istediği adaydı. Kayıp gizemli ada hala sis ile kaplıydı ama bu ilk baştakinden çok daha inceydi. Sanki sis bir süre sonra tamamen dağılacak gibiydi.

 

“Kayıp gizemli ada...” Li Qiye, bakarken mırıldandı. Lan Yunzhu da büyük kara parçasına baktıktan sonra yanında duran Li Qiye'ye döndü ve sordu: “Bu yere gelmeni sağlayan diğer hedef o, haksız mıyım?”

 

Bin Ada'dayken onu takip etmiş ve daha sonra gitmeden önce yaptıklarını görmüştü. Her ne kadar kendi gözleri ile dışarıda ortaya çıkan adayı göremese de bunun nedensiz olmadığını ve Li Qiye ile ilgili olduğunu tahmin ediyordu.

 

Kaybolduktan sonra Li Qiye hemen Asal Uğursuz Mezar'a gelmişti bu nedenle de buraya özellikle bunun için geldiğini biliyordu.

 

“Evet! Bu adaya ihtiyacım var.” Li Qiye başıyla onaylarken konuştu. Adayı çevreleyen sise baktı ve devam etti. “Görünüşe göre mezar kapanmadan önce sis dağılacak. Bu da oraya gitmem gerektiği anlamı geliyor.”

 

Lan Yunzhu onun bu adayı bu kadar vurgulamasını garip buldu ve irdeledi. “Adada ne var? Gerçek Ölümsüz İlaç Mı? Yenilmez hazineler? Üstün yazıtlar? Ya da efsanevi bir canavar?”

 

Bu adayı birçok efsane çevrelemişti. Bazıları ilahi Ankalar ile birlikte altın bir Ejderha'nın gökyüzünde yükseldiğini gördüğüne yemin ediyordu. Bu manzara oldukça gerçekti ve sadece bir yanılsama değildi. Bu nedenle adanın Ejder ve Ankalar gibi ilahi canavarların varlığını barındırdığını düşünenler vardı.

 

“Hepsi yanlış.” Li Qiye gözlerini daraltıp konuştu: “Eğer adada bir şey varsa o da aşırı dehşet verici ve korkutucu bir varlıktır.”

 

“Ne kadar korkunç?” Li Qiye'nin ifadesini gören Lan Yunzhu panikledi.

 

“Tarif edilemez bir ölçüde. Bu yıkım getirebilecek ve tanrılar ile ölümsüzleri öldürebilecek kadar korkutucu! O silah değil, ama bir silahtan çok daha büyük bir güce sahip.”

 

Lan Yunzhu'nun kalbi hızlandı. Bu açıklamaya ne tür bir varoluş layıktı? Bu dünyada gerçekten tanrıları ve ölümsüzleri katledebilecek bir şey var mıydı?

 

“Pekâlâ kız, eşini yolcu etmek için sonsuza kadar vakit harcayamazsın.” Li Qiye, Lan Yunzhu ile konuştu: “Buraya gelmek yeterli, şimdi gireceğim. Çok geç olursa zaman yetersiz olur, eğer mezar kapanırsa her şey boşa olacak.”

 

Lan Yunzhu ona baktı ve bir şey söylemek isterken dudakları hafifçe açıldı. Söylemek istediği çok fazla söz vardı ama nereden başlayacağını bilmiyordu. Onun boynuna aniden sarıldı ve onu masum olsa da cesur bir şekilde öptü.

 

Li Qiye çenesini kaldırdı ve karşılık olarak onun tatlı dudaklarını öperken hassas dilini tattı. Uzun süre ayrılmadan önce ikisi birbirini tutkuyla sevdi.

 

Nefessiz kaldıktan sonra onu itti. Ona nemli gözlerle bakarken sordu: “Dönüşünü bekleyeceğim, orada ölme!”

 

Li Qiye güldü ve nazikçe kafasını okşadı: “Merak etme, cehennemin kralı bile canımı alamaz.” Ardından gitmek için döndü.

 

Lan Yunzhu onun gidişini izlemeye devam etti ve derin bir nefes aldı. Tek yapabileceği güvenle dönmesi için dua edebilmekti.

 

Li Qiye mezarlığa girmek için ilerledi. O anda içeri girmek isteyen tek kişi o değildi. Bazıları eğlenceyi izlemek ve efsanevi mezarlığı görmek için oradayken bazıları yaşam yolunu denemek istiyordu. Üzerindeki adayı duyanlarda bakmak için gelmişti.

 

Uzak Bulut'daki büyük güçler kayıp adayı ilk bulanlardı. Bu güçler ilahi canavarları gördüğü için etkilenmişlerdi. Onlar adanın gizemli canavarlara ev sahipliği yaptığına gerçekten inanıyordu.

 

Bu nedenle haberleri duyduktan sonra hemen buraya gelmiş ve canavarları görebilmek için tepeye tırmanmak istemişlerdi. Eğer bu canavarlardan birinin yumurtasını elde edebilirlerse tek gecede zengin olacaklardı.

 

Ancak planları mezarlığı koruyan aşırı güçlü bir miras nedeniyle işe yaramaz hale gelmişti. Kayıp gizemli adaya kimsenin tırmanmasına izin vermiyorlardı.

 

Bu miras Yin Yang Kapısının yardımını alan Atasal Şehir'di. Yin Yang Lideri'nin oğlu Chan Yang'n Atasal Âlem'in varisi olduğundan ikisinin birlikte hareket etmesi garip değildi.

 

Büyük güçler oldukça rahatsız olmuştu ama hiçbiri Atasal Şehir'e bir şey demeye cüret edemiyordu.

 

Atasal Şehir tam olarak neydi? Bu Kutsal Cehennem Dünyası'na liderlik eden Atasal Âlem'in hemen altındaki mirastı. Onlar Atasal Âlemi temsil ediyorlardı ve onların iradelerini aktarıyorlardı.

 

Atasal Âlem Kutsal Cehennem Dünyası'nda herhangi bir ırk veya mirasın zirvesinde bulunan bir varlıktı. Sonsuz Kemik Tahtı gibi bir varlık bile Atasal Şehir'den korkmasa da Atasal Âlem'in karşısında oldukça temkinli olurdu.

 

Söylentilere göre Atasal Şehir'in içinde birçok hayalet ırkının atası vardı ve hayalet ilahlar Atasal Âlem'in içinde yaygınlardı. Yabancılar Atasal Âlemi hayalet tanrılar için olan bir yer olarak düşünürlerdi.

 

Bu yer ne kadar korkutucu ve güçlüydü? Bu nedenle Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki hiç kimse veya miras Atasal Âlem'den korkmadan edemiyordu.

 

İlahi Mezarlık'ın girişini koruyan Atasal Şehir'in hedefi oldukça netti. Onlar kayıp ada için gelmişlerdi. Asal Uğursuz Mezar açıldıktan kısa süre sonra Atasal Şehir'den yetkili biri birçok uzmanı içeri getirmişti. Böyle bir şey nadiren olurdu. Mezar daha önce defalarca açılmıştı ama Atasal Şehir bununla nadiren ilgilenmişti.

 

Bu sefer ise istisnaydı. Şehir ordularını hazineler veya efsanevi yaratılışlar için değil kayıp ada için içeri sokmuştu.

 

Bazıları Atasal Şehir'in kayıp adayı tek eline almak istediğini düşünüyordu. Bazıları adanın ölümsüz dünyadan ölümlü dünyaya düşmüş gizemli canavarların yuvası olarak görüyordu. Onların yuvalarında belki de yumurtalar vardı.

 

Bu türdeki düşünceler daha önce çok fazla kişi tarafından görülen Ejder ve Ankalar nedeniyle mantıklıydı.

 

Li Qiye'nin ortaya çıkışı eğlence için buraya gelen birçok gelişimcinin dikkatini çekmişti. Çok fazla dikkat çekmemesi onun için zordu. Son zamanlarda aşırı ünlenmişti, o Di Zuo'yu da yenerek genç neslin bir numarası olmuştu.

 

“Li Qiye burada!” Kalabalık heyecanlandı ama en panikleyenler hayalet gelişimcilerdi

 

Eğer daha önce olsaydı birisi şöyle derdi: “O vahşi Li Qiye burada.” Ama Di Zuo'ya karşı kazandığından beri kimse ona vahşi demeye cüret edemiyordu. Ondan gerçekten nefret eden hayalet ırkı bile ona böyle bir şey söylemeye cüret edemiyordu.

 

Kısa sürede tüm gözler ona odaklandı. Hem genç hem de yaşlılar ona endişe duygusuyla bakıyorlardı.

 

Herkes son savaşını biliyordu ve Di Zuo'yu yenmek için nasıl bir cennete karşı gelici momentum kullandığının da farkındalardı. Bu herkesin içinde korku uyandırıyordu.

 

Ona bakarken aniden on iki saraya sahip oluğunu hatırladılar. On iki saray! En parlak dahi bile on iki sarayı hatırladıktan sonra umutsuzluk içinde titrerdi. Genç nesil için bu nesilde Li Qiye'yi aşma şansı yoktu.

 

Daha önce olsaydı hayalet gelişimciler onun gelişinden hoşnutsuz olur ve küçümsemeye başlardı. Ağızları ona birkaç tane hakaret etmeden kaşıntı hissederdi.

 

Ama şu an en hoşnutsuz hayalet bile ağzını kapamış ve tek bir söz söylemeye bile cüret edemez hale gelmişti.

 

Bu gelişim dünyasının gerçekliğiydi. Bu zalim bir dünyaydı. Biri yeteri kadar güçlü olduğu sürece diğerlerinden gelen her şeyi inkâr edebilirdi.

 

Arkasında birçok uzman olan bir kişi Atasal Şehir'in kampından çıktı. Bu gelen kişi birçok kişinin dikkatli olmasına neden olurken aralarından bazıları konuştu: “Yin Yang Lideri.”

 

Hayalet gelişimciler bile panikledi. Herkes lidere yol açmak için bir adım geri attı.

 

O çok güçlüydü ve huşu uyandırmaya layık harika bir Cennetsel Kral'dı. Üstelik bir imparator mirasının lideriydi, ama şu an onunla aynı seviyedeki Hayalet Krallar bile ondan korkuyorlardı. Nedeni ise basitti; Atasal Âlem'in varisi olan Chan Yang onun oğluydu.

 

Atasal Şehir Yin Yang Lideri'ni konuk danışman olarak davet etmişti ve bunun nedeni Chan Yang'ın Atasal Âlem'in varisi olması ve gelecekte onları yönetecek olmasıydı.

 

Yin Yang Lideri'ni takip eden uzmanlar düşmanca niyetler ile Li Qiye'nin önüne geldi.

 

“Li Qiye, tekrar karşılaştık.” Diğerleri Li Qiye'den korkabilirdi ama lider onu önemsemiyor ve gayri resmi şekilde onla konuşuyordu. Liderin bunun için niteliği vardı, Atasal Âlem'in gelecek lideri onun oğlu olduğundan onu kim suçlayabilirdi?

 

“Ve?” Li Qiye cevaplarken ilgisizce ona baktı.

 

Tavrı liderden bir homurdanma getirdi. Atasal Şehir'den gelenler bile ona saygı duymak zorundayken Li Qiye gibi küçük bir veledin diyecek bir şeyi bile olamazdı.

 

“Hala aynı sözler.” Yin Yang Lideri kibirlice gülümsedi ve soğukça konuştu: “Eğer zekiysen anahtarı teslim edersin. Şehrin ataları katkılarını hatırlayacaktır.”

 

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32599 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr