Bölüm 239: Cennet Koruyucu Tanrıça (1)

avatar
7752 18

Emperor’s Domination - Bölüm 239: Cennet Koruyucu Tanrıça (1)


 

Bölüm 239: Cennet Koruyucu Tanrıça (1)

 

Li Qiye'nin tek pişman olduğu şey Küçük Velet Min Ren'in aşık olmaması gereken birine aşık olmasıydı. Bu dünyada çok fazla kadın vardı; o çağda Min Ren ile emsalsiz güzelliklerden birini eşleştirebilirdi ve bunu Min Ren daha Cennetin İradesini taşımıyorken yapabilirdi.

 

Ancak ne yazık ki bu küçük velet sadece o kadını sevmişti! Daha lanet okunası şey ise o kadının aptalcasına bir körlükle iki yüzlü Erdemli Örnek Jiangzuo'yu sevmesiydi.

 

Eğer Ölümsüz İmparator Min Ren ondan rica etmemiş olmasaydı yenilmez generallerini de alarak Jiangzuo Klanını katletmiş olacaktı!

 

Li Qiye tarafından birçok dahi eğitilmişti ve Ölümsüz İmparator Min Ren en sıradışısı olmasa da Li Qiye'nin en değer verdiğiydi ve şu an bile bu değişmemişti. Ölümsüz İmparator Min Ren'i eğitmek adına yerin ve göğün şansını bile çalması gerekmişti!

 

Ölümsüz İmparator Min Ren her zaman Li Qiye'ye öğretmeni olarak aşırı saygı duymuştu. Aralarındaki tek bariyer o kadındı. Li Qiye Ölümsüz İmparator Min Ren'in o kurtarılamaz saf kadını unutmasını istemişti ama Ölümsüz imparator Min Ren'in fikrini değiştirmek de imkansızdı. Kalbi o kadına deli gibi bağlıydı ve bu nedenle hayatı boyunca kimse ile evlenmemişti.

 

Ve o kadın nedeniyle her zaman Ölümsüz İmparator Min Ren'e aşık olup ona aşırı sadık olan General Su Cennetin Kenarına gitmişti. Bu mesele neredeyse usta ve öğrencinin düşman olmasına neden oluyordu.

 

Ölümsüz İmparator Min Ren hayatı boyunca Li Qiye'ye saygı duymuş olsa da o olay nedeniyle aralarında büyük bir düşmanlık doğmuştu. Ve Li Qiye Min Ren'in bozduğu şeylerle ilgilenmek istemediği için uykuya dalmayı daha erken yapmayı seçmişti!

 

Ölümsüz İmpartor Min Ren o aptal kadın için çok fazla şeyi feda etmişti. Eğer o olmasaydı nasıl olur da Erdemli Hükümdar Jiangzuo'nun Cennetin İradesi için Ölümsüz İmparator Min Ren ile mücadele etmeye niteliği olabilirdi? Li Qiye Kara Karga olarak o ikiyüzlüyü çok önceden öldürmeliydi ama Ölümsüz imparator Min Ren o kadına acı çektirmek istemiyordu. Bu nedenle Ölümsüz imparator Min Ren'in isteği yüzünden Li Qiye merhamet gösterip onların her birini katletmemişti.

 

O çağda altındaki ilahi generaller göğü tersine çevirebilirdi! Nasıl olur da Jiangzuo Klanı onlara karşı gelmeye cüret edebilirdi. Onların tüm klanını herhangi bir gün yok edebilirdi! Ancak Ölümsüz İmparator Min Ren bu meseleye karşı çıkmıştı.

 

"Bilge Kalp Mücevher Kutusuna yazık oldu!"

 

Bilge Kalp Mücevher Kutusu Min Ren'e gelişim yoluna girdiğinde verdiği üstün bir koruyucu hazine idi. Ancak Ölümsüz İmparatator Min Ren bu hazineyi kendini koruması için o basit kadına vermişti!

 

Ve daha kötüsü ise ikiyüzlü aşağılık Erdemli Hükümdar Jiangzuo'nun o saf kadını kandırıp Bilge Kalp Mücevher Kutusunu ona vermesini sağlamasıydı! Bu mesele Li Qiye'yi öfkelendirmişti ve generallerine Jiangzuo Klanını ezip geçmesi konusunda talimat vermişti. Ancak Ölümsüz imparator Min Ren buna da karışmıştı.

 

Bu nedenle Bilge Kalp Mücevher Kutusu Jiangzuo Klanının klan koruyucusu hazinesi haline gelmişti.

 

"Lanet olsun bir gün, ben, babanız, tüm Jiangzuo Klanını katledeceğim. Benim Bilge Klap Mücevher Kutumun orada durması bir utanç." O anda Li Qiye oldukça keyifsizdi. Eğer Ölümsüz İmparator Min Ren'in aşkını düşünmüyor olmasaydı daha sonraki nesillerde Jiangzuo Klanını yok etmek için birilerini yollardı!

 

Su Yuhe Li Qiye'nin sözlerini dinlerken melankolikleşti. Temizleyici Tütsü de en uzun süre kalan kişi olduğundan o sene olanlar hakkında bazı şeyleri biliyordu. Ölümsüz İmparator Min Ren'in o çağ sırasında o kadına deli gibi aşık olduğu bir sır değildi!

 

"Geçmişi unutalım." En sonunda Li Qiye daha fazla bu konuda konuşmak istemedi. Su Yuhe'ye söyledi: "Madem son geliyor, kalbini bunun için hazırla. Kısa bir süre içinde senin kalıntılarını Doğunun Yüz Şehrine götüreceğim ve şeftali ağacının altına gömeceğim."

 

Su Yuhe eğildi ve nazikçe iç çektikten sonra aniden kayboldu. Li Qiye çarpık bir şekilde gülümsemeden edemedi. Milyonlarca yıl geçtikten sonra bile Küçük Velet Min Ren tarafından bırakılan sorunları çözmesi gerekiyordu!

 

Li Qiye Hayalet Köşkünden çıktı ve bir şey söylemek için Gu Tieshou'yu çağırdı: "Bu malzemeleri dikkatlice hazırlayın bir dan arıtma kazanı başlatacağım. Tarikatın ana gücü iyi değil bu nedenle orta seviyeli öğrencilere biraz Kader Hapı vermeliyiz. Bir süre Doğunun Yüz Şehrine gitmeyi düşünüyorum bu nedenle gelecekte öğrencilerin eğitimini size bırakıyorum."

 

"Doğunun Yüz Şehrine gitmek mi?"  Gu Tieshou afalladı. Doğunun Yüz Şehri Büyük Orta Bölgesinden oldukça uzaktı ama en sonunda neden gideceğini sormadı. Li Qiye'ye güvendiği için bu meseleleri sorgulamadı.

 

Yüz Şehre yolculuğu planladıktan sonra Li Qiye dikkatlice ayrılışına hazırlandı. Shungyan ise bu yolculuğa gelmiyordu.

 

"Altıncı Kader Sarayımı açmak istiyorum." Shuangyan Li Qiye'ye düşüncelerini söyledi.

 

Shuangyan beş Kader Sarayına sahip bir Büyük Dao Azizi idi. Aslında gelişimi büyük tamamlanışa ulaşmıştı ve her an Aydınlanmış Varlık olabilirdi.

 

Ancak Shuangan'ın daha büyük bir hırsı vardı. Altıncı sarayını açmak istiyordu. Altı Kader Sarayı Kraliyet Asili için limitti. Bu nesilde altı saray açabilen bir Kraliyet Asili gelişimcisi dünyasındaki bir numaralı dahi olmaktan çok da uzak olmazdı.

 

Altı Saraylı Kraliyet Asillerine Üstün Asiller denilirdi. Sadece isimleri bile onların ne kadar cennete karşı gelici boyutta olduğunu anlatıyordu.

 

"Bu iyi bir fikir." Li Qiye Shuangyan'ın hırsınından hoşlanmıştı. Kafasıyla onaylayıp konuştu: "Şu an fizik musibeti için acele etmene gerek yok. Yeteneğin oldukça iyi. Eğer altıncı sarayını açarsan küçük fizik musibetini bastırmak gelecekte sorun olamayacak. Onu tamamen mükemmel bir şekilde bile bastırabilirsin!"

 

Hükümsüz Kusur Fiziğinin küçük tamamlanışının yanında altı saraylı bir Üstün Asil olursa Shuangyan'ın potansiyeli dünyadaki diğer tüm dahileri aşardı!

 

Bu onun başından beri niyetiydi ve Li Qiye'nin onayını aldıktan sonra çok daha kendine güvenir olmuştu.

 

Baojaio Li Qiye ile yolculuğa çıkıp onunla ilgilenmek istedi ama Li Qiye onun yapmamasını emretti. "Sen ve Shuangyan birlikte çalışmalısınız. Çabalarınız her zaman ödüllendirilir. Doğuştan gelen yetenek açısından Shuangyan'dan biraz daha kötüsün ancak irade gücün herhangi bir şikayetten yoksun. Senin fiziğin de onunkinden zayıf değil. Hedefin Shuangyan gibi altı saray açmak olmamalı. Eğer Kraliyet Asili aleminde dört saray açabilirsen bu kusursuz denilmek için yeterli olacak. Kraliyet Alemine çıkmak için hızlanmalısın. Kendine yeterince güvendiğin sürece kesinlikle dördüncü sarayı açabilirsin!"

 

Baojaio'nun yeteneği Shuangyan kadar harika değildi ancak onun gelişim açısından sabırlı bir ruhu vardı ve kesinlikle sıkı çalışıyordu.

 

Li Qiye'nin tavsiyesini duyan Baojiao geride kalıp Kraliyet Asili olmayı denemeye karar verdi.

 

Li Qiye yolculuk için hazır olduğunda Gu Tieshou panik içinde geldi. Li Qiye'ye tıbbi malzeme yerine bir haber getirmişti.

 

"Cennet Koruyucu Şehirden biri geldi." Gu Tieshou biraz endişeliyken Li Qiye'ye söyledi.

 

Endişeli olması onun suçu değildi. Cennet Koruyucu Şehir hem geçmişte hem de şu an huşu uyandıran bir isimdi. Ölümlü İmparator Dünyası ve diğer dünyalar fark etmezdi bu ismi duyan herkes şok olup huşu duyardı!

 

Siyah Ejderha Kral'ın ünü sonsuz karizması ile birlikte bir büyü gibiydi. O üç nesil boyunca herhangi bir dış güç kullanmadan yaşayıp hüküm sürmüştü. Ölümsüz İmparatorlar bile ona saygı duymuştu!

 

Siyah Ejderha Kral asla Ölümsüz İmparator olmamıştı ve Cennetin İradesi için asla yarışmamıştı ancak o aşırı güçlüydü ve Dokuz Dünyaya hükmetmişti. Yenilmez Ölümsüz İmparatorlar bile yeterince düşünmeden ona meydan okumaya cüret edemezdi!

 

Cennet Koruyucu Şehir Siyah Ejderha Kral tarafından Kuzeyin Büyük Denizinde kurulmuştu! Krallarının hükmü altındaki bu şehir görkemli bir güce sahipti. İnsanlar, Şeytanlar, İlahi İblisler, Taş Golemler ve hatta cennetin sevgili çocukları olarak görülen Büyüleyici Ruhlar Siyah Ejderha Kralın çağı sırasında tüm parlaklığını kaybetmişti.

 

Kendini yenilmez olarak gören Yükselen Ölümsüz isminde bir tarikat vardı. Ancak Siyah Ejderha Kral'ın çağı sırasında Yükselen Ölümsüz Tarikatı bile geri adım atmak zorunda kalmıştı! Gerçek Tanrılardan İblis Egemenlerine kadar bu ismi duyan herkes rengini kaybetmişti.

 

Onun çağı sırasında üç nesil boyunca Siyah Ejderha Kral Cennet Koruyucu Şehir ile birlikte tüm dünyayı kaplayan büyük bir avuç gibiydi ve hiçbir şey onlarla kıyaslanmazdı!

 

Otuz bin yıl önce o ve Ölümsüz İmparator Ta Kong savaşmış ve Cennetin İradesi parçalanmıştı. O andan itibaren Siyah Ejderha Kral kaybolmuştu. Artık onun çağı olmasa da Ölümsüz İmparator mirasları dahil tüm büyük güçler Cennet Koruyucu Şehir ismini duyduklarında titrerlerdi.

 

Şu an Cennet Koruyucu Şehirden biri aniden Temizleyici Tütsüyü ziyarete gelmişti, yani doğal olarak Gu Tieshou endişelenmişti. Antik Tarikat Cennet Koruyucu Şehir ile kıyaslandığında bir filin önündeki karınca gibiydi.

 

"Sonunda, gelmelerini söyle." Li Qiye sakince gülümsedi ve konuştu: "Elder Gu, panik yapmana gerek yok. Gökyüzü bile düşse taşıyacak biri olacaktır."

 

Gu Tieshou deneyimli biriydi. Li Qiye'nin sözleri sakinleştirici gibi kulaklarına ulaşmıştı. Derin bir nefes aldı ve kendine gelip konuştu. "Cennet Koruyucu Şehirden gelen özellikle seninle görüşmek istedi."

 

"Kim gelmiş ve toplam kaç kişiler?" Kara Karga olduğu zaman Cennet Koruyucu Şehir ile birlikte dokuz göğün üzerine oturduğu zamanlara ait çok fazla hatırası vardı.

 

Gu Tieshou cevapladı: "Sadece bir kişi. Cennet Koruyucu Şehrinin varisi Cennet Koruyucu Tanrıça... Zi Cuining!" Aslında o da şaşkındı. Güneyin Büyük Denizi buradan çok uzaktı. Mantıklı konuşmak gerekirse Li Qiye Cennet Koruyucu Şehrin varisini tanımamalıydı ama o bizzat Li Qiye ile görüşmek adına buraya gelmişti.

 

"Cennet Koruyucu Şehrin varisi!" Li Qiye'nin gözleri bunu duyduktan sonra daraldı: "Eğer geldiyse gelip beni görebilir."

 

Gu Tieshou onu duyduktan sonra bir şey diyemedi. Bu üç nesil boyunca Dokuz Dünyaya hüküm sürmüş bir isimdi. Cennet Koruyucu Tanrıça şehrin varisi olarak genç neslin parçası olsa da Ölümlü İmparator Dünyasında aşırı yüksek bir statüye sahipti. Antik Krallıkların Ölümlü Kralları ve büyük tarikatların Yüce Azizleri bile o geldiğinde bizzat onu karşılamaya giderdi.

 

Ancak Li Qiye'nin tavrı tamamen tersiydi, onun kendisini görmesini istiyordu. Bu tavır biraz fazlaydı. Bu üstün bir mirasın varisiydi, Gök Mavisi Gizemli Antik Krallık bile ondan korkardı.

 

"Bu Cennet Koruyucu Şehrin varisi, ah." Gu Tieshou Lie Qiye'ye hatırlatmaden edemedi. Varise hiç yüz vermiyordu!

 

Li Qiye ona baktı ve sakince konuştu: "Onun Cennet Koruyucu Şehrin Varisi olduğunu biliyorum."

************ÇEVİRMEN NOTU**************

Li Qiye neler yapacak? Varis ne söyleyecek? Li Qiye ne diyecek? Amacı ne? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin  

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28345 Üye Sayısı
  • 267 Seri Sayısı
  • 38838 Bölüm Sayısı


creator
manga tr