Bölüm 196

avatar
9721 18

Emperor’s Domination - Bölüm 196


 

Bölüm 196: Gizemli Ölü (2)

 

 

Güneyin Çorak Topraklarından, Kuzeyin Büyük Denizinden buraya birçok tabut getirilmişti ve Büyük Orta Bölgesindeki ülkeler ve tarikatların getirdiklerinden bahsetmeye bile gerek yoktu. Ülkelerin güçleri ve tarikatların boyutları hesaba katılmazsa, yüzden fazla tabut her gün şehre getiriliyordu ve bunların yarısından fazlası Büyük Orta Bölgesinden geliyordu.

 

Mücevher Sütun Kutsal Okulu gibi bir miras bile bu konuda istisna değildi. Onlar da şehre bir tabut getirmişlerdi. Üstelik varisleri olan Mücevher Sütun Aziz Çocuğu bu tabutu bizzat karşılamıştı.

 

“İlahi Ağaçtan yapılmış.” Mücevher Sütun Kutsal Okulunun tabutunu gören bir gelişimci söylemeden edemedi: “Onların Yeraltı Dünyası Teknesi için getirmek istediği kişi de kim?”

 

Konu Mücevher Sütun Kutsal Okuluna geldiğinde birçok kişinin ifadesi değişmişti. Her ne kadar bir Ölümsüz İmparator yetiştirememiş olsalar da, bir Ölümsüz İmparator Mirası olmasalar da Büyük Orta Bölgesinde ve hatta tüm Ölümlü İmparator Dünyasında en fazla Aziz Fiziğine sahip olan miras onlardı. Ölümsüz Fiziğine sahip olan birine sahip oldukları hakkında bir söylenti bile vardı ve bu kişi büyük tamamlanıştan sadece biraz gerideydi.

 

“Mücevher Sütun Kutsal Okulu büyük tamamlanışta Azizi Fiziğine sahip birçok ataya sahip. Acaba onlardan birini de Yeraltı Dünyası Teknesine gönderecekler mi?” Bir tarikat lideri büyük bir korku ile konuştu.

 

Herkes şu anki zamanda okulun büyük tamamlanışta olan Azizi Fiziği sahibi kişilere sahip olmadığını biliyordu. Ancak onlar okulda ölen birçok büyük tamamlanıştaki Aziz Fiziğine sahiplerdi. Eğer bu karakterleri Yeraltı Dünyası Teknesinde yeniden hayata getirebilirlerse bu gerçekten çok korkutucu olurdu.

 

Mücevher Sütun Kutsal Okulundaki bu karakterlerden biri hayata döndüğünde bu muhtemelen Erdemli Örnek Âleminin zirvesindeki bir karakter olacaktı. Böyle korkutucu bir varlık Ölümsüz İmparator veya büyük tamamlanıştaki bir Ölümsüz Fiziği çıkmadıkça bastırılamazdı.

 

“Güneyin Cennetsel Krallığı da bir tabut getirdi.” Gizlice gelmeyen diğer tarikatlara kıyasla Güneyin Cennetsel Krallığı farklıydı. Onlar bir tabut getirmiş olsalar da kimse onu görmemişti. Yabancılar sadece Elderlerin bir tabutu koruduğunu ve Genç Kral Nantian'ın da geldiğini biliyordu.

 

“Bu sefer Güneyin Cennetsel Krallığı düşük profilde takılıyor, bu gerçekten biraz garip.” Birçok kişi neden onların bir tabut getirip bunu ortaya çıkarmadığını tartışırken kafası karışmış haldeydi.

 

“Söylentilere göre tabutun içindeki onların atalarından veya ölümsüz bir bilge değildi. O daha fazla dayanamayan Güneyin Cenentsel Krallığının Koruyucu İlahi Canavarıydı, bu nedenle de onu gizlice getirmek istemişler.” Bir gelişimci bazı sırları öğrenmeyi başardıktan sonra konuştu.

 

‘Koruyucu İlahi Canavar’ unvanını duyanlar kalplerinde titredi. Bir kilise lideri konuştu: “Söylentilere göre bu Güneyin Cennetsel Krallığının ikinci nesil Koruyucu İlahi Canavarı!”

 

“Bu söylenti gerçekten de doğru. Güneyin Cennetsel Krallığının birinci nesil Koruyucu İlahi Canavarı uzun zaman önce öldü. Bu Koruyucu İlahi Canavar söylentilere göre Ölümsüz İmparator Fei Yang tarafından getirilen bir Ruhsal Canavar ve o kendini hiç göstermemiş. Ölümsüz İmparator Fei Yang'ın ona Dao öğretmesiyle birlikte cennetin şansını çalabilmiş ve bu kadar uzun süre yaşamış, ancak artık sadece son nefesi kalmış!” Biraz bilgili olan bir büyük karakter konuştu.

 

Güneyin Cennetsel Krallığının Koruyucu İlahi Canavarı her zaman gizemli olmuştu ve insanlar onun ortaya çıktığını nadiren duyardı. Ancak onların bir taneye sahip olduğu büyük bir sır değildi!

 

Birçok büyük tarikat ve güçlü ülke Koruyucu İlahi Canavarlardan oldukça korkardı. Uzun süreler yaşayabilen bir şey kesinlikle basit bir varlık olamazdı!

 

“Eğer gerçekten de İlahi Canavar Koruyucusu ise Güneyin Cennetsel Krallığının böyle düşük profilde olması anlaşılır.” Birisi mırıldandı.

 

Güneyin Cenentsel Krallığı milyonlarca yıldır varlığını sürdürüyordu ve Temizleyici Tütsü ile Gök Mavisi Gizemli Antik Krallıktan bile daha eskiydi. Ve bunun Koruyucu İlahi Canavarları ile çok ilgisi vardı.

 

Eğer Koruyucuları gerçekten yaşlılıktan ölürse bu onlar için büyük bir darbe olurdu ve birçok kişi de aç gözlülük ile onlara bakmaya başlardı!

 

“Boom~~ boom~~ boom.” Güneyin Cennetsel Krallığının düşük profiline karşın Jiang Zuo Klanı gösterişli bir şekilde gelmişti. Onların atlıları göğün ortasındaydı ve gök gürültüsü gibi kükremeler oluştururken sayısız atlı göğün ordusu gibi uçuyordu. Bu atlılar çelik bir sel gibi akıyordu. Onlar şehrin üzerinden geçerken birçok kişi bu görüntü karşısında titremişti.

 

Altı atlı dalı, bulutları geçti ve altı Kraliyet Asili de onlara önderlik ederken auraları ile kibirlice duruyorlardı.

 

“Altı Jiang Zuo Kralı!  Erdemli Hükümdar Heng Jiang'ın soyundan gelenler!” Havada uçan atlıları gören birçok kişi uyuz olsa da bir şey demeye cüret edemediler.

 

Altı Jiang Zuo Kralı, Jiang Zuo Klanının mutlak sütunları idi. Klan içinde şöyle bir söz vardı: Altı Kral olmadığında büyük klan çökmenin eşiğine gelecek. Bu Altı Kral’ın klan içindeki statüsünü vurguluyordu. Patriğin kararını veto bile edebilirlerdi!

 

Üstelik onlar Erdemli Hükümdar Heng Jiang'ın doğrudan soyundan gelen kişilerdi. Onlar bir Cennetsel Egemeni bile katledebilecek yenilmez bir Altı Bilge Hükümdar Formasyonu oluşturabilirlerdi!

 

Erdemli Hükümdar Heng Jian aşırı güçlü biriydi. Genç Ölümsüz İmparator Min Ren'i Cennetin İradesi için yarıştıkları zamanlarda yenmeyi bile başarmıştı. Min Ren Cennetin İradesini sırtlamış olsa da Heng Jiang'ın prestiji yine de dokuz dünyaya yayılmıştı!

 

Erdemli Örnek Heng Jiang Altı Bilge Hükümdar Formasyonunu oluşturmuştu. Bu formasyonun gerçek derinliği altı kolun kontrolüne bağlıydı. Altı Jiang Zuo Kralının formasyonu o seneki Jiang Zuo Hou'nun formasyonundan katlarca daha iyiydi.

 

Altı Jiang Zuo Klanı antik bir tabut ile geldi. Bu tabut aşırı ağırdı ve beyaz hava çıkaran altı fil tarafından çekiliyordu.

 

“Altı Jiang Zuo Kralının Yeraltı Dünyası Teknesine sokmaya çalıştığı bu kişi de kim?” Tabutu gören birisi mırıldandı: “Yoksa ataları, Erdemli Hükümdar Heng Jiang mı?”

 

‘Erdemli Hükümdar Heng Jiang’ ismi antik ve güçlü mirasları bile korkutabilirdi. Bu herhangi bir tarikat ve ülke için büyük bir tehdit oluşturabilecek dehşet verici bir varlıktı.

 

“Ommmm~~” Aynı gün şehir gök mavisi bir sis ile doldu ve bunun ardından tüm şehir ince bir gök mavisi ipek tabakası ile kapladı.

 

Bu ani değişiklik herkesi şok etti. Gelen kişilerin ilk hareketi tüm şehri sarmaktı, bu abartılı bir davranış değil miydi?

 

Ancak insanlar gökte hareket eden gök mavisi enerjiye bakıp gök mavisi bir gökkuşağında ilerleyen kişileri gördüğünde bir şey demeye cüret edemediler.

 

“Gök Mavisi Gizemli Antik Krallık!” Bu kişileri gören biri mırıldandı.

 

Şehrin içinde sayısız tarikat ve ülke birçok uzman toplamıştı. Tüm şehri etkileyecek bir harekette bulunmaya cüret eden bir tarikat kesinlikle çok kibirliydi ve dünyayı önemsemiyordu.

 

Ancak bunu yapanın kim olduğunu görenler bu kibre bir şey demedi ve sessiz kalmayı tercih etti.

 

 Gök Mavisi Gizemli Antik Krallık iki imparatora sahip bir tarikattı! Büyük Orta Bölgesinde onlar geniş bir alana hükmeden devasa bir varlıktı! Miraslar ve ülkeler onların düşmanı olmadan önce büyük bir yükseklik ve ağırlığa sahip olmalıydı. İmparator mirasları bile bunun için istisna değildi.

 

İki Ölümsüz İmparator Antik Krallığın kibirli olması için yeterliydi ve öğrencileri de her zaman kendilerini diğerlerinden daha iyi olarak görürdü! Diğerleri onlara uyuz olsalar da gerçekten de bu şekilde davranacak güçleri olduğunu kabul etmeleri gerekirdi. İki imparatora sahip bir tarikatın böyle bir kibir göstermemesi asıl zor olan şey olurdu.

 

Antik Krallığın kaç uzman getirdiğini kimse bilmese de uzakta tabut taşıyan dört Aydınlanmış Varlığı gören kişiler vardı. Bu Antik Tarikatta Aydınlanmış Varlıklar bile sadece tabut taşıyıcılardı.

 

Hiç şüphesiz Antik Krallık da kendi ölümsüz bilgelerinden birinin yeniden doğmasını istiyordu, bu nedenle de hangi büyük karakterin tekneye götürüldüğünü bilmeye çalışanlar arasında büyük bir karmaşa çıkmıştı.

 

Bu çift imparatorlu miras her nesilde her zaman hükmedici olmasalar da her çağda Erdemli Örnekler çıkarmışlardı. Antik Krallığın Yeraltı Dünyası Teknesine götürmek istediği kişi kesinlikle büyük bir karakterdi.

 

“Muhtemelen Antik Krallığın Dokuzuncu Atası!” Antik Krallığı iyi bilen bir Şeytan Kral konuştu.

 

“Yaşlı Dokuzuncu Qing Xuan, ah!” Bu ismi duyan tarikat liderleri ve ulu büyük sınıfı kişiler derin nefesler aldılar.

 

“Yaşlı Dokuzuncu Qing Xuan sıralama olarak sonuncu olsa da aralarındaki en güçlüsü. O Ölümsüz İmparator Ta Kong ile mücadele edebilen bir varlık!” Birisi duyguyla konuştu.

 

Yaşlı Dokuzuncu Qing Xuan aynı zamanda Dokuzuncu Ata Qing Xuan olarak biliniyordu! O Ölümsüz İmparator Ta Kong'un zamanının son yarısında yaşamıştı. Ölümsüz İmparator Ta Kong Cennetin İradesini taşıdıktan sonra o da gelişime başlamıştı! Ta Kong her şeyde hüküm sürerken o da aşırı güçlü hale gelmişti. Gelişim yolu birçok övgü almıştı ve her yönde çılgınca yükselmişti.

 

Efsanelere göre Yaşlı Dokuzuncu Qing Xuan gelişiminde başarılar elde ettiğinde Ölümsüz İmparator Ta Kong'a meydan okumuştu. Ancak Ta Kong'un tek parmağı tarafından uçurulmuştu ve ağır yaralanmıştı.

 

(Ç.N. Oo şimdi bu güçlü mü oluyor ıahfaıushfasıfa.)

 

Her ne kadar ağır şekilde yenilmiş olsa da bundan prestij kazanmıştı! Bir gelişimci için bir Ölümsüz İmparatora meydan okuma niteliğine sahip olmak zaten saygı görecek büyük bir başarıydı!

 

“Yaşlı Dokuzuncu Qing Xuan...” En sonunda bir kişi büyük bir iç çekti.

 

Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığın ortaya çıkışı kendi üyelerinin yeniden doğmasını isteyen birçok mirasa büyük baskı yarattı. Bunun anlamı bir Yeraltı Dünyası Teknesi için onlara karşı mücadele edecekleriydi!!

 

 

---------------ÇEVİRMEN NOTU-------------

 

Li Qiye ile kim mücadele edecek? Savaş Tanrısı Tapınağından kim gelecek? Neler yaşanacak? En güçlü kim olacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin...

 

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32600 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr