Bölüm 149

avatar
9615 29

Emperor’s Domination - Bölüm 149


Genç gelişimciler için dao temelini kaybetmek ölümcül bir darbe idi. Ancak Chen Baojiao bu şekilde dirençli kalabilmişti.

Böyle bir kararlılık buz gibi soğuk olan Shuangyan'ı etkilemiş ve onun hayranlığını kazanmıştı. Bunun için büyük miktarda tahammül gerekliydi.

"Ne oldu? Dao Çocuğu Shengtian seninle evlenmek mi istedi?"

Bu Li Qİye'nin beklentileri dahilindeydi. Zalimane Ovanın Ölümsüz Bahar Fiziği'ni herkesten iyi biliyordu. Bu fiziğe sahip olanlar boyun eğmez karakterlere sahipti. Chen Klanının atasal büyükannesi de gençken oldukça sert bir prenses idi. Anne olduktan sonra bile dışarıda yumuşak gözükse de kocasını destekleyip çocuklarını eğitirken sertti.

"Ölmem gerekse bile onunla evlenmem!"

Chen Baojiao mutlak tonla soğukça konuştu.

Normalde İlahi tanrı Tairkatı Chen Baojiao'nun Dao Çocuğu Shengtian'a verilmesini Yeşim Ovası Ülkesinden istemişti. Bu önceden ayarlanmış bir şeydi ve doğal bir süreçti. Bu nedenle Mücevher Sütunu Kutsal Okulu ile Yeşim Ovası Ülkesi İlahi Tanrı Tarikatı ile müttefik olma mutluluğunu yaşamışlardı.

Ancak Chen Baojiao bunu reddediyordu! Eskiden bu evliliğe zaten karşıydı ama bu sefer Chen Baojiao evlenmeyi kabul etmektense ölmeyi seçmişti. Ya evlenmeyecekti ya da onlara gönderilecek şey ceseti olacaktı.

Dao Çocuğu onu Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırasında kurtarmamıştı ve kendi faydalarını düşünmüştü. Bu Chen Baojiao 'nun onunla evliliğe her şeyi ile karşı koymasını sağlamıştı.

Mücevher Sütunu Kutsal Okulu onu evliliğe zorlasa da Chen Baojiao evlenmektense ölmeyi tercih ederken ne yapabilirlerdi? Ceset ile mi evlendireceklerdi? Bu iki oluşumun birbiri ile karşı karşıya gelmesini sağlamıştı.

En sonunda Chen Baojiao dao temelini yok etmiş ve her şeyi okuluna geri vermişti. ASlında bu Chen Klanının koruması idi. Aksi halde oradan ayrılması bile mümkün değildi.

"Güzel, seni kabul edeceğim."

Li Qiye başıyla onayladı:

"Ama bilinmedik kökenlere sahip kişileri içeri almam."

KOnuştuktan sonra Chen Baojiao'nun yanındaki siyah giyimli iki kişiye baktı.

Onlar onun ebevetleri idi ve bu onlar için acı dolu bir karardı. Böyle güz bir kızları vardı ancak bu şekilde bir sonuç elde etmişti.

"Anne, baba, benim hakkımda endişelenmeyin, iyi olacağım."

Chen Baojiao ayağa kalkıp ondan ayrılmak istemeyen ebeveynlerine sarıldı. O anda hala güçlüydü. Ancak gözlerinde parlayan gözyaşlarını fark etmedi.

On binlerce kelime konuşulsa bile bu ayrılığın bir sonu olacaktı. Bu manzara melankolik bir atmosfer oluşturdu ancak  Chen Baojiao yine de göz yaşlarını tuttu.

"Bu yaşlı hizmetkar Genç Hanımım ile ilgilenmek için geride kalacak. Bu yaşlı hizmetkar Chen Klanının bir öğrencisi değil!"

Ayrılma zamanı yaklaştığında yaşlı hizmetkar konuştu:

"Bu yaşlı adam Kardeş Chen'e hayatını borçlandı ve soyundan gelenler ile ilgilenmeyi kabul etti ve bu nedenle de geride kaldı. Gelecekte sizin sözlerinizi daha fazla takip edemeyeceğim, Efendim, Leydim..."

Chen Baojiao'un anne ve babasına doğru eğildi.

"Shi Amca çok şey söyledin. Babam hayattayken bu yeğene Shi Amcayı kıdemlisi gibi görmesini söyledi. Shi Amca Baojiao ile ilgilenirken endişemiz olmayacak."

Chen Klanı çifti hızlıca onu kaldırdı.

En sonunda Li Qiye'ye doğru eğildiler ve konuştular:

"Kızımız Genç Asil Li'ye bel bağlayacak. Onunla iyi ilgileneceğinizi umuyoruz."

Kızlarını birinin hizmetçisi olarak vermek zor bir karardı.  Chen Baojiao'nun onları ikna etmesi de zor olmuştu.

Çifti gönderdikten sonra Li Qiye  Chen Baojiao'ye baktı ve konuştu:

"Şu andan itibaren SHuangyan ile birlikte yaşayacaksın. Ne yapman gerektiğini o sana öğretecek. Büyükbaba Shi'ye gelince... Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının konuk danışmanı olmaya ne dersin? Tarikata bağlılık yemini ettiğin sürece sana karşı kötü davranmayacağım."

"Klavuzluğunuz için teşekkür ederim, bunu aklımda tutacağım."

Yaşlı adam kafasını eğdi. Bu genç adamı küçümsemeye cüret edemiyordu. Li Qİye'nin on bin uzmanı öldürürken kullandığı yöntemlerini ve bunu yaparken gülümsediğini hala hatırlıyordu. Antik Aziz bile onun hesaplamaları içinde tuzağa düşmüştü. O bu on altı yaşındaki çocuğun yetenekleri konusunda oldukça pozitif düşünüyordu.

Chen Baojiao Shuangyan ile birlikte gitti ve Li Qiye Gu Tieshou'ya o ve yaşlı adam için bir yer ayarlamasını söyledi.

"Chen Klanından Shi Gangdang!"

Gu Tieshou bu haberi duyduğunda şok oldu. Hızlıca ve saygıyla yaşlı adamın önünde selam verdi.

"Kardeş Gu çok kibar. O sene Shi Gandang öldü. Şu an bu yaşlı adam isimsiz bir büyükbaba."

Büyükbaba Shi hızlıca karşılık verdi.

Shi Gandang'ın tarikatın konuk danışmanı olması Gu Tieshou'yu ateşledi. Shi Gandang önceleri Büyük ORta Bölgesinde şiddetli bir canavar olarak ün salmıştı.

O düşük seviyeli bir arkaplana sahip biriydi ancak Zor Dao Çağı sırasında Aydınlanmış Varlık olabilmişti. Onun ne kadar harika yeteneğe ve sabra sahip olduğu hayal edilebilirdi. Ancak bu nedenle sayısız düşman da edinmişti!

Söylentilere göre o düşmanlar onu bin sene önce takip etmişti. Son nefesini vereceği sırada Chen Klanının ustası tarafından kurtarılmıştı. O andan itibaren Chen Klanından asla ayrılmamış ve yabancılar da Shi Gandang ismini bir daha duymamıştı.

"Şu andan itibaren sen Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının bir üyesinin!"

Li Qİye ilgisizce konuştu.

"Katkıda bulunduğun sürece gelecekte büyük şekilde ödüllendirileceksin."

Shi Gandang şiddetli bir canavar olsa da Li Qİye'nin önünde saygısız olmaya cüret edemiyordu. Ona başkaları şiddetli canavar dese de Li Qİye tek başında Antik Aziz dahil birçok kişiyi öldürmüştü. Eğer o şiddetli bir canavarsa o zaman Li Qİye şiddetli canavarların kralı olmalıydı!

Bu nedenle Li Qiye'nin sözlerini duyduktan sonra Shi Gandang saygılı bir tavır sergiledi.

Chen Baojiao Li Qiye'nin yanına geldiğinde yeni haberleri de ona iletti:

"İlahi Tanrı Tarikatının Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığı ile ittifak olmasından korkuyorum. Söylentilere göre Dao Çocuğu Shengtian çoktan Antik Krallığa bir diplomatik görev için gitmiş. İlahi Tanrı Tarikatının Mücevher Sütunu Kutsal Okulu ile evlilik bağı oluşturmak isteme sebebi de Antik Krallığa kendi güçlerini maksimum düzeyde sergilemek istemeleriymiş."

Chen Baojiao buraya kadar konuştuktan sonra endişeli şekilde ekledi:

"Eğer İlahi Tanrı Tarikatı Antik Krallık ile bir ilişkiye saihp olursa korkarım ki bu senin ve tarikatın için çok kötü olur. Antik Krallığı arkalarına aldıktan sonra İlahi Tanrı Tarikatının gücü çok daha üst düzey bir hal alacaktır."

"Sadece bir Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığı, zirveye ulaşmak için yeterli değil."

Bu haberler karşısında Li Qiye şaşırmadı ve sakince cevapladı:

"Eğer zekilerse derebeyi olmaya devam ederler. Ancak eğer değillerse ve yolumu engellerse bir Antik Krallık olsalar bile katledilecekler!"

Sadece bir gök Mavisi Gizemli Antik Krallığı! Bu sözler çok kolay bir şekilde söylenmişti ve tereddüten eser yoktu; bu Chen Baojiao'yu anında susturmuştu. Biri ağzını açıp Antik Krallığı yok edeceğini söylüyordu... Bu sıradan bir kibir değildi. Ancak yavaşça Li Qİye'nin kibrine alışmaya başlamıştı ve artık onun gözlerinde Li Qiye saçma sözler söylemiyordu.

Temizleyici Tütsü Antik Tarikatına geleli birkaç gün geçip buradaki duruma alıştıktan sonra Li Qiye onu çağırdı ve konuştu:

"Birçok kuralım var ve Shuangyan bunları sana çoktan söylemiş olmalı. Bugün en baştan başlayacaksın ve birçok yemin edeceksin. Şu andan itibaren benim takipçim olacaksın. Geri dönmek için çok geç değil, yeminden sonra tüm hayatın değişecek. O andan itibaren herhangi bir itaatsizlik kaderin cezalandırması ile sonuçlanacak."

"Pişmanlığım yok."

Chen Baojiao devam etti:

"Yemin için Gerçek Kaderimi kullanacağım! Kesinlikle pişmanlığım olmayacak!"

Li Qİye başoyla onaylarken Chen Baojiao da Gerçek Kader yemini etti. Ardından Li Qiye konuştu:

"Fizik arıtma ile başlayacaksın, üstün bir Ölümsüz Fizik Kanununa sahip olacaksın!"

Bir Houtian Fiziği de bir İmparator Fizik Kanununa sahip olabilir mi?"

Li Qiye'yi duyduktan sonra Chen Baojiao şok oldu.

"Benim ellerimde herhangi bir şey Ölümsüz Fizik Kanunu olabilir."

Li Qiye konuştu:

"Kendini ucuzdan satmana gerek yok. Senin Zalimane Ovanın Ölümsüz Bahar Fiziği'n herhangi bir büyük tamamlanıştaki Ölümsüz Fiziğinden zayıf olmayacak! Senin atasal büyükannen Zalimane Ovanın Ölümsüz Bahar Fiziği ile tüm dünyayı küçümseyen biriydi!"

Chen Baojiao fiziği nedeniyle değil de Li Qiye'nin sözleri nedeiyle şaşırmıştı! Büyük tammalanıştaki ölümsüz fiziği... O Mücevher Sütunu Kutsal Okulundan gelmişti bu nedenel bu sözlerin anlamını biliyordu.

Okulda Aziz Fiziğinin büyük tamamlanışında olan atalar vardı. Onların çağlarında Aziz Fiziğinin büyük tamamlanışı neredeyse yenilmezlik demekti. Onlar her savaşı kazanmışlardı ve durdurulamıyorlardı bu nedenle de okulu kurabilmişlerdi.

Ölümsüz Fiziklerinin büyük tamamlanışı ise akıl almaz bir şeydi. Çağlardan beri Ölümsüz Fizik büyük tamamlanışına ulaşanlar parmak ile sayılabilirdi. Bazıları onların beş taneden fazla olmadığını söylüyorken bazıları ise onu aşmadığını söylüyordu.

Eğer Zalimane Ovanın Ölümsüz Bahar Fiziği büyük tamamlanışa ulaştığında Ölümsüz Fiziğinin büyük tamamlanışı ile kıyaslanabilecek duruma gerçekten gelirse, o zaman geldiğinde bu ne kadar korkutucu olacaktı?

"Benim atasal büyükannemin Zalimane Ovanın Ölümsüz Bahar Fiziği'ne sahip olduğunu nereden biliyorsun?"

Chen Baojiao sormadan edemedi. Bu Chen Klanı tarafından yazılı bir şekilde bırakılmamıştı, klan içindeki herkes Aziz Fiziğinin büyük tamamlanışına sahip olduğunu biliyordu.

"Bir gün eğer çocuğun olursa, senin doğal olarak Zalimane Ovanın Ölümsüz Bahar Fiziği ile doğduğunu bilir mi? Senin Gerçek Kader yemini yaptığını bilirler mi?"

Li Qİye rahat şekilde konuştu.

Bu sözler Shuangyan'ın genç kalbini şok etti. Çekici gözleri genişlerken Li Qiye'ye baktı. O Gerçek Kader yemini etmişti ama bu Chen Klanının atasal büyük annesinin de benzer bir yemin ettiği anlamına geliyordu.

"Atasal büyük anneme bu bir büyük usta tarafından mı öğretildi? Sen, sen o büyük ustanın soyundan mı geliyorsun?!"

Chen Baojiao etkilenmiş şekilde konuştu. Li Qiye'nin onun fiziğini kimse bilmemesine rağmen nasıl bildiğini ve Chen Klanının gizli el mührünü nasıl yapabildiğini düşünürken o anda bunun gerçek olduğunu anladı.

-----------ÇEVİRMEN NOTU--------

Tabii ki onun soyundan geliyor. O falan değil yoksa yani ????  

Chen Baojiao neler söyleyecek? Li Qiye ona neler öğretecek? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr