Bölüm 148

avatar
9909 28

Emperor’s Domination - Bölüm 148


"Evren daha başlangıç aşamasındayken ilkel kaos geldi. İlkel kaostan büyük başlangıç doğdu. Büyük başlangıç Dokuz Dünyayı doğurdu ve Dokuz Dünya da DOkuz Hazineyi oluşturdu. Dokuz Hazineden ise Dokuz Yazıt oluştu."

Shuangyan bu sözleri ezberledi.

Yanındaki kişiler arasında Li Qiye en çok Shuangyan'a güveniyordu. Onun bağlılık testini başarı ile geçmişti, doğal olarak fiziklerin sırlarını kesinlikle saklayacaktı. Başka bir kişiye söylemeyecekti.

"Benim Dokuz Yazıt’ım yer ve gökle birlikte duruyor ve zamanın başlangıcından itibaren onlar ebedi. Nasıl olurda Kötücül Hasırotu Ağacı bu Fizik Kanunları ile kıyaslanabilir? Kıyaslanıldığında o basit bir hiç."

Li Qiye kafasını salladı ve Shuangyan’a doğru gülümsedi.

"Fiziğine güvenmelisin, onu kesinlikle bastırabilir. Öte yandan Kötücül Hasırotu Ağacının kötücül özelliği senin fiziğin tarafından arıtılabilir ve bu da gelişimini yükseltir."

Li Qiye'nin sözlerini duyan Shuangyan sonunda rahatladı. O üstün bir Ölümsüz Fizik Kanunu çalışıyordu ve ortaya çıkardığı güç de giderek artıyordu.

"Bu kılıç da basit bir kılıç değil."

Li Qİye Shuangyan'a baktı:

"O antik çağlardan gelen Altı Dao Nilüferi ve Hasırotu Ağacının İlkel Temellerinden oluştu. Büyük dao ile dünyanın kaynak gerçekliklerini barındırıyor. Ardından yer ve gök onu arıtarak bir kılıç haline geldi ve Hasırotu Ağacı ile Altı Dao Nilüferinin büyük dao sınırlarından daha büyük yüksekliklere ulaştı. Göğün gizemlerini içeriyor ve bu kılıç ile ilahi dao'ya bakabilirsin! Aydınlanmak için acele etme çünkü bir gün kendi ilahi daonu oluşturabilirsin!"

Bunu duyan Shuangyan şok oldu.  İlahi dao! Bu onun bilgisindeki en yüksek şeydi. İlahi dao büyük tamamlanışa ulaştığında o bir Ölümsüz İmparator olup Cennetin İradesini sırtlayabilirdi!

"Peki ya sen?"

Shuangyan sakinleşti. Altı Dao Kılıcının ne kadar değerli olduğunu anladı, o bir ölümsüz İmparator Hayat Hazinesinden düşük kalır bir değeri olmayan bir şeydi! O sadece bir silah değildi, aynı zamanda yerin ve göğün büyük daosunu içeriyordu.

"Onu bir süre inceledim. Herkesin farklı fırsatları var ve bizim anlayışımız da farklı. Git ve onun üzerine kafa yor. İhtiyacım olduğunda onu senden isteyeceğim."

Li Qiye konuştu. Altı Dao Kılıcını kavradığında aydınlanma için onun kaynak gizemlerini kullanabiliyordu.

Her ne kadar Ölümlü Kadere sahip olsa da gelişim yolundaki deneyimleri ile sıradan gelişimciler kıyaslanamazdı! Bu nedenle kılıcı araştırırken yeni bir kılıç tekniği öğrenmişti!

Shuangyan gittikten sonra Li Qiye Sonsuz İlahi Kazanı çıkardı ve bağırdı:

“Açıl—”

Kurbağa ellerinden çıktı ve yerde bir İlahi Kazan'a dönüştü.

Kazan ağzını açtı ve Li Qiye ocağı ateşlemek için Simya Tanrısının Büyük Kitabesinin üstün daosunu takip etti.

“Huuu— Huuu— Huu—”

Ocak ateşlendikten sonra alevler içeri hareketlenerek tıbbı çanak haline geldi ama Li Qiye orada durmadı ve tekniğe devam etti.

Birbiri ardına tıbbı çanaklar bu süreçte oluştu. Bu oluşum süreç boyunca devam etti...

Bu tıbbi çanakların oluşumu akıl almazdı. Normalde köken alevleri sadece tek bir tıbbı çanak oluşturabilirdi. Sadece birkaç aşırı değerli İlahi Kazan veya Simya Tanrısının İlahi Kazanı iki ve daha fazla tıbbi kazan oluşturabilirdi.

Ancak şu anda Sonsuz İlahi Kazanın içinde birbiri ardına tıbbı çanaklar oluşuyordu ve durma belirtisi de göstermiyordu. Herhangi bir Simya Ustası bu manzara karşısında kesinlikle sersemlerdi.

Bu imkansız bir mesele olsa da Li Qiye'nin ellerinde gerçek olmuştu. Bu diğerlerinin aç gözlülük yapacağı ve onun için başkalarını öldürebileceği bir hazine idi.

Zaman geçerken Li Qiye de durmadı. Tıbbi çanakları giderek çoğaldı, beş yüzden fazla çanak üretmişti. O anda gelişiminin yeterli olmadığını fark etmeye başladı; kan enerjisi ile dünyanın enerjisi bu kazanın alevlerini desteklemek için yetersizdi.

Eğer birisi Li Qiye'nin tek nefeste beş yüz çanak oluşturduğunu görseydi kesinlikle afallardı. Bunu daha önce muhtemelen kimse yapmamıştı.

Bu cennete karşı gelici yeteneğe sahip Sonsuz İlahi Kazan idi. O uzun süre yaşamıştı ve sayısız alev kıvılcımını yutmuştu. Çok daha korkutucu olan şey ise Li Qiye Sİmya Tanrısı ile birlikteyken onu geliştirmek için sayısız alev kıvılcımı ve ruhsal ilaç ile ölümsüz bitkileri tüm Dokuz Dünyayı dolaşarak toplamış olmasıydı.

O çağ sırasında Sonsuz İlahi Kazan tarafından tadılmayan bir hazine olmadığını söylemek abartı değildi.

Eğer birisi bu olayı bilseydi kesinlikle korkardı ve bunu sadece aklını kaçırmış birinin yapacağını düşünürdü.

Aslında Simya Tanrısı da yarı çatlak olarak düşünülebilirdi ki bu nedenle Kara Karga olan Li Qİye onu simya delisi olarak adlandırmıştı.

Bu sırada Li Qiye limitine ulaştı. Bu nedenle hedefini değiştirdi ve kazanı tamamlamayı denemek yerine alev kontrol sanatını çalışmaya başladı.

Kazanın içinde Li Qiye'nin aralıksız arıtmalarının altında birçok canlı alev vardı. Bazıları at haline alırken bazıları uçan kartallar, bazıları yüzen balıklar ve bazıları da akan suya dönüşüyordu...

Simya Ustaları için Fizik Macunu kaynatmak, Uzun Ömür İlaçları ve Kader Hapları yapmak fark etmeksizin alev kontrolü dan oluşturma teknikleri kadar önemliydi. Kader Sarayı İlahi Kazanın alevlerinin yeterliliğini doğrudan etkiliyordu.

Alevler üzerindeki kontrol yeterliliği doğrudan Sİmya Ustasının kapasiteleri ile ilgiliydi.

Geçmişte bu dünyada Simya Tanrısı ve Kara Karga'nın alemini aşabilen kimse yoktu.Çünkü Li Qiye Simya Tanrısının Büyük Kitabesinin yarısının yazımına yardım etmişti, o şu an eski aşina olduğu yolda ilerliyor gibiydi. Alevler üzerindeki kontrol yeteneği hayal edilemeyecek bir mükemmelliğe hızlıca ulaştı.

Eğer birisi kaza ile Li Qiye'nin şaşırtıcı alev ustalığı gelişim hızını görseydi onun doğal olarak bir simyacı doğduğunu düşünüp üstün ve emsalsiz yeteneğinden etkilenirlerdi!

Ancak Li Qiye'nin bu kadar kolay bir şekilde gelişim gösterme nedeninini milyonlarca yılda ödediği bedeller nedeniyle olduğunu bilmeyeceklerdi.

Alev kontrol yeteneğini sağlamlaştıran Li Qiye hap arıtmaya başladı. Sadece tek bir kazan ile arıtmaya başladı ve Uzun Ömür İlacı seçti.

Simyacılar arasında bir söz vardı: Fizik Macunu kaynatma, Uzun Ömür İlacı üretme ve Kader Hapı Arıtma! Bu üç sanat arasında Fizik Macunu en kolayken Uzun Ömür İlacı ikinci ve Kader Hapı da zorluk olarak en zordu.

Li Qiye ilk seferinde ısınmak için Uzun Ömür İlacı ile başlamıştı ve gerçek hedefi Kader Hapları idi...

Li Qiye aylar boyunca dan arıtmasında yoğunlaştı ve tarikattaki kimse onu düşüncesizce rahatsız etmedi. Bir gün tarikata ani bir konu geldi ve özellikle Li Qiye ile görüşmek istedi.

Bir at arabası bir dağın tepesine sürülmüştü. Sürücü dışında üç kişi daha vardı. Birisi şehirleri ve krallıkları yıkabilecek bir güzelliğe sahipken diğer ikisi tamamen siyah kıyafetler giymişti ve yüzleri siyah bir şapka tarafından gizlenmişti. Onlar bu güzelliğin içeri girmesinde yardımcı olmuşlardı.

Bu güzellik Yeşim Ovası Ülkesinden Chen Baojiao idi. İki siyahlı kişi tarafından tutulurken soluk yüzü ile doğrudan yürüyemiyordu bile.

Ancak bu güzelliğini etkilemiyordu. Soluk yüzü diğerlerinin onu daha çok sevmesine neden oluyordu.

"Teklifini kabul ediyorum~~"

Li Qiye'yi gördüğü gibi Chen Baojiao zayıfça konuştu.

Bu biraz beklenmedik olsa da Chen Baojiao'nun durumunu gören Li Qiye biraz gözlemledi ve konuştu:

"Dao temelini yok etmişsin!"

O anda Chen Baojiao'nun çekici yüzünde söylenmeyen bir acılık taşıyan bir gülümseme oluştu. Kederli bir umutsuzluk taşıyan solmuş bir çiçek gibiydi.

"Benim gibi işe yaramaz birini alacak mısın?"

Chen Baojiao acı şekilde gülümsedi ama hala güçlü davranıp dik duruyordu. Bu sözleri söylerken kendine acımıyordu.

"Alacağım!"

Li Qiye konuştu

"Sadece yok edilmiş bir dao temeli. Benim için çok büyük bir şey değil. Ancak bana bu kadar hızlı katılmayı seçmen... Bu biraz beklenmedikti."

"Chen Klanından ayrıldım, Yeşim Ovası Ülkesinden ayrıldım ve Mücevher Sütunu Kutsal Okulundan da ayrıldım!"

Chen Baojiao'nun sesi keder doluyken devam etti:

"Her şeyimi klanıma ve okuluma verdim. Tüm hazineler, tüm gizemli eşyalar ve erdem kanunlarımın yanı sıra dao temelim; her şeyimi geri verdim."

Chen Baojiao'nun sözlerini duyan Shuangyan etkilendi. Chen Baojiao Adlandırılmış Kahraman alemine ulaşmak için sayısız caba harcamıştı ama dao temeli ile birlikte her şeyi yok etmişti. Gelişimciler için bu ölümden daha kötü bir kaderdi ve gerçek bir ölümcül darbe idi.

-------------ÇEVİRMEN NOTU------------

Li Qiye ne diyecek? Chen Baojiao neler yapacak? Neden temelini yok etti? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42664 Bölüm Sayısı


creator
manga tr