Bölüm 101: Bastıran Kuvvet Markisi (1)

avatar
10858 29

Emperor’s Domination - Bölüm 101: Bastıran Kuvvet Markisi (1)


Bölüm 101: Bastıran Kuvvet Markisi (1)Li Qiye'nin sözleri aniden oradakilerin ifadelerini değiştirdi. Bastıran Kuvvet Markisi, Cennetsel Mücevher Krallığının bir önceki neslinin Kraliyet Asili idi ve oldukça yüksek bir statüye sahipti. Buna ek olarak gelişimi de Kraliyet Asili seviyesinin zirvesindeydi ve bu diğerlerinin oldukça ürkek olmasına neden oluyordu. O ve Şiddetli Dağ Markisi Cennetsel Mücevher Krallığında eşit şekilde ünlülerdi!

"Cahil hayvan. Bugün bu Hou seninle ilgilenecek!"

Bastıran Kuvvet Markisi'nin ifadesi büyük ölçüde ekşidi. Bir Kraliyet Asili olarak daha önce asla geç nesilden biri tarafından saygısızlığa uğramamıştı. Bu mesele statüsünü büyük ölçüde sarsıyordu! Kızgınlığı altında doğrudan Li Qiye'ye doğru saldırdı. Dağ kadar büyük devasa bir avuç hareketi Li Qiye'yi tamamen ezebilecek bir boyuttaydı!

Bir patlama sesi meydana geldi ama Li Qiye hala solucanın üzerinde tamamen sabit ve hareketsiz şekilde oturuyordu. Bu darbeye bakmamıştı bile. Gu Tieshou, Bastıran Kuvvet Markisi'nin büyük avucunu durdurmak için oraya kaydı.

"Bastıran Kuvvet Markisi, eğer savaşmak istiyorsanız, size ayak uydurmak zorunda kalacağım. Küçüklere karşı harekete geçmeye gerek yok."

Gu Tieshou soğukça konuştu.

Gu Tieshou'nun sözleri anında diğer kişileri panikleştirdi. O basitçe Cennetsel Mücevher Krallığından korkmuyordu... Bu onların yüzlerine atılan bir tokat gibiydi.

Birisi düşüşte olan Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının her zaman düşük profilde olduğunu hatırlamalıydı, onlar asla Cennetsel Mücevher Krallığına doğrudan karşı gelmezdi. Ama o anda Gu Tieshou önemsemeden Bastıran Kuvvet Markisi'ne karşı bir küçük için savaşmayı seçmişti. Bu Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının yükselen momentumu muydu?

"Güzel, güzel, güzel! Gu Tieshou, bu Hou senin ve Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının gücünü görmek istiyor. Neyin varsa gel bakalım."

Bastıran Kuvvet Markisi ürkütücü şekilde Li Qiye'ye bkatı ve konuştu:

"Gu Tieshou'yu halledene kadar bekle. Ardından seni öldürmek için de geç olmayacak, küçük velet."

Konuştuktan sonra gökyüzüne uçtu.

Göz açıp kapayıncaya kadar, Bastıran Kuvvet Markisi ve Gu Tieshou gökyüzünün kenarlarında konum aldı. Kan enerjileri havayı doldururken Hayat Çarkları hareketlendi ve limitsiz kan aralıksız kan auraları halinde aktı. Kraliyet Asillerinin auraları on bin mili süpürdü.

İki Kraliyet Asilinin arasındaki savaşın karşısında, zayıf gelişimciler gökyüzündeki savaştan gelen korkutucu aura nedeniyle titredi.

Bastıran Kuvvet Markisi sağ elindeki mistik bir pagoda ve gözlerindeki Dao kanunları ile birlikte soğukça Gu Tieshou'ya baktı. Bu sırada Gu Tieshou'nun bakışları keskinken kafasının üzerindeki Kader Sarayı boyun eğmez bir parlaklık yayıyordu. Canlılık Hazinesi aralıksız olarak sürekli akan kanını durdurulamaz bir sel gibi akıtıyordu.

"Öl—”

Bastıran Kuvvet Markisi kulak delici bir kükreme attı ve büyüsel pagodası patladı. Bir anda pagodası dağ kadar büyük hale geldi. Açıldığı an sayısız güçlü enerji devasa dalgalar gibi dışarı çıktı ve dağları parçalayacak güçteydi.

"Açıl—”

Gu Tieshou haykırdı ve Kader Sarayını genişletti. Birisi sadece bir Kun Peng'in sıçradığını ve kuyruğunu salladığını görebilirdi. O anda bir 'Bam' sesiyle birlikte Kun Peng okyanusu kapladı ve ağır kuyruğu deniz suyunu süpürerek büyüsel pagodadan gelen güçlü enerjinin geri dönmesine neden oldu.  

Bastıran Kuvvet Markisi şok oldu ve hemen büyüsel pagodasının ters dönen enerji akışını geri çekmesini emretti. Ancak tam o anda Gu Tieshou bir Kun Peng gibi gökyüzüne uçtu ve bir anda Bastıran Kuvvet Markisi'nin önünde ortaya çıktı. Kun Peng göğü kaplayan kanatları ile aşağı inişe geçti ve dağ tepelerini düzleştirip uçurumları dağıttı.

"Öl—”

Bu baskıcı aura Bastıran Kuvvet Markisi'nin yüzünün çirkinleşmesine neden oldu. Daha fazla dini tutmadı ve büyüsel pagodasını kullanarak dünyanın enerjisini ödünç aldı. O aynı zamanda aşağıya doğru bir bastırma kuvvetine sahipti ve boş alanı yok eden bir gök kuşağı gibi yeryüzünü geçti, Kun Peng'i bastırmak istedi!

Kısa süre içinde Gu Tienshou ve Bastıran Kuvvet Markisi arasındaki savaş yeryüzünün çatlamasına ve gökyüzünün donmasına neden oldu. Bastıran Kuvvet Markisi'nin büyüsel pagodası her yere kaos yayıyorken Gu Tieshou kendi Hayat Hazinesini ortaya bile çıkarmamıştı. O sadece Kun Peng'in Altı Varyasyonunu kullanarak doğrudan Bastıran Kuvvet Markisi'nin hazinesine karşı geliyordu.

Bu manzara diğerlerinin renklerini kaybetmesine neden oldu. Cennetsel Mücevher Krallığının İlkel Kökenlerin Markisi veya Mor Bulut Tarikatının deneyimli gelişimcileri ve hatta Uçan Ejderha Gölü'nün şeytanları bile böyle bir şeyi yapamazlardı. Diğer gelişimcilere gelince, onlar bu öldürme arzusunun baskısı altında nefessiz kalmışlardı.

"Eşsiz İmparator erdem kanunu, ah!"

Gu Tieshou'nun bir Yaşam Hazinesi kullanmadan sadece Kun Peng'in Altı Varyasyonuna güvenerek bu derecede savaşabilmesi İlkel Kökenler Markisi'nin soluk ifade ile mırıldanmasına neden oldu.

Dünyevi meseleler hakkında bilgili olan gelişimciler hayrete düşmüştü. Uzaktan, Yüzen Ejderha Gölünün Kaplumbağa Hükümdar'ı hayranlık dolu şekilde konuştu.   

"Kun Peng'in Altı Varyasyonu ah! Bu Ölümsüz İmparator Min Ren'in eşsiz İmparator erdem kanunu ve yenilmez Kun Peng'in dönüşümlerinin kopyaları."

Jiang Zuo Klanı'nın Doğu Nehri Markisi bile Kun Peng'in Altı Varyasyonunu gördüğünde bu erdem kanununu Temizleyici Tütsü Antik Tarikatından alabilmek için farklı yöntemleri düşünüyordu. Gözleri soğudu ve ürkütücü, korkutucu niyetler yayıyordu. O ve Jiang Zuo Klanı için bu İmparator erdem kanunu özel bir anlam ifade ediyordu.

İmparator Min Ren'in erdem kanunları Jiang Zuo Klanı için bir tür acıydı. Ataları Erdemli Örnek Jiang Zuo o çağdaki en kudretli ve en yetenekli kişilerden biriydi. Min Ren bile daha önce ona yenilmişti.

Ancak en sonunda son gülen Ölümsüz İmparator Min Ren olmuştu. Atalarının oluşturduğu erdem kanunları Min Ren tarafından oluşturulmuş erdem kanunlarına denk değildi. Cennetin İradesini taşıyan Min Ren en nihayetinde ölümsüz erdem kanunları oluşturmuştu!

Bunun anlamı antik yöntemler veya Erdemli Örnek erdem kanunları fark etmeksizin en sonunda Min Ren'in erdem kanunlarından bir adım geride kalıyorlardı.

Kun Peng'in Altı Varyasyonunun yenilmezliğini görmek Doğu Nehri Markisi'nin gözlerinin titremesine neden ldu. Eğer Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının İmparator erdem kanununu ele geçirebilirse, Jiang Zuo Klanının gücü de yeni bir yüksekliğe yükselecekti.

Bu kısa zaman zarfında birçok kişi erdem kanunlarını ele geçirmek için Temizleyici Tütsü Antik Tarikatını yok etmek istemişti. Onların aç gözlülüğü gizlice plan yaparlarken salya akıtmalarına neden olmuştu.

Bu Gu Tieshou'nun daha önceden nadiren harekete geçmesinin nedeniydi, aynı zamanda İmparator erdem kanununu kullanırken tereddüt etmesinin de nedeniydi. Bu diğer kişilerin aç gözlülüğünü ateşleyen bir varlıktı ama o artık durum değişmişti.

Li Qiye savaş alanına çok fazla bakmadı ve Niu Fen'e sıradağların tepesindeki taş girişe doğru gitmesini emretti.

"Dur, burası Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının girebileceği bir yer değil. Çabuk ayrılın! Aksi halde tarikatınız tarikat yok edici bir felaket ile karşılaşır!"

Bastıran Kuvvet Markisi'nin öğrencisi haykırdı ve Niu Fen'in yolunu kapadı.

"Tarikat yok edici bir felaket mi?"

Salyangozun tepesinde oturan Li Qiye soğukça Cennetsel Mücevher Krallığından gelen kişilere göz attı ve konuştu:

"Temizleyici Tütsü Antik Tarikatına saldıranlara her zaman kapım açık. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Aksi halde şamatalı olmaz ve aynı zamanda bu da eğlenceli olmamasına neden olur. Şimdi siktirip git!"

"Gerçekten büyük sözler. Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının böyle kibirli bir öğrencisi mi varmış? Sen tüm dünyaya meydan okumaya mı cüret ediyorsun?"

Li Qiye'nin sözleri birçok kişinin birbirine bakmasına neden oldu.

"Ölümünü arzuluyorsun!"

Li Qiye'nin kibirli tavrı Cennetsel Mücevher Krallığından gelen kişileri öfkelendirdi ve Hayat Hazineleri anında salyangozun üzerindeki Li Qiye'ye doğru ilerledi.

"Boom..."

Ancak Niu Fen'in bedeni durmadı. Yüzden fazla savaşçı Li Qiye'nin yolundan çıkarıldı. Havaya atıldıkları an bir ahtapot kolu aniden ileri uçtu ve tüm uçan savaşçıları ağzına alıp yüz savaşçıyı aç bir kaplan gibi yedi!

"Bu şeytani varlık..."

Birçok savaşçıyı tek bir ısırışta yutan Niu Fen'i gören birçok kişi ürperip titredi!"

Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının salyangozu böyle şok edici bir sonuç oluşturmuştu. Xu Pei'nin yüzü bile soldu, avuçları terlerken sordu.

"O... O insanları da yiyebiliyor mu?"

"O cennet tarafından hayat bahşedilen vahşi bir canavar, insanları yemesinin neyi garip?"

Li Qiye salyangozun tepesinde otururken sakince cevapladı. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi.

Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı kalplerinde korkudan titredi. Niu Fen ilgisiz, zayıf bir yaşlı adam gibiydi. Öğrenciler onun basit bir şeytan salyangoz olduğunu düşünmüşlerdi ama o anda Niu Fen'in yüzden fazla savaşçıyı yediğini gördüklerinde tepeden tırnağa sarsılmışlardı.

Bu sıradan bir şeytan değildi, o aşırı şiddetli bir varlıktı! Eğer Li Qiye orada olmasaydı onlar Niu Fen'in sırtında sakince oturamazlardı.

Tabii ki öğrenciler İlahi Ecdat Salyangozu'nun antik çağdaki dehşet bir varlık olduğunu bilmiyorlardı. Ancak onlar neredeyse soylarının yok olacakları noktaya kadar öldürüldüğünden dünya da nadiren gözüküyorlardı.

O anda salyangoz yavaşça taş kapıya doğru süründü. Cennetsel Mücevher Krallığının güçlü savaşçıları korkudan titredi ve geri çekildi.  

Li Qiye salyangoz geldiğinde aşağıya atladı. Sıradağın yanında iki devasa taş kapı vardı. O anda kapılar sıkıca kapalıydı. Bu kapılar bir ilahi kaidenin üzerine yapılmıştı sanki bu seremonik bir sunaktı.

Bir sunağın parçası veya basit taş kapılar olması fark etmeksizin o anda orijinal görünüşlerini sürdüremiyorlardı. Taş temeller tamamlanmış değildi ve kapılarda silah izleri vardı. Sanki birisi bu tek parça anıta saldırmayı denemişti.

Gerçekte Şerle Kuşatılmış Dağ Sırası'nın yüz yılda sadece bir kez açılmasından çok fazla kişi mutlu değildi. Bu nedenle birçok kişi onu delmeyi istemişti. Ne yazık ki Erdemli Örnekler de dahil kimse bunu başaramamıştı.

Li Qiye nazikçe taş kapılara dokundu. Şerle Kuşatılmış Dağ Sırası birçok antik hikayeye sahipti. Gerçekte Ölümsüz imparator Min Ren bu sıradağa giren ilk kişi değildi. Li Qiye hala Kara Karga iken Min Ren onun içeri getirdiği tek kişi değildi. Ancak en sonunda onlar sayısız çaba harcayıp Şerle Kuşatılmış Dağ Sırası'nı Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının mülkü haline getirmişti.

"Çok uzaktaki bir çağda bu dağ sırasını ilk açan kişiyi biliyor musun?"

Li Qiye ellerini çekti ve yanında duran Li Shuangyan'a sordu.

--------------ÇEVİRMEN NOTU-----------

Seriyi sevdiniz mi bakalım ????  

Burayı ilk açan kişi kim? Li Qiye neler yapacak? Savaşlar nasıl olacak? İçeride ne var? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

Useless notu: Bir dahaki bölüm sanırım pre gelecek. Seriyi herkese daha iyi aktarabilmemiz için artık sizden bol bol beğenmenizi istiyorum. Daha yukarlara gelsin de herkes okusun len seriyi. Hüloooo

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32600 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr