Bölüm 821: Kanatlar

avatar
659 13

Desolate Era - Bölüm 821: KanatlarBölüm 821: Kanatlar

 

Kemdiyar Salonu'nda geçirdiği zaman sayesinde, Ji Ning her müzayedede çok sayıda hazinenin satışa çıkarıldığını biliyordu. Her çeşitten hazine satılıyordu ve bu yüzden Rüzgarkaynağı Kalıntıları'nda elde ettiği hazinelerden çoğunu elden çıkarmıştı. Ebedikar Bayrağı'nı ve Gökkuşağı Bulut Dünyası'nı tutmayı düşünüyordu, ama nihayetinde onları da satmıştı.

 

Ebedikar Bayrağı bir hayli kullanışlıydı. İçinde birkaç günahabisi vardı ve düşmanlara tuzak kurmak ya da tehlikeli bölgeleri denemek için kullanılabilirdi; lakin Ning günah hazinelerinden hiç hoşlanmıyordu. Fazla iyi hazinesi olmadığı için onu geçici bir süreliğine kullanmak istiyordu, lakin bir müzayedenin gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez doğal olarak bunları elden çıkarmıştı.

 

Gökkuşağı Bulut Dünyası bölge tipi bir eşyaydı, ama Ning'in Sis Taosu’na dair herhangi bir öngörüsü yoktu. Hatta Ning Tao Silahı’ndaki mühür katmanlarını bağlamayı bile beceremediği için hazinenin sadece bir kısmını kullanabiliyordu. Doğal olarak böyle bir hazineyi kullanmaya devam etmeyecekti.

 

Ebedikar Bayrağı yüz elli küpten fazlaya satıldı.

 

Uzun lafın kısası… Ning Miratkar Resmi ve taş devi Kayalık dışında o üç Dünya Seviye üstattan aldığı bütün hazineleri sattı. Kemdiyar Salonu'na sattığı bu hazineler dahilinde, saygıdeğer bir misafir olduğu için fazla kâr amacı gütmeyen bir tavırla karşılandı. Ning toplamda 1580 küp Kaos Nektarı elde etti. Bu gerçekten devasa bir miktardı! Lakin müzayede hazinesinde o kadar da etkileyici bir miktar olmayacaktı, bu yüzden Ning parasını harcarken dikkatli davranmalıydı.

 

 “Mormücevher ve Miratkar Resmi inanılmaz fiyatlara satılabilir, ama benim için çok önemliler.” Ning büyük salonu izlemeye devam ediyordu.

 

Büyük salonda hala daha on binlerce gelişimci oturuyordu.

 

Gümüş gözlü kadın birbiri ardına hazineler çıkarıyor, kalabalığı heyecanlı konuşmalara boğuyordu.

 

Kaşla göz arasında altı saat geride kaldı. Bu sadece başlangıçtı, zira her müzayede genelde on gün sürüyordu. Açıklama kısmı ve teklif kısmının dahil olduğu her açık artırma biraz zaman alıyordu. Bir günlük müzayedenin ardından sadece birkaç yüz hazine satılmış oluyordu.

 

“Bu hazine.” Gümüş gözlü kadın elini salladı ve bir çift kanat çıkardı. Ufak, zarif kanatlar çabucak havaya yükselerek büyümeye başladılar. Otuz metreye kadar yükseldiklerinde kanatlar artık bir insan kadar büyüktü. Etrafa garip dalgalar saçıyordu ve sürekli varlık yokluk arasında gidip geliyordu.

 

“Bu gördüğünüz hazine Boşlukdenizi Kanatları olarak bilinen bir yüksek kademe Tao Hazinesi’dir. Uzayın gizemlerine dair çok sayıda ilahi sembole sahiptir ve Uzay Zaman Taosu’nda çalışan kişiler için birebirdir.” Gümüş gözlü kadın ekledi. “Bu kanatlar sayesinde inanılmaz bir hızda uçabilirsiniz. Yakın dövüşte daha atik bir savaş çıkarabileceğiniz kesindir.”

 

“Boşlukdenizi Kanatları'nın açılış fiyatı otuz küp Kaos Nektarı’dır. Açık artırma başlasın!” Gümüş gözlü kadın seslendi.

 

“Otuz küp.”

 

“Otuz bir küp.”

 

“Otuz beş küp.”

 

Aniden, birkaç kişi hazine için mücadeleye başladı. Kişinin savaştaki çevikliğini artırabilen hazineler çok önemliydi, özellikle de tehlikeden kaçarken bu hazineler hayati bir önem arz ediyordu.

 

Kişiye hız katabilen kanatlar, aynı zamanda onu daha da çevik yapabiliyordu. Sadece bir yüksek kademe Tao Hazinesi’ydi, ancak çoğu üst kademe Tao Silahı’ndan daha değerli ve daha nadirdi.

 

Üçüncü kat.

 

“Efendim, böyle bir hazineye ihtiyacınız yok muydu?” Su Youji sordu.

 

“Biraz daha bekleyelim. Bana kalırsa daha iyi hazineler göreceğiz.” Ning'in yüzü ekşidi. Bir çift kanat istiyordu, zira genç adam yakın dövüş üzerinde çalışıyordu, ama en büyük yeteneği Kılıç Taosu’nda yatıyordu. Yıldırıma, suya ve uzaya dair öngörüleri vardı, ama bunlar Kılıç Taosu’na dair öngörülerinin yanında biraz eksik kalıyordu.

 

Ciddi manada konuşacak olursak, en güçlü Taosu Kılıç Taosu’ydu, ardından Yıldırım Taosu geliyordu. Üçüncü sırada Su Taosu vardı ve sonuncusu da Uzay Taosu’ydu…

 

Boşlukdenizi Kanatları'na eklenen ilahi semboller kesinkes karmaşık ve derin şeylerdi. Uzay Taosu’nda sınırlı bir anlayışa sahip olan Ning, muhtemelen o kanat setinin tam gücünü kullanamazdı.

 

“Altmış küp. Var mı artıran?” Gümüş gözlü kadın etrafına baktı, bu esnada kanatlar yavaş yavaş iniyordu. Nihayetinde, kanatlar kadının ellerine indi. “Açık artırma tamamlandı. Boşlukdenizi Kanatları'nın satıldığı fiyat, altmış küp.”

 

Arkasındaki kadın Ölümsüzler'den biri hemen kanatları aldı ve kazanan kişiye götürdü.

 

Ning izlemeye devam ediyordu. Henüz bir kez bile teklif yapmış değildi, zira onu gerçek manada heyecanlandıran bir şeyle karşılaşmamıştı. Kendine tamamen uymayan bir hazineyi almasına gerek yoktu. Yeterli Kaos Nektarı’na sahip olduğu için başka seçenekleri değerlendirme lüksünü de elinde tutuyordu.

 

“Eğer işler sıkıntıya girerse, kaçmak için bir bot tipi hazine alırım.” Ning mırıldandı. “Kanatlarla olacağım kadar atik bir hale gelemem, ama kılıç sanatlarım yanımdayken korkacak bir şeyim olmaz.”

 

Bu, genç adamın B planıydı.

 

Hazine müzayedesi iki saat boyunca devam etti.

 

“Müzayedede satışa çıkarılan beşinci kanat setini sizlere sunuyorum. Bu gördüğünüz de bir yüksek kademe Tao Hazinesi’dir ve Işıkgök Gürültüsü Kanatları olarak bilinir.” Gümüş gözlü kadının sesi yankılandı.

 

“Işıkgök Gürültüsü mü?”

 

Ning'in kulakları titredi.

 

Dokuzboynuz Yıldırım Yılanı'nı kavramak için, Ning vücudunu yıldırıma Yüce İlah Göktanrısı'ndan bile daha aşina olacak bir düzeye çıkarmıştı. Yıldırım Taosu’ndaki hızı fena değildi, su elementinde de buna benzer bir hızla ilerliyordu.

 

“O…” Ning uzakta beliren mavi kanatları gördü. Kanatlar elektrik ışığıyla kıvılcımlar saçıyor ve parlıyordu.

 

“Gökışık Gürültüsü Kanatları yıldırımın gücüne sahiptir ve kılıç ışığını kullanarak bütün engelleri aşar ve kullanan kişiye inanılmaz bir hız sunar. Yakın dövüş ve atlatma teknikleri için çok uygundur. Kılıç Taosu’nda ve Yıldırım Taosu’nda yetenekli olan gelişimcilerin en iyi tercihlerinden biridir.” Gümüş gözlü kadın konuştu.

 

 Ning ayağa fırladı, parlayan gözleriyle bakıyordu. “İşte o!”

 

Işıkgök Gürültüsü Kanatları aslında Boşlukdenizi Kanatları'ndan daha zor kullanılan bir hazineydi. Uzay Taosu’nda, Yıldırım Taosu’nda ve Kılıç Taosu’nda yetenekli olan bir hayli kişi vardı, ama aynı anda hem yıldırımda hem de kılıçta yetenekli olan kişi sayısı fazla değildi.

 

Lakin iki farklı Tao'yu birleştirebilen hazineler genelde diğer “normal” hazine çeşitlerinden daha güçlü oluyordu.

 

“Işıkgök Gürültüsü Kanatları'nın açılış fiyatı otuz altı küp Kaos Nektarı’dır. Açık artırma başlasın.” gümüş gözlü kadın konuştu.

 

“Otuz sekiz küp.”

 

“Kırk küp.”

 

“Kırk beş küp.”

 

Birkaç Dünya Tanrısı teklif vermeye başladı; fiyat Boşlukdenizi Kanatları'na ait açık artırmadan çok daha hızlı artıyordu. Bu kanatları kullanabilecek kişi sayısı daha azdı, ama burada yıldırımda ve kılıçta yetenekli birkaç Dünya Tanrısı vardı. Normal koşullarda Dalgadeğişen Şehri'nde fazla Tao Hazinesi satılmazdı. Kanat tipi Tao Hazineleri daha nadirdi ve iki doğalı olanlar neredeyse hiç görünmüyordu.

 

“Teklif savaşı bir hayli şiddetli.” Ning'in yüzü hafiften ekşidi, ardından genç adam ilk teklifini verdi. “Elli küp!”

 

Sesi üçüncü kattan yankılandığı için, birkaç kişi başını çevirip ona doğru baktı.

 

“Üçüncü kattan geldi.”

 

“Kemdiyar Salonu'nun müridi olmalı.”

 

“Öyleyse ne olmuş? Elli iki küp!”

 

“Elli beş.”

 

“Altmış küp.”

 

“Altmış beş.”

 

Teklif savaşı gitgide yoğunlaşıyordu.

 

 “Yetmiş iki küp.” Ning ikinci teklifini yaptı. Bu kanat çiftine rastlamak çok zordu ve desenleri, tasarımı inanılmaz derecede karmaşık bir yapıya sahipti. Genel pazarda bunlardan görmek neredeyse imkansızdı. Eğer genç adam kanatları ele geçirebilirse, hem hızı hem de çevikliği ciddi ölçüde artacaktı. Ning, hayırı cevap olarak kabul etmiyordu!

 

“Yetmiş üç küp.”

 

“Yetmiş dört küp.”

 

 Teklifler yavaşlamaya başladı. Kişilerin bir yüksek kademe Tao Hazinesi’ne verecekleri üst sınırlar vardı; nihayetinde, umutlarını başka bir müzayedeye saklamak zorunda kaldılar. Sonuçta, Dalgadeğişen Şehri'nde her kaos döngüsünde on kez müzayede yapılıyordu.

 

“Yetmiş altı küp.”

 

Ning'in yüzü biraz ekşidi ve genç adam üçüncü kez konuştu. “Seksen küp!”

 

Salon sessizliğe gömüldü. Başka teklif gelmedi. Görünen o ki seksen küp bu hazinenin sınırıydı. Anlaşılmalıdır ki Ning'in elde ettiği taş devi bile sadece yüz küp ediyordu.

 

“Seksen küp. Var mı artıran?” Kadın konuştu, bir süre sonra Işıkgök Gürültüsü Kanatları alçalmaya başladı. Sonunda, hazine kadının ellerine indi. “Teklifler kapandı. Seksen küp Kaos Nektarı’na satıldı.”

 

Üçüncü kattaki Ning rahat bir nefes çekti ve gülümsedi. Aslında bu hazine için ödeyeceği maksimum miktar yüz küptü. Diğer Dünya Seviye üstatlar ve gelişimciler uzun zamandır yaşıyorlardı, dolayısıyla bir sonraki müzayedeyi bekleyebilirlerdi; lakin Ning beklemek istemiyordu. Bir sonraki müzayede zamanı geldiğinde, muhtemelen genç adam bir Dünya Seviye üstat olacaktı!

 

“Seksen küp mükemmel bir fiyat. Gayet iyi.” Ning gizliden gizliye kutladı.

 

“Tebrikler, efendim.” Üstün Tanrı Vahşiköpek, hemen Ning'i tebrik etti.

 

“Tebrikler, efendim. Uzun zamandır sessizliğinizi korudunuz, ama sevdiğiniz bir şeyi görür görmez peşini bırakmadınız.” Ateşperisi gülümsedi.

 

“Daha yeni başlıyoruz. Bunlar ısınma turları.” Ning sırıttı. Kanat çiftine seksen küp ödeyecekti. Müzayede için bini aşkın küp hazırlamıştı ve henüz en iyi hazineler ortaya çıkmış değildi Söylentilere göre, burada Samsara Taolordları'nı bile heyecanlandıracak bazı hazineler vardı!

 

…..
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21964 Üye Sayısı
  • 837 Seri Sayısı
  • 40714 Bölüm Sayısı


creator
manga tr