Bölüm 747: Beklenmedik Gelişmeler

avatar
710 16

Desolate Era - Bölüm 747: Beklenmedik GelişmelerBölüm 747: Beklenmedik Gelişmeler

 

Beyaz cübbeli Ji Ning ve siyah cübbeli Ji Ning yan yana duruyor, Kusursuz Yol'a doğru bakıyordu. Geri çekilme aşamasında olsalar da, Ning'in kalpgücü hala aktifti ve sürekli bölgeye yayılarak genç adama durumu gösteriyordu.

 

Böyle bir zamanda, dikkatsiz olmak diye bir şey yoktu. Sonuçta, düşman hala Her Şeytanın Efendisi'ne sahipti.

 

“Eh?” Ning'in yüzü aniden ekşidi. Daha demin, ufacık bir dalgalanma hissetmişti… Ancak o güç dalgası fazlasıyla gizli ve saklıydı, tam olarak anlayamamıştı.

 

Aklı karışan Ning etrafına baktı. Bunu yaparken, kendisine daha fazla dikkat kesilmesi gerektiğini hatırlattı.

 

BOOM!!!

 

Aniden, sonsuz ateş ve su ikilisinin yarattığı doğal bir enerji patlaması yaşandı. Devasa saldırı Nuwa İttifakı'nın ordusunu ve Kusursuz Yol'un büyük güçlerini sarıyor, onları tamamen hazırlıksız yakalıyordu.

 

“Fuxi, ne yapıyorsun?!” Üç Saflık, Tathagata, Shennong ve diğerleri şoke olmuştu.

 

Nuwa İttifakı'ndaki Gerçek Ölümsüzler ve Semavi Tanrılar yaşananlara anlam veremiyordu. Aslında, Fuxi yanlarında olduğu için fazla endişelenmiyorlardı; deminki savaşta Suateş Kıyamet Formasyonu'nu kullanırken, Fuxi Nuwa İttifakı'nın güçlerini ateş ve su dalgalarından uzak tutmayı başarmıştı; lakin bu kez, ateş ve su onlara doğru süzülüyordu. Yaşananların farkına vardıklarında, artık her şey için çok geçti.

 

“Neden?!”

 

“Olamaz!”

 

“Fuxi?!”

 

Acı dolu çığlıkların arasında sayısız Ölümsüz ve Habistanrı, su ile ateş dalgalarına can veriyordu.

 

Aniden, buz enerjileri bölgeyi kapladı ve Suateş Kıyamet Formasyonu'nun gücünü baskı altına aldı. Su ve ateşin bazı kısımlarını durdurmayı başarmıştı.

 

Birbiri ardına ortaya çıkan donuk nilüferler bölgeyi sarıyor, akılalmaz buz enerjisiyle Suateş Kıyamet Formasyonu'nun etkisini baskılıyordu. Ji Ning birinci sınıf Atasal Ölümsüzler'e denk olan gücüyle hazineyi kontrol ediyorken, Fuxi sadece formasyonunu ve üçüncü sınıf Atasal Ölümsüz gücünü kullanıyordu. Bu yüzden, Fuxi'nin formasyonu daha etkileyici olsa da, Ning onu durdurabilmişti.

 

“Neden…” Ning saldırıyı durdurmuş olsa da hala yaşananlara inanamıyordu. O güç dalgalanmasını hissettiğinde hemen dikkat kesilmişti, ancak Fuxi'in ani saldırısından dolayı hala durumu sindirebilmiş değildi. Çabucak kendine gelip saldırıyı durdurmak için harekete geçmiş olmasına rağmen, çok sayıda Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz can vermişti.

 

“Kıdemi öğrenci kardeşlerim Lord Jiang ve Junwu…” Ning'in kalbi acı ve karmaşayla doluydu.

 

O kısacık anda, Ebedi Parlakateş ve Gizemli Aysuyu'nun gücü otuz bini aşkın Semavi Tanrı ile Gerçek Ölümsüz'ü katletmişti! Bu sayı savaşta can veren kişi sayısından bile daha fazlaydı! Ning'in arkadaşları, beraber içtiği ve lafladığı insanlardan çoğu, öylece ölüp gitmişti. Hatta İçkalp Dağı'nın çoğu öğrencisi bile ölmüştü.

 

Vhoooooooosh. Otuz altı donuk nilüfer havada süzülüyor, Nuwa İttifakı'nın ordusunu çevreleyerek onları Suateş Kıyamet Formasyonu'na karşı koruyordu.

 

Nuwa İttifakı hala yaşananlara inanamıyordu.

 

Onca Semavi Tanrı'nın ve Gerçek Ölümsüz'ün ölümü herkesi şaşkına çevirmişti… Ancak bunu yapan kişinin Fuxi olması, asıl onları şoke eden şey buydu.

 

“GONGGONG!” Acı dolu bir çığlık duyuldu. Shennong inanamayan gözleriyle, hemen yanında duran Gonggong'a bakıyordu. Gonggong'un yüzünde soğuk bir ifade vardı ve sağ eli… Shennong'un göğsünü delip geçmişti.

 

Boom! Shennong'un vücudu paramparça oldu. Shennong öldüğü sırada yüzündeki acı dolu ifadeyle son sözlerini söylemişti. “Gonggong ölmüş…”

 

“Geber.” Gonggong'un sesi soğuktu.

 

“Geber!”

 

“Kuafu, ne yapı…!”

 

“Göktanrısı bana saldırdı!”

 

“Öldürün!”

 

Nuwa İttifakı'nın büyük güçleri aniden karmaşaya büründü, kendi saflarında bir mücadele patlak vermişti.

 

Her şey çok aniydi! Ji Ning, Buda Tathagata, Üç Saflık, Buda Jueming, Houyi ve diğerleri şoke olmuş durumdaydı. Önce Fuxi ‘Suateş Kıyamet Formasyonu'nu kullanarak acımasız bir şekilde Semavi Tanrılar'ı ve Gerçek Ölümsüzler'i katletmiş…Ardından Gonggong ve diğer büyük güçler aniden onlara saldırmıştı!

 

“Kesin şunu!”

 

“Durun!”

 

Ji Ning, Buda Jueming, Üç Saflık, Tathagata ve diğerleri harekete geçmeye başladı. İhtiyatla etraflarını izledikleri için hangi büyük güçlerin saldırdığını biliyorlardı. Bu yüzden, hemen sorumlulara karşı saldırıya geçtiler.

 

“Gidelim!"’

 

“Geri çekilin.”

 

Saldıranlar Nuwa İttifakı'nın saflarından çıkmaya koyuldu.

 

“Dur.” Üstün Tanrı Gonggong'un vücudu aniden bir milyon kilometreye uzadı, vücudunu dalgalar sarıyordu; adeta okyanusun ta kendisiydi. Elini savurdu ve devasa bir dalgayı rakiplerine karşı yönlendirdi.

 

BOOM!

 

Ning'in Üçay Kılıçları yarı saydam altın kılıç formuna bürünür bürünmez hemen o dalgaya doğru atıldı.

 

Tırırım…

 

Saldırısı durduruldu!

 

“Gonggong bu kadar güçlü müydü?” Ning şoke oldu. Daha önceleri, Gonggong ile Yaşlı Adam Yuan uzunca bir süre mücadele etmişti. Ning'in gördüğü kadarıyla, Gonggong o kadar güçlü değildi, en azından Ning'den zayıftı; lakin şimdiyse, Gonggong'un bir Elit Üstün Tanrı gücüne sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta, o esnada ittifaklarında Gonggong'dan daha güçlü olan kimse yoktu.

 

Sadece yitip giden Şeytankalp ondan daha güçlüydü ve Houyi de ciddi yaralar aldığı için herhangi bir Üstün Tanrı'yı durdurabilecek durumda değildi.

 

“Mürekkep Bambusu, sen…” Ebediodun, inanamayan gözleriyle Taobabası Mürekkep Bambusu'na bakıyordu. “Sen…”

 

“Gücünü iyi saklamışsın.” Taobabası Mürekkep Bambusu ona soğuk bir bakış attı, ardından çabucak kaçtı.

 

“Geber!”

 

“Kıdemli öğrenci kardeşim, sen…!”

 

Aniden, Kusursuz Yol'un büyük güçleri de karmaşaya büründü. Her Şeytanın Efendisi şoke olmuştu.

 

“Kovalayın!” Her Şeytanın Efendisi hemen kendine geldi. Gözleri öfke ve öldürme isteğiyle kaplıydı. Daha demin gizli saldırı yapan birkaç büyük gücü hedef alıyordu.

 

“Dur bakalım.” Hala daha Kusursuz Yol'un ordusunda bulunan Yaşlı Adam Yuan, sözlerini söyler söylemez atkuyruğu püskülünü savurdu.

 

Vhoosh! Vhoosh! Vhoosh! Püskülden çıkan sayısız ipek parçası gökleri devasa bir ağ şeklinde sarıyor, kaçmakta olan hain büyük güçleri koruyordu.

 

“Geber.” Silahına sarılan Hepşeytan'ın yüzünde öldürme isteği vardı. Daha önce birisini hiç bu kadar öldürmek istememişti. İki tarafın savaşında sadece birkaç büyük güç ölmüştü, ancak bu ani saldırıda yirmiyi aşkın büyük güç yitirmişti! Bu kayıp, Her Şeytanın Efendisi'ni çılgınlığa sürüklüyordu.

 

Yaşlı Adam Yuan ise bu hainleri mi koruyordu? Her Şeytanın Efendisi onu gebertmek istiyordu.

 

Vhoooooosh. Beyaz iplikler birleşiyor, bütün yolları kapatıyordu. Her Şeytanın Efendisi onları ne kadar geçmeye çalışsa da, bunu başaramamıştı.

 

Nihayetinde, Her Şeytanın Efendisi durdu. Bütün hainler çoktan kaçmıştı. Atkuyruğu püskülüyle hainleri koruyan Yaşlı Adam Yuan'a soğuk bir bakış attı. Kusursuz Yol'a ihanet edenler, Nuwa İttifakı'na ihanet edenlerle birleşerek Yaşlı Adam Yuan'ın yanına yöneldiler. Adeta babalarının yanına koşan çocuklara benziyorlardı.

 

Savaş alanı sessizdi.

 

Nuwa İttifakı ciddi bir hasar almıştı. Otuz bini aşkın Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz yitip gitmiş, yirmiyi aşkın büyük güç can vermişti. Neyse ki Ji Ning Suateş Kıyamet Formasyonu'nu durdurmak için harekete geçmişti; aksi takdirde verdikleri kayıplar daha büyük olacaktı.

 

Kusursuz Yol'un büyük güçleri Semavi Tanrılar'ı ve Gerçek Ölümsüzler'i toplamış olsalar da, yirmiyi aşkın büyük güç yitirmişlerdi. Zaten en başında Kusursuz Yol'un Nuwa İttifakı'ndan daha az büyük gücü vardı, yani kayıp bakımından Kusursuz Yol daha kötü bir haldeydi. O büyük güçler ölür ölmez, onları öldüren hainler hemen malikanelerini ve eşyalarını da almışlardı; o malikanelerde Semavi Tanrılar ve Gerçek Ölümsüz vardı. Sonları açıktı.

 

İki ittifak da öfkeyle hainlere bakıyordu.

 

Yaşlı Adam Yuan elindeki atkuyruğu püskülüyle orada dikiliyor, gülümsüyordu. Arkasında Gonggong, Fuxi, Taobabası Mürekkep Bambusu ve otuzu aşkın Gerçek Tanrı ile Taobabası duruyordu.

 

Yaşlı Adam Yuan'ın kontrol ettiği güç, diğer iki ittifaktan aşağı kalır değildi.

 

“Nuwa İttifakı daha demin otuz bin Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz kaybetti.” Yaşlı Adam Yuan gülümsedi. “Adil olmak lazım. Çocuklarım, Kusursuz Yol'un Semavi Tanrıları'nı ve Gerçek Ölümsüzleri'ni salın.”

 

“Anlaşıldı.”

 

Kusursuz Yol'a ihanet eden büyük güçler anında Semavi Tanrılar'ı ve Gerçek Ölümsüzler'i saldı.

 

Kusursuz Yol yirmiyi aşkın büyük güç yitirmişti ve onu aşkın büyük güç de onlara ihanet etmişti. Her bir büyük güçte neredeyse on bine yakın Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz vardı. Yani toplamda salınan Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz sayısı otuz bine yakındı!

 

Anlaşılmalıdır ki Kusursuz Yol önceki savaşta bazı ağır kayıplar vermişti; otuz bin Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz demek, güçlerinin yarısından bile fazlası demekti!

 

“Hadi geberin bakalım.” Yaşlı Adam Yuan sakince gülümsedi, atkuyruğu püskülünün sayısız ipek parçası Kusursuz Yol'un her bir üyesini yakaladı. Semavi Tanrılar ve Gerçek Ölümsüzler tepki veremeden önce… Boom! Hepsi yitip gitti.

 

“Hayır!”

 

“Dur!”

 

Ebediodun'un Koruyucusu, Hepşeytan ve diğerleri kıpkırmızı kesilen gözleriyle bakıyorlardı, ancak yapabilecekleri bir şey yoktu… Yakalanan Kusursuz Yol üyelerinin tamamı katledilmişti.

 

Yaşlı Adam Yuan, daha demin gülümseyerek otuz bine yakın Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz öldürmüştü. Bu durum Kusursuz Yol ve Nuwa İttifakı'na iki duyguyu yaşatıyordu… Soğuk bir korku ve kavrulan bir öfke! Hepsi Yaşlı Adam Yuan ve arkasındaki büyük güçlere bakıyordu.

 

“Ölmüş.” Tathagata acı çekiyordu. “O ‘hainler'… Hepsi çoktan ölmüş.”

 

……

 Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21875 Üye Sayısı
  • 835 Seri Sayısı
  • 40659 Bölüm Sayısı


creator
manga tr