Bölüm 411: Ji Ning ve Ba Yılanı

avatar
850 16

Desolate Era - Bölüm 411: Ji Ning ve Ba YılanıBölüm 411: Ji Ning ve Ba Yılanı


……

 

“Ba Yılanı mı?”

 

“Ning, oğlum!”

 

Ölümsüz Beşçılgın ve Beyaz Amca, özellikle de Ji Ning’in ne kadar güçlendiğini bilen Beyaz Amcası şoke olmuştu. Bunlara rağmen, genç adam çekim gücüne dayanamamış ve anında yılan tarafından yutulmuştu!

 

Her ne kadar Ning’in Kadimikizi güvende olsa da herkes uzun süreçte, gerçek vücudun Kadimikiz’i geride bırakacağını biliyordu; sonuçta Kadimikizi bir Ki Arıtıcısı olduğu için gerçek vücudundan daha zayıftı.

 

 “Ne dehşet verici bir Ba Yılanı!” Ufak siyah gemide saklanan Kan Tanrısı’nın Veliahtı dışarıda yaşananları görebiliyordu. Gökleri sarsan Ba Yılanı onu şaşkına çevirmişti. “Bu Ba Yılanı’nın gücü…. Aurası bile o yaşlı bunak Kambursırt’dan daha güçlü. Neden Ning’e saldırıyorlar? Yoksa bu güç Büyük Xia’nın dışından mı geliyor?”

 

Veliaht kendi sınırlarını biliyordu; açıkça seçilebildiği üzere, aniden ortaya çıkan bu on iki beyaz cübbeli figür ondan daha güçlüydü! Sadece o Ba Yılanı bile… Kutsal Ölümsüzleri baskılayabilecek heybete sahipti!

 

“Bu çağın rakipsiz dehalarından biri olan Ji Ning, muhtemelen can verecek.” Veliaht kendi kendine konuştu. “Hmph. Böylesi daha iyi. Artık, ustanı da yanına yollayabilirim.”

 

………

 

Kan Tanrısı’nın Veliahtı büyük mühür formasyonuna doğru ilerlemeye başladığı esnada… Ba Yılanı’nın “vücudunda”…

 

Vhoosh. Ning’i bile çaresiz bırakan akılalmaz bir çekim gücü, genç adamı devasa yılanın kanlı ağzına doğru çekmişti.

 

Yutulduktan sonra… Bütün dünyası karardı. Ning sadece aşağıya doğru kaydığını hissediyordu.

 

“Dönüş.” Düşen genç adam hemen [Üç Baş, Altı Kol]’u aktif etti. Ellerinde de altı Ölümsüz kılıcı vardı; bunlar Binboğa Kılıcı, üç Karakuzey Kılıcı ve iki Suparçalayan Tanrıbalık Kılıcı’ydı! Ning’in başka Ölümsüz seviye kılıcı olmadığı için bunları kullanıyordu. Yine de, Suparçalayan Tanrıbalık Kılıçları yeraltı malikanesindeki Hazine Salonu’ndan aldığı üst kademe Gökyüzü seviye uçan kılıçlardı ve bu yüzden düşük kademe Ölümsüz seviye kılıçlardan zayıf değillerdi.

 

“Hahahah. Ji Ning, artık Ba Yılanı’nın vücuduna girdiğine göre kesinkes öleceksin.” Vahşi bir kahkaha duyuldu.

 

“Hahaha, öleceksin.”

 

“Debelenmeyi kes.”

 

“Kutsal Ölümsüzler bile buna dayanamaz.”

 

Farklı yönlerden sesler yankılandı. Aynı esnada Ning’e yakın bir yerde, aniden et “duvarı”ndan uzun bir çuvaldız fırladı. Çuvaldız sinsi bir ışıkla parlıyordu ve yıldırımvari bir hıza sahipti. Hatta beraberinde mavi bir arının illüzyonunu bile taşıyarak Ning’e saldırıyordu.

 

Keng!!!

 

Ning’in Karakuzey Kılıcı tutan ellerinden biri uzun çuvaldızı diğer tarafa savurdu.

 

Hemen ardından, farklı farklı büyülü hazineler ve gizli sanatlar Ning’e dört bir yandan saldırmaya başladı. Ning Ba Yılanı’nın içindeydi ve bu saldırılar aniden etli “duvarlardan” ve vücuttaki kemiklerden geliyordu; arada bu kadar az bir mesafe olduğu için genç adam sürekli hazırlıksız yakalanıyordu. Ning’in başı beladaydı.

 

“Gökyüzü’nün Suları!” Ning’in altı kılıcı da durmaksızın saldırıyor ve su akıntılarının illüzyonları ortaya çıkıyordu. Ning’in etrafında dönen su miktarı muazzamdı ve dünya adeta suyun hükmüne girmişti.

 

Bu teknik İlahiyat Sarayı’nın dokuzuncu katında bulunan ve Taobabası’nın yarattığı bir teknikti. Aynı zamanda [Göktırmık] tekniğine denk olan bu sanatın adı [Gökyüzü’nün Suları]’ydı!

 

[Göktırmık] grup saldırıları ve tekil hedeflere saldırma konusunda etkiliydi. [Gökyüzü’nün Suları] ise savunmaya odaklıydı.

 

“Hayır, böyle olmayacak.” Ning savunmakta zorluk çekiyordu. Eskilerin dediği gibi, iki çok sayıda yumruğa karşı koyması mümkün değildi. Her ne kadar Ning’in o esnada altı kolu olsa da, karşısında on iki rakip vardı! Rakipleri çok sayıda büyülü hazine kullanıyor ve her saldırılarında dehşet verici bir güç sergiliyorlardı. Saldırıların bu kadar kısa bir mesafeden yapılıyor olması da Ning’e tepki verecek fazla zaman tanımıyordu.

 

“Görünüşe göre Binboğa Kılıcı’nı kullanmak zorundayım.”

 

Ning Binboğa Kılıcı’nın kadim tekniğini gizlemek istiyordu, böylece rakiplerini ani bir saldırıyla katledebilecekti; ancak bu vahşi, karmaşık saldırılar onu bu saldırıyı, Ning’in gerçek vücuduyla kullanabileceği en güçlü saldırıyı aktif etmeye zorlamıştı.

 

“Kadim Gecenehri… Ortaya çık!”

 

Ning’in gözlerinde vahşi ışık hüzmeleri vardı ve saf, yüksek kademe Boşluk Seviye element Ki’si vücudundan Binboğa Kılıcı’na doğru akıyor ve kılıçtaki formasyon diyagramını aktif ediyordu! Aniden ortaya çıkan su sesleriyle birlikte devasa, geniş bir nehir etrafında belirdi. Nehir ortaya çıktığında, bir kısmı Ba Yılanı’nın içindeydi, bir kısmı da Ba Yılanı’nın dışına taşmıştı!

 

Çünkü koskoca Gecenehri aslen on bin kilometre uzunluğa sahipti!

 

Kılıçtaki Gecenehri etkisini aktif etmek çok miktarda element Ki harcıyordu… Ancak tekniğin heybeti de muazzamdı.

 

Tırırım…

 

 Nehrin dalgaları saçılıyor, bölgeyi kaplıyordu. “Yerdokuz” adlı ekibi oluşturan ve Ba Yılanı’nın vücudunda saklanan on iki beyaz cübbeli figür tamamen şoke olmuştu. Gecenehri olarak bilinen kadim nehrin dalgaları onlara doğru geldiğinde ve Ba Yılanı’nın vücudu, dışarıdaki su dalgalarından sebep yere çakıldığında, Ba Yılanı Formasyonu da çatlamaya başlamıştı.

 

“Paniklemeyin. Bu Ölümsüz kılıca ait bir formasyon diyagramının gücü; sadece baskılamaya ve engellemeye gücü var. Tek bir formasyon diyagramı Ba Yılanı’na bir şey yapamaz!” Grubun lideri hemen diğerlerine söyledi.

 

……

 

Dış dünya…

 

Kan Tanrısı’nın Veliahtı formasyona kapılmıştı. Her ne kadar mesafedeki Ölümsüz Diancai’yi ve Beyazsu Tazısı’nı görebiliyor olsa da onlara yaklaşamıyordu!

 

“O Beyazsu Tazısı sadece Fuxi Asa Formasyonu’nu kullanıyor; o halde bu formasyonlar nasıl böyle güçlü olabiliyor ki?! Yüz binlerce yıldır çalışıyorum ve formasyon sanatına dair öngörülerim vardır, ancak bu formasyonda tek bir açıklık bile bulamıyorum.” Veliaht tamamen kalakalmıştı.

 

Tam o esnada, uzaktan akılalmaz bir patlama duyuldu.

 

Veliaht başını çevirdi. Dış dünyadaki Ba Yılanı’nı görebiliyordu; ancak oraya doğru uçamıyordu.

 

“Ba Yılanı?”

 

“Nehir?”

 

Beyaz Amca ve Ölümsüz Beşçılgın da manzarayı izliyordu.

 

Uzakta, üç kilometre uzunluğa sahip Ba Yılanı tamamen o devasa, insanı aptala çeviren on bin kilometre uzunluğundaki nehre kapılmıştı. Nehrin dalgaları şiddetle akıyor ve Ba Yılanı’nın vücuduna çarpıyordu.

 

Ardından, devasa nehir çökmeye başladı, on bin kilometreden yüz kilometreye, ardından on kilometreye kadar küçüldü.

 

On kilometre uzunluğundaki nehir artık üç kilometre uzunluğundaki Ba Yılanı’yla karşılaştırılabilir bir hale bürünmüştü. Küçülen nehrin gücü artıyor ve Ba Yılanı’nın vücuduna saldırmaya devam ediyordu. Hatta Ba Yılanı’nın vücudundan, burnundan ve ağzından fışkıran sular bile vardı.

 

ARGGH!!! Ba Yılanı başını kaldırdı ve öfke dolu bir kükreme savurdu. Vücudunu çeviriyor, başını büküyor ve nehirden kamaya çalışıyordu; ancak nehir sapasağlam akmaya devam ediyordu.

 

……..

 

“Kaptan, nehir suyunun basıncı çok fazla ve şu anda Ba Yılanı’nın her yerini çevirmiş durumda. Ba Yılanı Formasyonu’nu devam ettireceğiz diye çok element Ki harcıyoruz.”

 

“Kaptan, ne yapacağız?”

 

Artık gerilmeye başlamışlardı. Normalde, bir rakip Ba Yılanı’nın vücuduna girdiğinde, o rakibin on iki kişiyi bulabilmesi mümkün olmuyordu. Uzaktan “etleri” ve “kemikleri” kullanarak istedikleri gibi saldırabiliyorlardı ve bu saldırıları karşılamak kolay değildi. Bu yüzden, rakip genelde çabucak yerle bir oluyordu! Lakin, Ba Yılanı’nın vücuduna girmesine rağmen, bu Ji Ning koskoca yaratıkla başa çıkabilecek bir yöntem sergilemeye koyulmuştu!

 

“Formasyon diyagramı? Formasyon diyagramı?! Genel bağlamda, sadece Saf Yang hazinelerin formasyon diyagramları olur. Bu Ji Ning’in Saf Yang hazinesi olsa bile… Mantıken, Kutsal Ölümsüz seviyesine ulaşmadan bu hazineyi kullanamaz. O zaman bu formasyon diyagramının burada ne işi var?!” Kaptan telaşlıydı, aklı karışmıştı.

 

Geçmişteki Gecenehir Resmi rakipleri resme çekiyor ve nehrin gücünü kullanarak onları zayıflatıyordu.

 

Lakin, aradan geçen sayısız yılın ardından ve yeraltı malikanesinin ruhunun uğraşlarıyla birlikte, Gecenehir Resmi Binboğa Kılıcı’nın formasyon diyagramı olmuştu. Bu formasyon diyagramı aktifleştiğinde, Gecenehri hemen ortaya çıkıyordu.

 

İşte bu yüzden formasyon diyagramları çok özeldi! Ayrıca Binboğa Kılıcı’nın güç bakımından Saf Yang Hazineler’e yakın olması da bundan kaynaklanıyordu!

 

“Ji Ning’in yanında bir çeşit güçlü hazinesi olmalı. Lakin... Onu öldürürsek, bu hazine bizim olur.” Kaptan konuştu. “Ne olursa olsun Ji Ning’i öldürmek zorundayız. Yasaklı tekniği aktif edin!”

 

“Yasaklı teknik mi?”

 

“Ama…”

 

“Kaptan, gerçekten bunu yapmak zorunda mıyız?” Bu insanlar Ölümsüzlük yolunda yürüyen kişilerdi, Ölümyemin askerleri değillerdi; doğal olarak kendi çıkarlarını düşünüyorlardı.

 

 Kaptan onlara doğru kükredi. “Bu hazine Boşluk Seviyesi’nde olan birine formasyon diyagramı kullanma gücü veriyor; yani heybet bakımından bir Saf Yang hazineden aşağı kalır değil! Ji Ning’in üstünde çok sayıda hazine olmalı; onları ele geçirirsek… Hepimiz karlı çıkarız. Temelleriniz zarar görse dahi buna değecektir. Tereddüt etmeyin; harcayacak zamanımız yok, zaman geçtikçe kullandığımız Ki miktarı da artıyor. Eğer tereddüde devam ederseniz… O zaman olacaklara karışmam!”

 

“Tamam. Yapalım şu işi!”

 

“Ji Ning’i öldürelim!”

 

Kaptanın tehdidini duyan grup tereddüt etmeyi bırakmıştı. Aynı anda yasaklı tekniği kullanıyorlardı.

 

“Ba Yılanı Formasyonu” Kanlıbulut Salonu’nun sahip olduğu antik, güçlü bir formasyondu ve kullanılması için on iki Ölümsüz’e ihtiyaç vardı. Normal saldırılar dışında, üç yasaklı teknik seviyesine de sahipti.

 

Bu üç teknik seviyesi çok karmaşıktı; “Yertoprak” ekibinin Tao’ya dair öngörülerini hesaba katacak olursak, sadece birinci seviyeyi aktif edebileceklerini söyleyebilirdik.

 

Ancak, birinci seviye bile akılalmaz bir güce sahipti.

 

Ba Yılanı’nın vücudunda saklanan on iki beyaz cübbeli adam, aynı anda aynı yasaklı tekniği kullanmaya başladı. Etraflarında süzülen sembol formasyonları yavaş yavaş kan rengine dönüyor ve yeni yeni kanlı semboller ortaya çıkıyordu. Bu kanlı semboller oracıkta, havada süzülüyordu ve yasaklı teknik aktifleşiyordu…

 

“Ba Yılanı’nın Cehennemi: Tanrıkatili!” Beyaz cübbeli lider kükredi, sesi yaratığın vücudunda yankılanıyordu.

 

Etraflarında süzülen bütün kanlı ışıklar ve kanlı semboller aniden harekete geçti. Ba Yılanı’nın vücudundaki on iki noktadan çıkarak yılanın karnına doğru ilerliyorlardı. Hemen ardından, yılanın karnındaki karanlık bölgede, aniden kanlı bir kısım belirdi. Kanlı ışık ve kanlı semboller bu kısımdaydı.

 

Vhoosh…

 

Ning’in üç başlı, altı kollu formu toplamda altı heybetli kılıcı tutuyor ve genç adam ani saldırılar yapan büyülü hazineleri karşılıyordu. “Buradan çıkmak için bir yol bulmam lazım. Kaçamazsam… Tahtada kesilmeyi bekleyen etten farkım kalmayacak.”

 

“Eh? Neden saldırılar durdu?” Ning aniden saldırıların ve sanatların durduğunu fark etmişti.

 

Lakin çok geçmeden… Çekim gücü ciddi derecede arttı ve bir “Vhoosh” sesiyle Ning daha da derinlere çöktü.

 

Pank. Ning direk kanlı bir göle düşmüştü.

 

Bu göl Ba Yılanı’nın karnında bulunan kandan oluşuyordu. Kan gölünün üstünde, etrafa ışık hüzmeleri saçan kanlı semboller süzülüyordu. Göle düşen Ning hemen debelenmeye başladı ve uçmaya koyuldu; ancak göldeki çekim gücü çok fazlaydı. Ning hareket etmekte güçlük çekiyor, kaçamıyordu. Aynı esnada… Ning güçlü bir çürüme etkisinin vücuduna atıldığını anlamıştı.

 

“Kaptan, Ji Ning öldü mü?”

 

Bu yasaklı teknik, ‘Ba Yılanı’nın Cehennemi’, akılalmaz bir çürüme etkisine sahiptir. Vücutlarıyla ünlü o efsanevi Boşluk seviye Habistanrılar bile bu çürüme gücüne dayanamaz ve can verir. Ji Ning’in hayatta kalması mümkün değil.”

 

……….
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 22105 Üye Sayısı
  • 821 Seri Sayısı
  • 40994 Bölüm Sayısı


creator
manga tr