Korku dağları bekler. #Atasözü

Coiling Dragon - Cilt 8 Bölüm 3: Bir Katliam


 
Çeviri: IHATEPANDA Düzenleyen: Bera Kontrolcü: Bezald 35 
 

Sonsuz kan denizi, sayısız beyaz iskeletle ve her çeşit cesetle doluydu. Cesetlerden bazıları, başlarında iki boynuz filizlenen on metre yüksekliğindeki devlere aitti. Diğerlerinin beyaz altın rengi parıltılı beyaz iskeletleri vardı...

“Ah…”

Linley'in gözleri kırmızıya dönüşüyordu. Birdenbire uğursuz bir aura yaymaya başladı. Uğursuz aura bir şekilde sönük bir fiziksel formda göründü. Vücudundan kanlı bir sis ortaya çıkıp uğursuz aura ile kaplı olan Linley, sanki bir tanrıymış gibi göründü.

Linley'den çok uzak olmayan Bebe, doğal olarak o baskıcı ve uğursuz aurayı hissedebilirdi.

Şok olmuş, Bebe'nin vücudundaki bütün tüyleri diken diken olmuştu, kasları titrediğini ve kanının daha hızlı pompalandığını açıkça hissediyordu. Pençeleri bile tamamen titriyordu, kendi kontrolü altında değildi.

Dehşet.

Daha önce hiç hissetmediği kadar dehşet!

 “Pa-Patron neler oluyor?” Bebe çılgınca sordu.

Linley hâlâ kendini kontrol edebiliyordu.. Ancak, o uğursuz auraya kapıldıktan sonra, dışarı çıkıp öldürmek için güçlü bir istek duydu.

“Bu Bloodviolet öyle mi?..” Linley, öldürme arzusunu zorla bastırdı, kılıcına bakmak için başını indirdi.

Linley'in elindeki Bloodviolet'den sanki kan akıyordu ve içeriye akan şeytani bir kırmızı ışıkla parladığını görebiliyordu. Bloodviolet'in kılıcı hafifçe titriyordu. Linley, Bloodviolet'in öldürme arzusunu hissediyordu! Durmadan öldür!

Ama Linley hemen daha güçlü bir şekilde öldürme isteğini bastırmaya çalıştı. Bu dürtü büyüdükçe daha güçlü oldu. Linley'in gözleri gittikçe kırmızılaşmaya başladı.

“Ah!!!” Linley vahşice uludu.

Linley sanki hızlı bir kasırgaya dönüşmüş gibi dağdan koşarak indi. Elindeki Bloodviolet,  yıldırım gibi yanıp sönüyordu. Linley'in geçtiği her yerde ağaçlar ve taşlar moloz ve artıklara dönüştü.

Linley'in vahşi halini gören Bebe, tereddütsüzce bir süre durdu. Bebenin sevimli yüzü, gerçekten dehşete düşmüştü. Ama patronunun uğruna...

"Grr!” Bebe dişlerini sıkarak dağdan indi.Linley'in bulunduğu yer dağdan çok uzak olmayan açık bir su birikintisiydi. Gölet yanında yaşayan bir Altın Yeleli Mastiff sürüsü vardı. Altın Yeleli Mastiffler tek takılan Panterlerin veya kaplanların aksine, sürü halinde takılan yaratıklardı. Genel olarak, panterler ya da kaplanlar büyük savaşlar için birlikte olabilirdi ancak gündelik hayatlarında bu büyülü yaratıklar genellikle ayrı yaşarlar. Fakat Altın yeleli Mastiffler farklıydı.
(Ç.N: Goldmane Mastiff = Altın Yeleli Mastiff.)

Altın yeleli Mastiffler güçlü bir sürü zihniyetine sahipti ve ekip çalışmasında ustaydı.

Altın yeleli Mastiffler son derece güçlü pençelere sahipti. Bir Altın Yeleli Mastiff sürüsünde yüzün üzerinde üye olurdu. Altın Yeleli Mastiffler sekizinci seviye büyülü yaratıklar olmasına rağmen, dokuzuncu seviyedeki büyülü yaratıklar bile böyle bir sürüye saldırmaya cesaret edemezdi. Kesinlikle bölgesel bir güçtü.

Şuan…

Bu Altın Yeleli Mastiffler havuzun yanında dinlenmek, yatmak ya da belki suda yüzmek ve yürümek için rahatlıkla dolaşırken, henüz yiyecek aramak için zaman olmamıştı ve güçlerini göz önüne alarak, yiyecek için yetersiz kalmalarından korkmadılar.

Fakat birçok Altın Yeleli Mastiff birdenbire dikkatle dağdan yukarıya baktı. Uyarı duyuları göz önüne alındığında, yaşayan bir şeyin kendilerine doğru hızlı bir şekilde ilerlediğini kolayca anlayabiliyorlardı. Yatan Altın Yeleli Mastiffer ayağa kalktı, onlara doğru ilerleyen bu canlıya soğuk bir şekilde bakıyorlardı.

Altın Yeleli Mastiffler üç metre yüksekliğinde ve altı metre uzunluğunda idi. Onların tüm bedenleri altın kürk ile kaplıydı ve aslan gibi görünüyorlardı. Ayrıca gözleri garip bir altın ışıltısı yayıyordu.

“Grrrrrrrrr.” Altın Yeleli Mastiff sürüsü aniden hırlamaya başladı.

Nihayet onları tahrik eden yaratığı gördüler. Vücudu kırmızı ışıkla sarılmış, şeytani bir mor kılıcı tutan bir insan. Bu son derece akıllı Altın Yeleli Mastiffler tekrar rahatladı. Sadece bir insandı. Bu insan aziz seviyesinde değilse, onlara bir şey yapamazdı.

Ama aniden…

Bu kırmızı buharın üzerini örttüğü insan yeterince yakınlarına yaklaştığında, Altın Yeleli Mastifflerin tümü daha önce hiç olmadığı kadar korkmuş hissettiler. Bu uğursuz aura aziz seviyesindeki büyülü Yaratıkların aurası kadar güçlüydü. Bu baskıcı, cılız aura altında; Altın Yeleli Mastifflerin tümü bacakları artık kendi kontrolünde değilmiş gibi hissettiler ve gururlu başlarını indirdikçe birbiri ardına dehşete diz çöktüler.

“Kan… Kan…”

Linley görüşünün açık kalması için elinden gelenin en iyisini yapıyordu ama Bloodviolet'in kan içme isteğini hissediyordu. Bloodviolet'in içerisindeki uğursuz aurayı harekete geçirdikten sonra kan açlığı hissetmeye başlamıştı.

“Swish!”

Bir mor ışık hüzmesine dönüşen Bloodviolet, Altın Yeleli Mastifflerden birinin boynundan geçti. Bir metre boyunda mastiff kafası uçtu.

Linley'in hızı çok yüksekti.

Hayır. Doğru bir şekilde konuşursak, Bloodviolet'in öldürme hızı çok yüksekti. Ancak sekiz Altın Yeleli Mastiffin kafası kesilip havaya uçtuktan sonra dehşetle diz çöken Altın Yeleli Mastifflerin duyuları uyandı.

“Hoowwwl!”

Yakınlarda, Altın Yeleli Mastifflerin en büyüğü kendini ayağa kalkmaya zorladı, sonra başını kaldırdı ve öfkeyle ulumaya başladı. Fakat buna rağmen bacakları titriyordu ve gözleri hala korkuyla doluydu.

Bununla birlikte, zekâları çok yüksekti.

Bu Altın Yeleli Mastiffler, uğursuz aurayı yayan bu insanın kendilerini öldüreceğini biliyordu. Korktukları halde yine de direneceklerdi.

Çok fazla taze kan içtikten sonra, Bloodviolet eğlenceli bir ses yaydı.

“Geber! Geber!” 

Linley öldürdükçe öldürme arzusu onu tüketiyor gibi hissetti. Şu an sahip olduğu tek arzu öldürmekti.

Kalan yüz kadar Altın Yeleli Mastiff doğrudan Linley ile yüzleşmeye cesaret edemedi. Hepsi kuyruklarını kıstırıp kaçtı.

Linley'in Bloodviolet kılıcı başka bir Altın Yeleli Mastiffin başına doğru ilerledi.

"Swish!"

Kaçamayacağını bilen Altın Yeleli Mastiff geri döndü ve ağzından alev solurken Linley'i ısırmak için ağzını açtı. İçgüdüsel olarak Linley'in bedeni, koyu-siyahımsı Ejderkan savaş ki'si tarafından örtülmüş ve onu korumuş, bu da Altın Yeleli Mastiffin alev nefesini bloke etmişti.

Mor kılıç Altın Yeleli Mastiffin kafasına yaklaştığında, Altın Yeleli Mastiff bu mor kılıçtan çıkan uğursuz auranın şimdiye kadar hissettiğinden birkaç kat daha güçlü olduğunu kolayca anlayabiliyordu. Daha önce hiç hissetmediği bu dehşet, eklemlerinin yumuşamasına neden oldu. Vücudundaki büyü çekirdeği tarafından üretilen enerji bile durdu, mor kılıcın başını kesmesine izin verdi.

Fiziksel şekle sahip uğursuz bir aurayla çevrili olan Linley, sürekli olarak bir Altın Yeleli Mastiffi öldürdükten sonra bir başkasını öldürdü.

Bu bölgenin tiranları, Altın Yeleli Mastiffler, şimdi gerçekten paniklemişti. Bu şeytan tanrının nereden geldiğine dair hiçbir fikirleri yoktu. Şu uğursuz aura o kadar güçlü ki, bedensel işlevleri bile etkilenmişti. Dövüşmek istedikleri halde bedenleri artık kendi kontrolleri altında değildi.
(Ç.N.:Altlarına işemişler.)

Her yere kan fışkırdı.

Kesilmiş kollar ve kopmuş kafalar her yere uçtu...

Bir göz kırpışta, otuz Altın Yeleli Mastiff olay yerinde öldü.

“Patron, patron!” Bebe çılgınca seslendi.

Bebe, Linley'in şu an içinde bulunduğu durumu hissedebilirdi. Gelecekte Linley'in sürekli olarak katleden bir deliye dönüşeceğinden korkuyordu. Linley'in formu yavaş yavaş hareketlerini yavaşlattı.

"Bebe. Ben iyiyim." Linley'in sesi Bebe'nin aklında çınladı.

Bebe hemen koştu. Açıkça Linley'in çıplak üst bedenini, alnının ter içinde olduğunu ve derisi üzerindeki soluk kırmızı tabakayı görebiliyordu. Şu anda Linley'in gözleri kapalıydı ve göğsü demirci körükleri gibi yükselip alçalıyordu.

“Whew…”

Uzun bir soluk alıp verince, Linley sonunda gözlerini açtı. Linley'in gözleri şimdi normal netliklerine geri dönmüştü.

Bebe endişeyle, “Patron, sen… Sana ne oldu?” diye sordu.

Demin yaşananların korkusuyla, Linley elindeki Bloodviolet kılıcına baktı. Şimdi, Linley bu Bloodviolet kılıcının bir katilin kılıcı olduğundan çok emindi ve olağanüstü yüksek sayıda insanı öldürdüğünü söyleyebilirdi. Linley, daha önce algıladığı sonsuz kan, kemik ve ceset denizinin hepsinin Bloodviolet'in işi olduğunu düşünüyordu.

Ama o cesetler… Linley çoğunun ne olduğunu ya da hangi ırka ait olduklarını bile bilmiyordu.

“Boğa başlı bir insan var mı? Bunlar, diğer düzlemlerdeki efsanevi minotorlar olabilir mi?” Linley kendince sorgulayarak düşündü. Linley, kitaplarından minotorlara yapılan göndermeleri daha önce görmüştü. Ancak Yulan kıtasında böyle bir yaratık yoktu.

Linley, diğer cesetlerin çoğunu okuduğu kitap ve kayıtlarda dahi görmemiş veya duymamıştı.

Örneğin, on metre boyunda olan devasa yaratıklar kalın siyah pullarla kaplıydı ve alınlarından filizlenen iki büyük boynuz vardı. Onların cesetlerinden çıkan aura, Linley'i dehşete düşürdü. Linley, bu büyük canlıların kesinlikle gördüğü aziz seviyesindeki büyülü yaratıklardan zayıf olmadığını hissetti.

Ancak bu dev yaratıkların sayısız cesedi vardı!

Doğruydu! Aziz seviyesindeki büyülü canavarlardan daha zayıf olmayan canlıların cesetleri, o sınırsız kan denizinin her yerinde görülebilirdi.

“Bu Bloodviolet kılıcının önceki sahibi kimdi? Aslında bu çok güçlü savaşçıları öldürdü.” Linley gizlice şok oldu. Bu kılıcın Yüksek Düzlemlerden birinden geldiğine kesinlikle emindi, çünkü Yulan kıtası bu kadar çok savaşçıya asla sahip değildi.

Linley, başlangıçta Bloodviolet'i nasıl elde ettiğini düşününce bir şeyler anladı. Bu Bloodviolet Tanrı Kılıcı, gerçekten Yulan kıtasından değildi.

Bir düşünceyle Linley, Bloodviolet'ı boyutlar arası yüzüğüne kaldırdı.

“Whew. Kesinlikle gerekli olmadığı sürece, yine bu Bloodviolet kılıcının içinde gizlenmiş korkutucu aurayı harekete geçiremem.” Linley bunu aklından çıkarmamıştı.

Bebe Linley'in omuzuna atladı.

 “Patron. Az önce ne oldu?” Bebe sordu.

Linley, Bebe'ye bakarken güldü. "Bebe, Foggy Vadisinde olduğumuzda sihirli oluşumu nasıl keşfettiğimizi hatırlıyor musun? O zaman Büyükbaba Doehring, gizemli sihirli oluşumun aziz seviyesindeki büyülü oluşumlardan daha da karmaşık ve gizemli olduğunu söylemişti. Bloodviolet bu büyülü oluşumu desteklemek için kullanılıyordu. O zamanlar, Bloodviolet'in göründüğü kadar basit bir kılıç olmadığını düşünüyorduk. Ve gerçekten de durum böyle.”

Bebe hemen dikkatle dinledi.

"Bu Bloodviolet Tanrı Kılıcı büyük ihtimalle sonsuz sayıda cinayet ve katliam yaşadı ve aziz seviyesindekiler de dâhil olmak üzere birçok güçlü savaşçı öldürdü! Ve tam da böyleydi çünkü bu Bloodviolet kılıcında korkunç derecede güçlü bir uğursuz aura var. Aktive edilip harekete geçirildiğinde, Altın Yeleli Mastiffler bile boğuldu ve korkudan diz çöktü. Tabii bunun, negatif yönleri de var. Bir kez aktive edildiğinde, Bloodviolet'e mutlaka kan verilmeli. Aksi takdirde, Bloodviolet niyetlerime uymayı reddedecek ve boyutlar arası yüzüğüme bile sokamayacağım.”

Bebe başını salladı.

“Patron, Bu Bloodviolet kılıcı gerçekten dehşet verici. O zaman uğursuz aura beni korkuyla titretiyordu, bacaklarım sallanıyordu. Böyle bir durumda, dokuzuncu seviye büyülü bir canavar olarak, belki sadece gücümün yarısını kullanabilirdim.” Bebe dürüstçe söyledi.

Sekizinci seviyedeki yer alan büyülü yaratıklara gelince, o uğursuz aura tarafından ezildiğinde, muhtemelen onlar gücünün onda birini bile kullanamazlar.

Bloodviolet içindeki uğursuz aura harekete geçtiğinde rakibin kendi gücü etkilenir ve düşer. Dokuzuncu sıradaki büyülü bir canavar bile o kadar çarpıcı biçimde etkileniyorsa, bu kılıcın savaşta ne kadar faydalı olacağını kolayca hayal edebiliyordu.

"Ancak, acımasız, şiddetli, vahşi, öldürücü dürtülere sahip olmak gerçekten iyi bir his değildi. Uğursuz aura aktif edildiğinde, o vahşi, acımasız, öldürücü dürtü bitene dek mutlaka çok sayıda canlıyı öldürmeliyim.” Linley bu dürtüyü yeni yaşamıştı, bu yüzden neye benzediğini tam olarak biliyordu.

Kesinlikle gerekli olmadığı sürece, bu uğursuz aurayı harekete geçiremezdi.

“Tamam, Bebe. Haydi, büyülü çekirdekleri toplayalım ve devam edelim.”

“Büyü çekirdekleri mi? Wow, çok fazla.” Bebe heyecanla büyü çekirdeğini toplamaya başladı.

Linley ve Bebe, birkaç düzine Altın Yeleli Mastiffin çekirdeğini topladıktan sonra Altın Yeleli Mastifflerin cesetlerinin orada kalmasına izin vererek yolculuklarına devam ettiler. Büyülü Yaratık sıradağlarında, ölü büyülü yaratıklar diğer büyülü yaratıklar için yiyecekten başka bir şey değildi.

Bloodviolet içinde bulunan bu sırrın keşfi, yan etkinlikten başka bir şey değildi.

Linley eğitime dayalı hayat tarzını sürdürdü. Her geçen gün yaklaşık on kilometre yolculuk ederken, çoğu zaman eğitim yaptı. Ağır kılıcın nasıl kullanılacağına bakmaksızın, Linley, neredeyse her gün yeni bir kavrayışa sahip oldu. Linley, olağanüstü eğitim ve gelişme hissine tamamen batmıştı.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14287 Üye Sayısı
  • 669 Seri Sayısı
  • 31700 Bölüm Sayısı


creator
manga tr