Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez; aynı hataları yapmaları, o hataları doğru kılmaz. #Erich Fromm

Coiling Dragon - Cilt 12 Bölüm 09 – İniş


Kitap 12 (Tanrıların Gelişi)  Bölüm  09  – İniş

Çeviri: Gin   Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

Tanrısal Alanın ortaya çıkışında dolayı ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’nin bir bölümü iş göremez hale gelmişti ve bu tüm ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’nin çökmesine neden olmuştu. Dizilim dağılır dağılmaz, Bebe hemen bir Azizi öldürmüştü.

“Haha, katliama başlayalım.”

Yıkım Yolunum bir uygulayıcısı olan Tulily yüksek sesle bağırdı, elindeki kan rengi pala her parladığında, bir Aziz can veriyordu.

“Geberin!” Barker ve kardeşleri, beş Ölümsüz Savaşçının yüzlerinde vahşi ifadeler vardı. Öfkeyle uluyup kendilerine en yakın Azizlere doğru büyük baltalarıyla saldırdılar.

Aziz Ölüm büyücüsü Zassler’a gelince, sinsice gülüp ruhsal ataklarla saldırırken, aynı zamanda sekiz Aziz seviye yaşayan ölüyü kontrol ederek, Işık Kilisesinin acınası Azizlerine saldırtıyordu. “Geberin… geberin… Siz ‘günahkarları’ öldürmeyi sevmez miydiniz? Her biriniz öleceksiniz.”

İçlerindeki en hızlı kişiye gelince… hiç kuşkusuz, Linley’di.

Linley vücudunun bir hareketiyle Lord Düşen Yaprak’a doğru atıldı. Eğer Işık Kilisesi güçleri arasındaki en güçlü kişinin kim olduğunu sorsaydınız, Linley’in cevabı bu adam olurdu, Sofuların ruhani lideri. Çelimsiz Lord Düşen Yaprak Linley’in kendine doğru uçtuğunu gördüğünde sadece öfke ve şok içinde geriye doğru kaçabildi.

“Lord Düşen Yaprak, kaçmanıza gerek yok.” Linley’in sesi Düşen Yaprak’ın zihninde yankılandı.

“Şlak!” Şeytani bir mor ışık çaktı.

O mor ışığın keskin kenarında soluk mavi bir ışık parlıyordu. Mor kılıç nerede belirse, uzayda minik bir kesik açılıyordu. Lord Düşen Yaprak’ın vücudu Kanlı Menekşe kılıcını sarmalamak isteyen sayısız beyaz ışık ipliğiyle aydınlanmıştı, ancak uzayda açılan o küçük kesiklere dokundukları anda, o beyaz ışık iplikleri anında paramparça oluyordu.

“Şlak!”

Linley’in Kanlı Menekşe kılıcı, Düşen Yaprak’ın kafasına doğru hamle yaptı. Saldırı Düşen Yaprak’ın kafatasında beliren ince bir çizgi gibiydi. Kılıç kafatasını yarıp geçmişti, ancak kafatası henüz ayrılmamıştı. Yalnızca kafasını boydan boya geçen kanlı bir çizgi oluşmuştu.

“Linl…Linley…” Lord Düşen Yaprak, Linley’e baktı. Ölüm anında, Guillermo’nun Linley’i çırağı olması için ona getirdiği zamanı düşünmüştü.

O zamanlar, Lord Düşen Yaprak, Linley’i reddetmişti…

“Yalnızca saf ruhları ve nazik kalpleri eğitirim. Ancak sen… kalbin dinmek bilmez bir öldürme arzusuyla dolu. Sana öğretmeyeceğim.”

O sahneyi düşündüğünde, Düşen Yaprak’ın kalbinde tatsız bir his yükseldi.

Dinmek bilmez bir öldürme arzusu mu?

Kim ölümünün sonunda Linley’in elinden olacağını tahmin edebilirdi ki?

Ardından, Düşen Yaprak’ın bilinci kapanıp yok oldu!

Linley’in güçleri katliama başlar başlamaz, Işık Tapınağının kapısında olanları izleyen Kutsal İmparator, Heidens’in vücudu titremeye başladı. Tüm vücudu titrerken arkasındaki beyaz cübbeli rahibeye dönüp zihinsel olarak bağırdı, “Çabuk, çabuk gidip Lord Chiquita’nın gelmesini iste, çabuk!!!”

“Emredersiniz, Papa hazretleri.” Beyaz cübbeli rahibe, aceleyle Işık Tapınağının iç taraflarına doğru koştu.

Kutsal İmparator Heidens ‘Işık Yazıtları’nı sıkıca kavrayıp, yukarıda olanları izlemeye döndü, kalbi titriyordu. “Öldüler. Hepsi öldü.” Heidens’in kalbi sıkıştı. Ölen Azizler Işık Kilisesinin Yulan Kıtasında söz sahibi olmasını sağlıyorlardı.

Bu azizlerin bazıları günün birinde onu geride bırakıp sıradaki Kutsal İmparator olma potansiyeline sahipti.

“Çok geç. Artık çok geç.” Heidens dindirilemez bir acı ve öfke içindeydi.

“Ancak… hala umut var!” Heidens dişlerini sıktı. “Şu Linley’i öldürebildiğimiz sürece, birkaç yüzyıllık eğitimin ardından aramıza yeni katılacaklarla birlikte Işık Kilisesi tekrar güçlenebilir.”

Heidens’in yüzü birden değişti. Şok içinde haykırdı, “Düşen Yaprak!”

Tam o anda, Lord Düşen Yaprak’ın cesedi yere çakıldı.

Lord Düşen Yaprak’ın ölümüyle birlikte, Işık Kilisesi’nin otuz altı Azizinden yirmi sekizi can vermişti.

Yalnızca sekiz tanesi sağ kalmıştı!

Azizlerinin ölme hızı sağ kalıp bu manzaraya şahit olan Işık Kilisesi üyelerinin kalplerini şok ve dehşetle doldurmuştu.

“Bu Linley…” Heindes, hayret içinde Linley’in doğruca Lehman’a  atıldığını görmüştü. Lehman, sonunda Delia’nın ‘Tanrısal Alan’ından kurtulmuştu. Ne de olsa ‘Tanrısal Alan’ henüz tamamlanmamıştı ve onu yalnızca birkaç saniyeliğine hapsedebilirdi.

“Linley!” Lehman öfkeyle ulurken, elindeki asayı tüm gücüyle Linley’e savurdu.

Asanın geçtiği her yerde uzay dalgalanıyordu.

“Geber.” Linley sakince tek kelime söylemişti.

Şeytani mor ışık asanın içinden geçip onu anında iki parçaya böldü. Şeytani mor ışığın geçtiği her yerde uzay anında parçalanıyordu. Boyutsal yarık doğruca Lehman’a doğru uzayıp, Lehman’ın uzun, devasa vücudunu iki parçaya böldü.

Boyutsal Cellat!

Kılıcın bir başka hareketiyle, Lehman’ın kafatası patladı.

Linley dönüp ötedeki Heidens’e baktı.

“Heidens, şimdi senin sıran.” Linley’in sesi tüm göklerde yankılanır gibi çıkmıştı.

Lehman ve Düşen Yaprak’ın ölümüyle, Işık Kilisesinin sağ kalan Azizleri yalnızca erken ve orta düzey Azizlerdi. Tulily, Desri ve Bebe gibi uzmanlar karşısında, karşı koyma şansları sıfırdı.

Yalnızca birkaç saniye içinde, Işık Kilisesinin otuz altı Azizi yok edilmişti. İçlerinden biri bile kaçmayı başaramamıştı.

“Heidens, yoksa Işık Tapınağında, ‘Işık Hükümranının İhtişamı’nın koruması altında saklanmayı mı planlıyorsun?” Hava süzülürken elinde üzerinden kanlar damlayan Kanlı Menekşeyi tutan Linley, korkudan titreyen Kutsal İmparator Heidens’e bakıyordu.

Bir zamanlar…

Genç Linley, ailesinin intikamını almak için Fenlai Şehri’nde, Fenlai Krallığının Kralı, Clayde’ı öldürmek istemişti. O zaman, Kutsal İmparator Heidens de havada süzülerek durumu ve Linley’i kolayca kontrolü altına almıştı.

Işık Tapınağının içinde Işık Kilisesinin yüzlerce üyesi vardı, ancak kaçacak bir yerleri kalmamıştı!

Kutsal Adanın parçalanmış kalıntıları denizle çevriliydi. Eğer kaçmak istiyorlarsa, uçsuz bucaksız denizin üzerinde uçmalıydılar… ancak hiç birisi uçamıyordu. İçlerinden biri rüzgar stili bir büyücü olsa bile, Linley’in güçleri yaşayan ölü azizlerle birlikte otuzun üzerinde Aziz seviyeden oluşuyordu. Onlardan kaçacak kadar hızlı uçmalarına imkan var mıydı?

Tek yapabildikleri Işık Tapınağının içinde saklanmaktı.

Işık Tapınağı güvenebilecekleri son limandı.

“Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım?” Heidens, son derece gerilmişti. “Işık Tapınağı uzun süre dayanamaz.”

Işık Kilisesinin en güçlü ve son kozu Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimiydi. ‘Işık Hükümranının İhtişamı’ yalnızca Işık Tapınağına yerleştirilen sihir cevherlerinden güç alıyordu ve Linley’in otuz kişilik aziz grubunun saldırılarını uzun süre engelleyemezdi.

“Lord Chiquita neden hala gelmedi?” Heidens çılgına dönmüştü.

“Çabuk, sen de yeraltına gidip Lord Chiquita’yı çağır.” Heidens arkasındaki sofuya zihinsel olarak komut verdi.

“Emredersiniz, Papa hazretleri.” Bu sofu da son derece endişeliydi.

Kutsal İmparator Heidens, havada süzülen Linley ve grubuna baktı. Birdenbire yüz ifadesi değişti, çünkü Delia ve Linley’in birden sessizleştiğini fark etmişti. Başka kimse de konuşmuyordu; görünüşe göre herkes o ikisine odaklanmıştı.

“Bir büyü hazırlıyorlar!” Heidens durumu hemen anlamıştı.

“İçlerinde birkaç Aziz Baş Büyücü var. Eğer hep birlikte yasaklı seviye büyülerle saldırırlarsa ve diğerleri de aynı anda saldırıya geçerse, Işık Tapınağı kesinlikle buna dayanamaz.” Heidens, kaynayan bir kazana oturtulmuş gibi hissediyordu. Şu an tamamen çaresizdi.

Bir kez daha arkasına döndü. “Lord Chiquita neden hala gelmedi? Neler oluyor?”

Heidens’in bütün umutlarını bağladığı ‘Lord Chiquita’ hala ortaya çıkmamıştı.

“Çiiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

Birdenbire devasa, en az yirmi metre boyunda soluk mavi bir ‘Boyutsal Yarık’, yıkıcı enerjisiyle Linley’den Işık Tapınağına doğru fırladı. Delia’nın tarafındaysa, beş-altı metre boyunda ikinci bir ‘Boyutsal Yarık’ oluşmuştu.

İki ‘Boyutsal Yarık’ büyüsü, biri büyük, birisi küçük, aynı anda saldırıyordu!

“Bu Boyutsal Yarık nasıl olur da bu kadar büyük olabilir?” Işık Tapınağında saklanan herkes, Heidens de dahil, bu sahneyi gördüklerinde donup kalmışlardı.

Boyutsal Yarık büyüsü genelde üç-dört metre boyunda olurdu. Eğer beş-altı metre boyuna ulaştıysa, bu, büyüyü yapan Aziz Baş Büyücünün her şeyini ortaya koyduğu anlamına gelirdi.

Ancak yirmi metre?

Linley’in inanılmaz muazzam güçte destek tipi bir ilahi hazineye, ‘Sarmal Ejderha Yüzüğüne’ sahip olduğunu nereden bileceklerdi ki?

“Çiiiiiiiiiiiiiiiii.” ‘Boyutsal Yarıklar’ Işık Tapınağının duvarlarına ulaştılar, tapınağı çevreleyen kutsal ışık anında parıldamaya başladı. Göz alıcı kutsal ışık çaresizce ‘Boyutsal Yarık’ büyülerini engellemeye çalışıyordu, ancak Linley’in yaptığı ‘Boyutsal Yarık’ büyüsü fazla büyüktü.

“Çatırt!”

Tüm Işık Tapınağı birden titredi. İçindeki pek çok kişi, Heidens de dahil, duvarların çatlamaya başladığını fark etmişlerdi.

“Işık Tapınağı daha fazla dayanamayacak. Hep birlikte saldırıp onu yok edelim!” Wharton öfkeyle kükreyip, elindeki büyük kılıç ‘Kasap’ı kaldırarak ileri atıldı. Hemen ardından üç Aziz seviye ejderha, Bebe, Barker kardeşler… tüm uzmanlar ileri atıldılar.

Ancak Delia, Linley’in birden değiştiğini fark etmişti.

“Linley, sorun nedir?”

Linley çatırdayan Işık Tapınağına kalbini dolduran garip hislerle bakıyordu. Ne kadar zamandır bugünü beklemişti, Işık Kilisesinin yok olduğu günü?

“Ben iyiyim.” Linley kıkırdadı. “Hmm, Heidens ne yapıyor öyle?”

Düşmanlarının ileri atıldığını gören Heidens, dişlerini sıkıp anında diz çöktü. Elinde tuttuğu ‘Işık Yazıtları’ birden Heidens’in önünde havaya yükseldi, Heidens hemen yere kapanıp alnını yere dayadı.

Heidens’in tüm vücudu kör edici bir ışıkla parlamaya başlamıştı.

Heidens’in vücudundan kanlar sızıp, cübbesine bulaşmaya başlamıştı. Heidens kafasını kaldırdı. İki altın rengi kör edici ışık huzmesi  gözlerinden fırlayıp doğruca ‘Işık Yazıtları’yla buluştu.

“Tanrım, ihtişamının vücut bulup bu kafirleri yok etmesine izin ver!”

Heidens’in sesi çok eski bir zamandan geliyormuş gibi çıkmıştı.

“Bam!” Tam o anda, Işık Tapınağını koruyan büyü dizilimi otuz kusur azizin toplu saldırısı altında parçalandı. Işık Tapınağının dokuzuncu katı çöktü, içeride kalanlar acı dolu çığlıklar atıyordu.

Aynı anda, ‘Işık Yazıtları’ eşi benzeri olmayan parlaklıkta bir ışıkla aydınlanmıştı. Heidens’in üzerinde süzülen altın renkli parıltı, çiçek yapraklarının şeklini almaya başladı.

Bu ‘altın çiçek yaprakları’ yavaşça kıvrılıp açılıyordu.

Linley, Bebe, Tulily, Desri, Delia ve diğer uzmanlar bu sahneyi dikkatle takip ediyordu. Altın yaprakların içinden, çıplak ayaklı, kısa gümüş rengi saçları olan, elinde mızrağıyla çuval bezinden kıyafetler içinde kaslı bir adam belirmişti.

Bu çıplak ayaklı kaslı adamdan korkunç bir aura yayılıyordu.

“Beni çağıran… sen misin?” Kaslı, mızrak taşıyan adam başını eğip Heidens’e baktı. “Kafirler? Neredeler?”

Heidens’in gözleri ışıldadı ve hemen Linley’in grubunu işaret etti. “Oh’ Yüce Varlık, o Aziz grubunun hepsi birer kafir.”

Mıraklı kaslı adam iki adımda Işık Tapınağından dışarı çıkıp havada süzülerek bakışlarını Linley’in grubuna çevirdi.

Bu mızraklı kaslı adamın yaydığı aura, Linley ve Delia’nın aşina oldukları bir şeydi.

Bu bir İlahın aurasıydı!

“Linley, bu Işığın Kutsal Boyutundan bir İlahın tayfı. İlah Tayfları yalnızca enerjiden oluşur ve ilahi kıvılcım taşımazlar. Enerjileri temel aziz seviyesinden fazla olamaz ve Yarı Tanrı seviyesinde bir güç kullanmaları mümkün değildir.” Desri’nin sesi Linley’in zihninde yükseldi.

Linley bu sözler üzerine sakinleşmişti.

“Ancak yine de dikkatli olmalıyız. Bu tayflar fiziksel boyutlar tarafından sınırlandırılsa ve güçleri yalnızca bir temel aziz seviyesinde olsa da, yasalar konusundaki anlayışları tam güçlerinde olur. Eğer gerçek vücudu bir Yüksek Tanrıysa, tayfı da yasalar konusunda Yüksek Tanrı seviyesinde bir anlayışa sahip demektir!” Desri’nin yüzünde ciddi bir ifade vardı.

Tayfın gücü bir temel Aziz seviyesine sınırlanmış olsa da, eğer bir Yüksek Tanrının iç görülerine sahipse büyük ihtimalle bir Yarı Tanrıyı bile kolayca öldürebilirdi.

Mızrak taşıyan kaslı adam Linley’in grubunu şöyle bir süzdü. “Ben Belzie, Lord Plaker’in emrindeki üçüncü Muhafızım. Geberin, kafirler!” Mızraklı adam ansızın ileri atılıp göz açıp kapayıncaya kadar Linley’in önünde belirdi.

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1433

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1189

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 975

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 712

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 634

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 620

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13869 Üye Sayısı
  • 660 Seri Sayısı
  • 31314 Bölüm Sayısı


creator
manga tr