Korku dağları bekler. #Atasözü

Coiling Dragon - Cilt 12 Bölüm 08 – Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi


Kitap 12 (Tanrıların Gelişi)  Bölüm  08  – Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi

Çeviri: Gin    Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

Kutsal bir ışık aniden Heidens’in vücudunu kapladığında, Linley’in Kanlı Menekşe kılıcı birden çamura saplanmış gibi daha yavaş hareket etmeye başlamıştı. Aynı zamanda Heidens’in vücudundan fırlayan bir kutsal ışık kümesi, ‘Işık Yazıtları’, Heidens’in kafasının üzerinde dönmeye başladı.

“Geber!” Linley’in suratı soğuk ve acımasızdı. Kanlı Menekşenin hızı etkilenmiş de olsa, hala Heidens gibilerin savuşturabileceği yavaşlıkta değildi.

“Hayır!” Heidens çaresizce savuşturmaya çabaladı.

“Şlak!”

Kanlı Menekşe Heidens’in bir omzundan başlayıp aşağıya doğru çaprazlama bir kesik attı. Vücudunun yarısı, iki bacağı dahil, kesilmişti. Kesilen kısma bir büyücü asası tutan sağ kolu da dahildi. Bu darbe sonucunda asa bile yere düşmüştü.

“Aaaahhhh!!!” Bastırılmış, acı dolu bir çığlık Heidens’in dudaklarından kaçmayı başardı.

Ancak Heidens’in geri kalan yarısı son hız geriye doğru kaçmıştı. Başının üstünde kutsal bir ışıkla dönüp duran ‘Işık Yazıtları’ Heidens’in yaralarını çabucak onarmaya başladı. Vücudu gözle görülür bir hızla yenileniyordu. Aslında Heidens’in kendisi de şifa büyüsü konusunda son derece yetenekliydi, ancak bu kutsal hazine, ‘Işık Yazıtları’nın iyileştirme hızı çok daha fazlaydı.

“Heidens, bundan sağ kurtulmanı beklemiyordum. Ancak bu daha iyi… Işık Kilisesinin yok oluşuna kendi gözlerinle tanık olmana izin vereceğim.” Linley, kendinden emin bir şekilde konuşmuştu.

Tanrıların Mezarlığında yaşadıklarından sonra, şu anda Yaşam İncisine sahipti ve Süratin Engin Gerçeklerinde iç görüler edinmişti. Linley şu anda Tanrıların Mezarlığına girmeden önceki haline kıyasla çok daha güçlüydü ve Işık Kilisesinin uzmanlarını bir hiç olarak görüyordu.

“Ölmeye hazırlan, Linley.” Lehman kalın sesiyle haykırdı.

Lehman ve Düşen Yaprakla birlikte, otuz altı uzman birden dışa doğru hamle yapıp Linley’in grubunu çevreledi.

“Ne kadar da gülünç. Kaçmaya bile kalkışmadınız.” Havada süzülen Lehman soğuk bir şekilde güldü.

Linley, Tulily, Desri ve diğerleri de gülmeye başladılar. Işık Kilisesinin Azizlerinin onları çevrelediklerini fark etmemiş olma ihtimalleri var mıydı? Belli ki bir çeşit özel savaş dizilimi oluşturmaya çalışıyorlardı, ancak Linley’in grubu bir gerçeğin farkındaydı; bir savaş dizilimi ne kadar güçlü olursa olsun, yalnızca onu oluşturanlar kadar güçlü olabilirdi!

Tulily soğuk bir şekilde güldü. “Bu Azizler… çoğu erken düzey Azizler. Daha önemlisi… diziliminiz tek birimizi çevrelemiyor. Yirmi beşimizi birden hapsetmeye çalışıyorsunuz. Merak ediyorum da… acaba diziliminiz yirmi beş azizin birlikte yaptığı bir saldırıya dayanabilecek mi!”

“Vızzzz…”

Heidens, çoktan Işık Tapınağının kapısına kadar geri kaçmıştı. Başını kaldırıp havaya baktı. Linley’in grubunun Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimine hapsolduğunu gördüğünde, heyecanlanmadan edemedi, yüksek bir sesle, “Linley, sen ve peşindekiler ölmeye geldiniz. Lehman acele edip icaplarına bak.”

Az önce neredeyse ölüyordu. Heidens’in içi ölümcül duygularda kaynıyor olsa da, kendi başına harekete geçecek gücü yoktu.

“Emredersiniz, papa hazretleri.” Lehman da kendine son derece güveniyordu.

Heidens derin bir nefes çekip hala biraz endişeli şekilde izlemeye koyuldu. ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’nin gücüne güvense de, karşılarındaki düşman Linley’di!

Daha önce sayısız mucizeye imza atmış birisi!

Linley şu an dikkatle sözde ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’ni inceliyordu. Linley, bu dizilimin altı uzmandan oluşan ‘Melek Savaş Dizilimi’nin gelişmiş versiyonu olduğunu anlamıştı.

Ancak bu ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’ altı gruba ayrılmış otuz altı uzmandan oluşuyordu.

Her gruptaki altı uzman ‘Melek Savaş Dizilimi’ni oluşturmuştu.

Otuz altısı birleşince ortaya çıkan ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’ aslında altı ‘Melek Savaş Dizilimi’nin birleşimiydi.

“Melek Savaş Diziliminin bana karşı işlevsiz olduğundan haberleri yok mu? Güçlendirilmiş bir Melek Savaş Diziliminin ben durdurabileceğini mi düşünüyorlar?” Linley kendinden son derece emindi.

Dört Kanatlı Melekler… vahşi Aziz seviye Fanatikler… soğuk ve acımasız Aziz Seviye Özel Cellatlar… otuz altı Aziz tek bir bütün oluşturmuştu ve korkunç bir ‘kutsal güç’ onlara doğru akıyordu. Aralarında, bu dizilimi yöneten Lehman en büyük kutsal güce sahipti.

“Graaaaaaaaahh!” İki buçuk metre boyunda ve bir sihirli canavar cüssesindeki Lehman öfkeyle uluyup elindeki kutsal ışıkla kaplı uzun asayı savurdu.

“Bam!” Uzun asanın ucu Linley’in grubunu gösterdiğinde, onlarca metre uzunlukta ve bir varil kalınlığındaki kutsal enerji huzmesi onlara doğru fırladı. Kutsal enerjinin asıl hedefi Linley’di, ancak Linley, enerji ondan bir metre kadar uzaktayken,  tek bir hareketle kolayca savuşturdu.

Linley inanılmaz hızlıydı!

“O ışık enerjisini tek başınıza karşılamaya kalkışmayın.” Linley’in sesi Delia, Desri, Tulily ve diğer uzmanların zihinlerinde yankılandı.

O ışık huzmesine dokunmamış olsa da, bir metrelik mesafeden bile, Linley ‘Dalga Kalkanı’ savunmasının hafifçe titreştiğini hissetmişti. Otuz altı azizin ortak gücüyle desteklendikten sonra, bu saldırı kesinlikle yüz azizin birlikte yaptığı bir saldırıya denk seviyeye gelmişti.

“Boom!” “Boom!” “Boom!”

Işık huzmeleri birbiri ardına ateşlenmeye başladı, ancak bir ışık huzmesi dağıldıktan sonra, enerjisi dizilime geri dönüyordu.

“Eğer bu devam ederse, güçleri neredeyse sınırsız olacak.” Linley kendi kendine durumu değerlendirdi.

“Haha, herkes birlikte saldırsın.” Tulily yüksek sesle bağırdı, ardından kan kırmızı bir kılıç göklerde parıldadı.

“Graaaaaarr!” Tiran Wyrm, Yıldırım Kertenkele ve Altın Ejderha kuyruklarını savurarak vahşi bir şekilde düşmanlara saldırdılar.

“Geberin!” Bunca zamandır kinlerini ve acılarını biriktiren Barker ve kardeşleri çoktan Ölümsüz Savaşçı formlarına dönüşmüşlerdi. Beş kardeş öfkeli birer haykırışla büyük baltalarını savurup dağları patlatabilecek bir güçle ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’ne saldırdılar!

Zassler’a gelince, tam sekiz Aziz seviye ‘Yaşayan ölü’ çağırmıştı. Zassler’ın gözleri durmadan açık yeşil bir ışıkla parıldıyordu.

Linley, Wharton, Bebe, Miller, Livingston, Ford, Higginson ve diğer azizlerin hepsi de aynı anda ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’ne saldırdılar.

Yaşayan ölü Azizleri de ekleyince, güçleri otuzun üzerinde en üst seviye Aziz’e ulaşmıştı!

“Bam!” “Bam!” “Bam!” “Bam!”…

Uzayda çatlaklar oluşup kaybolurken sanki bir elektrik yılanı gökleri yarıyor gibi görünmüştü, ancak beyaz ışık dayanmaya devam etti!

Bu vahşi saldırılar tüm dizilimi şiddetle titrese de, sonunda bir şekilde dengeye oturmuştu. Otuz altı Aziz’in yüzleri biraz beyazlamıştı, ancak kutsal ışık vücutlarına girdiğinde çabucak iyileştiler.

“Pfff. İyi görünüyor!” Ötedeki Heidens neşelenmişti.

“Dayanabildik. Gerçekten dayanabildik!”  Heidens, ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’nin birlikte saldıran bunca aziz karşısında dayanamayacağından endişe etmişti.

“Linley, kesinlikle gebereceksin.” Heidens’in kendine güveni yerine gelmişti.

Eğer Linley bile, diğer uzmanlarla güçlerini birleştirmesine rağmen dizilimi kırmayı başaramadıysa, korkacak neleri vardı ki? Ne de olsa ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’nin enerji saldırıları dizilimin içinde kullanıldığında dizilime geri dönüyordu ve bu da enerjisinin neredeyse sınırsız olduğu anlamını taşıyordu.

“Haha…” Lehman kalın sesiyle yüksek sesli bir kahkaha attı.

Işık Kilisesinin uzmanlarının yüzlerinde heyecanlı gülümsemeler vardı.

“Bu dizilimin gücü gerçekten de etkileyici.” Linley övgüyle iç çekti.

“Doğru. Gerçekten de öyle. En güçlü saldırılarımız dizilimin enerjisiyle kısa sürede güç kaybetti. Saldırılarımızın yalnızca yüzde on ya da yirmisi dizilimi aşarak o otuz altı azizin vücutlarına ulaşabildi.” Desri de övgüyle iç çekti.

En güçlü saldırılarının birleşimi, yalnızca yüzde on ya da yirmi güçle bile yine de otuz altı azizin güçsüz olanlarını yaralamıştı.

Bu iki taraf arasındaki güç farkı çok fazlaydı.

Yalnızca, dizilimin kullanıcılarının gücünü katlayarak arttıran etkisi çok fazlaydı ve aynı zamanda ışık stili büyünün şifa özelliklerine de sahipti.

“Desri, beni izle.” Linley elinin bir hareketiyle adamantin ağır kılıcını çıkarttı.

Linley, Lehman ve Düşen Yaprak’ı şöyle bir süzdü. Övgüyle “Kabul etmeliyim ki Işık Kilisesinin sahip olduğu bu dizilim gerçekten muazzam bir savunma gücüne sahip. Ancak… böyle bir dizilimin bana karşı işe yaramayacağını bilmiyor olabilir misiniz?”

“Vızzzz!” Linley bir gölgeye dönüşüp Lehman’ın olduğu yöne doğru fırladı.

“Geber.” Gözleri vahşi bir ifadeyle doluydu.

Adamantin ağır kılıç, düşen bir yaprak gibi zarif bir şekilde savruldu, ancak gerçekte hızı bir yıldırım kadar hızlıydı. Bir an sonra beyaz ışıkla buluştu, korkunç bir titreşim gücü ışığı yok sayıp doğruca Lehman’a saldırmıştı.

Toprağın Engin Gerçekleri – Evrenin Nabzı, 64 birleşmiş Dalga!

“Ne?” Linley, birden kaşlarını çattı.

Linley, titreşim dalgalarının Lehman’ın koluna ulaştığı anda onu birden paramparça ettiğini, ancak kutsal enerjinin aynı anda hasarı hızla onardığını fark etmişti.

“Durum kötü.” Linley, birden bu ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’ ile ‘Melek Savaş Dizilimi’ arasındaki farkı anlamıştı.

Melek Savaş Dizilimin altı bölümü altı kişiyi temsil ediyordu.

Eğer Linley adamantin ağır kılıcıyla Melek Savaş Diziliminin bir bölümünü oluşturan kişiye saldırırsa, titreşim dalgalarının o kişinin iç organlarını doğruca parçalama ihtimali yüksekti. Melek Savaş Dizilimini oluşturan uzmanlar kaçmaya fırsat bile bulamazdı!

Ancak ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’ farklıydı. Altı noktası gerçekte tek bir bütün oluşturan altışar kişiden oluşuyordu.

Linley’in adamantin ağır kılıcı gerçekte bir silahla çarpışmıyordu. Daha açık ifade etmek gerekirse, Linley’in bu saldırısı o birimdeki altı kişinin tümünü hedef almış oluyordu, ancak titreşim dalgaları düz bir hiza üzerinde ilerlerdi. Saldırdığı kimse, hasarı gören de o olurdu!

Düz bir hat üzerinde ilerleyen böyle bir saldırıdan rakipleri doğal olarak kaçınabilirdi, özellikle de Lehmen ve diğerleri onları koruyan ‘kutsal ışığı’ delen gücü hissedebildikleri zaman.

Titreşimlerin hızı oldukça yüksek olsa da, Lehman’ı sadece yaralayabilirdi.

“Linley, demek ‘efsanevi’ tekniğin Toprağın Engin Gerçekleri bu, öyle mi?” Lehman’ın gözleri parıldarken yüksek sesle kahkaha attı. “Haha… eğer bu Melek Savaş Dizilimi olsaydı gerçekten başarılı olabilirdin ancak Işık Kilisesinin aynı çukura iki kere düşeceğine inandın mı? Haha…”

Lord Düşen Yaprak’ın yüzünde de bir gülümseme vardı. “Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi altı kişilik altı gruptan oluşur. Toprağın Engin Gerçeleri kutsal enerjiyi deldiği anda, bunu hissedip hızla kaçarak saldırının hayati bölgelere isabet etmesini engelleyebiliriz. Herhangi birimizi o kadar kolay öldüremezsin.”

“Linley, daha az önce kendine fazlaca güvenmiyor muydun?” Özel Cellat Azizlerden biri soğuk bir sesle konuşmuştu.

Ancak Linley gülmeye başladı.

Delia, Tulily, Desri ve diğerleri de gülmeye başladılar.

“Patron, kendini aptal yerine koydun.” Bebe güldü.

Linley de gülerek karşılık verdi. “Gerçekten de bu ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’ küçümsemişim.”

Işık Kilisesinin uzmanları öfkelenmeye başlamıştı, çünkü Linley’in güçleri  bu dizilim önemsizmiş gibi kendi aralarında gülüp sohbet edebiliyordu. Ancak aynı zamanda, Lehman, Düşen Yaprak ve diğerleri huzursuzlanmaya başlamışlardı. Düşmanları nasıl bu kadar rahat olabiliyordu? Sakladıkları bir şeyler mi vardı?

“Dizilimimizi kırmak için bir yöntemleri mi var?” Lehman endişeliydi.

“Lehman, dizilimin kapladığı alanı küçült. Onları köşeye sıkıştırıp öldür.” Ötedeki Heidens’in sesi yükseldi.

“Peki.” Lehman daha fazla düşünerek zaman kaybetmedi.

Işık Kilisesinin otuz altı uzmanı birbirlerine yaklaşarak ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’nin kapladığı alanı küçültmeye başladılar.

“Linley, onlarla oynamayı bırak.” Desri, zihinsel olarak seslenmişti.

Linley başıyla hafifçe onayladı. “Delia, hamleni yap.” Linley’in sesi Delia’nın zihninde yükseldi. Delia hafifçe gülümseyerek, tek başına şu ana kadar ona hiç dikkat etmemiş olan Lehman’a doğru uçtu.

“Yaklaşmaya cüret mi ediyor? Ölmek istiyor olmalı.” Lehman kendi kendine soğuk bir şekilde güldü.

Eğer yaklaşan Linley olsaydı, belki biraz endişelenebilirdi, ancak gelen Delia’ydı. Neden umursayacaktı ki?

Ancak Delia Lehman’dan on metre kadar uzağa gelmişti ki, aurası birden değişti.

“Gümbür…”

Delia’nın onlarca metre çevresindeki alan birden etkilendi. Lehman ve Delia’ya en yakın olan altı kişilik grubu birden hareket edemez olmuştu, aralarında dönen kutsal enerji bile birden durmuştu. Lehman ve adamları hareket edemedikleri için vücutlarındaki kutsal enerji birden dizilimin geri kalanından ayrıldı, tüm ‘Büyük Altı Nokta Savaş Dizilimi’ birden dağılmıştı.

“O… o bir İlah mı?!” Lehman’nın gözlerinde bir şok ifadesi vardı, ancak hala hareket edemiyordu.

Geri kalan otuz Aziz neler olduğunu anlamamıştı.

“Lehman, neler oluyor?!” Lehman ve diğerlerinin neden birden dizilimi kontrol etmeyi bıraktıklarını ve kutsal enerjinin neden dönmediğini çözememişlerdi.

“Bam!” Bebe, Azizlerden birinin kafatasını parçaladı. “Haha, anlayamadınız, değil mi?”

“Bu Tanrısal Alan tekniği, tamamlanmamış olsa bile hala rakibi bir anlığına hareket edemez hale getirebilir.” Linley ve Delia birbirlerine baktılar, karı ve koca ikisi de gülümsedi.

‘Tanrısal Alan’ İlahların Azizleri küçük görebilmelerinin başlıca nedeniydi. Delia’nın kullandığı bu tamamlanmamış ‘Tanrısal Alan’ bile rakibinin bir iki saniye hareketsiz kalmasını sağlamıştı. Ne de olsa Linley bile onun etkisi altında bir anlığına donup kalmıştı.

Azizlerin arasındaki bir dövüşte, bir ya da iki saniye yaşamla ölüm arasındaki fark demekti!

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1191

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 790

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14253 Üye Sayısı
  • 668 Seri Sayısı
  • 31649 Bölüm Sayısı


creator
manga tr