“Göklerin altında tek şeytan. Yeryüzünün üzerinde basit bir tavuk.. “ #Emperor’s Domination

Coiling Dragon - Cilt 11 Bölüm 39 – Beirut’un Tahminleri


Kitap 11 (Tanrıların Mezarlığı)  Bölüm  39  – Beirut’un Tahminleri

Çeviri: Gin   Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

“Büyükbaba Beirut, neler olduğunu biliyor musun?” Bebe hemen ona doğru fırladı.

Beirut, Bebe’ye sarılırken neşeyle gülümseyip, başıyla onayladı. “Tanrıların Mezarlığını Yüce Hükümran adına yönetiyorum. Tabi ki Tanrıların Mezarlığında olup bitenlerden haberim var.”

Linley birden anlamıştı.

Belki de…

O ilahi kıvılcımları değiştiren Beirut’tu. Belki de on birinci katı başarılı bir şekilde tamamlayan Oliver olsaydı, ilahi kıvılcımlar ‘ışık stili’, ‘karanlık stil’ ve ‘yıkım stili’ olacaktı.

Ancak tabiî ki bu sadece Linley’in hipoteziydi.

“Linley.” Beirut, Linley’e bakarken sakince güldü. “İnanıyorum ki çoktan İlah-seviyeyi hissetmeye başladın. Çoktan eşiğe varmış olmalısın, değil mi?”

Linley başıyla onaylarken kendince, “Görünüşe göre Beirut Tanrıların Mezarlığında tam olarak neler olup bittiğinden haberdar. Beirut… o Hükümran’ın Tanrıların Mezarlığına göz kulak olmak için seçtiği ‘kahya’ olmalı.” diye düşünmüştü.

Tanrıların Mezarlığı bir Hükümran’ın yarattığı bir oyundan başka bir şey değildi ve hizmetindekilerden herhangi birini onu yönetmesi için gönderebilirdi.

Yalnızca, bir Hükümran’ın hizmetindekilerden herhangi biri Linley’den çok daha üst seviyedeydi.

“Eğer tahminim doğru çıkarsa, on yıl içerisinde İlah seviyeye ulaşmış olacaksın.” Beirut konuştu.

Linley’in ‘Süratin Engin Gerçekleri’ hem ‘hızlı’ hem de ‘yavaş’ özelliklerini içeriyordu. Eğer Linley ‘Süratin Engin Gerçekleri’nde tamamen ustalaşırsa, o durumda bu iki özelliği tamamen birleştirmiş olacaktı ve tam Tanrı seviyesine yükselecekti.

“On yıl?” Linley kendi kendine fısıldayıp başıyla onayladı.

Bu süre tam olarak kendi öngördüğüyle aynıydı.

Yakındaki Desri, Fain ve diğer uzmanlar şok içinde Linley’e döndü. Hepsi Beirut’un ne demeye çalıştığını anlamıştı. Linley bir ilahi kıvılcım kullanmadan, kendi iç görüleriyle İlah seviyeye ulaşacaktı ve bu on yıl içinde gerçekleşecekti.

Linley doğduğu gün eğitim yapmaya başlamış olsa bile, yalnızca yarım yüzyıldır eğitim yapmış olurdu.

On yıl daha eklenince atmış kusur yıl ederdi. Atmış yıl içinde, kendi çabasıyla İlah seviyeye ulaşmış olacaktı!

“Ancak Linley, tembellik etmesen iyi olur. Şu genç dostumuz, Oliver’ın potansiyeli senden birazcık daha fazla gibi duruyor.” Beirut sakince gülüp Oliver’a baktı.

Bu sözler Desri, Tulily ve diğerlerini şok etmişt. Linley güçlüyse, bu tamamdı. Ne de olsa, Tanrıların Mezarlığında yaptıklarıyla… Linley’in onlardan daha güçlü olduğu ortadaydı. Sonuçta tek başına on birinci kattaki ilahi kıvılcımları elde etmişti.

Ancak Oliver…

Linley de bu konuda şaşkındı.

“Lord Beirut.” Oliver saygılarını sundu.

Beirut gülümseyip başıyla onayladı. “Şansın hiç fena değil. Işık ve karanlığı ruhun yok olmadan birleştirmeyi başardın… Sayısız boyut gezdim, ancak seninki gibi durumlar son derece nadirdir! Dönüştüğün şey beni bile kıskandırıyor.”

Oliver’ın yüzü hafif değişti. Beirut açıksa söylemese de, Oliver onun sırrını bildiğini anlamıştı!

“Bu Beirut ruhumu incelemeyi başarabilir mi?” Oliver hayrete düşmüştü. Bilmiyordu ki… Beirut o kadar güçlüydü ki birinin anılarını kolayca okuyabilirdi. Buna kıyasla Oliver’ın ruhunu incelemek neydi ki?

Linley de Oliver’a baktı.

“Bu Oliver… Tepegöz Kralla karşılaştığımızda ve onun saldırısını aldığımızda ben tamamen çaresizdim, ancak Oliver, Tepegöz Kralın tekniğinden kurtulmayı başardı.” Bebe daha sonra Linley’e olanları anlatmıştı.

O sırada Tepegöz Kral da Oliver’ın ruhu karşısında son derece şaşırmıştı.

“Şu anki gelişim hızına göre, tahminim doğru çıkarsa, eğer hızlıysan on yılda, eğer yavaşsan elli yılda İlah seviyeye ulaşabilirsin.” Beirut sakin bir gülüşle açıkladı.

“Oliver’ın birkaç yıl eğitim yaptıktan sonra bana meydan okumaya geleceğini söylemesine şaşmamalı.” Linley de içten içe beklentiyle doldu. Daha önce, ‘Süratin Engin Gerçekleri’ne sahip olduğu için Oliver’ın sözlerini fazla önemsememişti. Yalnızca kibarlık olsun diye karşılık vermişti.

Ancak şimdi, Linley de o günü iple çekiyordu.

Desri, Fain, Rosarie ve diğer uzmanlar kalplerinin sıkıştığını hissettiler.

Bu ne muazzam bir farktı!

Binlerce yıldır eğitim yapıyorlardı, ancak Linley ve Oliver’a kıyasla aralarındaki fark çok büyüktü.

“Lord Beirut, bizim ilah seviyeden ne kadar uzakta olduğumuzu da söyler misiniz?” Desri saygıyla sordu. Rosarie, Tulily… hatta iki Altı Gözlü Altın Ni Aslanı ve Kara Kabuklu Akrep bile beklenti dolu gözlerle Beirut’a döndüler. Beirut’un fikrini duymak istiyorlardı.

Beirut’un gücünde biri için, bir Aziz’in anlayış seviyesini ölçmek son derece kolaydı.

“Siz mi?” Beirut onlara döndü. “Sizin ilah seviyeye ulaşmanız için, hmm, eğer hızlıysanız yalnızca bir ya da iki gün…”

Tulily, Desri ve diğer uzmanların gözleri ışıldadı.

“Ancak eğer yavaşsanız, trilyonlarca yıl sürebilir.” Beirut sözlerini bitirdiğinde, Tulily ve diğerleri donup kalmıştı. Bu uzmanların her biri birer İlah olmanın hayaliyle yaşıyordu. Bu onların varoluş sebebiydi, binlerce yıldır kovaladıkları ama hiç ulaşamadıkları hedefleriydi.

Beirut başını sallayıp güldü. “Siz gençler… ‘dahi’ denilen bir kavram var ve hem Linley hem de Oliver birer dahi sayılır. Dahası ikisinin eğitim yaptıkları ‘engin gerçekler’ sizinkilere kıyasla daha güçlü.” Beirut öğüt verir bir tavırla konuştu.

Desri, Fain ve binlerce yıldır eğitim yapan diğer uzmanlar öğretmenini dinleyen birer çocuk gibi itaatkar bir biçimde dinlediler.

“Bakış açınız fazla dar ve sınırlı. Anlamalısınız ki… sayısız boyutta sayısız fiziksel dünya var, ancak sizin ufkunuz yalnızca Yulan Kıtasıyla sınırlı. Dahi? Gördüğüm dahiler içinde biri doğduktan on yıl sonra ilah seviyeye ulaştı, ancak aynı zamanda on milyonlarca yıldır eğitim yaptığı halde Aziz seviyede sıkışıp kalmış kişilerle de tanıştım.”

Linley ve Oliver şok olmuştu.

Doğduktan on yıl sonra İlah seviyeye ulaşmak mı? Bu fazla insanlık dışıydı. Bir çeşit ilahi canavar ırkından olabilir miydi? Ancak Bebe gibi bir ilahi canavar bile yetişkinliğe ulaşmak için neredeyse yüz yıl yaşamalıydı.

“Linley, Oliver.” Beirut ikisine döndü. “Yulan Kıtası sayısız yıldır varlığını sürdürüyor ve içinden çıkan uzmanların sayısını hesaplamak mümkün değil. Ancak tabi ki, geçmiş yüz bin yıla bakarsak, siz ikinizin ortaya çıkan en yetenekli iki kişi olduğunuz söylenebilir.”

Linley ve Oliver en ufak bir gurur ifadesi göstermediler.

“Ancak evrendeki sayısız boyuta bakarsak, siz ikinizden çok daha büyük birer dahi olan sayısız kişi var.” Beirut iç çekti. “Benim bile hayretle bakakaldığım bazı dahiler oldu.”

Linley ve Oliver başlarıyla hafifçe onayladılar. Şu anki seviyelerinde, bakış açıları eskisine kıyasla daha genişlemişti.

“Dahası, bazı ırklar inanılmaz derecede güçlü, örneğin Tanrıların Mezarlığında karşılaştığınız ırklar gibi. Tepegöz ırkı, ya da o Lachapalle… ve de diğerleri. Bu ırklar doğaları gereği güçlüler. Ucu bucağı olmayan evrenin içinde barındırmadığı hiç bir şey yok.” Beirut dönüp Desri ve diğer uzmanlara baktı.

Desri ve diğerleri içlerini dolduran huzursuz edici bir hisle boğuşuyorlardı.

“Güçlendikten sonra, elinizdekiyle kanaat etmeyin. Fain ve diğerlerinize gelince, kendinizi küçümsemeyin. Ne de olsa, Yulan Kıtasında çoktan dağın zirvesindesiniz. Sayısız boyutta, on milyonlarca yıl eğitim yapıp hala İlah seviyeye ulaşamamış kişiler var. Sizden daha geride olan çok kişi var.”

Desri, Fain ve diğerleri içten içe acı acı güldüler.

Üstün oldukları pek çok insan olduğu gibi altında kaldıkları da çoktu.

“En önemli şey kendinize güvenmek.” Beirut ciddi bir şekilde devam etti. “Aslında, hepinizin içten içe kendinizden kuşku duymaya başladığınızı fark ettim. Uzun süredir bir temel aziz olarak kalmaktan dolayı endişelenip, tüm umutlarınızı bir ilahi kıvılcım elde etmeye mi bağladınız?”

“Yanlış!”

Beirut kafasını salladı. “Eğer siz bile kendinize inanmayıp, şüpheye düşerseniz, İlah seviyeye ulaşmayı nasıl başaracaksınız ki?”

Desri, Fain ve diğer uzmanlar içlerinin titrediğini hissettiler.

Gerçektende, hepsi umutlarını bir ilahi kıvılcım bulabilmeye bağlamıştı ve kendi yeteneklerini sorguluyorlardı.

“Ancak Linley ve Oliver farklı. Onlar kendilerine inanıyorlar, en yüksek seviyelere gelebileceklerini düşünüyorlar ve bu yüzden ilerleyemeye devam edip birbiri ardına seviye atlıyorlar.” Beirut onaylar bir şekilde iç çekti.

Bu gerçekten de doğruydu. Linley içten içe her zaman eğitimin sınırlarına ulaşmayı hedefliyordu ve kendinden hiçbir zaman şüphe etmemişti. Oliver’a gelince, O’Brien İmparatorluğundan ayrılıp, Kuzey Buzuluna ilk gittiğinde, çok güçsüz olmasına rağmen Rutherford’a meydan okuyacağını söylemeye cesaret etmişti.

Şimdi bile, Linley on birinci kattan ilahi kıvılcımlarla döndükten sonra, hala gelecekte ona meydan okuyacağını söyleyebilmişti.

Kendine güven!

Linley ve Oliver’ın ikisi de kendine sonuna kadar güveniyordu ve ikisi de çok çalışıyordu.

Eğer biri sürekli kendinden şüphe ederse, seviye atlaması giderek zorlaşırdı.

“Teşekkürler, Lord Beirut.” Desri ve diğerleri anlamaya başlamıştı.

Beirut sakince devam etti. “Tanrıların Mezarlığında sayısız ölüm kalım mücadelesine girdikten sonra bir parça bile iç görü kazanmamış olabilir misiniz? Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide gidip geldiğiniz böyle bir yer, birini potansiyelini ortaya çıkarmasını kolaylaştırır ve seviye atlamasına yardımcı olur. Maalesef hiç biriniz kendinize gerçekten inanmadınız.”

“Yeter. Herkes Tanrıların Mezarlığını terk etsin.” Beirut komut verdi.

Linley ve diğer uzmanlar Beirut’u açtığı geçide doğru takip edip onuncu kattan ayrıldılar.

Tanrıların Mezarlığının dışı deniz tabanındaydı.

Linley ve diğerleri dışarı çıkar çıkmaz, Tanrıların Mezarlığının ikinci, beşinci ve onuncu katlarında birer siyah geçit olduğunu gördüler. Bu üç katta Azizlerin olduğu belliydi.

“Hmm? Savaş Tanrısı, Yüksek Rahip, Dylin, Cesar…” Linley hemen ötede duran dört yüce ilahı fark etti.

Şu anda Tanrıların Mezarlığının dışında, aralarında Higginson gibilerinin bulunduğu kalabalık bir uzman grubu toplanmıştı. Onuncu katta kalan Linley ve diğer dokuzu haricinde, yaklaşık yirmi kusur uzman ikinci ve beşinci katlardan çıkmıştı. İçlerinden biri tanıdık bir figürdü…

“Barker!” Linley’in gözleri anında kocaman oldu ve yüzünde tarifsiz bir neşe belirdi.

“Lord Linley!” Barker da Linley’i gördü ve hemen neşe ve şaşkınlıkla onun yanına uçtu.

Linley heyecanla Barker’a kocaman sarıldı. Barker gerçekten ölmüş olsaydı, Linley eve döndüğünde Gates ve diğer kardeşlerin ve Barker’ın karısıyla oğlunun yüzüne bakmakta zorlanacaktı.

“Barker, yaşıyorsun!” Bebe de bir sevinç nidası atarak Barker’a uçtu.

Barker da gülmeye başlamıştı.

Tanrıların Mezarlığının dışında birbirini tanıyanlar, örneğin Savaş Tanrısının ikinci ve beşinci katta saklanan kişisel öğrencileri koyu bir sohbete tutuştu. Yaşayacak kadar şanslı olan herkes buradaydı.

“Barker, üçüncü kattan kaçmayı nasıl başardın?” Linley hemen sordu.

Barker kafasını salladı. “Başlarda ben de inanamadım. Ba-Yılanı uyandığında, Azizlerin çoğunu katletti ve ben sizin, Lord Linley, kaçmayı başarıp başaramadığınızı bile bilmiyordum. Hiçbir şeyi net göremiyordum.”

Linley hafifçe başını salladı.

“Yalnızca, üçüncü kattaki Azizlerin hepsini katlettikten sonra, Ba-Yılanı kuyruğuyla bana bir şamar vurdu.”

Linley’in içi titredi. Barker hala canlı ve tamamen iyi olsa da, o sahneyi hayal etmek bile korkutucuydu. Barker ilahi canavar, Ba-Yılanının kuyruk darbesinden sonra nasıl hayatta kalabilmişti?

“Garip olan, Ba-Yılanı bana vurduktan sonra, beni inanılmaz uzak bir mesafeye savurdu, tamamıyla felç olmuştum, sanki görünmez bir ip beni sarmıştı. Sonunda durduğumda… sanki tesadüfmüş gibi, kendimi ikinci kata dönen geçidin yanda buldum.” Barker hikayeyi anlatırken bile yaşadıklarını inanılmaz bulduğu açıktı.

Linley ve Bebe açık ağızlarıyla bakakaldılar.

“Selam çocuklar.” Oyunbaz bir ses yükseldiğinde, şeytani görünümlü yeşil saçlı bir genç birden Linley ve diğerlerinin yanında belirdi.

Linley ve Barker hemen şaşkınlıkla yakınlarındaki bu yeşil saçlı gence baktılar. Üçü onun varlığını ancak o konuştuktan sonra hissedebilmişti.

“Linley, değil mi?” Şeytani, yeşil saçlı genç güldü. “Hiç fena değil. Gerçekten de on birinci kattaki ilahi kıvılcımları almayı başardın. Helal sana evlat.” Konuştuğu sırada Linley’in başına hafifçe vurdu. Linley savuşturmak istemişti, ancak vücudunu oynatamadığını fark etti.

“Tanrısal Alan!” Linley şok oldu.

Savaş Tanrısı ve diğer dördü dışında bir başka İlah seviye uzman daha mı vardı?

“Tarosse, buraya gel.” Uzaktaki Beirut seslendi.

Şeytani, yeşil saçlı genç hemen itaatkar bir şekilde oraya uçup güldü. “Lord Beirut, Yulan Kıtasına geri dönelim. Orayı görmeyeli çok uzun zaman oldu. Evimi gerçekten de özledim.”

Tüm uzmanlar bu şeytani, yeşil saçlı gence şaşkın ifadelerde bakıyordu. Bu da kimdi?

Beirut çevresindeki uzmanlara baktı. Sakin bir şekilde, “Sizi tanıştırmama izin verin. Adı Tarosse ve pek çoğunuz onunla önceden karşılaştınız. O Tanrıların Mezarlığının ilk on bir katının bekçisi, uyuyan ilahi canavar, ‘Ba-Yılanı’.”

“Ba-Yılanı?” Uzmanların çoğu şok olmuştu ve Tarosse’ye bakarken gözlerinde korku ve saygı vardı, ve içten içe pek çoğu ondan nefret ediyordu.

Ne de olsa uzmanların çoğunu katleden Tarosse olmuştu.

“Dördünüzü biliyorum. Catherine’i eskiden tanırım. Biz eski dostuz. Oh, bu O’Brien ve bu da Cesar, değil mi?” Tarosse kıkırdadı.

O’Brien ve Cesar fazla bir şey söylemeye cesaret edemediler. Ne de olsa Tarosse bir tam Tanrıydı!

Linley, Tarosse’nin O’Brien ve Cesar’ı ilk kez gördüğünü, ancak Catherine’le geçmişte tanıştığını fark etmişti.

“Voaaaaaah. Dylin. Canım arkadaşım! Amma şanslısın. Gebados Hapishanesinden kaçabilmişsin. Dışarı çıktığımda beni en mutlu eden seni tekrar görebilmek oldu. Ge’buraya, biz iki kanka hasret gidermeliyiz.” Konuştuğu sırada Tarosse Dylin’e sarılmaya yeltenmişti.

Dylin kaşlarını çatarak Beirut’un yanına yaklaştı.

Dylin şu anda iyi bir ruh halinde değildi, çünkü ikinci çocuğu ölmüştü. İlk on bir katı Tarosse kontrol ediyordu. Ancak, Tarosse’nin kuralları çiğneyemeyeceğinin de farkındaydı. Bazı şeyleri göz ardı edebilirdi, ancak birini özellikle gidip kurtarması mümkün değildi. Bir Hükümranın kurallarını çiğneyen kişi Yüksek Tanrı bile olsa, bu onun sonu olurdu.

“Tarosse, yeter.” Beirut sakince konuştu, Tarosse tek bir çıt dahi çıkarmaya cesaret edemeden itaatkar bir şekilde Beirut’un arkasına geçti. Yalnızca başını çevirip Barker’a göz kırpmıştı. Barker anlamıştı ki… bu ‘Tarosse’ Ba-Yılanından başkası değildi.

Canını bağışlayan Ba-Yılanından!

“Hepiniz Yulan Kıtasına geri dönmeye hazırlanın.” Beirut sakince emretti.

“Peki, Lord Beirut .” Tüm uzmanlar hep bir ağızdan karşılık verdiler.

Beirut’un liderliği altında, Tarosse ve diğer dört ilahla birlikte, otuz aziz hep beraber Yulan Kıtasının yolunu tuttu.

Bugün, Yulan Takviminin 10034. Yılı, Mart’ın 4’üydü. Linley ve diğerleri ayrıldığından beri tam on yıl geçmişti!

 

 

 

# # # # #

ÇN. 11. Kitabın Sonu :)

DN: Yine bir son :d
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14305 Üye Sayısı
  • 671 Seri Sayısı
  • 31746 Bölüm Sayısı


creator
manga tr