Eğer hakim olsaydım, yapacağım ilk şey kölelik ve aristokratik sistemi değiştirmek olurdu. Eğer kanunun karşısında eşitsek, o zaman herkes her şeyde eşit olmalı ve sınıf farklılıkları olmamalı! #The Dark King

Coiling Dragon - Cilt 11 Bölüm 26 : Tepegöz Kral


Kitap 11 (Tanrıların Mezarlığı)  Bölüm  26  – Tepegöz Kral

Çeviri: Gin   Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

 

Soğuk!

Gri ışık onu vurduğu anda, kemik donduran bir soğuk Linley’in tüm vücuduna yayıldı. Linley, sanki tüm vücudunun soğuktan uyuştuğunu hissediyordu ve o gri ışık vücudunun ardından doğruca ruhuna saldırdı.

Zihin denizinin suları yavaşça dalgalanırken, ruhunu oluşturan yedi renkli mücevher soluk bir mavi ışıkla kaplı şekilde denizin üzerinde, havada süzülüyordu.

Gri ışık yayılıp sonsuz zihin denizini kapsayacak şekilde dağıldı. Dalgalanan zihin denizi birden durup kalmıştı, koruyucu mavi ışık en ufak bir direnç bile gösterememişti.

Tüm zihin denizi ve ortasındaki yedi renkli mücevher o gri ışık katmanıyla tamamen çevrelenmişti.

Ruh hareketsiz kalmıştı.

Linley’in gözleri bile sönükleşti ve uyuşuk, robotik bir ifadeye büründü. Şu anda, Linley’in ruhu hareket etmiyordu, doğal olarak zihni de durmuştu.

Ruhu tamamıyla donmuştu!

“Gümbür…” Linley’in vücudu birden sert bir buz tabakasıyla kaplandı. Göz açıp kapatıncaya kadar geçen sürede, Linley’in tüm vücudu metrelerce kalınlıkta bir buz kalıbının içinde hapsolmuştu. Oliver’a gelince… o da bir başka buz küpüne dönüşmüştü.

Desri ve Fain ne diyeceklerini bilemez halde bakakalmıştı.

Tepegöz Kralın sesinde bir gülümseme ifadesi vardı. Ötederi Desri, Fain ve diğerlerine bakarak, “İçinizden birinin Yaşam İncisine sahip olduğunuzu biliyorum, ancak şanssızsınız ki Yaşam İncisi bana karşı işe yaramaz. Önce onları dondururum, ardından, öldürene kadar işkence ederim. Mmm, tamam, dördünüzle daha ilgilenmem gerek.”

Tepegöz Kralın sesi inanılmaz nazikti, ancak Desri ve diğerleri kalplerinin sıkıştığını hissetti.

Linley’in ne kadar güçlü olduğunu biliyorlardı, ancak bu ‘Tepegöz Kral’ karşısında, Linley bir an bile karşı koyamamıştı. Gerçekte, Tanrıların Mezarlığı ilk olarak yapılıp, doldurulduğunda, yedinci ve sekizinci katta olmayı hak eden tüm yaşam formları kainattaki sayısız boyut içindeki en güçlü Aziz seviye canlılar sayılırdı.

Farklı yaşam formları doğal olarak farklı güç seviyelerindeydi.

Örneğin, Tepegözler ruhla ilgili konularda son derece yetenekliydiler.

“Ha?” Tepegöz Kralın altın gözü birden kocaman bir buz küpünün içinde duran Oliver’a doğru kaydı.

“BOOM!” Sayısız buz parçası dört bir tarafa doğru dağıldı.

Oliver uzun, siyah ve beyaz saçları zarifçe savrularak elindeki mistik buz kılıcıyla birlikte buz küpünden dışarı fırladı. Tepegöz Kral, hayretle Oliver’a bakıyordu. “Ne garip bir ruh. Ruhun nasıl olurda doğası gereği saldırgan olabilir?”

Bu onun en büyük sırrıydı! Bu Haydson’la düellosundan sonra gücünün birden artmasının sebebiydi! Ve aynı zamanda aynı anda hem karanlığın hem de ışığın elemental yasalarını kullanabilmesini buna borçluydu!

Oliver karşılık vermedi. Bir ışık huzmesine dönüşerek Linley’e doğru fırladı.

Daha Oliver ona ulaşamadan, Bebe, çoktan Linley’e doğru atılmıştı.

Tepegöz Kralın dikkati tamamen Oliver’daydı, siyah bir gölgeye dönüşüp Linley’e doğru atılan Bebe’yi umursamamıştı bile. Bebe korkuyordu, telaşla seslendi, “Patron, Patron uyan, uyan!”

Bebe’nin sesi Linley’in zihninde yankılandı.

Bebe ve Linley’in ruhları bağlıydı ve birbirleriyle zihinsel olarak konuşabilmelerinin nedeni de ruhlarının birbirleriyle konuşmasıydı.

Linley’in tamamen donmuş bilinci hafifçe titredi, ancak gri ışık birden yoğunluğunu arttırdı ve zihin denizi tekrar eski sakin, hareketsiz haline geri döndü.

“Şınnn!” Bebe buz küpünü tek bir pençeyle yardı, darbenin korkunç gücü kopan buz parçalarını toza çevirmişti. “Patron, Patron uyan! UYAN!” Bebe çaresizce Linley’i seslenerek uyandırmaya çalışıyordu.

Linley’in donmuş ruhu dış dünyadan tamamen izole olmuştu. Vücudu yok edilse bile, Linley hiçbir şey hissedemezdi.

Yalnızca önceden kurulmuş bir ruh bağı böyle bir engeli aşmayı başarabilirdi.

Linley’in zihni bir kez daha titredi, zihin denizini kaplayan gri ışık yine karşı koydu, ancak ışığın giderek soluklaştığı belliydi. Zihin denizini baskılayan bu gücün giderek enerji harcadığı ortadaydı.

“Linley’le zihinsel olarak konuşmaya devam et. Devam edersen sonunda onu uyandırabilirsin.” Oliver, Bebe’ye seslenmişti. “Acele edip götür onu buradan.”

Bebe ‘Linley’i taşıyarak bir gölge gibi oradan son hız uzaklaştı. Aynı anda zihinsel olarak Linley’e seslenmeye devam ediyordu. Sonunda, Linley’in zihin denizi bir kez daha titredi ve çoktan sınırlarına ulaşmış gri ışık tamamen yok oldu.

“Ha, neler oluyor?” Linley şu an tamamen uyanmıştı.

Şu anda büyümüş Bebe tarafından hızla bir yere doğru taşındığını şaşırarak fark etti.

“Patron, uyan, uyan!” Bebe hala ona sesleniyordu, gözleri yaşlarla doluydu.

“Bebe.” Linley zihinsel olarak karşılık verdi, şu an Bebe’nin sırtından kalkmış, kendi uçuyordu.

Bebe irkildi, ardından küçük gözleri neşeyle doldu.

“Ne oldu öyle?” Linley hala durumu tam olarak kavrayamamıştı. Yalnızca o gri ışığın saldırısına uğradığını, ve vücudunun soğuduğunu hatırlıyordu. Ondan sonrası koca bir boşluktu.  Kendine geldiğinde Bebe’nin sırtında son hız bir yöne doğru uçuyorlardı.

“Bam!” Gerilerden korkunç bir patlama sesi yükseldi.

Pek çok buz parçası birer meteor gibi, bir vınlama sesi eşliğinde her yöne dağıldı. Linley ve Bebe kendilerine doğru fırlayan birkaç parçayı kolayca savuşturup patlamanın geldiği yöne doğru baktılar. Geri dönüp bakan yalnızca Linley değildi, Desri, Fain, üç Altı Gözlü Altın Ni Aslanları ve diğer uzmanların hepsi dönüp bakmıştı.

Gördükleri şey hepsinin yüzünde şaşkınlık ve neşe ifadeleri oluşmasına neden oldu.

Tepegöz Kralın devasa buz vücudu patlamıştı. Oliver’ın onu kılıcıyla parçaladığı belliydi. Şu anda Oliver elinde uzun kılıcıyla, gözleri kapalı şekilde havada süzülüyordu.

“Harika.” Linley övgüyle iç çekti.

“Oliver, dikkatli ol.” Altı Gözlü Altın Ni Aslanlarından biri yüksek sesle bağırdı.” Tepegöz Kralın gerçek vücudu o göz. Parçalanan buzlar yalnızca enerjiden oluşuyor.”

“Haha…”

Parıldayan altın göz, havada süzülürken garip bir ses yükseldi. “Doğru. O sihirli canavar doğruyu söylüyor. Bu buz vücut benim öylesine yarattığım bir şeyden fazlası değildi. Haha, uzun süredir Tanrıların Mezarlığındayım, ve çok sayıda uzman öldürdüm, ancak seninki kadar nadir bir ruha sahip olan birine hiç rastlamadım. İlginç, gerçekten ilginç.”

Oliver gözlerini kapalı tuttu, çok miktarda siyah enerji vücudundan her yöne yayılıyordu.

Bu siyah enerjiden faydalanarak etrafındaki bölgeyi kontrol ediyor ve Tepegöz Kralın yerini belirleyebiliyordu. Ne de olsa, Oliver o altın göze doğrudan bakmaya cesaret edemezdi. Biri o göze ne kadar yakınsa, ona bakmak o kadar tehlikeli olurdu.

Linley gibi kilometrelerce uzağa kaçmış biri, görüşü ne kadar iyi olursa olsun, yalnızca altın renkli bir ışıkla parıldayan bulanık bir nokta görürdü. Doğal olarak göz onu etkileyemezdi.

“Vızzz!” Siyah bir enerji Oliver’ın vücudunun yarısını kapladı, ışık stili enerjiyse diğer yarısını kaplamıştı. Uzun, siyah ve beyaz saçları savaş ki’si toplanırken savruldu. Oliver, gözleri hala kapalı halde, bir ok gibi altın göze doğru fırladı.

Elindeki mistik buz kılıcı her zamanki güç ve ihtişamıyla savruldu. Uzun kılıç nereden geçse, havada sayısız desen beliriyordu.

“Vızz.” Rüya aleminden fırlamış gibi görünen bir ışık çaktı.

Altın göz birden kaybolup, yüz metre ileride tekrar belirdi. Hızı o kadar fazlaydı ki, Bebe,Fain ve Desri gibilerden bile bir miktar daha fazla olduğu anlaşılıyordu. Altın göz bir şekilde tekrar konuştu. “Haha, beni öldürmek mi istiyorsun? Rüyanda görürsün!” Aynı zamanda, vahşi, patlayıcı bir soğuk enerji altın gözden hızla yayılıp çevresinde şiddetle dönen bir girdap oluşturmuştu.

Altın göz bu girdabın kalbinde duruyordu.

Az ötelerinde yaşanan bu manzarayı gören Desri, Linley ve diğer uzmanlar bir araya toplandılar.

“Herkes dikkatli olsun. O gri ışığın saldırısına maruz kalmayın.” Desri çevresindekilere şöyle bir baktı. “Evet, ne yapmalıyız?”

Altın gözün ne kadar hızlı hareket ettiğini gördüklerinde, tüm uzmanlar hız konusunda aralarındaki hiç kimsenin bu Tepegöz Kralla yarışamayacağını anlamışlardı.

“Son bir yöntem var.” Altı Gözlü Altın Ni Aslanlarından biri konuştu. “Biz üç kardeş yedinci katta yaptığımızın aynısını uygulayabiliriz. Aynı anda saldırıp Tepegöz Kralı sersemletebiliriz. Tepegöz Kralın karşı koyma gücünün Ana Kraliçe Lachapalle kadar güçlü olmayacağını düşünüyorum.”

Herkesin gözleri ışıldadı.

“Onu sersemletseniz, ve Tepegöz Kral hareket edemese bile, yine de o gri ışık huzmelerini fırlatabilir.” Linley kaşlarını çatarak konuştu.

“Sorun değil, onu sersemletirken aynı zamanda saldırabiliriz.” Fain araya girdi. “Belki de bu Tepegöz Kralı öldürmeyi başarabiliriz.”

“Hayır. Tepegöz Kralı öldürmeye çalışmamamızı şiddetle tavsiye ederim. Bunun yerine dokuzuncu kata girmeye çalışmamız daha iyi olur.” Altı Gözlü Altın Ni Aslanlarından biri Fain’e karşı çıktı.

“Neden?” Desri nedenini hala anlamadığı için sordu.

Bir diğer Altı Gözlü Altın Ni Aslanı cevap verdi, “Bildiğimiz kadarıyla, Tepegözler saldırı konusunda son derece yetenekliler. Az önce Linley ve Oliver’a karşı kullandığı ruhsal saldırı haricinde, ‘zihin kontrolü’ ve çeşitli fiziksel saldırılar gibi pek çok seçenekleri var.”

Herkesin kalbi sıkıştı.

“Cleo ve diğer ikisi Tepegöz Kralı sersemletecek ve ben de ona saldıracağım.” Şu ana kadar sessiz kalan Kara Kabuklu Akrep birden araya girdi, “Siz hepiniz dokuzuncu kata girmeye çalışın.”

Herkes şaşırarak Kara Kabuklu Akrep’e döndü.

“Endişelenmeyin. Kendime belli bir oranda güveniyorum.” Kara Kabuklu Akrep gerçekte kendine oldukça güveniyordu.

“Haha… ruhunu yalnızca dondurabileceğimi mi sanıyorsun?” Öteden yüksek sesli bir kahkaha yükseldi. Vahşi girdap birden durdu, ve içinden yalnızca on metre uzunluğunda bir buz devi çıktı, altın göz devin vücudunun ortasındaydı.

Buz saydamdı. Buz devinin vücudundaki devasa altın göz açıkça görülebiliyordu.

“Gidelim.” Altı Gözlü Altın Ni Aslanlarının lideri komut verdi.

Birden, on uzman son hız geriye doğru uçtu. Şu anda, Tepegöz Kralın tüm dikkati Oliver’daydı. Tüm yaşamı boyunca, Tepegöz Kral Oliver’ınki kadar ilginç bir ruhla hiç karşılaşmamıştı. Ruhlar konusunda son derece bilgili biri olarak, doğal olarak Oliver’ı canlı yakalamak, ruhunu ele geçirmek ve ardından onu dikkatle incelemek istiyordu.

“Vızzzz.” Buz devi hızla Oliver’a doğru atıldı.

Oliver’ın gözleri hala kapalıydı. Son hız geriye doğru kaçarken, aynı zamanda elindeki siyah-buzlu kılıcı savuruyordu.

“Çın!” Buz devi sol kolunu kullanarak saldırıyı durdurdu.

Aynı zamanda sağ yumruğunu Oliver’a doğru öfkeyle savurmuştu. Kılıcını zamanında geri çekmeyi başaramayan Oliver, darbenin etkisiyle geriye doğru fırladı. “Bam!” Yakındaki bir buz dağına çarptığında, dağ anında çatırdadı. Oliver yuvarlanarak ayağa fırladı.

“Ne kadar da sağlam bir kol. Vücudu öncekine kıyasla onlarca kat daha sert.” Oliver şok olmuştu.

Bu buz devi, vücudu parçalanıp tekrar oluştuktan sonra, önceki dağ kadarki halinden yalnızca on metrelik bir boyuta inse de, inanılmaz derecede daha güçlü bir savunmaya sahipti. Oliver’ın tüm gücüyle yaptığı saldırısı devin kolunun yalnızca yarısını kesebilmişti.

Tepegöz Kral, Oliver’a doğru saldırısına devam edecekken, birden siyah bir gölgenin geçide doğru fırladığını fark etti. İçinde aniden yükselen öfkeyi engelleyemedi.

“Vızz.” Devin vücudundaki altın gözden gri bir ışık huzmesi fırladı.

Siyah gölge sanki bunun olacağını çoktan tahmin etmişti ve hemen savuşturup geçidin buzla kaplı girişine daldı. Sert buzlar çarpışmanın etkisiyle kırılmıştı. “Patron, millet çabuk!” Geçidin içinden bir ses yükseldi.

“Aaaaaaaaarrgh!” Tepegöz Kral delirmiş gibiydi. Az önce kaçan bu işgalcilerin geri dönmeye cesaret etmelerini beklememişti. Şu anda Desri, Fain, Linley ve diğer üç Altı Gözlü Altın Ni Aslanından oluşan grubun son hızla geçide doğru yaklaştığını fark etti.

“Geberin!”

Tepegöz Kralın tek altın gözünden kol kalınlığında altın rengi bir ışık patlaması fırladı. Bu göz alıcı altın rengi ışık havayı anında yarıp en yakındaki insana, ‘Desri’ye doğru fırladı. Ancak Desri’nin yanındaki Kara Kabuklu Akrep birden kuyruğunu Tepegöz Kralın altın gözüne doğru kaldırdı.

“Fiuu!”

İnce, parmak kalınlığında siyah bir ışık akrebin kuyruğundan fırladı, o altın ışıktan bile daha hızlı hareket ediyordu. Neredeyse anında, buz devinin vücuduna ulaştı. Öfkeli Tepegöz Kral kaçmamıştı. Hayır. Kaçmamak değildi. Asıl olan…

Tepegöz Kralın vücudu çoktan siyah bir ışık tabakasıyla kaplanmıştı. Şu anda, aynı Ana Kraliçe Lachapalle gibi o da tamamıyla sersemlemişti ve kıpırdayamıyordu.

Altı Gözlü Altın Ni Aslanlarının en güçlü saldırısı: Esaret!

“Fiuu!” Kara Kabuklu Akrep’in kuyruğundan fırlayan siyah ışık buzu kolayca delip, doğruca devin vücudunun ortasındaki altın göze saldırdı.

“Aaaaaaah!” Tepegöz Kral acıyla haykırdı, vücudunu kaplayan siyah ışık katmanı titremeye başlamıştı.

“Vızzz!” “Vızzz!”

Linley, Desri, Fain ve diğer uzmanlar fırsatı değerlendirip geçide doğru atıldılar. Oliver bile bu fırsatı fark etmiş ve son hız geçide doğru uçmuştu.

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1487

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1217

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 1010

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 913

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 812

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 796

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 723

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 641

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 619

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 619

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 216

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 159

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 159

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 137

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 131

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 130

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 125

  Site İstatistikleri

  • 17382 Üye Sayısı
  • 781 Seri Sayısı
  • 36018 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr