Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. #Atasözü

Coiling Dragon - Cilt 9 Bölüm 1: Güçlü Bir Destekçi


 

Çeviri : Gin Düzenleme: Dr Hiluluk

 

Linley ve Wharton neredeyse on yedi yıldır ayrıydı.

 

On yedi yıl önce, o yılki Yulan festivalinden kısa bir süre sonra Wharton, Wushan bölgesinden ayrılarak Kahya Hiri ile beraber O’Brien İmparatorluğu’nun yolunu tuttu. O dönemde Linley on yaşındayken, Wharton sadece altı yaşındaydı. İki kardeşin en masum zamanlarındaydı ve dış dünya hakkında çok az şey biliyorlardı. Yine aynı dönem, dayanakları olan Hogg, onları yavrularını koruyan bir şahin gibi gözetiyordu.

 

Şu an, Hogg öleli uzun zaman olmuştu. İki kardeşten biri, O’Brien İmparatorluğu’nun kontu olmuşken, diğeri dehşet verici Aziz seviyesine erişmişti.

 

Kontun malikanesinde..

 

Linley, Wharton, Kahya Hiri, Hillman, Nader, Barker kardeşler, Zassler, Jenne, Rebecca ve Leena hepsi bir aradaydı.

 

Dikdörtgen biçimdeki iki masa şarap ve yemekle donatılmıştı.

 

Wharton ve Linley, son yıllarda yaşadıklarını anlatıyordu. Wharton, Dawson Şirketler Grubundan  Linley ile ilgili genel bilgileri almış olmasına rağmen, Linley ile bizzat sohbet ederken, kendini endişelenmekten alıkoyamadı.

 

Çok yaklaşmıştı.. Abisi ölmeye çok yaklaşmıştı.

 

“Sihirli Canavarlar Sıra Dağları’ndaki üç yıllık eğitim ve sonrasında altı yıl süren Kuzeybatı İdare Bölgesi eğitim sırasında birkaç tehlikeli mücadelenin içinde bulunsam da ciddi bir yara almadan eve döndüm.” Linley güldü. “Geçmişte, Işık Kilisesi için endişeliydim.Ama şimdi? Her ne kadar ana karargahlarını ele geçirmeye yetecek kadar gücüm olmasa da, kendimi korumaya yetecek güçten fazlasına sahibim.”

 

Işık Kilisesi’nin, Yulan kıtasına yerleşeli çok uzun zaman olmuştu.

 

O’Brien İmparatorluğuyla birlikte Yulan Kıtası’ndaki temel güçlerden biri olması, henüz açık etmediği büyük bir güçleri olduğunun işaretiydi. Savaş Tanrısı Okulu’nun  üç aziz seviye kişisel öğrenciyi göndermesi, Işık Kilisesi’nin de yeterli sayıda Aziz seviye uzmanı olduğunu ispatlıyordu.

 

“Abi sen... sen Aziz seviyeye ulaştın mı?” Wharton şaşkına dönüp heyecanlanmıştı. Wharton eğitimin ne kadar zorlu olduğunu biliyordu. Damarlarında son derece yüksek yoğunlukta Ejderkanı dolaşmasına rağmen, o hala sadece sekizinci seviyedeydi ve Ejderform’da bile dokuzuncu seviyenin zirvesindeydi.

 

Linley’in damarlarındaki Ejderkanı yoğunluğu kendisinde bulunandan daha azdı.

 

Fakat Linley, kendisini korumak için gerekli olan gücü elinde olduğunu ima ettiğinden, bu Linley’in Aziz seviyesine geldiğini anlamına geliyordu.

 

“Ejder formuna büründükten sonra gerçekten de Aziz seviyesindeyim.”dedi Linley gülümseyerek.

 

Aynı masada oturmakta olan Hillman ve Kahya Hiri, karşılıklı bakıştılar, heyecanları gözlerinden okunuyordu. Kahya Hiri’nin sesi heyecandan boğuklaşmıştı.”Baruch Klan üyelerinin üç kuşağıyla ilgilendim .Baruch klanı sonunda aziz seviye bir usta yetiştirdi.”

 

Aziz seviye tamamen farklı bir dünyaydı.

 

Eğer bir klan aziz seviye bir savaşçı barındırıyorsa, o ölmediği sürece, klan asla çökmez ve zayıflamazdı.

 

“Wharton.”Linley, Wharton’a baktı. ”Ben Kuzeybatı İdare Bölgesi’ndeyken ilişkilerin hakkında birkaç şey öğrendim. Öyle görünüyor ki sen ve İmparatorluk Yedinci Prensesi…”

 

Wharton dürüstçe başını salladı. ”Bu doğru, abi. Gerçekten Nina’yla evlenmek istedim, fakat şimdi durum gerçekten çok karıştı. Caylan’ın  prensesin peşinde koşmaktan vazgeçmesinden sonra, şimdi de Blumer çıktı.”

 

 Linley gelirken zaten bu konu hakkında bilgi sahibi olmuştu.

 

Sonuçta, Wharton, Nina ve Blumer hakkında pek çok söylenti dolanıyordu.

 

“Blumer.  Başkentinin sokaklarında insanların Blumer’dan bahsettiğini duydum. Savaş Tanrısı’nın kişisel öğrencisi ve Oliver’in küçük kardeşi.” Linley sakince güldü.

 

Wharton başını salladı, yüzündeki endişeli ifade kendini belli ediyordu.”Abi, Oliver’ın, O’Brien İmparatorluğunda ne kadar ünlü olduğunu anlamıyorsun. Oliver çok güçlü, korkunç derecede güçlü! Dokuz yıl önce, en üst düzey Aziz seviye gücüne zaten sahipti. Ve şimdi… kim bilir ne kadar güçlü?”

 

Linley, Wharton’un omzunu sıvazladı.”Wharton, başkalarının yaptıklarını şişirme ve kendi yeteneklerini göz ardı etme.”

 

Wharton başını salladı.

 

Kahya Hiri duygusalca içini çekti.”Genç  Efendi Linley, sen hiç imparatorluk başkentinde yaşamadın. Muhtemelen, Savaş Tanrısı Okulu’nun ne kadar etkili olduğunu tam olarak anlayamazsın. İmparator bile, Savaş Tanrısı Okulu’nun kişisel öğrencilerine karşı son derece nazik davranır. Savaş Tanrısı’nın kişisel öğrencileri son derece yüce bir konumda.”

 

Hillman ciddi bir ses tonuyla konuştu,”Sonuçta, Savaş Tanrısı, İmparatorluğu kurduktan bu yana, yüz kuşaktan fazla İmparator hüküm sürdü. Tarihte imparatorların çoğu Savaş Tanrısı ile karşılaşmamıştır bile. Fakat Savaş Tanrısı’nın kişisel öğrencileri öyle mi..? Bizzat Savaş Tanrısının huzurundalar. Şimdi söyle bana, Savaş Tanrısı kime daha çok destek olur?”

 

Linley şimdi anlamıştı.

 

İyi bir nokta…

 

Yüzden fazla nesil geçmişti. Savaş Tanrısı, Johann’ın atası olmasına rağmen, beş bin yıl sonra kim bilir Savaş Tanrısı’nın kaç torunu olmuştu? Savaş Tanrısı, geçtiğimiz yüz kuşaktan bu yana yaşayan her bir torun için ne kadar şefkat sahibi olabilirdi ki?

 

Birçok imparatorun Savaş Tanrısı’nı daha önce hiç görmediği gerçeğinden hareketle, bu soruya verilen yanıtın ne olduğunu anlaşılabilirdi.

 

Buna karşılık, kişisel öğrencileri farklıydı. Savaş Tanrısı kişisel olarak onları eğtirdi.

 

“Başkalarının yaptığı işleri şişirmiyorum. Gerçekten kendimden emin değilim.” Wharton hayal kırıklığına uğramıştı. ”Nina Blumer’la evlendirilirse ne yaparım bilmiyorum.”

 

Wharton bu sonucu kabul edemezdi.

 

“Ninesini s*keyim, eğer imparator böyle bir şeye kalkışırsa, biz kardeşler gidip prensesi kaçırırız!” dedi Gates.

 

Tüm salon sessizliğe bürünmüştü.

 

Wharton şok olmuş halde Gates’e bakıp, “Abi bu da kim?” diye sordu.

 

Linley ancak şu an farkına varmıştı. Kardeşini görmek onu o kadar heyecanlandırmış, onla konuşmaya o kadar dalmıştı ki, Zassler ve diğerlerini tanıştırmayı unutmuştu.

“Haha…”

 

Linley ayağa kalkıp, “Wharton önce hizmetçileri gönder. Dışarıdaki görevliler de ayrılabilirler.” Linley grubundakileri Wharton’a tanıştırmaya hazırlandı.

 

Kendi kanından olan birinden saklayacağı bir şey yoktu.

 

“Anlaşıldı.” Wharton Linley’in neden bunu istediğini anlamasa da, anında isteğini uygulayıp hizmetçi ve görevlileri gönderdi.

 

Linley önce Jenne, Rebecca ve Leena’nın önlerine doğru yürüdü. Duyguyla iç çekerek, “Wharton, geçmişte annemiz sırf saf bir ruhu olduğu için Işık Kilisesi tarafından kaçırılmıştı. Rebecca ve Leena da aynı sebepten kaçırılmıştı.”

 

Bu sözleri duyan Wharton’un kalbinde bir sempati hissi uyandı.

 

“Kuzeybatı İdari Bölgesindeyken onları kurtardım. Bu ise Jenne. Wharton bu kızlara öz abla ya da kız kardeşlerine davranacağın gibi davranmanı istiyorum.” Diye devam etti Linley.

 

Wharton başıyla onayladı.

 

“Bu beyefendiye gelince…” Linley, Zassler’a doğru yürüdü. Aslında Wharton ve diğerleri ne zaman Zasslerla göz göze gelse içleri titriyordu. Zayıf, iskeletimsi vücudu ve koyu yeşil gözleri görenlerin kalbine korku salıyordu.

 

“Bu Zassler, 9. Seviyeden bir ölüm büyücüsü. Grubumun en yaşlı üyesi ve çoktan sekiz yüz yaşını geçti.”

 

Linley’in sözleri Wharton, Kahya Hiri, Hillman ve Nader’i şok etmişti.

 

Ölüm büyücüsü? Bu efsanevi bir büyücü türüydü. Aynı zamanda 9. Seviyeden bir baş ölümbüyücüsü? Yüksek ruhsal enerji gereksinimi nedeniyle büyücülerin ilerlemesi savaşçılara göre daha zordu. Aksine savaşçılar çok fazla ruhsal enerjiye ihtiyaç duymazdı.

 

8.seviyeden bir büyücünün ruhsal enerjisi, aziz seviye bir savaşçınınkinden daha yüksekti.

 

Aziz seviye savaşçılar oldukça sert ve dayanıklı bir ruh enerjisine sahip olsa da, aynı seviye bir büyücü miktar olarak onun yüzlerce kat fazlasına sahip olurdu.

 

“Sekiz yüz yaşında mı? Bildiğim kadarıyla aziz seviyeye ulaşmadığı sürece bir insanın ömrü en fazla beş yüz yıl olabilir” dedi Kahya Hiri aniden.

 

Aziz seviye ustalar neredeyse sınırsız bir ömre sahipti, ancak aziz seviyeye ulaşamamış insanlar en fazla beş yüz yıl yaşayabilirdi.

 

“Haha..” Zassler’ın antik sesi çınladı. “Sen normal insanlardan bahsediyorsun. Sana bir sır vermeme izin ver.  Üç yüce büyü türünde çalışan büyücüler: Kehanet Büyüsü, Yaşam Büyüsü ve Ölüm büyüsü, oldukça uzun ömürlere sahiptirler. Bu üçü arasından biz ölüm büyücüleri en uzun ömürlere sahibiz.”

 

Zassler gruba şeytani bir bakış atıp “Eğer içinizden biri yaşlılıktan ölürse, gelip beni bulabilirsiniz. Linley’le ilişkim göz önüne alınırsa, sizi bir zombiye çeviririm. Böylece vücudunuz asla yok olmaz.”

 

Asla yok olmaz mı?

 

Bu pek çok insanın hayaliydi. Ama bir zombiye dönüşmek mi? Sadece düşüncesi bile ürkütücüydü.

 

Karşılık olarak Wharton, Kahya Hiri ve Hillman zoraki gülücükler gönderdi. Bir baş ölüm büyücüsüyle haşır neşir olmak onlar için oldukça zordu.

 

“Zassler!” Linley hoşnutsuz bir şekilde ona baktı.

 

Kahkaha atan Zassler’ın gözlerinde yeşil bir ışık çaktı, “Sadece kardeşin ve arkadaşlarıyla şakalaşıyorum. Bir vücudu, zombi vücuduna çevirmek oldukça zahmetli bir iş.”

 

Linley kafasını sallayıp Barker ve kardeşlerine yöneldi.

 

“Sonunda bizim sıramız.” Gates göğsünü şişirdi. Wharton’un da gözleri ışıldamıştı. Beş kardeş de Wharton kadar uzundu, ve ondan çok daha kaslıydı. Özellikle o uzun saplı baltalar oldukça ağır silahlardı.

 

“Wharton, hiç Armand Klanını duydun mu?” Linley kardeşine baktı.

 

“Armand Klanı mı? Yoksa.. Ölümsüz savaşçıların klanı mı?” Wharton’un gözleri ışıldadı.

 

Linley tatminle onayladı. “Aynen. Barker, Ankh , Hazer, Boone ve Gates. Bu beş kardeş Armand Klanından ve her biri birer Ölümsüz Savaşçı.”

 

“Beşi de birer ölümsüz savaşçı mı?” Wharton şok olmuştu. Yanında Hiri ve Hillman de şaşkındı.

 

Armand Klanından olmak ve birer Ölümsüz Savaşçı olmak tamamen farklı mevzulardı.

 

Örneğin Hogg, Ejderkanı Savaşçılarının soyundadı, ancak bir Ejderkanı Savaşçısı değildi. Yüce savaşçıların kanını taşıyan birinin yüce savaşçı formuna dönüşebilmesi oldukça nadir bir olaydı.

 

“Doğru.” dedi Linley.

 

Wharton’un yüzündeki ifadeyi gören kardeşler oldukça gururlu hissediyordu.

 

“Armand klanı oldukça zor durumlara düşmüştü. Hatta gizli Ölümsüz Savaşçı Klavuzu bile kaybolmuştu. Şansımıza Efendi Cesar bize yardım etti.” Dedi Linley minnetle. “Wharton, bu beş kardeş arasında Barker, Ankh ve Gates çoktan 9. Seviyeye ulaştılar. Diğer ikisi 8. Seviyenin zirvesinde.”

 

“9. Seviye!” Wharton bunu duyduğunda korkmuştu.

 

“Abi yoksa sen onların..?”

 

“Haklısın. Şekil değiştirdikten sonra üçü de aziz seviyede.” Linley sırıttı.

 

Wharton, Hillman, Kahya Hiri ve Nader’i bir heyecan dalgası sarmıştı. Linley’in aziz seviyede olması onları heyecanlandırmıştı. Ancak hangisi birden bire ortaya çıkacak üç aziz seviyeyi daha tahmin edebilirdi ki?

 

Dört aziz seviye usta!

 

Bu ne korkutucu bir güçtü.

 

Kendine güvenmeye yetecek bir temel!

 

Üzerine dayanacak bir temel olduğu kesin. Önceden Wharton Blumer’la nasıl mücadele edeceği konusunda endişeliydi. Ancak şimdi, abisinin getirdiği grubun gücünü gören Wharton, milyonlarca altın bulmuş bir dilenci gibiydi.

 

“Efendi Hogg, bunu görebiliyor musun?  Bunu görüyor musun!” Hillman heyecanla tekrarladı.

 

Hogg hala sağ olsaydı, çok gurur duyacağı kesindi.

 

“Wharton bu Sihirli Canavarlar Sıradağlarında ehlileştirdiğim yaratığım. Adı Haeru. Haeru , herkesle tanış.” Linley gülerek işaret etti.

 

Yerde yatmakta olan Karabulut Panteri ayağa kalktı. Wharton ve diğerlerini soğuk gözlerle süzüp insan dilinde konuşmaya başladı “Haeru hepinize saygılarını sunar.”

 

Wharton şaşkın şaşkın Linley’e baktı. “Abi bu sihirli yaratık az önce..”

 

“Doğru. Aziz seviye sihirli yaratık.” Linley onayladı.

 

Wharton, Hillman, Hiri ve Nader’in boğazları düğümlenmişti. Yüce gökler! Sihirli yaratıklar doğaları gereği aynı seviyedeki insanlara göre çok daha güçlüydüler. Genel olarak sadece en üst düzey bir aziz seviye uzman aziz seviyedeki bir sihirli yaratığı yenebilirdi.

 

Linley bir aziz seviyeydi. Peki. Ama aynı zamanda sihirli yaratığı…

 

“Hıhh.”

 

Soğuk bir alay ifadesi duyuldu. Wharton ve diğerleri sese doğru döndü. Ses Linley’in yanında oturan Bebe’den gelmişti. Bebe kibirle başını kaldırdı.

 

“Bebe.” Bebe’nin tanıdık simasını gören Wharton duygulandı. Nede olsa Bebe uzun süredir Linley’le birlikteydi. Küçükken  Wharton sıklıkla Bebe’yle oynardı. “Bebe, aziz seviye bir yaratıkla dolaşıyor olmak nasıl bir duygu? Ona tapıyor olmalısın, değil mi?”

 

Bebe dik dik Wharton’a bakıp, yüksek sesle, “Wharton, seni kokuşmuş hergele! Sen benim ne tip bir sihirli yaratık olduğumu düşünüyorsun? Şu Haeru aziz seviyede olsa bile benim, Bebe’nin dengi olamaz!”

 

“Neee!”

 

Wharton ve diğerlerinin yüzünde hayalet görmüş gibi bir ifade vardı. Gizemli panterin aziz seviye olması tamamdı ama Bebe? Hepsi küçüklüğünden beri Bebe’yi tanıyordu.

 

O sevimli Gölge Faresi, şimdi aziz seviyeye mi ulaşmıştı?

 

“Bebe gerçekten de benden daha güçlü.” Aziz seviye panter bir kez daha insan dilinde gırlamıştı.

 

Bebe küçük kafasını kaldırdı. Halinden hoşnut olduğu anlaşılıyordu. 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1457

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1199

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 986

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 906

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 800

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 778

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 718

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 633

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 593

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 593

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 129

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15009 Üye Sayısı
  • 714 Seri Sayısı
  • 33248 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr