Bölüm 676: Günah Alevi Totemi, Çığır Alevi Nilüferi

avatar
1966 17

Charm of the Soul Pets - Bölüm 676: Günah Alevi Totemi, Çığır Alevi Nilüferi


 

Bölüm 676: Günah Alevi Totemi,  Çığır Alevi Nilüferi

 

Günah Alevleri koyu kırmızıydı, koyu karanlık kan gibi ve her şeyi yakabilecek bir ısı yayıyordu!

 

Mo Xie Günah Alevleri'yle kaplıydı, alevlerle bir olmuştu ve başka bir şey gözükmüyordu!

 

“Huhuhuhuhu!”

 

Günah Alevleri'nin aurasının etkisiyle birlikte Mo Xie'nin etrafındaki yüz metrelik alanda devasa bir baskı belirdi.

 

Daha da şaşırtıcı olan ise Mo Xie'nin üstünde bulunduğu siyah zeminde devasa bir Günah Alevi Totemi belirmişti. Bu totem Yedi Günahlı Tilki'nin dünyayı yıkabileceği bir yeteneği yani en güçlü yeteneğini saklıyordu. Aynı zamanda içinde sonsuz enerji mühürlüydü!

 

Mühürlü totem şok ediciydi, heykel muhafızlar bir adım bile ilerlemeye cesaret edemiyordu. Hepsi korku içerisinde geri çekilmeye başlamıştı.

 

Günah Alevi Totemi'nin merkezinde duran Mo Xie'nin gümüş rengi soylu bedeni kuvvetle yanan Günah Alevleri'nin içinde belirmeye başladı!

 

Önce Mo Xie'nin kafası belirdi. Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilki'si hâline kıyasla görünüşü çok değişmiş gibi durmuyordu. Ancak gözlerinde şimdi gösterişli günah çizgileri belirmişti. Günah çizgileri Mo Xie'nin tüm yüzünü ve boynunu kapsıyordu, bir maskeyi andırıyorlardı!

 

Mo Xie'nun yüzündeki bu çizgiler tilkinin güzelliğini bozmamış hatta ona eşsiz bir hükümdar onuru eklemişti!

 

Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilki'sinin bedeni güç ve güzelliğin birleşimiydi. Yedi Günahlı Tilki olan Mo Xie evrim geçirdikten sonra güç, zarafet, şeytanilik ve vahşilik arasındaki o kusursuz dengeyi bulmuş gibiydi. Kusursuz bir yaşam formu…

 

Kasları, bacaklarının uzunluğu... Bu tilkinin bedeninde tek bir kusur ve tek bir uyumsuzluk yoktu. Her bir tüyü sanki özene bezene yaratılmıştı. Rüzgârda sallanan bu tüyleri gören her ruh hayvanı eğitmeni çıldırırdı!

 

Mo Xie'nin dokuz kuyrukları da kaybolmamıştı ve günah alevi totemi boyunca uzanıyorlardı. Yere yayılmıştı kuyruklar, bazıları günah alevleriyle birlikte dans ediyor bazıları olduğu yerde duruyordu ve muhteşem bir tilki kuyruğu diyagramı oluşturmuşlardı!

 

Ruh hayvanı eğitmenleri bir ruh hayvanının görünüşünün çok önemli olmadığını bilirdi. Ama insanlar güzellik algısına sahip canlılardı ve deneyimli bir ruh hayvanı eğitmeni bile güzellikten etkilenirdi çünkü aslında bir ruh hayvanının görünüşü onun büyüme durumunu ve gücünü belli ederdi!

 

Bu yüzden özene bezene işlenmiş gibi duran kaslar, saf ve yüksek kalite kürkler, parlak zırhlar, kuvvetli ve esnek bacaklar ve niceleri... Bunların hepsi ruh hayvanlarındaki güzellik kriterleriydi.

 

Günah alevleri içerisinde beliren Yedi Günahlı Tilki'yi gören Chu Mu sanki sanatta kusursuzluk denen şeyi anlamıştı. Böylesine muhteşem bir varlığın nasıl felaketlerin kaynağı olarak düşünüldüğünü anlayamıyordu!

 

Yedi Günahlı Tilki'nin kusursuzluğu sadece görünüşünden kaynaklanmıyordu. Gücü daha da kusursuzdu ve kendi tür sıralamasını bile aşıyordu!

 

Yaşlı Li'nin de bağıra bağıra dediği gibi, Yedi Günahlı Tilki kusursuz hükümdardı. Canavar ve iblis tipi enerji birleşimi doğuştan gelen gücünü hükümdar sıralamasının da ötesine taşıyor, sahte imparator sıralamasına ulaşıyordu!

 

Dünyaları yakabildiği söylenen Günah Alevleriyle birlikte Mo Xie'nin dövüş gücü düşük seviye imparator sınıfına ulaşıyordu!

 

Sahte imparator ve düşük seviye imparator sınıfı arasında yaklaşık üç seviye vardı, yani Mo Xie'nin bir saldırısı onuncu faz onbinayakları bir seferinde öldürebilirdi!

 

Yedinci âlemdeyken bu onbinayaklar karşısında Chu Mu'nun eli kolu bağlıydı ama şimdi onun için bu yaratıklar acınası böceklerden farksızdı!

 

En önemlisi de Chu Mu'nun şu anda karşısında bulunduğu bin kişilik heykel ordusuydu. Bunların hepsi şu anda Mo Xie'nin imparator aurasına boyun eğmişti. Bir heykel bile Mo Xie'ye saldırmaya cüret edemiyordu. Öncesinde Mo Xie'ye saldıran yüksek seviye hükümdar heykel şimdi gerçekten bir heykel gibi olduğu yerde donmuştu. Yüksek seviye hükümdar heykel de belli ki Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilki'sinin böyle bir evrim geçireceğini aklının ucundan geçirmemişti!

 

Yedi Günahlı Cehennem Hükümdarı Mo Xie karşısında yüksek seviye hükümdar heykel muhafız sönüp kalmıştı, kaçacak cesareti bile bulamıyordu!

 

Uzun, ejderhayı andıran kuyruk yavaşça ilerlerken Mo Xie olduğu yerde duruyordu. Hükümdar tilki kuyrukları yılanlar gibi sürüne sürüne yüksek seviye hükümdar heykel muhafızın yanına vardı ve onu havaya kaldırdı.

 

Heykel muhafız bu kuvvete direnemiyordu. Hükümdar tilki kuyruğunun günah sembollerinden kaynaklanan hapsetme gücü vardı. Yüksek seviye hükümdar heykel muhafızın buradan kaçması imkânsızdı!

 

Mo Xie'nin gözleri buz gibi ve gururluydu. Beceriksiz hizmetçisine bakan acımasız bir hükümdarı andırıyordu, infaz emrini çoktan vermişti!

 

“Beng!”

 

Mo Xie birden kuyruğunu sıktı ve heykel muhafız paramparça oldu!

 

Yüksek seviye hükümdar heykel muhafızın savunması dokuzuncu seviye tam evredeydi. Onu ancak onuncu seviye bir güç öldürebilirdi. Ama Mo Xie heykeli parçalarken sanki çaba bile harcamamıştı!

 

Heykel muhafızların da kendi akılları vardı. Mo Xie'nin etrafında çember yapmışlardı. Ama liderlerinin bir karınca gibi ezildiğini görünce hepsi titremeye başlamıştı!

 

    ...

 

Mo Xie'nin gözlerinde buz gibi bir öfke vardı!

 

Kısa bir süre önce kendisini öldürmeye çalışan heykellerin ölümün çaresizliği hissetmesini istiyordu!

 

“Wuwuwuwuwu!”

 

Diye kuvvetle bağırdı Mo Xie.

 

Sesi alev topları gibiydi, kara gökyüzünde yankılandı da yankılandı!

 

Mo Xie'nin altındaki günah alevi totemi yavaş yavaş söndü. Totem Mo Xie'nin öfkeli çığlığıyla birlikte havaya yükselmeye başlamıştı.

 

Sonunda günah alevi totemi kara gökyüzüne ulaştı ve tüm sunak toplanma alanının üstünü kapattı!

 

Toplanma alanı bir kilometre uzunluğundaydı. Tüm toplanma alanını kaplayabilen bu günah alevi toteminin ne kadar devasa ve majestik olduğunu hayal etmek zor değildi, artık siyah gökyüzü gözükmüyordu!

 

Günah Alevi Totemi, Çığır Alevi Nilüferi!

 

Söylentilere göre mühür yokken Yedi Günahlı Tilki Yoz Cehennem Hükümdarı bu teknikle dünyaları yakarmış!

 

Günah yükleri olsa ve enerjileri mühürlenmiş olsa bile bu alevler yine tüm bir alandaki canlıları kül etmeye yeterdi!

 

Koyu kırmızı alevler günah alevi toteminden yağmaya başladı. Günah alevleri normal alevlerden çok da farklı durmuyordu. Alevler gökten oldukça sessiz düşüyordu...

 

Koyu kırmızı alev yere düştüğünde yerde dehşet verici koyu kırmızı bir cehennem nilüferi açtı!

 

Cehennem nilüferi hemen heykel muhafızın etrafındakileri yuttu, heykel muhafızlar karşı bile koyamıyor yanıp kül oluyorlardı!

 

Düşük seviye heykel muhafızlar ne kadar da güçlüydü... Ama şeytan nilüferinin bir damlasıyla anında ölmüşlerdi!

 

Hızla daha da fazla nilüferler açtı ve her biri yakınındaki heykel muhafızları yutmaya başladı!

 

“Honghonghong! Honghonghong!”

 

Günah alevi totemleriyle birlikte sanki kıyamet kopmuştu. Binlerce heykel muhafız cehennem hükümdarının öfkesine kurban gidiyordu. Tüm toplanma alanı cehennem sıcağına bürünmüştü. Cehennem nilüferleri parlak ama bir o kadar da acımasızdı!

 

    ...

 

“Zhizhizhizhi!”

 

Uzaklarda bir muhbir hayvan aceleyle bağırıyordu.

 

Gördüklerini eğitmeniyle paylaşmıştı ama eğitmenin Mo Xie'nin evrim geçirdiğini anlamasına imkân yoktu.

 

Gördüğü tek şey Yedi Günahlı Tilki'nin günah alevlerinden belirmesi ve sonrasında kopan kıyametti. Muhbir hayvan neredeyse yanıyordu!

 

Muhbir ruh hayvanı eğitmeni şaşakalmıştı ve gördüklerini meydandakilerle paylaştı.

 

    ...

 

Tianxia Şehri'nde hâlâ sessizlik hâkimdi. Herkes Chu Chen'in ve ruh hayvanlarının ölüm haberini bekliyordu.

 

“Ruh Sarayı'ndan Chu Chen... Ölmemiş... İmparator sınıfından ateş tipi bir ruh hayvanı belirdi!”

 

“İmparator sınıfı ateş tipi ruh hayvanı heykel muhafızları öldürüyordu, onları cehennem nilüferleriyle katlediyordu!”

 

İmparator sınıfı ateş tipi ruh hayvanı mı?

 

Düşük seviye hükümdar heykel muhafızlar bir bir ölmesi mi?

 

Neydi bu böyle? İkinci kademe uzmanları dokuzuncu âleme onuncu faz düşük seviye hükümdarlarla girebiliyordu!

 

Ama şimdi bu seviyedeki varlıklar bir bir ölüyordu, hem de grup halinde!

 

Herkes iç çekip duruyordu çünkü bu haberlere kimse inanamıyordu! Sahteydi bu haberler, asparagas!

 

“Haberler gerçek!” Dört tahttan biri ruh andacını kullandı ve haberleri doğruladı!

 

“Ölümsüz Şehir yetkilileri Kan Canavarı Sunağı'ndan gelen devasa bir ateş enerjisi hissettiler!”

 

Muhbir ruh hayvanı eğitmenleri yalan atabilirdi belki ama Göklerin Altındaki Savaş'ının yöneticisi ve yaşlı Hai Qiu hiç yalan söyler miydi?

 

Tüm toplanma alanı muhbirin yalan söylemediğini anladı!

 

Eğer bu haber gerçekse heykelleri bir bir öldüren imparator sınıfından ruh hayvanı da vardı!

 

Ölümsüz Şehir yarışma yetkilileri bile bu ateş enerjisini hissetmişti. Kan Canavarı Sunağı toplanma alanında kıyameti kopartan bu varlık kim bilir ne kadar korkunçtu!

 

Zhao Cheng “İmparator sınıfı... Tanrım!” diye bağırdı.

 

“Chu Chen tam oradaydı ve bu imparator sınıfından ruh hayvanı açık bir şekilde Chu Chen'e heykellerle yardım ediyordu... Yoksa...” Ruh Saraylılar şok olmuştu. Kendi düşündüklerine inanamıyorlardı!

 

“Yoksa... Chu Chen'in asıl ruh hayvanı imparator sınıfından mı!”

 

“İmparator sınıfı asıl ruh hayvanı... Bu Chu Chen fazla olağan üstü! Çocuk yarışmadan diskalifiye olacak!” Yaşlı Ruh Öğretmeni artık yerinde duramıyordu ve bağırmaya başlamıştı!

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr