Bölüm 540: Zorluğu Kademeli Olarak Artan Ruh Hayvanı Savaşı

avatar
2369 8

Charm of the Soul Pets - Bölüm 540: Zorluğu Kademeli Olarak Artan Ruh Hayvanı Savaşı


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Hakemin duyurusuyla birlikte, on binlerce insanın bulunduğu Ruh Hayvanı Arenasında büyük bir yaygara koptu.

 

Ruh Hayvanı Savaşı’nın ruh hayvanı katliamı yöntemi, en kanlı ve en heyecanlı yöntemdi, çünkü ruh hayvanları belli bir süre içinde öldürülmezse diğer ruh hayvanları salınacak ve arenadaki ruh hayvanı sayısı artacaktı!

 

Ruh hayvanları sürekli artarsa, arenanın her yerinin büyüleyici kana boyanacağını çıkarmak zor değildi. Sürenin sınırlı olması ayrı bir heyecan sebebiydi. Ruh hayvanı eğitmeni kana bulanan savaşta, arenada son ayakta kalan kişi olduğunda elde edeceği ilgi ve onur, ruh hayvanı eğitmeninin ruhunda sınırsız bir savaş düşkünlüğü oluşmasına bile neden olabilirdi!

 

Durum ne olursa olsun, Chu Mu her zaman sakinliğini ve soğukkanlılığını korurdu. Ama bu tamamen yeni bir meydan okumaydı, ruh hayvanlarının sürekli etrafını sarmasıyla gelen tutkuyu ve çılgınlığı hissettiğinde kanı kaynamadan duramazdı. Önüne baktı ve yarışma otoritelerinin ruh hayvanlarını serbest bırakmasını bekledi. Sonrasında arenayı kana bulayacaktı!

 

“Mou!!!! Cui!!!!!!”

 

Yeraltından gelen muazzam bir öküzün kükremesi, Chu Mu’nun ayaklarının altındaki zeminin hafifçe sarsılmasına neden oldu. Titreme bedenine yayıldığında, yeterince sağlam duruyor olmasaydı korkuyu hissedebilirdi.

 

Chu Mu bu ruh hayvanının sesini hatırladı. Sabah savaşırken de bu sesi duymuş ve bu ruh hayvanının huzursuz olduğunu hissetmişti. Muhtemelen ilk âlemi geçmeye çalışan ikinci sınıf yarışmacılar için hazırlanmış bir ruh hayvanıydı.

 

Bu ruh hayvanı şu anda Chu Mu’nun önünde ortaya çıktı ve Chu Mu onun gücünün Çıkıntılı Kemik Hayvanı’ndan aşağı olmadığını bir bakışta anladı.

 

“Bi!!! Tao!!!!!!!!!!”

 

“Bi!!!!!!! Long Long Jing!!!!!!!!!!!”

 

Ruh Hayvanı Arenas’ı’nda aniden bir toz dalgası yükseldi. Sarı kayalar havaya uçtu ve arenayı bir gürleme kapladı.

 

Elli metre yüksekliğe ulaşan iki toz dalgası Chu Mu’nun arkasından geldi. Bu toz dalgaları, Chu Mu’nun ufak bedenini kolayca yuttu.

 

Ön taraftan Chu Mu’ya doğru gelen ve yüz metre yüksekliğe ulaşan muazzam toz dalgasıysa, yüz binlerce insanı alabilecek kadar büyük muazzam arenanın kubbesinden bile daha yüksekti. Soluk sarı bir ağ gibi şok ediciydi!

 

Toz dalgalarının ortasında, vahşi öküzlere benzeyen birkaç kocaman ruh hayvanı ortaya çıktı!

 

Havaya fırlayan kayalar ve tozlar yere inerken kaya gibi sağlam ciltlerine çarpıp tok sesler çıkardı!

 

Kocaman savaş baltalarına benzer boynuzları, kızıl göz bebekleri, kocaman insansılara benzer üst bedenlerinde kaya gibi sağlam etlerle kaplı kolları ve kollarından uzanmaya başlayıp yumruklarının etrafına çevrelenmiş altın gibi kaya zincirler vardı. Bunu gören biri, o yumruktan gelen bir darbenin yaratacağı etkiyi hayal edebilirdi.

 

Onuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı!!!

 

Bu acımasız görünüşlü on feet uzunluğundaki ruh hayvanının önünde Chu Mu çok ufaktı.

 

Bu ruh hayvanları önündeyken, insan kalplerine korku salan ve savaşma isteklerini azaltan kokuyu ve kötücül aurayı hissedebilirdi.

 

Bu ilk dalga olsa da, sabahki asıl sınav kadar kolay değildi, zira Chu Mu’nun diğer üç yanında da ikişer tane dokuzuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı vardı.

 

Ona doğru saldırıya geçmeye hazırlanırken dişlerini gösteren altı tane dokuzuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı vardı toplamda. Doymak bilmez açlıklarından kaynaklanan salyaları zemine damladığında, damladıkları yeri aşındırıyordu.

 

Bir tane onuncu evre ve altı tane dokuzuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı! Bu, iki tane onuncu evre komutan sınıfı ruh hayvanıyla aynı anda savaşmak gibiydi!

 

Yedi vahşi ruh hayvanının ortaya çıkması on binlerce kişinin bulunduğu arenada bir sessizlik oluşmasına sebep oldu. Ama bu genç ruh hayvanı eğitmeninin yedi tane korkunç ruh hayvanıyla savaşmak ve bu onurlu ve cesur savaşçının bu çirkin ruh hayvanlarının kanını arenaya dökmek üzere olduğunu fark ettiklerinde bir kez daha heyecan içinde kükrediler!

 

Nefes kesici mücadelelerden daha doyurucu hiçbir şey yoktu!

 

“Hayalet Kral!!” Chu Mu bir büyü okuyarak savaşıp öldüreceği bu mücadeleye ilk ruh hayvanını çağırdı.

 

Karanlık, kaya ve hayalet. Hayalet Kral ortaya çıkarken kontrolsüz ve baskın gerçek hükümdar aurası her yana yayıldı. Dokuzuncu evredeki Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanları bir adım geri çekilmeden edemediler!

 

Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanları, ikincil özniteliği kaya olan hayvan tipi ruh hayvanlarıydı. Hayalet Kral’ın gerçek kaya tipi özniteliğine karşı, bahsetmeye bile değmez bir kaya özniteliklerine sahiptiler.

 

“Şeytan Ağacı Askeri!!” Chu Mu çağrısını bitirmedi. Birden fazla düşmana karşı tek bir ruh hayvanıyla kazanamazdı.

 

Yüksek seviye Doğal Kan Ağacı Chu Mu’nun önünde şekillenmeye başlayarak bir beden oluşturma işine girişti. Ardından, Şeytan Ağacı Askeri’nin bedeni yavaşça ortaya çıkmaya başladı. Kökleri hızlıca yeraltına gömüldü ve yüz metrelik alanı hakimiyeti altına aldı.

 

“Ning!” Şeytan Ağacı Askeri’ni çağırdıktan sonra büyü okumaya devam ederek büyük yıkıcı güce sahip Buz Perisi’ni de çağırdı.

 

Üçlü kontrole karar vermiş olsa da Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nu çağırmayı planlamıyordu.

 

Gücünü idareli kullanmak zorundaydı. Daha ilk âlemden tüm gücünü ortaya çıkarırsa, sonraki âlemlerde rakipleri onu tepeleyebilirdi. Bu nedenle, bu savaşta ne kadar zorlanırsa zorlansın dokuzuncu evre ruh hayvanlarını çağırmamaya karar verdi.

 

“Hayalet Kral, onuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’yla ilgilen. Ning, Şeytan Ağacı, dokuzuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanları’ndan olabildiğince çabuk kurtulun.” Chu Mu emirlerini verdi.

 

“La!!!!!!!” Hayalet Kral kavisli kılıcını savurdu ve kaya tipi kontrol yeteneğini kullanarak, yükselen bir kaya katmanı oluşturdu.

 

Hayalet Kral gururluca onu yutan kaya dalgasının ortasında durdu ve onuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’na doğru atıldı. Karanlık Kristal Kaya’dan oluşan kavisli kılıcıyla zemini kesti!

 

“Long long Long!!!!!!!”

 

Onuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’nın ayaklarının altındaki zemin sarsıldı ve aşağı bastırılmaya başladı.

 

Sonraki anda, yüzeydeki çatlaklardan kayalar yükseldi!

 

Her kaya yaklaşık otuz metre yüksekliğindeydi ve hep beraber bir kaya ormanına benziyordu. Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’nı sabitlediler!

 

Bu kayalar, Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı hangi yöne ilerlemeye çalışırsa çalışsın önünü kesecek şekilde bir hapishane oluşturdular!

 

Ama Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı hareketlerini kısıtlayan bu teknik karşısında panik yapmadı. Bunun yerine, kıpkırmızı gözlerini Hayalet Kral’a dikti!

 

Sonunda harekete geçti!

 

Devasa yumruğuyla yere vurduğunda kaya gibi sağlam bedeni patlamak üzereymiş gibi göründü.

 

“Hong long long!!!!!!!”

 

Yüksek bir ses çıktı ve bununla birlikte güçlü enerji dalgası her yönde elli metre ilerledi. Sadece kaya ormanını parçalamakla kalmadı elli metrelik alanı göçertti!

 

Hayalet Kral, enerji dalgası karşısında elli metre sıçrayarak bu teknikten kaçındı!

 

Hayalet Kral, doğrudan bir çatışmada onuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’nın dengi olmayacağını biliyordu. En yüksek noktaya ulaştığında kavisli kılıcını aşağı doğru savurdu!

 

Yerden bir bambu ormanı fırlayarak elli metre yüksekliğe ulaştı ve inmekte olan Hayalet Kral için bir minder vazifesi gördü.

 

Hayalet Kral elli metrelik bambu ormanının zirvesinde durdu ve bu yükseklikte durması, on binlerce seyircinin göz hizasına ulaşmasını sağladı. Bu insanlar, elli metrelik bambu dağının zirvesinde duran Hayalet Kral’ın gururunu görebildikleri gibi doğuştan hükümdar olmasından gelen diğer canlıları küçümseyen tavrını da görebildiler.

 

Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’nın Hayalet Kral’a bakabilmesi için kafasını kaldırması gerekti. Onun gibi onuncu evrede olan bir ruh hayvanı için, birisine böyle aşağıdan bakmak öfkelenme sebebiydi!

 

Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı ağır adımlarla ilerledi. Attığı her adımda, zeminde, bambu ormanına doğru yayılan ve bambuların köklerini tahrip eden çatlaklar ortaya çıktı!

 

“Beng~~~~~~~”

 

Bambu dağı gerçekten kırılgandı ve bir hamlede kolayca devrildi.

 

Bambuların tepesinde duran Hayalet Kral bambular devrilirken hiçbir şey yapmadı. Sadece iki metreden uzun bedeniyle çömeldi.

 

Bambu dağı devrildiği anda harekete geçti!

 

Düşen Meteor!

 

Hayalet Kral’ın bedeniyle kılıcı, havadayken kayan bir yıldız gibi parlayarak koyu kahverengi bir meteora dönüştü. Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’nın kafasına doğru ilerlerken hem görkemliydi hem de muhteşem bir ihtişama sahipti.

 

Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı, Hayalet Kral’la doğrudan çarpışmak istemedi. Sonuçta, saf kaya tipi saldırılar sağlam bedenine gerçek bir zarar veremeyecek olsa da, çarpışmanın etkisi, kemiklerinin ve kaslarının bir süreliğine felç olmasına neden olabilirdi.

 

Hızı yavaş sayılamayacağından Hayalet Kral’ın tekniğinden kaçınmayı seçti.

 

“Doğal Ağaç Tuzağı!”

 

Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı tam kaçınmak üzereydi ki, ayaklarının altındaki zemin oyularak çukurlara dönüştü!

 

Çukurların içinde, mavi pitonlara benzer birkaç ağaç kökü vardı. Bu kökler çoğalarak Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’nın toynaklarını sıkıca bağladı ve onu tuzağa düşürdü!

 

Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı buna hiç hazırlanmamıştı. Hayalet Kral muazzam miktarda kaya tipi enerji içeren Düşen Meteoru ile onun savunmasız kafasına vurmak üzereyken kaba kuvvet kullanarak onu bağlayan kökleri parçalamaya çalıştı!

 

“Gua!!!!!!!!”

 

Ayaklarının altındaki zemini büyük gücüyle parçaladı. Ama o sırada Düşen Meteor da çevredeki zemini parçaladı. Yaratılan koca çukur izleyenleri şok etmek için yeterliydi!

 

Çarpışmadan kaynaklanan sesler uzun süre yankılanmaya devam etti; ses dağılmadan önceyse, Ruh Hayvanı Arenası’nda toplanmış on binlerce seyircinin alkış sesleri patlak verdi.

 

Chu Mu’nun, insanların beklentilerini aşan mükemmel koordinasyonu savaşın gidişatının habercisiydi!

 

Kimse dokuzuncu evredeki diğer altı Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’yla uğraşan Şeytan Ağacı Askeri’nin onuncu evre komutanın ayaklarının altında onun tespit yetenekleriyle belirleyemeyeceği bir tuzak kuracağını beklememişti. Hayalet Kral saldırısına başladığında, uygun zamanlamayla tuzağını aktif etmişti!

 

Bu tekniklerle onun savunmasını kırmakta zorlanacak olsalar da onuncu evre Zincirlenmiş Şeytan Öküz Hayvanı’nı yaralamayı başardılar. Ruh hayvanı kontrolüyle teknik kontrolünü bu  seviyeye ulaştırmak çok fazla deneyim gerektiriyordu ve yirmi yaşında bir gencin sahip olması beklenen bir şey değildi.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28988 Üye Sayısı
  • 274 Seri Sayısı
  • 39614 Bölüm Sayısı


creator
manga tr