Bölüm 539: İlk Âlem, Onur Mücadelesi

avatar
2425 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 539: İlk Âlem, Onur Mücadelesi


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Sekizinci seviye ruh zırhı, Hayalet Kral’ın Hükümdar Hayalet Dönüşümü’yle sahte dokuzuncu aşamaya yükselen savunmasını bir kez daha arttırarak dokuzuncu aşamanın orta seviyesine ulaştırmıştı.

 

Hayalet Kral’ın savunması doğuştan, Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın üzerindeydi. Buna dört yüz milyonluk sekizinci seviye ruh zırhı da eklendiğinde, Çıkıntılı Kemik Hayvanı gücünü odaklamak için en uzun tekniğini kullanmadığı sürece, Hayalet Kral’ın mutlak savunmasını aşamazdı!

 

Çıkıntılı Kemik Hayvanı öfkeyle yaralanmamış Hayalet Kral’a baktı. Egemen onuru ve yaşadığı kışkırtma Hayalet Kral’a doğru kükremesine neden oldu; Hayalet Kral’ın bedenini paramparça yapmak istedi!

 

Chu Mu, Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın Hayalet Kral’ı yaralayabilecek bir tekniğe sahip olduğuna inanıyordu ama onu kullanmasına izin vermeyecekti.

 

Ning, Yıldız Düşüren Buz!!” Buz Perisi sonunda en uzun büyüsünü okumayı bitirdi.

 

Yıldız Düşüren Buz, Ning’in kısa zaman önce kavradığı hasarı en yüksek buz tipi tekniğiydi. Teknik için gereken büyüyü okumak iki saniye sürüyordu.

 

Chu Mu’nun Buz Perisi’ni çağırmasından itibaren iki saniye geçmişti. Buz Perisi tekniği hazırlamıştı ve serbest bırakmak için Chu Mu’nun emrini bekliyordu.

 

“Ling~~~~~~~~~~”

 

Yüksek seviye Yükselen Buz koyu mavi renkteydi. Bu koyu mavi renk de gece göğünde parlayan yıldızlar gibiydi, insana güzel bir his veriyordu.

 

Ama bu güzel buz yıldızları aynı zamanda aşırı soğuk bir öldürme niyeti de içeriyordu!

 

Parıltılı donmuş yıldızlar düştüğünde Çıkıntılı Kemik Hayvanı başta bu gösterişsiz tekniği ciddiye almadı. Ama hızı anormal ölçüde yavaşladığında bu kalın buz katmanının iskeletini dondurduğunu fark etti!

 

Yıldız Düşüren Buz sekizinci aşama buz tipi bir teknikti ve düşmanının bedenini dondurmakla kalmıyordu. Olağandışı bir şekilde iskelete sızıyor, kemiklerden ve iç organlardan başlayıp bedeni içten dışa donduruyor, bir buz heykeline çeviriyordu. Ardından tek darbe heykeli paramparça etmeye yetiyordu.

 

Buz Perisi orta seviye hükümdardı ve teknikleri dokuzuncu aşamaya ulaşmıştı. Antik Çöl’deki Dehşet Kurdu Bölgesi’nde, dokuzuncu evredeki bir Dehşet Kurdu’nu tek hamlede öldürmüştü. Çıkıntılı Kemik Hayvanı onuncu evre komutan sınıfıydı ama dikkatsiz olursa tüm iskeleti donar ve sonu dokuzuncu evre Dehşet Kurdu’yla aynı olurdu.

 

“Hou hou hou hou!!!!!!!!!!!”

 

Çıkıntılı Kemik Hayvanı tehlikeyi fark etti ve kafasını kaldırıp koca ağzını açarak düşen buz yıldızlarına doğru kükredi. Kükremesi yıldız ışıklarının dağılmasına neden oldu!

 

Dokuzuncu aşama buz tipi tekniğe karşı savunma yapmak kolay değildi. Çıkıntılı Kemik Hayvanı önlemler alsa da iskeletindeki buzlar çözünmedi ve onu etkilemeye devam etti.

 

“Nong!!!!!!!!”

 

O anda, Hayalet Kral sonunda enerjisini toplamayı bitirdi. İleri doğru bir adım attı ve öne attığı ayağının altında devas çatlaklar ortaya çıktı.

 

Kavisli kılıcını indirdi. Kaya ve hayalet tipi enerjilerin birleşimi Çıkıntılı Kemik Hayvanı’na doğru kükreyerek ilerlerken yerde koca bir yarık açtı.

 

Çıkıntılı Kemik Hayvanı buz tipi teknikten etkilenmiş ve hızı kat kat düşmüştü. Bu saldırıdan sıyrılması zordu, tek yapabileceği kollarındaki çıkıntılı kemikleri kullanarak bir kalkan oluşturmaktı…

 

“Xiao!!!!!!!!” Enerji kalkana çarptı ve kemik kalkanda derin yaralar ortaya çıktı. Enerjinin merkezinde kalarak parçalanan birkaç kemik bile vardı!

 

Hayalet Kral’ın saldırısı güçlü değildi. Bu saldırı, Buz Perisi’nin dokuzuncu aşama buz tipi tekniğine kıyasla gıdıklama gibi kalırdı; Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nın yaralarının çoğu da Buz Perisi’nin tekniğinden kaynaklanmaktaydı zaten.

 

Chu Mu Buz Perisi sayesinde kazanacaktı.

 

Buz Perisi’nin gücü Çıkıntılı Kemik Hayvanı’ndan bir seviye daha aşağıdaydı ama Hayalet Kral onu durdururken Buz Perisi yıkıcı buz tipi teknikleriyle ona ölümcül bir saldırı yapabilirdi.

 

“Daha güçlü olan onuncu evre Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nı iki ruh hayvanı arasındaki koordinasyonla kolayca kontrol altına aldı. Ruh hayvanı kontrol yetenekleri gerçekten olağanüstü.” Ruh Sarayı’nın Saray Efendisi olan ana hakem Chu Chen hakkında bir değerlendirme yaptı.

 

Yardımcı hakemlerin hepsi de onayladı. Bir ruh hayvanı eğitmeninin kendisinden daha güçlü olanı yenebilmesi, içinde cevher olmasını, zekayı, güçlü bir zihni, deneyimi ve gücü gerektiriyordu. Chu Mu’nun kontrol yetenekleri tüm hakemlerin takdirini kazanmıştı. Yaptıklarına bakılırsa, en azından iyi bir sıralama elde edebilmeliydi.

 

Kontrol yetenekleri, seyirciler tarafındansa ancak hayret verici olarak tanımlanabilirdi. Şimdiye kadar, herkes Chu Mu’nun Çıkıntılı Kemik Hayvanı karşısında olabildiğince hızlı bir şekilde üçüncü, hatta dördüncü ruh hayvanını çağıracağına inanmıştı. Ama sadece ikili kontrolle Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nı hareketsiz kılmıştı. Ne hata yapmış ne de acele etmişti. Savaşın başından bu yana sakin ve sistemli davranmıştı. Bu vahşi, güçlü ve zapt edilmez Çıkıntılı Kemik Hayvanı yavaşça tükenerek uysal bir yaratığa dönüşmüştü resmen.

 

“Mou!!!!!!!!”

 

“Mou!!!!!!!!”

 

Kükremeler kesildiği anda, onuncu evre Çıkıntılı Kemik Hayvanı kocaman bir buz heykeline dönüştü. Hayalet Kral’ın kılıcıyla paramparça oldu.

 

Herkes, Chu Mu’nun Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nı kontrol altına alarak yendiğini görmüştü. Bundan dolayı, savaş sona erdiğinde tezahürat ya da alkış seli kopmadı. Bunun sebebi, izleyicilerin hakemin duyurusunu bekliyor olmalarıydı. Ana hakemin duyurusunu beklemelerinin nedeniyse, bu yarışmacının gerçek bir ikinci sınıf uzman olma niteliklerine sahip olup olmadığına emin olamamalarıydı.

 

“Chu Chen, Çıkıntılı Kemik Hayvanı’nı öldürdükten sonra ilk âlemi başarılı bir şekilde geçtin. Gösterdiğin olağanüstü performanstan dolayı, sana ilk âlemin onuru için mücadele etme fırsatı tanıyoruz. İlk âlemin onuru için yarışmaya devam etmeyi seçebilirsin. Kabul edersen, zorluk seviyesi daha yüksek olan bir Ruh Hayvanı Savaşı turuna hazırlanman için sana yarım gün vereceğiz.” Ana hakem ayağa kalkarak Chu Mu’ya hitaben konuştu.

 

Chu Mu arenadaki on bin insana baktı. Sayısız insanın umut dolu bakışını hissetti. Görünüşe göre, ilk âlemin ilk yarışmacısının daha fazla heyecan yaratabileceğini umuyorlardı!

 

“İlk âlemin onuru için mücadele etmeyi kabul ediyorum!” Chu Mu ruh andacını kullanarak kararını duyurdu.

 

Chu Mu’nun sesi arenada yankılandığında Ruh Hayvanı Arenası bir anda coştu!

 

Bir onur mücadelesi! Her yüz karşılaşmadan birinde ortaya çıkan en heyecan verici savaş! Hiç kimse bu genç adamın heyecan verici onur savaşına katılma hakkı elde edebileceğini düşünmemişti!

 

Muhtemelen bu yarım günde Ruh Hayvanı Arenası’nı on binlerce insan dolduracaktı. Doğru tahmin ediyorlarsa, onur mücadelesine katılma hakkı kazanan ilk yarışmacı oydu.

 

Beklendiği gibi, ilk âlemin ilk turunun ilk yarışmacısının yarışmasının sona erişiyle birlikte, öğleden sonra, ilk âlemin onuru için mücadele edecek ilk yarışmacı Chu Mu oldu!

 

İkinci sınıfın ilk âleminin en yüksek onuru üç yüz milyon altındı! Kendi sınıflarındaki sıralamalarına göre, diğer yarışmacılar da buna orantılı olarak ödüller alacaklardı!

 

Örneğin, Chu Mu ikinci sınıfın ilk âleminin ilk sırasını alırsa, en yüksek onurla birlikte üç yüz milyon altın kazanacaktı.

 

İkinci olursa iki yüz elli milyon, üçüncü olursa iki yüz milyon altın kazanacaktı.

 

Üçüncülükten sonra, sıralamaya göre altın ödülü de azalacaktı. Sadece onur sıralamasının en üstündeki elli kişi altınla ödüllendirilecekti. En düşük ödül ise, elli milyon altın olacaktı.

 

Diğer bir deyişle, dördüncüden itibaren ellinciye kadar, onur ödülü beş milyon altın azalarak devam edecekti.

 

Rakiplerin sayısının çok yüksek olmasından ve zorluğun aşırı yüksek olmamasından dolayı, yarışma otoriteleri sadece ilk âlemi geçenlere ödül hazırlamamıştı. Dahası, ilk üç âlemde sadece olağanüstü performanslar gösterenler onur mücadelesine katılmaya hak kazanacaktı.

 

Onur mücadelesi için sadece yüz kişi seçilecekti. Sayıları on binlerce olan ikinci sınıf katılımcılarına oranı ise, %1’di sadece!

 

Bundan dolayı, ilk âlemin Ruh Hayvanı Savaşı turunun ilk yarışmacısının onur mücadelesine seçilmesi, iyi ve kötü yanlara sahip olmakla birlikte ciddi bir haberdi!

 

Yarışma otoriteleri, Chu Mu’ya hazırlanması için sadece yarım gün verdi. Chu Mu ilk yarışmacılardan olduğundan, Ruh Hayvanı Savaşı onur mücadelesinin ilk savaşanı olacaktı. Yüz yarışmacı içinden ilk elliye girebildiği sürece, en azından elli milyon altın kazanacaktı. Sıralaması daha yüksek olursa, maksimum üç yüz milyon olmak üzere, daha fazla altın kazanacaktı!

 

Yarım gün hızlıca geçti, akşam çökerken Ruh Hayvanı Arenası sabahkinden tamamen farklıydı. Ruh Hayvanı Sarayı’nın en görkemli Ruh Hayvanı Arenası’na geçilmişti!

 

Bu arena, sadece geniş ve görkemli olarak tanımlanamazdı. Chu Mu Ruh Hayvanı Arenası’nın ortasında durup kafasını kaldırdığında yabandaymış gibi hissetmişti. Etrafındaki sayısı on binleri bulan kalabalığı görmedi.

 

Ama etrafına dikkatle baktığında, tezahürat yapan insanları görebildi. Sesleri ufukta kükreyen yıldırımlara benzeyen ve tezahürat yapıp bağıran insanların görüntüsü, olağanüstü derecede ilham vericiydi.

 

Heyecanlı yüzleri, tutkuları, hayran bakışları...Tüm bu ilginin merkezinde ruh hayvanı eğitmeni olma ayrıcalığını elde etmişti ve bunun gururlandırıcı bir şey olduğunu hissediyordu!

 

Merkezde duran Chu Mu, göze çarpan yerlerde oturan birkaç tanıdık figür gördü. Onların arasında, kalbinde bir etki bırakan Prenses Jin Rou, her zaman onunla ilgilenmiş olan Saray Efendisi Yu, onu küçük gören Zhan Hong, onu karşı yoğun bir nefret besleyen Shen Yicheng, Prenses Jin Rou’nun yanında oturan ve buz gibi başları olan Lu Shanli ve daha fazlası vardı.


“Ruh Hayvanı Savaşı toplam elli dakika sürecek. Karşınızdaki ruh hayvanını öldürseniz de öldürmeseniz de, her on dakikada bir yeni ruh hayvanları salınacak. Ve bu dört kez tekrarlanacak. Değerlendirmemizi, öldürdüğünüz ruh hayvanlarının sayısına göre yapacağız. En sonunda da adınızın Tianxia Sıralaması’nda görünüp görünmeyeceğine karar vereceğiz!” Ana hakem onur mücadelesinin katı kurallarını duyurdu!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29025 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39710 Bölüm Sayısı


creator
manga tr