Bölüm 527: Antik Rüzgar Yolu, Rüzgar Kabilesi

avatar
2434 7

Charm of the Soul Pets - Bölüm 527: Antik Rüzgar Yolu, Rüzgar Kabilesi


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu yol gösterirken Chu Mu Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın sırtında onu yakından takip etti.

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu, Chu Mu’nun rüzgardan belli ölçüde korunması gerektiğini bildiğinden, yol gösterirken eşsiz rüzgar algısıyla en zayıf yolları buldu. En uygun rotayla, Chu Mu doğal olarak rüzgardan daha az zarar görecekti.

 

“Yani rüzgar kuşağında daha zayıf yollar bulmak mümkün. Bu şekilde daha az engelle karşılaşabilirim.” Chu Mu bunu aklının bir köşesine not etti.

 

Chu Mu bu yolu önceden bilseydi, ruh hayvanları Antik Çöl’de savaş güçlerini o kadar fazla kaybetmezdi.

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun rehberlik ettiği yol, çok özel bir yoldu. Bu yol zemine yakın ve rüzgar bölgesi dahilinde olsa da, Chu Mu nedendir bilinmez, yeni bir rüzgar bölgesine girmiş gibi çevrenin tuhaflaştığını hissediyordu. Çalkantılı rüzgar içinde gizemli bir rüzgar bölgesine açılan gizli bir yol varmış gibiydi…

 

Chu Mu’nun hisleri yanlış değildi, yavaşça farklı rüzgar koşullarına sahip bir bölgeye girerlerken Yaşlı Li onu şaşırtan bir açıklama yaptı.

 

“Genç Efendi, bu efsanevi Rüzgar Yolu. Geçtiğimiz yıllarda, şaşırtıcı deneyimlere sahip bazı ruh hayvanı eğitmenleri yanlışlıkla Rüzgar Yolu’na girdiklerini ve orada rüzgarın direncinin ve geri tepkisinin olmadığını açıkladı. Suyun içinde bilinmeyen bir bölgeye açılan bir geçit gibi. Ama bu ruh hayvanı eğitmenleri Rüzgar Yolu’nun tam rotasını bilmediklerinden sadece kısa bir an takip edebildikten sonra dışarı çıktılar…” dedi Yaşlı Li.

 

“Öyleyse, rüzgar tipi ruh hayvanına sahip olanlar diledikleri zaman Rüzgar Yolu’nu kullanamazlar mı?” dedi Chu Mu.

 

“İmkansız. Rüzgar Yolu, dış dünyada tek başına dolaşan ruh hayvanlarına rehberlik edilmesi efsanesidir. Kaotik rüzgar kuşakları arasından eve dönüş yolunu bulabilmelerini sağlar. Genelde, sadece yetişkin ruh hayvanları yolu nasıl bulacaklarını bilir. Ama bu yetişkin ruh hayvanları neredeyse hiçbir zaman insanlarla ruh sözleşmesi imzalamazlar ve onları evlerine götürmeye daha da az isteklidirler. Hafıza Sıvısı kullanılarak elde edilen yetişkin ruh hayvanlarına gelince, tüm hafızaları silinmiş olduğundan yolu da bilemezler.” dedi Yaşlı Li.

 

“Bu Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun beni evine götürdüğünü mü söylüyorsun yani?” diye sordu Chu Mu.

 

“Yanılmıyorsam. Bağlayıcı Rüzgar Kutsal Bölgesi’nde pek çok rüzgar türü kabile olması gerek. Bu Bağlayıcı Rüzgar Ruhu da onuncu evrede olan bir Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun liderlik ettiği bir kabilenin parçası olmalı. Muhtemelen kabilenin çekirdeğini oluşturan pek çok Bağlayıcı Rüzgar Ruhu ailesi vardır. Ayrıca bu aileler, diğer soylu rüzgar tipi ruh hayvanlarına korumalık yaparak bir hiyerarşi oluşturmuş olmalı.”

 

“Öyleyse genç Bağlayıcı Rüzgar Ruhu da aynı kabileden olmalı, peki rüzgar kuşağından nasıl ayrıldı?” Yaşlı Li merak etti.

 

Komutan sınıfı ruh hayvanları olgunlaştıktan sonra kendi bölgelerine sahip olurdu. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu kabilesi hükümdar sınıfı olduğundan çok geniş bir bölgeleri olmalıydı.

 

Chu Mu geçmişte, Büyüleyici Dünyalar’da eğitim yaparken hükümdar sınıflarının bölgelerinden çok korkardı, zira yetişkin hükümdar sınıfı ruh hayvanlarına sahip olurlardı ve bu da, söz konusu bölgeyi onun gücündeki biri için çok tehlikeli hâle getirirdi.

 

Ayrıca pek çok hükümdar sınıfının yaşam alanı çok gizli olurdu. Ya çok sıkı bir şekilde korunurlardı ya da bulması çok zor bir yer olurdu. Çok az ruh hayvanı eğitmeni hükümdar sınıflarının bölgelerine girebilirdi.

 

Chu Mu insanlar tarafından hiç görülmemiş bir orta seviye hükümdar sınıfı bölgesine doğru giden Rüzgar Yolu’nu takip ettiği gerçeğini düşününce heyecan ve beklentiyle doldu.

 

Chu Mu’nun ruhuyla Bağlayıcı Rüzgar Ruhu birbirlerine zihinsel olarak bağlı olduğundan tuzağa düşmekten endişelenmiyordu. Merağını ve heyecanını korumayı sürdürürken bilmeden güçlü rüzgar kuşağına girdiğini fark etti.

 

Rüzgar Yolu ayrıcalıklıydı. Bağlayıcı Rüzgar Ruhu kabilesinden başka hiçbir ruh hayvanı kullanamazdı. Yola girseler bile rüzgarın karmaşıklığı yüzünden yoldan çıkarlardı.

 

Bu yüzden tek bir ruh hayvanıyla bile karşılaşmadılar, Chu Mu sadece Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun hafızasından kalanlarla kabileye yaklaştıklarını hissedebiliyordu.

 

“Qin~~~~~~~~~”

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu aniden zeminden ayrıldı ve çevik bir şekilde rüzgarla birlikte gökyüzüne doğru ilerledi.

 

“Karanlık, onu takip et.”

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı havaya sıçradı ve çalkantılı rüzgarlı ortamda havada ilerlemeye başladı. Antik Rüzgar Yolu havaya doğru ilerlemeye başladığında, Chu Mu kabilenin etrafında kabileyi koruyan özel bir rüzgar gücü olduğunu hissetti.

 

Yetişkin Bağlayıcı Rüzgar Ruhu yavaşça hızını artırdı. Aralarındaki ruh bağlantılarından Chu Mu onun heyecan içinde aceleci davrandığını hissetti ve neredeyse kabileye varmış olduklarını düşündü.

 

Rüzgar kabilesine yaklaşırlarken Chu Mu’nun zihnine bazı anılar akın etmeye başladı…

 

Sayısız siyah rüzgar girdabının olduğu koyu mavi ve berrak bir gökyüzü bilinmeyen bir desen oluşturuyordu.

 

Chu Mu’ya göre bunlar mavi gökteki basit kara girdaplardı. En fazla romanlarda bulunabilirlerdi.

 

Ama buna Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun duygularını da kattığında bu siyah girdapların barışçıl bir bölgedeki evler olduğunu ve bir köy oluşturduğunu düşündü.

 

Kara girdapların hepsi aynı türden birçok ruh hayvanını barındırıyordu. Yavru rüzgar tipi canlılar gökyüzünde süzülür ve mutlu bir şekilde köy çevresinde oynuyordu. Yetişkin rüzgar tipi ruh hayvanlarının yarısı da rüzgar tipi tekniklerini göstererek antrenman yapıyordu.

 

Uzakta, çok uzakta, onuncu evre Kasırga Perileri gözcüler gibi köy sınırlarında duruyor, farklı tür ruh hayvanlarının köye girmesine izin vermeyen muhafızlar gibi davranıyordu.

 

Bir insanın bakış açısına göre, tüm bunlar kendi bölgelerinde amaçsızca dolaşan bir grup ruh hayvanından ibaretti ama Chu Mu’nun zihnindeki anılara göre, içinde yaşayanların olduğu huzurlu ve barışçıl bir köydü.

 

O anda, Chu Mu Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun heyecanlanarak acele etmesinin sebebini anladı. Farklı şekilde gösteriliyor olsa da, insanlarınkinden farklı olmayan bir eve dönüş duygusuydu.

 

Belki tüm canlılar böyleydi, türlerin yaşam şekillerindeki farklılıktan dolayı yanlış anlaşılıyordu…

 

Chu Mu yavaşça Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun yerine kendisini koydu. Hafızası silindikten sonra bile evini, doğup büyüdüğü yeri unutmayı istememişti…

 

“Qin~~~~~~~~Qin~~~~~~~~~~”

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun sesi daha da keyifli olmaya başladı ve muhtemelen o da Chu Mu’nun tanık olduğu sahneleri görüyordu.

 

Yakaladığı Bağlayıcı Rüzgar Ruhu’nun geri döndüğünü düşününce ve onun keyifli bir şekilde uçtuğunu görünce, Chu Mu da gülümsemeden edemedi. Hafızasını silmemek doğru seçimmiş gibi görünüyordu. Anılarını silmiş olsaydı, kabilesiyle gönül bağı olsa bile eve dönüş yolu olan Antik Rüzgar Yolu’nu hatırlayamayacaktı.

 

“Genç Efendi, Bağlayıcı Rüzgar Ruhu sizi gerçekten kabilesine götürüyor. Belki başkaları kabilesine saldırıyordur ve onları püskürtmek için ruh hayvanı eğitmenlerinin yardımına ihtiyacı vardır. Bu yabancılar hızlı üreyen ruh hayvanlarından olabilir ki, bu Bağlayıcı Rüzgar Kutsal Bölgesi’ndeki durumu başa çıkılamaz hâle getirebilir. Ruh hayvanı kabileleri her zaman cömerttir, onların sorununu çözmekte yardımcı olursanız mali sorunlarınızı büyük ölçüde çözerler!” dedi Yaşlı Li heyecanla.

 

Ruh hayvanı eğitmenleri Büyüleyici Dünyalar’da ne kadar ruh hayvanı öldürürlerse öldürsünler ya da ne kadar kaynak bulurlarsa bulsunlar, Büyüleyici Dünya’nın hakimiyle ittifak kurmanın yanında sözü edilmezdi. Bu tür ruh hayvanı eğitmenleri kolayca kaynak bulabilmenin yanında tehlike anında onların yardımını da alabilirlerdi. Bu da, ruhani ruh hayvanı eğitmenleri için en büyük fayda olabilirdi!

 

“Umarım yabancılar çok güçlü değildir, yoksa onlara yardımcı olamayacağım.” dedi Chu Mu.

 

Chu Mu Bağlayıcı Rüzgar Ruhu dünyasına dost kimliğiyle girebileceğini asla düşünmemişti…

 

“Qin~~~~~~~~~Qin~~~~~~~~~~~~”

 

Bağlayıcı Rüzgar Ruhu aniden hızını artırdı ve bulutların arasında çevik bedeniyle kayboldu.

 

Chu Mu Antik Rüzgar Yolu’nun sona erdiğini anlayıp Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’na hızını artırarak yüksekteki rüzgarın merkezine girmesini söyledi…

 

Manzara bulanıklaştı ama bir an sürdü.

 

Göz kamaştırıcı bir ışık parladı! Chu Mu içgüdüsel olarak elini kaldırıp gözlerini kamaştıran ışığı gölgeledi!

 

Elini indirdiğinde her şey apaçık oldu. Önünde, büyüleyici safir rengiyle ışıldayan tamamen saf bir gökyüzü vardı.

 

Bu sahne, Chu Mu’nun zihninde ortaya çıkan anılardaki gibiydi. Rüzgar kuşağından tamamen bağımsız bir bölge!

 

Chu Mu çevresine bakınmaya başladı, zira mavi göğün altındaki kara girdapların Bağlayıcı Rüzgar Ruhları’nın ve diğer ruh hayvanlarının sıcak yuvaları olduğunu biliyordu…

 

Ama Chu Mu’yu şaşırtan şey, mavi göğün altında tek bir kara rüzgar yuvası görememesiydi!

 

Kabile, tüm binaları yıkılıp terk edilmiş gibi bomboştu!

 

Ne kadar iyi incelerse incelesin bu kabileye ait olması gereken bir canlı göremedi. Chu Mu’nun anılarda gördüğü mutlu bir şekilde dans eden küçük canlılar hiçbir yerde yoktu...

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29017 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39687 Bölüm Sayısı


creator
manga tr