Bölüm 423: Köprüleri Yakmak, Vadiye Giriş

avatar
3691 11

Charm of the Soul Pets - Bölüm 423: Köprüleri Yakmak, Vadiye Giriş


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Hükümdar sınıfı genç ruh hayvanları, hizmetçi ve savaşçı sınıfı ruh hayvanlarından farklıydı. Issız bölgelerde böyle bir ruh hayvanıyla karşılaşmak pek olası değildi. Biriyle karşılaşılsa bile, karşılaşanlar onu alt edebilecek güce sahip olup olmadıklarını iyi düşünmek zorundaydı. Sonuçta, sıradan komutan sınıfı genç ruh hayvanları bile yanlarında güçlü muhafızlar bulundururdu. Bunlar ruh hayvanının ebeveynleri olmasalar bile, ebeveynlerinin bölgesindeki diğer güçlü ruh hayvanları olabilirdi.

 

Hizmetçi sınıfı ruh hayvanları genellikle göçebeydi. Sayıları o kadar çoktu ki, ruh hayvanı dünyası nüfusunun çoğunu onların oluşturduğu söylenebilirdi. Çoğu hizmetçi sınıfı ruh hayvanı bazı bölgelerde yaşamayı seçer ve daha yüksek tür seviyesine sahip ruh hayvanlarının emri altında olurdu.

 

Hizmetçi sınıfı ruh hayvanları kolayca ölürdü ama yüksek üreme hızları güçsüzlüklerine karşı geliştirdikleri kozları olurdu.

 

Savaşçı sınıfı ruh hayvanları ise, güçleri belli bir seviyeye ulaştığında, başkalarının istila etmeyeceği ve mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri, kendi yaşam tarzlarına uygun mağaralar, vadiler, göller, uçurumlar ya da küçük ormanlar gibi küçük bölgeleri ele geçirirlerdi.

 

Komutan sınıflarının bölgeleri çok açıktı. Olgun bir komutan sınıfı ruh hayvanı kendi bölgesine sahip değilse, geleceği aşırı yokluk içinde olacak demekti.

 

Komutan sınıfı bölgeleri, genellikle pek çok savaşçı sınıfı bölgesinin de olduğu orman, dağ, su kıyısı, ova arazisi gibi bölgeler olurdu... Genç bir komutan sınıfı ruh hayvanı, olgunlaşmadan bağımsız hâle gelirse, genellikle önceki nesillerinin bölgelerinde dolaşırdı ve genç yaşta ölme kaderinden kaçamazdı.

 

Hükümdar sınıfı ruh hayvanı bölgeleri ise, daha belirgindi. Dış dünyada dolaşan bir komutan sınıfı ruh hayvanı bulunabilirdi ama bölgesiz ve korumasız bir genç hükümdar sınıfı bulmak neredeyse imkansızdı.

 

Her hükümdar sınıfı ruh hayvanı, önceki nesilleri tarafından sıkı bir şekilde korunurdu. Buna hükümdar sınıfı bölgelerin çok geniş olduğu ve çok iyi korunduğu gerçeği de eklenince, söz konusu bölgelere giren diğer ruh hayvanların ve insanların kolayca saldırıya uğradığı bulunabilirdi.

 

Her tür ruh hayvanı için belli derece bir engel vardı. Tür seviyeleri arttıkça bu engel de büyürdü. Onaylı bir avcı olmak için çok iyi deneyime ihtiyaç vardı, yoksa genç ruh hayvanını yakalayamadan bölgedeki ruh hayvanları tarafından öldürülebilirdiniz.

 

"Dağ vadisinin içindeki göle doğru ilerleyen dört dar tünel olmalı. Bu dört dar tünelin hepsinde bir komutan sınıfı ruh hayvanı var. Sırasıyla, sekizinci evrenin yüksek seviyelerinde saldırgan bir Kılıç Böceği, sekizinci evrenin orta seviyelerinde zehirli bir Batı Zırhlı Ölüm Akrebi, sekizinci evrenin yüksek seviyelerinde savunması yüksek Uzunboynuz Koza Böceği ve dokuzuncu evrenin düşük seviyelerinde Yıldız Anka Savaş Böceği."

 

Chu Mu dağlardan birinin iç gölünde uzanan Yıldız Anka Kelebek Kuyruğu'nu görebiliyordu. Dağın çevresinde ise, her dağa geçiş tünelleri vardı. Bu tüneller dağın doğal koruması gibi iç gölü koruyordu. Chu Mu ruh hayvanlarıyla, ruh hayvanlarından birinin koruduğu tünele girmek ve karşısına çıkan her şeyi öldürmek, sonrasında Yıldız Anka Kelebek Kuyruğunu koruyan muhafızlarla ilgilenmek ve en sonunda da Yıldız Anka Kelebek Kuyruğu'nu yakalamak zorundaydı.

 

Bu bölge çok genişti. Önceki nesil Yıldız Anka Kelebek Kuyruğu burada yaşamasa bile, bu kadar sıkı korunan bir bölgede plansız programsız başarıya ulaşmak çok zordu. Chu Mu büyük ihtimalle iç göle uzanan bu dört tüneli bulmadan önce birkaç gün gözlem yapmıştı.

 

Şimdi hangi yolun en yüksek başarı yüzdesine sahip olacağına karar vermek zorundaydı. Bu, uzun süre savaşmasını gerektirecek bir yoldu ve her savaş da uzun sürecekti. Chu Mu en çok ruh hayvanlarının dayanıklılıkları konusunda endişeleniyordu ve savaşlara ayak uydurup uyduramayacaklarıyla.

 

Şu anda ruh gücünün sadece %50'sine sahipti. Bu da çok fazla ruh tekniği kullanamayacağı anlamına geliyordu ve sadece beş kez ruh hayvanı değiştirebilecekti.

 

Ama ruh teknikleri kullanmama kararına güvenemezdi, zira savaş sırasında pek çok ani durum ortaya çıkabilirdi. Bunun gibi acil durumlar, ruh hayvanı eğitmeni tarafından ruh teknikleriyle kontrol altına alınmalıydı, yoksa ruh hayvanları ağır yaralanabilir ya da ölebilirdi, ki bu da büyük bir kayıp olurdu.

 

Chu Mu bu yüzden kendi durumunu tekrar değerlendirdi ve sadece üç ya da dört kez ruh hayvanı değiştirebileceğini idrak etti. İç göle girmek ve Yıldız Anka Kelebek Kuyruğu'yla iki dokuzuncu evrenin altında komutan sınıfını yenmek için nasıl bir ruh hayvanı dizilimi kullanacağını düşünmek zorundaydı.

 

“Nie nie~~~~~” Beyaz Kabus dokuzuncu evre Yıldız Anka Savaş Böceği'nin olduğu yolu seçmesini önerdi.

 

Chu Mu, Beyaz Kabus'un kasti haylazlığını görmezden geldi ve seçeceği rotayı ruh hayvanlarının avantajlarına ve özniteliklerine göre değerlendirmeye başladı.

 

"Zehirle başa çıkmak kolay değil. Biriniz zehirlenirseniz çok sıkıntılı olur. Savunması yüksek olan da çok fazla enerji harcamamıza sebep olacak. Kılıç Böceği'ni seçelim. Kılıç Böceği ve astları saldırı odaklı olsa da, dikkatli olduğumuz sürece başarıyla geçebiliriz. Kılıç Böceği ve diğer savaş böcekleriyle kim savaşmak ister?" Chu Mu çenesini ovuşturdu.

 

“Ao~~~~~” Şeytan Ağacı Askeri hemen elini kaldırdı. Dar tünelde, sekizinci evrenin yüksek seviyesindeki Kılıç Böceği dışında, yüzlerce, binlerce böcek tipi ruh hayvanı vardı. Hepsine dayanabilecek bir ruh hayvanına ihtiyacı vardı.

 

"En, sen gitmek zorundasın." Chu Mu başıyla onayladı. Grup savaşlarında, ağaç tipi ruh hayvanları çok avantajlıydı. Ağaç tipi ruh hayvanına sahip olmayan biri, tünelin diğer ucuna ulaşmak için tüm savaş gücünü kullanırdı muhtemelen.

 

“Hou~~~~~~” Zhan Ye de hemen gönüllü olmak için pençesini kaldırdı. Büyük canlılığa ve dayanıklılığa sahipti, darbe alabilirdi ve savaşırken seviye atlayabilirdi. Böyle grup savaşlarında, gerçekten avantajını gösterebilirdi. Chu Mu da onun savaşması gerektiğini düşünüyordu.

 

Sonuncuya karar vermek için iyi düşündü ama kimi göndereceğini bilemedi.

 

"Mo Xie, sen gitmelisin. Sekizinci evrenin yüksek seviyelerindeki Kılıç Böceği'yle sen ilgileneceksin ve dayanıklılığının hepsini harcamamaya özen göster." dedi Chu Mu.

 

“Wuwuwu~~~~~” Mo Xie kişisel tatmin için öldürmek isteyen birinin tavrını ve bunun için çok istekli olduğunu gösterdi.

 

Biraz daha düşündükten sonra, Chu Mu temel bir plan belirledi. İlk savaşmak için Şeytan Ağacı Askeri, Zhan Ye ve Hayalet Kral'ı göndermek ve onlarla tünelin sonuna kadar ilerlemek istedi. Sekizinci evrenin yüksek seviyelerindeki Kılıç Böceği'yle karşılaştıklarında Hayalet Kral'la Mo Xie'yi değiştirecek ve sekizinci evrenin yüksek seviyelerindeki Kılıç Böceği'ni yenip iç göle girmek için Mo Xie'yi kullanacaktı. Sonrasında da, iki dokuzuncu evre Yıldız Anka Savaş Böceği'yle ilgilenmek için Mo Xie'nin yanı sıra güçlü Beyaz Kabus'u ve kısıtlayıcı gücü olan Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı'nı çağıracaktı.

 

Toplantıdan sonra, Chu Mu tüm ruh hayvanlarına azalan ruh çekirdeklerinden biraz verdi. Sonuna kadar her şeyi planladıktan sonra hepsine dinlenmelerini söyledi ve kendisi de uyumaya gitti.

 

   ……

 

Ertesi sabah, parlayan güneş ışıkları Chu Mu'nun yüzüne düştü. Chu Mu gözlerini açtı ve tazeleyici havadan bir nefes aldı. Çiyleri kullanarak yüzünü temizledi.

 

"Orada biri mi var?"

 

Aniden keskin duyularıyla bazı hareketler fark etti. Dalların arasından yavaşça onun olduğu yere doğru ilerleyen bir insan grubu olduğunu görünce şaşırdı.

 

Daha yeni uyanmıştı ve kendi aurasını gizlememişti, bu yüzden onu fark etmiş olmaları gerektiğini biliyordu.

 

Chu Mu saklanmadı, yaklaşan insanları izlerken tetikte kaldı.

 

"Hey, böyle yabani bir yerde başka biriniz görebilmemiz oldukça nadirdir. İsmin ne? Biz Guo Şehri'nden avcılarız. Ben Lider Da Kun'um, bunlar da Zhang Ying, Qin He, Wang Ji ve Yu Sui..."

 

Lider, yirmi beş yirmi altı yaşlarında bir adamdı. Cana yakın ve sıcakkanlı gülümsemesiyle iyi görünüyordu, muhtemelen başkalarıyla iletişim kurmakta iyi olan insanlardandı.

 

Diğerleri de liderin yaşına yakın yaşlardaydılar, muhtemelen hepsi genç nesil üyesiydi. Bu takımın hükümdar sınıfı bir ruh hayvanının bölgesine yaklaşabildiği gerçeği, güçlerini de ifade ediyordu.

 

Sadece uzmanların girebileceği bir yerde olduğundan karşılaştığı insanlar da güçlü olmalıydı. Chu Mu bu insanların isimsiz, sıradan insanlar olmadıklarını söyleyebilirdi.

 

"Ben Chu Chen. Dağa mı giriyorsunuz?" diye sordu Chu Mu.

 

"Sen de mi? Ama yalnızsın, kazalardan kaçınmak için bizimle gelmek ister misin? Ödülü bölüşeceğiz ve senle birlikte altı kişi olacağız." dedi Lider Da Kun doğrudan.

 

Chu Mu'yu onurlu bir ekip olduklarına inandırmak için Avcı Birliği'nin iç üye nişanını gösterdi.

 

Dışarıda karşılaşan ruh hayvanı eğitmenleri birlikte çalışabilirlerdi ama bu tip zamanlarda, her iki tarafın da diğer tarafın kötü niyetli olup olmadığını göz önünde bulundurması gerekiyordu.

 

Bu nedenle uzmanlar arasındaki iletişimde itibar çok önemliydi. Yabancılar birbirleriyle ortak olduklarında, genellikle güçlü oluşumların nişanlarını kullanırlardı. Da Kun'un elindeki avcı nişanı, onun Avcı Birliği'nin iç üyesi olduğu anlamına geliyordu mesela. Bir şey olursa, Avcı Birliği sorumluluğu üstlenecek ve olayı araştıracaktı...

 

Her iki taraf da bu tarz kimliklere sahipse, yabancılarla ortaklık kurmak daha güvenli olurdu.

 

"Hangi yolu seçmeyi planlıyorsunuz?" Chu Mu gizemli davranmadı ve doğrudan konuya geldi. Bu insanlar da kesinlikle Yıldız Anka Kelebek Kuyruğu için buradaydı. Onlarla ödül için ortaklık kurarsa, böyle bir tehlikeye tek başına atılmak zorunda kalmazdı.

 

"Koza türünün olduğu üçüncü rota. O yol en güvenlisi." dedi Da Kun.

 

"O zaman boşver." Chu Mu kafasını salladı ve ortaklık fikrini aklından çıkardı.

 

"Peki, seni zorlamayacağız. İyi şanslar." Da Kun ısrar etmedi ve Chu Mu'ya gülümsedi.

 

Chu Mu da daha fazla konuşmaya devam etmedi. Gitmek istediği yola doğru ormanı takip etti.

 

Chu Mu ayrıldığında, Avcı Birliği üyeleri fısıldayarak konuşmaya başladı.

 

İlk konuşan kişi, Yu Sui isimli kadın oldu. Akıllı olduğunu belli eden keskin gözleriyle Chu Mu'nun gittiği yönü izledi ve dedi ki: "Chu Chen tek başına mı saldıracak?"

 

"İmkanı yok, bence yollardan birinde istediği bir şey var. Onun istediği yoldan gitseydik o da takıma katılırdı. Yoksa yalnız başına gitmeye karar verirdi. Sahip olduğu yetenekle dağların içindekilere bulaşmaması gerektiğini biliyordur." dedi Zhang Ying gülümseyerek.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32600 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr