Bölüm 397: Li Şehri'nde Büyük Savaş, Gizli Ejderha'nın Gücü (1)

avatar
3396 8

Charm of the Soul Pets - Bölüm 397: Li Şehri'nde Büyük Savaş, Gizli Ejderha'nın Gücü (1)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

"Bu Yeşim Kaynağı çok özeldir ve çıkardığı bu şey, Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın en mühim kalp kanı olarak değerlendirilir. Yavru ejderhanın güçlü bir yaratık olarak yeniden doğması için kullanılır. Yeşim Kaynağı'nın Gizli Ejderhalar için reşitlik hediyesi olduğunu söyleyen biri vardı. Sadece neslinin en olağanüstü Gizli Ejderhası Yeşim Kaynağı'nın kutsamasını kazanabilir..."

 

"Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın birden fazla yavrusu olduğunu ve bu yavruların normalde ondan daha düşük seviyede olduğunu söylemiştim. Tahminime göre, bu Camgöbeği Gizli Ejderha bazı güçlendirmeler geçirmiş olmalı, yoksa saval gücü tüm Li Şehri'ni sarsacak kadar güçlü olamazdı."

 

"Bu güçlendirme, Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın onu Yeşim Kaynağı ile kutsamasından gelmiş olabilir. Bir Camgöbeği Gizli Ejderha'nın Yeşim Kaynağı kutsamasından geçip geçmemesi çok önemlidir. Demin bahsettiğim kişi, Yeşim Kaynağı kutsamasından geçtikten sonra tür seviyelerinin bir seviye yükseldiğini söylemişti." dedi Yaşlı Li.

 

"Bir seviye mi? Hükümdar sınıfı olan tür seviyesi imparator sınıfına mı yükseliyor?" diye sordu Chu Mu şaşkınlıkla.

 

"Öyle; ama Yeşim Kaynağı'nın gerçek değeri bu kadarla sınırlı değil. Hayvan tipi ruh hayvanları üzerinde de kullanılabilir. Diğer bir deyişle, hayvan tipleri için aşırı güçlü bir güçlendirici ruh nesnesidir, henüz yetişkin olmamış ruh hayvanları üzerinde kullanıldığında olağanüstü bir etki gösterir. Yaşlı Li Şehri Efendisi'nin bir Krallık Efendisi, hatta bu seviyenin üstünde biri olmasının en büyük nedeni, gençken babasının onun ruh hayvanları üzerinde Yeşim Kaynağı kutsamasını kullanmış, böylece savaş güçlerini bir seviye artırmış olmasıydı." dedi Yaşlı Li.

 

"Bu hazine babası tarafından tekelleştirildi ve onun ölümünün ardından oğlunun kontrolüne geçti. Bu nesne sadece bir kez kullanabildiğinden, Şehir Efendisi onun aynısından yaptırmak üzere bir eczacı tuttu. Kopyalananların etkisi muhtemelen gerçek Yeşim Kaynağı'nın onda birine bile ulaşamaz ama Şehir Efendisi bir tanesi için elli milyon değer biçti!"

 

Chu Mu bunları duyunca kalbinde duygular yükseldi. Kopya Yeşim Kaynağı'nın değeri gerçeğinin onda biriyse ve fiyatı elli milyonsa, gerçeği beş yüz milyon olmaz mıydı?

 

Üstelik, Chu Mu Yeşim Kaynağı bir öznitelik ruh nesnesi olmadığından değerinin bu şekilde hesaplanamayacağından emindi. Yetişkin olmayan ruh hayvanlarının reşitlik kutsamasında kullanılan ve tek kullanımla tükenen olağanüstü bir ruh nesnesiydi. Genç bir ruh hayvanı eğitmeni için, güçte olağanüstü bir artış aracıydı!

 

"Bu Camgöbeği Gizli Ejderha'nın Li Şehri'nde ortaya çıkma sebebi, belli ki Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın Yeşim Kaynağı'nı geri almak istemesi. Kaldı ki, Şehir Efendisi gerçekten çok sakin. Korkarım ki, birkaç ay önce Camgöbeği Gizli Ejderha ortaya çıktığınd Yeşim Kaybağı çoktan onun tarafından çalınmış. Yaşlı Li Sheng yine de sessiz kaldı ve büyük oluşumların hepsi Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'yı araştırırken yan taraftan soğukkanlılıkla izledi. Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha bu kez Yeşim Kaynağı kutsamasını senin bedeninde kullanmamış olsaydı, Li Şehri Efendisi'nin babasının Sayısız Semavi Ejderha Bölgesi'nde getirdiği ve para kazanmak için kopyasını ürettiği şeyin bu olduğunu tahmin edemezdim. Li Şehri Efendisi, onun atalarından kalma gizli bir tarif olduğunu söylemişti." dedi Yaşlı Li.

 

Yaşlı Li, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın Li Şehri'nde ortaya çıkmasının sebebini en başta bilmiyordu. Yeşim Kaynağı'nın ortaya çıkışıyla taşlar yerine oturuncaya kadar da Li Sheng ile Camgöbeği Gizli Ejderha arasındaki meseleyi tamamen anlamamıştı.

 

"Krallık Efendisi Li Sheng çok sakin davranıp dev pastayı üç parçaya böldü bile. Gerçek hedefi herkesin ilgisini üç ödüle çekerek savaşta Yeşim Kaynağı'nı kendisi için geri almak olmalı. Bu Li Krallığı Efendisi gerçekten büyük biri." Yaşlı Li'nin sözlerini duyunca, Chu Mu iç geçirmeden edemedi.

 

Deneyim gerçekten önemliydi. Chu Mu bu kez, kurnaz bir insanın işleri nasıl yürüteceğine tanık olmuştu. Yaşlı Şehir Efendisi sadece insanları lanetlemekle kalmamış, çevresindeki büyük oluşumları da kendisi için kullanmıştı.

 

"Açıkça söylemek gerekirse, bu Yeşim Kaynağı, Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın kalp kanının en saf kısmı. Şu an Yarı Şeytan durumundasın, yani diğer, karanlık, ateş ve hayvan olmak üzere dört özniteliğe de sahipsin. Hayvan özniteliğine sahip olduğun sürece Yeşim Kaynağı'nın enerjisini özümseyebilirsin. Üstelik yaş bakımından da yaşınıza geliyorsunuz, bu yüzden kesinlikle kaçıramayacağınız nadir bir fırsat bu!"

 

Chu Mu bununla birlikte Yeşim Kaynağı'nın gerçek değerini fark etti. Gözlerini sıkıca kapattı ve ruh andacını kaslarıyla tendonlarına akıttı.

 

Bedenindeki uğursuz beyaz şeytan alevlerinden başka, tendonlarında ve kaslarında bir de Yeşim Kaynağı yüzüyordu. Yeşim Kaynağı'nın enerjisi Chu Mu'nun damarlarına ve arterlerine girmek istiyordu ama giriş yolunu bulamıyordu.

 

Chu Mu ruh andacını bu sıvıya odakladı ama enerji o kadar muazzamdı ki, ruh andacıyla onu yakalamak ve damarlarla arterlere yöneltmek çok zordu. Yeşim Kaynağı'yla kendi damarları ve arterleri arasında bir köprü inşa etmek için sdece ruh andacını kullanabilirdi. Enerji bu şekilde yavaşça bedenine akacaktı.

 

“Long long!!!!!”

 

Aniden Chu Mu'nun çevresi şiddetle sarsılmaya başladı. Şiddetli sarsıntı onu rahatsız ederken, kanlar arasında bağlantı kurmaya daha yeni başlamıştı.

 

“Ao!!!!!”

 

Camgöbeği Gizli Ejderha, Üç Başlı Tüylü Hayvan tarafından yüz metre geri itildiğinde öfkeyle kükredi!

 

Başını kaldırdı ve boğazının derinliklerinde yeşil bir ışık ortaya çıktı. Hemen ardından şiddetli ve zalim bir aurayla beraber yeşil renkli Ejderha Yıkım Işını, Üç Başlı Tüylü Hayvan'a doğru fırlatıldı!

 

Camgöbeği renkli Ejderha Yıkım Işını kavurucu bir güneş gibi indi ve bölgeyi süpürdü!

 

Geçtiği yerlerdeki her şey hiçliğe karıştı ve saldırı menzili iki kilometreye ulaştı!

 

Üç Başlı Tüylü Hayvan'ın savaş gücü Camgöbeği Gizli Ejderha'dan aşağıydı ve Ejderha Yıkım Işını ilerlerken bilinmeyen bir yönde kaçmıştı.

 

Xiao Ren'in diğer kaya tipi elemental ana ruh hayvanı hızla bir savunma tekniği oluşturdu. Hemen hemen Ejderha Yıkım Işını'nın fırlatıldığı anda neredeyse yüz metre yüksekliğinde bir dağ tamamlandı!

 

Yüz metrelik dağın sarsıcı ortaya çıkışı sabitlendi ve onlarca metrelik bu şehir bölgesinde muazzam bir nesne olarak tanımlanabilirdi.

 

Dağa benzer savunma tekniği camgöbeği renkli ışına dokunduğunda tamamen patladı ve devasa kayalar her yöne doğru göktaşları gibi uçarak bölgenin büyük kısmını yok etti.

 

Kaya tipi ruh hayvanının savunması yüzünden Üç Başlı Tüylü Hayvan sağ kurtulabildi. Enerji patladığı an, Üç Başlı Tüylü Hayvan uçtu. Ana cadde boyunca uçtu ve caddede yüz metre sürüklenirken her iki taraftaki binaları yok etti.

 

 

Havada kanat tipi ruh hayvanlarını süren orta yaşlı güçlü kişiler beş mesafelerini korudular. Ejderha Yıkım Işını'nın korkunç yıkım gücünü gördüklerinde yüzleri çirkinleşti.

 

Elbette hepsi düşüncesizce ruh hayvanlarını çağırmayıp yetişkin Camgöbeği Gizli Ejderha'yla olan savaşa katılmadıkları için seviniyorlardı. Şu anki savaşa bakılırsa, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın tekniklerinden herhangi biri ruh hayvanlarının alayını bir anda öldürebilirdi!

 

"Çok korkunç, gerçekten çok korkunç. Daha önce hiç bu kadar güçlü bir ruh hayvanı görmemiştim."

 

"Üç Başlı Tüylü Hayvan Camgöbeği Gizli Ejderha'yla aynı seviyede olmalı ama ejderhalar ejderhalardır neticede. Ejderha türleri, tüm türlerin üstünde kabul edilmelidir."

 

Savaşa katılmaya cesaret edemeyen orta yaşlı uzmanların çoğu konuşuyordu. Uzaktan izliyorlardı.

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'yla tek başına yüzleşen Xiao Ren'e gelince, yüzü aşırı nahoştu. Bu Camgöbeği Gizli Ejderha'nın savaş gücü, hayal gücünün çok ötesindeydi ve belli ki, Li Sheng bunağı da bu Camgöbeği Gizli Ejderha karşısında aşırı acı bir bedel ödemişti.

 

Bir büyü okuyan Xiao Ren, sadece Üç Başlı Tüylü Hayvan' güvenerek güçlü Camgöbeği Gizli Ejderha'yı yenmenin imkansız olduğunu biliyordu. Böylece, üçüncü ana ruh hayvanını çağırdı!

 

Yanında yavaşça yeşil renkli ruh hayvanı deseni ortaya çıktı ve desenden çabucak birkaç eşsiz bitki kökü fırladı...

 

Kökler ortaya çıktıklarında koca pitonlar gibi toprağı kazdılar. Çevredeki alan daralırmış gibi bu pitona benzer kökler çevreye yerleşmeye başladı ve bir anda, elli metrelik alandaki tüm binalar bu ruh hayvanı tarafından yıkıldı!

 

“Long long long long~~~~~~~”

 

Çevredeki binalar çöktü ve Xiao Ren'in çevresindeki bölge harabeye dönüştü. Bir toz bulutu havaya kalktı ve şiddetli bir rüzgar tarafından yayılmaya başladı!

 

"Xiao Ren'in ana bitki tipi ruh hayvanı. O, ona uzun yıllardır eşlik eden Şeytan Ağacı Askeri olabilir mi?"

 

Havadaki insanlar hızla büyüyen bu kökleri gördüklerinde tahminde bulunmaya başladılar.

 

Xiao Ren ruh hayvanı dünyasında efsnevi bir figürdü. Tüm ruh hayvanları insanların malumuydu ve bunların arasında en tuhafı Üç Başlı Tüylü Hayvan değil, savaşçı sınıfı Şeytan Ağacı Askeri'ydi.

 

Xiao Ren'in seviyesindeki insanlar savaşçı sınıflarıyla uğraşmazdı. Ama güçlendirmelerden sonra, Xiao Ren'in Şeytan Ağacı Askeri hükümdar sınıfına yükselmişti. En önemlisi ise, onun onuncu evreye ulaşmış tek ruh hayvanıydı!

 

Bir ruh hayvanı için, dokuzuncu evreden onuncu evreye geçiş muazzam bir sıçramaydı. Onuncu evre bitki tipi ruh hayvanı, karşısında binlerce ruh hayvanı olsa bile, hepsini kendi başına tutabilirdi. İlk zamanlarında, Xiao Ren bu Şeytan Ağacı Askeri'ni kullanarak muazzam bir ün kazanmıştı.

 

Xiao Ren'in Şeytan Ağacı Askeri devasa bir yaratıktı ve bedeni Camgöbeği Gizli Ejderha'dan bile biraz daha büyüktü. Köklerinin yarısı ortaya çıktığı bölgeyi yok etmişti!

 

Camgöbeği Gizli Ejderha, Üç Başlı Tüylü Hayvan ve Şeytan Ağacı Askeri. Üçü de devasa yaratıklardı ve Batı Sokağı Bölgesi'nin büyük kısmı onların savaş alanına dönüşmüş ve tüm şehri bir paniğin sarmasına sebep olmuşlardı!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29017 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39687 Bölüm Sayısı


creator
manga tr