Bölüm 398: Li Şehri'nde Büyük Savaş, Gizli Ejderha'nın Gücü (2)

avatar
3072 8

Charm of the Soul Pets - Bölüm 398: Li Şehri'nde Büyük Savaş, Gizli Ejderha'nın Gücü (2)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Xiao Ren'in Şeytan Ağacı Askeri, güçlendirme bakımından Chu Mu'nunkinden çok farklıydı. Xiao Ren'inkinin güçlendirme süreci, Şeytan Ağacı Askeri'nin boyutunu durmaksızın artırmıştı. Şu anki devasa boyutu Antik Mavi Şeytan Ağacı'yla kıyaslanabilir seviyedeydi. Kökleri bir kez toprağa girdiğinde, birkaç yüz metrelik alandaki her şeyi hareketli bir ormana çeviriyormuş gibiydi.

 

Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri'nin boyutu pek değişmemişti. Chu Mu da onu devasa bir ağaç yapmak istemiyordu zaten. Xiao Ren'inki çok büyük olsa da, hareket edemeyecek durumdaydı.

 

Chu Mu'nun savaş stili ise, hareketlilik etrafındaydı ve bu yüzden sarf büyüklük ve güce yatırım yapmazdı.

 

“Pupupupu~~~~~~~~~”

 

Devasa kökler, havaya fırlayarak Camgöbeği Gizli Ejderha'nın bedeni etrafında çılgınca kıvrılan korkunç pitonlar gibiydi!

 

Xiao Ren'in Şeytan Ağacı Askeri'nin ağaç tipi kristali, daha yüksek seviyeli Mavi Ağaç'a ulaşmış durumdaydı. Mavi Ağaç'ın sertliği ve gücü, Şeytan Ağacı'nın çok ötesindeydi. Geçtiği yerlerde evlerin hepsi yıkıldı, düz bir alana dönüştü!

 

Pitonlara benzer devasa kökler şaşırtıcı bir şekilde şehir bölgesi boyunca uçtu ve Camgöbeği Gizli Ejderha'nın güçlü bedeninin etrafını sardı.

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın dikkati, Xiao Ren'in kaya tipi ruh hayvanı üzerindeydi, bu yüzden bir anda alt bedeni devasa pitona benzer Mavi Ağaç kökleriyle sıkı sıkıya sarılmıştı!

 

Mavi Ağaç devasaydı. Sıkılaştığı anda, dış kabuğunda kılıçlara benzer camgöbeği dikenler büyüdü. Bu dikenler Camgöbeği Gizli Ejderha'nın ejderha pullarını deldi ve etine gömüldü!

 

Mavi Ağaç Kök Bıçakları savunmayı görmezden gelebilirdi!

 

Şeytan Ağacı Askeri Mavi Ağaç seviyesine ulaşmış olsa da, saldırıları Camgöbeği Gizli Ejderha'nın savunmasını kolayca aşamazdı. Ama Mavi Ağaç Kök Bıçakları başarıyla aşıp Camgöbeği Gizli Ejderha üzerinde izler bırakabilmişti!

 

"Camgöbeği Gizli Ejderha'nın pullarını bile delebilen Kök Bıçakları, bu Şeytan Ağacı Askeri gerçekten güçlü!"

 

"Savunmayı görmezden gelen Mavi Ağaç Kök Bıçakları gerçekten de zalimane."

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın yaralandığını görünce, uzaktan izleyenler şaşkınlığa kapıldı.

 

'Savunmayı görmezden gelme' olayı elbette göreceliydi. Örneğin, Zhan Ye'nin Mürekkep Zırhı Dikeni de savunmayı görmezden gelme etkisine sahipti ama rakibin savunması onun saldırısından iki aşamadan daha yüksekse, bu özellik pek işe yarar olmazdı.

 

Xiao Ren'in Şeytan Ağacı Askeri'nin Mavi Ağaç Kök Bıçakları için de aynı prensip geçerliydi. İki aşamadan daha yüksek fark olsaydı sadece kısıtlayıcı olacak Mavi Ağaç Kök Bıçakları, Camgöbeği Gizli Ejderha'ya zarar verebilecek güçlü silahlara dönüştü!

 

"Mavi Zehir Zerki!"

 

Xiao Ren'in emriyle birlikte, Şeytan Ağacı Askeri bir ruh hayvanını yavaş yavaş güçsüzleştirecek bir zehir tipi olan Mavi Ağaç Zehri'ni Camgöbeği Gizli Ejderha'nın bedenine zerk etti.

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın bedeni kesilmişti ve yaralarından camgöbeği kan akıyordu. Mavi Zehir'in yaraları takip ederek yavaşça vücuda sızmaya çalıştığı görülebiliyordu.

 

Ama Camgöbeği Gizli Ejderha hiçbir duygu göstermedi. Mavi Ağaç Pitonları'nın bağlaması karşısında anormal derecede sakindi.

 

“Ao!!!!!!!!!!!! Ao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 

Aniden yeryüznü sarsan bir ejderha kükremesi koyverdi ve zorla kanatlarını açıp bedenini esneterek olağanüstü bir güç açığa çıkardı.

 

Ağaç pitonlarını güç kullanarak vahşice parçalarken Mavi Ağaç Kök Bıçakları tarafından açılan derin yaraları tamamen görmezden geldi!

 

“Papapapa!!!!!!!!!!!!!”

 

Esnek Mavi Ağaç kökleri nihayetinde Camgöbeği Gizli Ejderha'nın korkunç gücüne dayanamayarak parçalara ayrıldı ve yıkıntıya dönüşmüş bölgenin üzerine sertçe düştü.

 

Kanlı yaralardan yavaşça ejderha kanı damlarken kulak delici bir kükreme herkese ulaştı. Herkes korkunç ve acımasız ejderhaya genişçe açılmış gözlerle baktı.

 

Mavi Ağaç'ı sırf kaba güçle parçalamasına şaşırmamıştılar sadece. Bundan daha şaşırtıcı olan şey, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın, Şeytan Ağacı Askeri'nin saldırısını parçaladıktan sonra kanlı yaralarının çok yüksek bir hızda iyileşmeye başlamasıydı!!

 

Ejderha türleri böcek tiplerindendi ve böcek tiplerinin en büyük gücü, onları neredeyse öldürülemez düzeye ulaştıran yaşam güçleriyle akla havsalaya sığmayan yenilenme yetenekleriydi.

 

Ejderhalar, böcek tipleri içindeki en olağanüstü türlerdi ve bu yüzden yaşam güçleriyle yenilenme yetenekleri ruh hayvanı dünyasının zirvesindeydi!

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın ejderha zırhı, Xiao Ren'in sadece güçlü Üç Başlı Tüylü Hayvanı'nın, o da güç bela, kırabileceği bir şeydi. Xiao Ren, Şeytan Ağacı Askeri'nin güçlü savunma göz ardı etme yeteneği sayesinde Camgöbeği Gizli Ejderha'nın savunmasını  aştıktan sonra, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın yaralarını bu kadar kısa sürede iyileştireceğini beklememişti!!

 

Camgöbeği Gizli Ejderha kocaman, camgöbeği kanatlarını açtı ve onları aniden çırparak gökyüzüne yükseldi.

 

Üç Başlı Tüylü Hayvan'nın Üçlü Element Patlaması'ndan kaçındıktan sonra, kanatlarını tekrar geri çekerej dağa benzer bedeniyle yere doğru hareket etti!!

 

Kayıtsız Ejderha Ezişi!!

 

Ejderhanın bedeni, inanılmaz yıkıcı bir güçle ve şiddetli bir rüzgarla birlikte şehir bölgesine indi!

 

“Longlonglonglong~~~~~~~~~~~”

 

Li Şehri sarsıldı, sokaklar çökerek yere gömüldü!!

 

Gökyüzünden, yerin birkaç yüz metre yukarısından izleyen herkes, yayılan dumanın ortasında, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın iniş yaptığı yerin yüz metrelik çevresinin tamamen yok olduğunu görebiliyordu!

 

Üç yüz metre içindeki tüm evler yıkılmış, düz bir zemin hâline gelmişti!

 

Bir kilometre yarıçap içinde, zeminin kırılmasından dolayı yayılan çatlaklar görülebiliyordu!

 

Sokaklarda dolaşan pek çok insan vardı hâlâ. Bir kilometre ötede, güçsüz ruh hayvanlarını sürerek kaçan paniklemiş insanların hemen arkalarındaki çatlaklar tarafından yutuldukları görülebiliyordu...

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın Kayıtsız Ejderha Ezişi, Şeytan Ağacı Askeri içindi, zira kökleri yeraltına gömülüydü!

 

Bu gücün ardından, Şeytan Ağacı Askeri'nin devasa köklerinin hepsi parçalara ayrılmıştı. Şeytan Ağacı Askeri'nin devasa bedeni bile bu sarsıntıdan dolayı felç olmuş bir şekilde çöken yere düşüyordu neredeyse.

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın saldırısı, ejderha türlerinin Yok Eden unvanını mükemmel bir şekilde sergilemişti. Orta yaşlı neslin uzmanlarının tümü afallamış bir şekilde devasa çukuru ve bir kilometreye yayıla korkunç çatlakları izlerken yüzleri taş kesilmişti!

 

Onuncu aşama güç!

 

Bu saldırının onuncu aşamaya ulaştığı açıktı. Genç nesil uzmanlar ruh hayvanlarını çağırmış olsalardı, bu tek saldırıyla sayısız ruh hayvanı ölmüş olurdu!!

 

"Xiao Ren, daha fazla dayanamayacakmış gibi görünüyor."

 

Kozadan çıktıktan sonra, Camgöbeği Gizli Ejderha'nın gücü biraz artmış gibi görünüyordu ve bu da Xiao Ren'in onunla uğraşmasını zorlaştırıyordu.

 

Xiao Ren dördüncü ruh hayvanını çağırmıştı bile. Üç Başlı Tüylü Hayvanı ve ağır yaralanıp geri çekilmiş Şeytan Ağacı Askeri'nden başka hiçbir ruh hayvanı Camgöbeği Gizli Ejderha'yla aynı seviyede değildi. Xiao Ren beş ruh hayvanı çağırdıktan sonra bile üstün gelemiyordu.

 

Böcek ve hayvan tiplerinin birleşimi olduğundan, ejderha türleri sarmaşık tipi ruh hayvanlarının kısıtlayıcı güçlerine karşı duyarlı olabilirdi. Ama Xiao Ren'in sarmaşık tipi Şeytan Ağacı Askeri ağır yaralanmıştı bile. Diğer ruh hayvanları güç bela Camgöbeği Gizli Ejderha'nın dengi olabilirdi.

 

“Yi!!!!!!!!!!!!!!”

 

Aniden uzaktan gök gürültüsüne benzer bir çığlık geldi.

 

İnsanlar hemen sesin geldiği yöne baktılar ve sayısız yıldırım bulutunu süren bir ruh hayvanı gördüler.

 

"Bu Elemental Tarikatı'ndan Tarikat Efendisi Yu!" Gelen kişiyi çabucak tanıdılar.

 

Tarikat Efendisi Yu, on kanatlı, mor renkli, yıldırım tipi bir ruh hayvanı sürüyordu. Bu ruh hayvanının beden uzunluğu üç metre kadardı sadece. Beş göz alıcı mor kanadı, mor yıldırımlardan yapılmış gibi güç ve hızla doluydu.

 

Tarikat Efendisi Yu'nun ruh hayvanı çok hızlı uçuyordu. Göz kamaştırıcı mor bir yıldırım gibi hızla gökyüzü boyunca uçtu ve arkasında mor bir iz bırakırken garip bir şekilde herkesin önünde ortaya çıktı.

 

"Xiao Ren, cesur olmaya çalışma. Daha önce onu yaralamak için pek çoğumuz güçlerimizi birleştirmek zorunda kaldık." Semavi Mor Yıldırım Kuşu'nu süren Tarikat Efendisi Yu Camgöbeği Gizli Ejderha'yla tek başına savaşan Xiao Ren'le konuştu.

 

Ama Xiao Ren gururluydu ve takım oluşturmaktan hoşlanmıyordu. Gökyüzünden izleyen Tarikat Efendisi Yu'yu onaylamadı bile. Bir büyü okumaya başlayarak dokuzuncu aşama bir ruh tekniği yönlendirdi!

 

Tarikat Efendisi Yu boş boş izlemedi. Semavi Mor Yıldırım Kuşu'yla hızla Camgöbeği Gizli Ejderha'nın üzerine uçtu ve aşağı doğru sarmal çizerek ve mor bir yol oluşturarak Camgöbeği Gizli Ejderha'nın kafasına doğru indi!

 

“Honghonghonghong~~~~~~~~”

 

Mor yoldan aniden on metre genişliğinde hüzmeler, açtığı devasa çukurdaki Camgöbeği Gizli Ejderha'ya düşerek patladı!

 

“Ao!!!!!!!!!”

 

Yıldırım patlamasıyla birlikte, Camgöbeği Gizli Ejderha hemen acı ve öfke dolu bir kükreme koyverdi!

 

Mor bir ışık ortaya çıktı ve Camgöbeği Gizli Ejderha'nın bedeni üzerinde elektrik kıvılcımları belirdi. Bedeni bir kaya gibiydi. Bu güçlü enerjiye dayandıktan sonra tekrar kanatlarını açtı!

 

“Huhu~~~~~~~~~”

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın bir toz bulutunu havaya kaldırmasıyl birlikte bir fırtına başladı. Gökyüzüne doğru fırlayarak hemen yıldırımlarla dolu mor yola ulaştı. Yıkıcı yıldırım saldırıları karşısında gökleri delmek için yukarı doğru doğrultulmuş bir kılıç gibi camgöbeği ejderha boynuzuna dönüştü!!

 

Semavi Mor Yıldırım Kuşu'nun hızı çok yüksekti ve kaçınma yetenekleri de çok üstündü, ama Camgöbeği Gizli Ejderha'nın boynuzunun güçlü bir hedefe kilitlenme yeteneği varmış gibi görünüyordu. Semavi Mor Yıldırım Kuşu nasıl kaçınmaya çalışırsa çalışsın boşunaydı. Sonunda Camgöbeği Gizli Ejderha tarafından delindi!

 

“Puchi~~~~~~~~~”

 

Kan gökyüzüne fışkırdı. Semavi Mor Yıldırım Kuşu sadece bir teknik yaptıktan sonra Camgöbeği Gizli Ejderha tarafından şişlenmişti!!

 

Ağır yaralanmıştı!!

 

Semavi Mor Yıldırıım Kuşu hükümdar sınıfı bir ruh hayvanıydı ve Zhanli Krallığı'nın en güçlü ruh hayvanları arasında sayılabilirdi, ama bu kadar kolay bir şekilde ağır yaralanmıştı!

 

O anda, izleyenler bedenlerini kaplayan ve ruhlarının en derin kısımlarına sızan bir ürperti hissettiler!

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29112 Üye Sayısı
  • 280 Seri Sayısı
  • 39886 Bölüm Sayısı


creator
manga tr