Bölüm 383: Ceset Diyagramı, Ceset Gibi Çürümek

avatar
3265 7

Charm of the Soul Pets - Bölüm 383: Ceset Diyagramı, Ceset Gibi Çürümek


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Meşum Kemikli Şeytan Örümceği, yedinci evrenin sekizinci seviyesindeydi. Hızı, hantal Sağlam Kaya Generali'ni gölgede bırakıyordu. Sekiz bacaklı bu yarı hayvan yarı şeytan garip bir teknik yaptı!

 

Sırtındaki ölümü sembolize eden sembol garip bir ışıkla parladı. Ölümcül bir aura çevreyi sararak ölümcül doğayı artırdı.

 

Aniden zıpladı ve bedeniyle sekiz kemikli bacağını Mo Xie'ye doğru uzattı!

 

Bedeni tamamen havadaydı. Aynı anda, sırtındaki ölüm sembolünden havaya ölümcük aura topu görüntüsü yansıdı. Kemikli bedeni düştüğünde, korkunç Şeytan Örümceği yaşayanlara saldıran bir ölüm diyagramına adım atıyormuş gibi hissettirdi!

 

"Genç Efendi, bu ceset tipi bir teknik. Şu andan itibaren küçük tilkinizin ona dokunmasına izin vermeyin, yoksa tüm cildi çürür ve diyagram onu tamamen kaplarsa, cildinin altındaki et bile cesetlerinkine dönüür ve tüm yaşam gücünü yitirir!" Yaşlı Li'nin sesi Chu Mu'nun zihninde yankılandı.

 

Chu Mu Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin tekniğinin korkunç doğasını öğrendi ve Mo Xie'yi Dokuz Kuyruk Şaşırtması kullanmasını söyledi!

 

Dokuz kuyruk bulutlar gibi açılarak yavaşça dalgalandı. Bunu yaptığı anda bedeni yirmi metre ileride ortaya çıkmıştı bile.

 

Dokuz Kuyruk Şaşırtması'nın illüzyonvari kuyruk kıvrılmaları çok yumuşaktı. Oldukça güçlü bir saldırıdan acı çekilse bile bir zarar yaratmazdı.

 

Ama Chu Mu'nun kafasını karıştıran şey, Mo Xie Dokuz Kuyruk Şaşırtması'yla Ceset Diyagramı'ndan sıyrılırken kuyruklarından birinin Ceset Diyagramı'nın kenarına dokunmuş gibi görünmesiydi. Normalde kabarık olan gümüş kürkü bir anda dökülmeye başladı.

 

Ceset tipi enerjinin korkunç gücü hızla yayıldı ve kısa sürede, Mo Xie'nin tüm kuyruğu kürksiz kalıp tamamen gri görünmeye başladı.

 

"Dokunmasına izin veremeyeceğini söylemiştim!" Yaşlı Li'nin çığlığı Chu Mu'nun zihinsel dünyasına geldi.

 

Bu, Chu Mu'nun ceset tipi bir ruh hayvanıyla uğraştığı ilk seferdi, bu yüzden beynini hızla çalıştırıp bir karşı strateji düşünürken Mo Xie'ye geri çekilmesini söyledi.

 

"Ceset tipleri, ışık tipi ruh hayvanlarından oldukça korkar. Kanları olmadığından, küçük tilkinin Kan Alevleri'ni kullanmak da çok zor olacaktır. Sıradan alevler onlar üzerinde pek işe yaramaz." Yaşlı Li konuşmaya devam etti.

 

Chu Mu, Yu He'nin ceset tipi ruh hayvanına karşı ne yapacağını bilemeyerek kaşlarını çattı.

 

Yu He ise, Chu Mu'nun Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi'nin geri çeilmeye başladığını görünce kendini beğenmiş bir gülümseme takındı.

 

Yu He Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi'nin çok hızlı olduğunu biliyordu. Gerçekten saldırmak isterse, muhtemelen çok zor durumda kalacaktı. Mo Xie'nin geri çekilmesini fırsat bilerek Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'ne hemen Şeytan Ağacı Askeri'ne atılmasını söyledi!

 

Şeytan Ağacı Askeri'yle Yüz Ağaç Dişi Şeytan arasındaki savaş uzun zamandır devam etmekteydi. Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ın saldırı gücü ve kısıtlayıcı yetenekleri açık bir şekilde Şeytan Ağacı Askeri'ninkilerden çok daha güçlüydü.

 

Ama Şeytan Ağacı Askeri'nin savunması, kırılgan Yüz Ağaç Dişi Şeytan için tam bir baş ağrısı sebebiydi.

 

Ağaç Parmak Hapsi'nin ortaya çıkışından sonra, Şeytan Ağacı Askeri durmak bilmez bir yaylım ateşi başlatmıştı ve Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ı durmaksızın sıyrılmaya zorluyordu.

 

Ama çok geçmeden Yüz Ağaç Dişi Şeytan dört seviye yüksek olmasının avantajını yavaş yavaş göstermeye başlamıştı. Şeytan Ağacı Askeri'nin şiddetli saldırılarının altında yavaşça savaşın dengesini oturtmuş ve güçlü kısıtlayıcı sarmaşıklarıyla Şeytan Ağacı Askeri'ni kontrol altına alarak onu pek çok kez yaralamıştı.

 

Yaşam Gücü Özümseme'yi sergilemesi, sadece bedeni yaralanmışken önem ihtiva ederdi. Sonu gelmez savaş sırasında, Şeytan Ağacı Askeri Yaşam Gücü Özümseme kullanarak sürekli olarak rakibinin yaşam gücünü özümseyerek kendisininkini yeniliyordu.

 

Yaşam gücü özümsemesi rakibini zayıf duruma düşürüp kendinin sürekli en iyi durumunda kalmasını sağlarken, Şeytan Ağacı Askeri'nin bu tekniği kullandığı her sefer güçlü Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ı tamamen bastırıp büyük bir avantaj elde etmesini sağlıyordu.

 

Bir ruh hayvanı eğitmeni, savaşlarda tüm ruh hayvanlarıyla ilgilenmek zorundaydı. Yu He Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri'nin Kan Emme'ye sahip olduğunu anlayınca yüzü karardı.

 

Sadece iki ay önce Şeytan Ağacı Askeri'nin Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ın kolayca yenebileceği bir sopa yığını olduğu bilinmeliydi.

 

Ama şimdi, bu kadar kısa sürede, Chu Mu onu yedinci evreye yükseltmekle kalmamış, ağaç tipini de hükümdar sınıfına yakın bir seviyeye kadar güçlendirmişti. En çılgınca olan şeyse, Şeytan Ağacı Askeri'ne Kan Emme Tekniği kazandırmış olmasıydı. Bu durum, Şeytan Ağacı Askeri'ni neredeyse yenilmek yapıyordu.

 

Yu He, Yüz Ağaç Dişi Şeytanı'nın daha fazla Şeytan Ağacı Askeri'nin dengi olamayacağını hissetti ve bu yüzden Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'ne savaşa katılarak ona yardım etmesini emretti!

 

Şeytan Ağacı Askeri muhtemelen Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi gibi sıyrılamazdı ve Yu He'nin faydalanmak istediği şey de buydu. Meşum Kemikli Şeytan Örümceği Şeytan Ağacı Askeri'ne yaklaşabildiği sürece, Yu He Chu Mu'nun can sıkıcı Şeytan Ağacı Askeri'ni bir anda çürümüş odun yığınına dönüştürebilirdi.

 

"Şeytan Ağacı, dikaktli ol." Chu Mu hemen savaş taktiğini değiştirdi; Mo Xie'ye uzaktan ateş tipi teknikler kullanarak Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ı bastırmasını ve onun Şeytan Ağacı Askeri'ne bulaşmasını engellemesini söylerken, Şeytan Ağacı Askeri'ne de Meşum Kemikli Şeytan Örümceği ile savaşmasını söyledi.

 

Güçlü bir hayvan tipi ya da hızlı bir şeytan tipi olması fark etmeksizin, ağaç tipi bir ruh hayvanınn önünde güçlü saldırılar ya da hızlı sıyrılmalar nadiren işe yarardı. Bundan dolayı, gerçek ağaç tipi ruh hayvanları, elli metrelik çevrelerinde her zaman silahlarını ve tuzaklarını hazır bulundururdu. Hayvan tipi ya da şeytan tipi ruh hayvanları, ağaç tipi ruh hayvanının bedenine yaklaşamazsa, kesinlikle posa hâline gelene dek dayak yerlerdi.

 

Yu He bunun farkında olduğundan Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'ne Şeytan Ağacı Askeri'ne doğrudan saldırmak yerine bu nemli odada kendini toprağın altına gömerek aşağıdan saldırmasını emretti.

 

Şeytan Ağacı Askeri de yeraltındaki köklerini kullanarak Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin ona yaklaşmasını önledi.

 

Chu Mu da Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin yerini tespit etmek için ruh andacını serbest bıraktı. Ama Chu Mu'nun Ruh Lordu seviyesindeki ruh andacını önlemek için bir teknik kullanmıştı.

 

Chu Mu'nun biraz çaresiz kaldığını görünce, Yu He soğukça gülümseyerek yukarı baktı.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin üstünde ve Yu He'nin tam yukarısında, bir karanlık odayı kapladı. Karanlığın içinden, ölümcül bir parıltıya sahip ince, siyah bir çizgi parladı.

 

Siyah ipliğin ucundaki beyaz kemikli örümcek sessizce aşağı kayarak yavaşça Şeytan Ağacı Askeri'ne yaklaştı!

 

Bu cesede benzer şeytan aniden ipeğini kopardı ve Şeytan Ağacı Askeri'ne doğru fırladı!

 

Şeytan Ağacı Askeri sıyrılamadı ve bedeninin üst kısmı örümceğin bacakları tarafından neredeyse tamamen örtüldü. Korkunç Ceset Diyagramı Şeytan Ağacı Askeri'nin canlı bedenini eritmeye başladı.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin yeşil cildi hemen taşlaşmış bir ağacınkine benzer griye dönüştü. Korkunç Ceset Diyagramı'nın etkisi çabucak dış Şeytan Ağacı Zırhı tabakasını yok etti. Şeytan Ağacı Askeri çırpınırken kenara düştü.

 

Ceset Diyagramı derisini çürüttükten sonra bedeninin içine sızmaya başladı. En önemli organları griye dönme belirtileri göstermeye başlamıştı bile...

 

Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri'ni tamamen kontrol altına aldıktan sonra, Yu He'nin kendini beğenmiş gülümsemesi daha da büyüdü. Yu He'nin savaşırken en çok sevdiği şey, düşmanlarının cansız bir cesede dönüşmeden önce, Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin işkencesi altında bedenlerinin yavaşça griye dönüşmesiydi.

 

Ağaç tipi ruh hayvanları doğada en güçlüleriydi. Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri de bu konuda çok iyiydi. Ama Yu He'nin Meşum Kemikli Şeytan Örümceği çok garipti. Şeytan Ağacı Askeri'ni tamamen etkisi altına aldığında, savaşmaya devam edemeyecekti.

 

Yu He gülümsedi ve Chu Mu'ya baktı. Chu Mu bir büyü okumaya başladığı anda tereddüt etmeden büyüsünü durduracak, Chu Mu'ya ruh hayvanını geri çekme ve Şeytan Ağacı Askeri'ni kurtarma şansı vermeyecekti.

 

Ama Yu He'yi garip hissettiren şey, Chu Mu'nun böyle bir şey yapma niyeti göstermemesiydi.

 

Aksine, bu savaşın en başından beri, bir çağırma büyüsünü geç, tek bir ruh tekniği bile kullanmamıştı.

 

Karanlıktaki Yu He, aniden Chu Mu'nun yüzünde kendinden emin bir gülümseme olduğunu fark etti. Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri'ne bir emir verdiğini hissedebiliyordu!

 

İçinde kötü bir his olduğundan bakışlarını hemen örümceğine kaydırdı.

 

O anda, Şeytan Ağacı Askeri'nin bedeninden bir anda inanılmaz keskin ağaç dikenleri fırladı. Bu ağaç dikenleri çok deliciydi. Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin kemikli bedeni bile birkaç yerden delindi!

 

Yu He, Şeytan Ağacı Askeri'nin hâlâ bir misilleme yapabileceğini düşünmediğinden şaşırdı.

 

"Hengheng, kimin ruh hayvanı daha önce ölecek görelim bakalım!!" Yu He'nin morali biraz bozulsa da, Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin ceset tekniğinden vazgeçmesine izin vermedi!

 

Ölümcül etkiler, Şeytan Ağacı Askeri'nin bedeninin içine girmişti bile. Birkaç dakika sonra, Şeytan Ağacı Askeri'nin iç organları tamamen çürüyecek ve ölecekti.

 

Ama ceset tipi ruh hayvanları öldürülemezlikleriyle biliniyordu. Ne kadar ağır yaralanırsa yaralansınlar ölmezlerdi. Her ikisi de birbirine saldırdığı zaman, Yu He'nin kazanacağı açıktı.

 

"Elbette seninki ölecek." dedi Chu Mu sakin bir şekilde.

 

Bunu söyledikten sonra Şeytan Ağacı Askeri'ne bir emir verdi.

 

Özümse!

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin ağaç dikenleri Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin bedenine gömülmüştü zaten. Böylece, örümceğin hayatını özümseyebilir durumdaydı.

 

"Geri zekalı, ceset tipi ruh hayvanlarının emilecek kanlarının olmadığını bilmiyor musun?" Yu He, Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri'ne bir özümseme tekniği kullandırtmak istediğini gördü ve Chu Mu'nun cahilliğiyle dalga geçerken kahkahalar atmaya başladı.

 

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29025 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39710 Bölüm Sayısı


creator
manga tr