Bölüm 384: Ceset Tipi Olması Fark Etmez, Özümseme

avatar
3184 8

Charm of the Soul Pets - Bölüm 384: Ceset Tipi Olması Fark Etmez, Özümseme


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Elemental Dünyası ruh hayvanlarının kanları yoktu ve yaşam güçleri de emilemezdi. Merhum Ruh Dünyası'nın ceset tipleri de kana sahip değildi, bu yüzden Kan Emme Teknikleri onlar üzerinde işe yaramazdı.

 

Ceset tipi ruh hayvanları nadir kabul edilirdi ve birçok insan Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'ni Şeytan Dünyası'ndan - böcek tipi - Şeytan Örümceği türü sanırdı.

 

Ama aslında, Merhum Kemikli Şeytan Örümceği Merhum Ruh Dünyası'ndan bir ruh hayvanıydı, zira bedeni, ceset tiplerinin en yaygın özelliği olarak kemiklerden ibaretti.

 

Yu He onu geliştirirken de ceset özniteliğine aşırı önem vermişti, bu yüzden de içi rahattı.

 

Dahası, iki saniye içinde Şeytan Ağacı Askeri'nin ölü bir ağaca dönüşeceğine emindi!

 

İki saniye çok hızlı geçti. Yu He diğer iki ruh hayvanının savaşlarına biraz daha fazla dikkat ediyordu ve onlara emirlerini verdikten sonra ilgisini tekrar yenildiğine emin olduğu Şeytan Ağacı Askeri'ne çevirdi.

 

Mo Xie, dalları belli bir su özniteliğine sahip olduğundan Yüz Ağaç Dişi Şeytan tarafından kısıtlanıyordu. Bu durum, Mo Xie'nin ateş özniteliğiyle avantaj elde edememesine, hatta dalların bolluğu nedeniyle kısıtlanmasına neden oldu.

 

Mo Xie Yüz Ağaç Dişi Şeytan'la yakın savaş yapmıyordu. Bunun yerine durmaksızın Şeytan Ateşinin Uğursuz Alevleri ve Kan Alevleri'yle saldırıyordu.

 

Yüz Ağaç Dişi Şeytan'ın yaşam gücü Şeytan Ağacı Askeri tarafından tüketilmişti ve savaş gücü en az 1/3 oranında azalmıştı. Bu nedenle şiddetli saldırılar kullanmakta zorlanıyor, Mo Xie'nin alevlerine direnmek için durmaksızın ağaç tipi savunmasını kullanıyordu.

 

Diğer yandan, Buz Perisi ile Buz Büyücüsü'nün savaşları sabit bir şekilde devam ediyordu. Buz Büyücüsü güç seviyesi avantajına sahipken Buz Perisi de farkındalık ve kontrol avantajlarına sahipti. İkisi de erken seviyede Yükselen Buz'a sahipti ve kazananın kolayca belli olmayacağı kadar den güçteydiler.

 

İki saniyelik zamanda ufak buz kristallerini kontrol eden Buz Perisi ve Buz Büyücüsü karşılıklı olarak üçer ya da dörder beşinci aşama teknik yaparak birbirlerine saldırıyordu. Yu He, Buz Büyücüsü'nün Buz Perisi'ne kaybetmeyeceğine güvendi ve daha fazla ona dikkat etmedi. Şeytan Ağacı'nın ölümüne bizzat şahit olmak isteyerek bakışlarını Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'ne çevirdi.

 

Ama ifadesi bir anda kaskatı oldu, zira Şeytan Ağacı Askeri hâlâ orada duruyordu ve ölü bir odun yığınına dönüşmemişti...

 

"Hâlâ ölmemiş...yaşam gücü çok yüksek eh, hmph!" Yu He soğukça homurdandı.

 

Ağaç tipi ruh hayvanları diğerlerine nazaran iki kat yaşam gücüne sahipti, bu yüzden Şeytan Ağacı Askeri'nin henüz ölmemesi çok da telaşlanılacak bir şey değildi. Aksine, bir iki saniye içinde kesinlikle ölecekti.

 

Ama iki saniye daha geçmesine rağmen Şeytan Ağacı hâlâ orada duruyordu. Dahası, öleceğine dair bir belirti de yoktu.

 

Tam tersine, Şeytan Ağacı Askeri'nin sıkı sıkıya bağlı olduğu Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin sekiz kemik bacağı gevşeme belirtileri gösteriyordu ve daha önce olduğu kadar güçlü görünmüyordu.

 

Yu He'nin ifadesi yavaşça değişti, zira ruh hayvanının yaşam gücünün büyük miktarda kuruduğunu fark etmişti!!

 

"Nasıl...Bu nasıl mümkün olabilir?" Yu He'nin gözleri sonuna kadar açıldı.

 

O anda sekiz kemik bacak gevşemiş ve Şeytan Ağacı Askeri'nin ağaç dikenleriyle delinmiş kemik beden beklenmedik şekilde düşmeye başlamıştı...

 

Yaşam gücü yavaşça zayıflıyordu ve Yu He onun ölmek üzere olduğunu hissederken şaşkınlığı, paniği ve inanmazlığı artıyordu!

 

"Çabuk...Çabuk geri gel!" Yu He ruh hayvanının ölmek üzere olduğunu fark etti ve onu geri çağırmak zorunda olduğunu düşündü, aksi takdirde ölecekti!

 

Yu He, Chu Mu'ya baktıktan sonra bir büyü okumaya başladığı anda Chu Mu da Yu He'ye baktı ve Yu He'nin büyü okuduğunu görünce hemen ruh andacını kullanarak Yu He'nin ruh andacını kilitledi. Ona büyü okuma fırsatı vermedi.

 

İkinci andaç Ruh Lordu. Seviyeler arasındaki fark çok açıktı ve Chu Mu'nun güçlü ruh andacı, Yu He'nin zihnine döküldü. Yu He'nin zihinsel dünyası bu anormal ağır baskıdan dolayı acı çekti ve büyü sözleri yarıda kesildi.

 

"İkinci andaç Ruh Lordu!!!"

 

Chu Mu ruh andacını serbest bıraktığı anda Yu He onun ruh andacı seviyesini hissetti. Seviyeler arasında bu kadar fark varken ruh hayvanını geri çağırmak çok zor olacaktı.

 

O anda, Yu He'nin yüzü tamamen karardı. Bir Ruh Lordu'yla savaşmak, savaşa başka bir ruh hayvanının daha katılabileceği anlamına geliyordu. Yu He hemen önündeki bu genç adamın henüz tüm gücünü kullanmadığını fark etti.

 

Aynı yaştaydılar ama Chu Mu ondan çok daha güçlüydü. Bu, onun gibi kibirli ve öfkeli bir genç için kabul etmesi aşırı zor bir şeydi. Özellikle düşmanı kötü bir şekilde öldürmek istediği biri olduğundan, Yu He'nin zihni daha da allak bullak oldu.

 

Yaşam gücü hızla kurudu ve Yu He Chu Mu'nun bir Ruh Lordu olmasının şaşkınlığı içindeyken, Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin yaşam gücü Şeytan Ağacı Askeri tarafından tamamen emildi!

 

Meşum Kemikli Şeytan Örümceği, ceset tipi bir ruh hayvanı olarak kana ya da organlara sahip değildi. Ama bitki, hayvan, şeytan, elemental olması fark etmeksizin, tüm ruh hayvanları temel olarak yaşam gücüne sahipti. Hangi tip olurlarsa olsunlar, yaşam gücü enerjileri tarafından desteklenirlerdi.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin özümseme tekniğiyle özümsediği şey de, işte bu yaşam gücüydü. Yu He, Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri'nin bu kadar güçlü bir tekniği kavradığını nasıl bilecekti ki?

 

Ruh hayvanını da geri çağıramaz durumdayken Meşum Kemikli Şeytan Örümceği sonunda beyaz kemik yığını hâline geldi. Şeytan Ağacı Askeri'nin bedeninden çıkan ağaç dikenlerinde aşağı sallandılar. Sekiz uzvundan asılı dururken önceki kötücül ve şeytani aurasından eser kalmamıştı.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin bedeni ceset tipi çürütme tekniğinden yaralanmıştı ama Meşum Kemikli Şeytan Örümceği'nin yaşam gücünü özümserken Cesede Dönüştürme Tekniği'nin izleri yavaşça normale dönmüştü. Fiziksel gücünde hafif bir tükenme dışında, hemen hemen tamamen normal hâline dönmüştü.

 

Chu Mu'nun Şeytan Ağacı Askeri'nin yaşam gücünü yenilediğini görünce, Yu He dişlerini daha sert sıktı. Ama bu anormal yetenekten dolayı sinirlenmeden önce, güçlü ruh saldırısından dolayı yüzü bembeyaz oldu. Gözleri, ruh hayvanının ölümü ve Chu Mu'ya karşı duyduğu kıskançlık yüzünden alev toplarına dönüşmüştü ve içlerinde Chu Mu'yu binlerce parçaya bölme arzusu vardı.

 

Ruh hayvanı öldüğü an, ikiye karşı tek başına savaşabilecek bir ruh hayvanı çağırmadıkça savaşın dengesi bozulacaktı.

 

Yu He'nin böyle bir ruh hayvanı yoktu ve bu da artık Chu Mu'nun rakibi olamayacağı anlamına geliyordu, bu yüzden de kaçmak isteme belirtileri göstermeye başladı.

 

Chu Mu gizli oda girişinde duruyordu ve belli ki Yu He'ye böyle bir fırsat vermeyecekti.

 

"Şerefsiz Duan Xinhe. Sana bir kadın gönderdim; ama ilgilendiğin tek şey o kadınla oynamak. Acele et ve buraya gel!" Yu He hayatının tehlikeye girdiğini hissettiğinde aşırı endişelenmişti.

 

Bu savaş muhtemelen birkaç dakika içinde sona erecekti, Duan Xinhe bu süre içinde ortaya çıkmazsa, Yu He kesinlikle ölecekti.

 

   ……

 

Kanalizasyonda...

 

"Hahaha, iyi hissediyorsun, değil mi? Genç Hanım, ben, Duan Xinhe, daha önce hiç yalan söylemedim, değil mi? Kendine bir bak, öyle bir durumdasın ki, küçük bir orospu gibi görünüyorsun..." Sapkın kahkahalar uzun geçit boyunca yankılandı.

 

Zifiri karanlık kanalizasyonda, bir kadının çığlak bedeni yere bastırılmıştı. Güzel ipek kıyafeti yırtılmış, tanınmayacak hâle gelmişti. Önemli kısımları tamamen açıktaydı ve sert, ahlaksız iki el tarafından okşanıyordu.

 

Ama bu okşayışlar sevecen değildi. Aksine, korkunç bir güçle yapılıyordu.

 

Fang Tong'un bedeninin pek çok yerinde çürükler ortaya çıkmıştı, çünkü Duan Xinhe bedeniyle oynarken aşırı kaba davranmış, fazla güç uygulamıştı.

 

Duan Xinhe ahlaksızca, durmaksızın gülüyordu. Delilik ve kendini tatminle onunla birlikte olurken çıplak bedeniyle Fang Tong'un bedenine yükleniyordu.

 

Neredeyse tamamen çıplak Fang Tong'a gelince, yüzü gözyaşlarıyla doluydu. Uyuşmuş ve felç olmuş bir durumdaydı, hayatta olup olmadığının bile farkında değildi. Bildiği tek şey, istediği an onu yiyebilecek bir canavar tarafından acımasızca beceriliyor olmasıydı. Direnirse ya da isteksiz gibi davranırsa, dövülecekti.

 

Fang Tong genç bir hanımdı ve her zaman bir prenses gibi yaşamıştı. Aniden böyle bir duruma düşmesi, ruhu ve bedeni için büyük bir darbeydi. Sanki içi ölmüş gibiydi; bu korkunç adam onu bırakıp gittiğinde bile fark etmemişti. Çıplak bedeni hafifçe sarsılırken orada öylece uzanmaya devam etti...

 

“Long long long~~~~”

 

Aniden kanalizasyonun altındaki eski harabelerden bir gümbürtü geldi ve kanalizasyon belli belirsiz şekilde sarsılmaya başladı.

 

Duan Xinhe, uyuşana kadar küçük düşürülmüş kadının önünde kibirli bir şekilde duruyordu. Titreşimi hissettiğinde yüzünde korkunç bir gülümseme ortaya çıktı ve alaycı bir şekilde gülümsedi: "Kendini akıllı sanan bir velet göndererek beni izleyebileceğini mi sanıyorsun?"

 

"Benim, Duan Xinhe'nin aptal biri olduğumu mu düşünüyorsun? Sözlerini dinleyerek birkaç insanla ilgilenmene yardım edecek bir aptal mıyım sence? Hmph, neden önce siz savaşmıyorsunuz? Kimin ölüp kimin kalacağı önemli değil, sonunda hepiniz çocuklarım için yemek olacaksınız."

 

Duan Xinhe elbette Yu He'nin diğer oluşumların genç nesilleriyle yeraltında savaştığını biliyordu. Ama kurnaz biriydi ve Yu He'nin Chu Mu'dan kurtulmak için onu kullanmaya çalıştığının farkındaydı.

 

Kesinlikle Chu Mu'yu öldürecekti, ama Chu Mu'nun kimliğini öğrenmeden önce bunu yapacak kadar da aptal değildi. Dahası, Yu He'yi her zaman onu gözetleyen Yeraltı Sarayı'ndan maskeli velet olarak görmüştü. Onun için hüküm vermeye kalkan böyle birine asla güvenmezdi.

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39517 Bölüm Sayısı


creator
manga tr