Bölüm 328: Ruh Sarayı Ana Salonu'nda Aşırılık

avatar
3805 13

Charm of the Soul Pets - Bölüm 328: Ruh Sarayı Ana Salonu'nda Aşırılık


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Chu Mu Ruh Sarayı insanlarını harekete geçiremese de, bir felaketle karşılaştığında bu Ruh Sarayı Fermanı çok kullanışlı olabilirdi.

 

Saray Efendisi Tang kendi başına gitmeye cesaret edemezdi ama Chu Mu giderse, onu durdurmaya çalışmaya da cesaret edemezdi.  Sadece hemen onu izleyecek insanlar gönderebilirdi.

 

Bu birkaç gün içinde, Chu Mu sessiz yetişim yapmak için zaman harcamadığından, ruh gücü fazlasıyla tükenmişti. Rastgele ruh teknikleri kullanamayacak durumdaydı ve üst kattan atladıktan sonra hemen Ruh Sarayı'nın ana salonuna doğru koştu.

 

Ruh Sarayı'nın ana salonu, aşırı genişti ve parlak ve temiz kıyafetli Ruh Sarayı üyeleriyle doluydu. Ruh Sarayı üyelerinin çoğu, kendi bölgelerinde belli bir statüye sahip olan insanlardı. Ruh Sarayı'nın uzmanların toplandığı bir yer olduğu söylenebilirdi. Ruh Sarayı'nın parçası olan itibara sahip insanlar genellikle biraz daha üstün kabul edilirlerdi.

 

Chu Mu paldır küldür ana salona girdi. Karşısındakiler kim olursa olsun, bedeni sıradan ruh hayvanı eğitmenlerinden daha nitelikli olduğundan bir kasırga gibi geçip gitti. Kibirli ruh hayvanı eğitmenleri ona bakarak küfürler savurdu.

 

Sonunda, Yu He'yi Ruh Salonu'nun ana salonunun girişinden on metre uzakta gördü.

 

Yu He kavgacı biçimde onu kovalayan Chu Mu'ya dikkat etmedi. Kendine güvenen gülümsemesini takınırken Ruh Sarayı'nda birkaç insan baş selamı vermekle meşguldü. Çok bilgili gibi görünüyordu.

 

"Ning, Buz Duvarı!"

 

Chu Mu büyü okuyarak hemen Buz Perisi'ni çağırdı. Tereddüt etmeden Ruh Sarayı'nın ana salonunda buz tipi bir teknik kullandı!

 

Kar beyaz buz deseni bir soğuklukla beraber ana salonun içinde ortaya çıktı. Buz Perisi'nin bedeni mavimsi beyaz Yükselen Buz'la kaplı bir şekilde buz deseninden dışarı çıktı.

 

“Ling~~~~~~~”

 

Büyüyü neredeyse bir anda tamamladı. Aniden sayısız buz parçası yoğunlaştı ve Buz Duvarı hemen tamamlandı. Aşırı kısa bir zaman içinde, Ruh Sarayı'nın ana salonu dondu. Dahası, pek çok buz katmanı bir anda yerden yükseldi!

 

"Ne oluyor, ne oluyor?" Ruh Sarayı ana salonundan dışarı doğru yürüyen bir ruh hayvanı eğitmeni afalladı ve şaşkın bir ifadeyle Chu Mu'ya baktı.

 

Böyle bir aşırılık yapmaya, Ruh Sarayı'nın ana salonu içinde ruh hayvanını çağırmaya ve dahası, çıkışı engellemeye cesaret eden de kim?" Ana salon içindeki birkaç muhafız hemen bağırdı. Chu Mu ve Buz Perisi'ne ters ters baktılar. Bu ruh hayvanı en ufak bir hareket yaparsa, kesinlikle kendi ruh hayvanlarını çağıracaktılar.

 

Ruh Sarayı ana salonu girişinin yüksekliği yirmi metreye ulaşıyordu. Genişliği göz ardı edilse bile, sokaktan gelip geçen yabancılar da, ana salon içindeki Ruh Sarayı üyeleri de, girişim kalın bir Yükselen Buz Buz Duvarı'yla kapatılmasından dolayı şaşkın ve paniklemiş ifadeler sergilediler.

 

Ruh Sarayı, sıkı güvenliğiyle bilinmekteydi. Hiçbir oluşum, buna Ruh Sarayı üyeleri de dahil, Ruh Sarayı'nın halka açık kısmında böyle aşırı davranmaya cesaret edemezdi.

 

Ruh Sarayı, ana salon için ruh hayvanlarının çağrılmasına bile izin vermezdi. Chu Mu ruh hayvanını çağırarak, Ruh Sarayı kurallarını ihlal etmişti. Donmuş girişe gelince, Ruh Sarayı'nın itibarına bir saldırıydı.

 

Yu He de şok olmuş bir ifade sergiledi. Uzun bir süre Buz Duvarı'na baktı ve ardından kafası karışmış bir şekilde arkasını döndü. Ruh Sarayı'nın kurallarını ihlal etmeye cesaret edecek kadar cesur olan kişinin kim olduğunu görmek istedi.

 

Bakışlarını kaydırdı ve çok geçmeden Chu Mu ile Buz Perisi'ni gördü. Chu Mu'nun soğuk gözlerini ve çatılmış kaşlarını görünce, bu duygusuz gencin onu hedefliyormuş gibi hissetti.

 

"Genç Efendi, lütfen ruh hayvanınızı geri çağırın ve donmuş kapıyı çözün. Aksi takdirde, kabalığımız için bizi suçlamayın!" Ruh Sarayı'nın muhafızları beklendiği gibi tepki vermekte hızlıydı. Chu Mu hamlesini yaptığı anda on muhafız etrafını çevirmişti bile.

 

"Onları kenara çekin!" Chu Mu aceleyle onu takip eden üç muhafıza bakarken kayıtsızca konuştu.

 

Üç muhafız Chu Mu'nun kimliğini biliyordu ama onlar, dokuzuncu seviye bir şehrin Ruh Sarayı muhafızlarıydı sadece. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmamıştılar ve bir an için ne yapacaklarını bilemediler. Muhafızlar birbirlerine baktılar.

 

"Uh...kardeşlerimizle ilgileneceğiz, kendi işinizi yapabilirsiniz. Müdahale etmeyin." Üç muhafız yumuşak bir şekilde diğer on muhafıza müdahale etmemelerini söyledi.

 

"Müdahale etmeyelim mi?" Muhafızların komutanı şüpheyle kaşlarını çattı. Bu genç adam, Ruh Sarayı ana salonunda saygısızlık yapıyordu. Bunu nasıl görmezden gelebilirlerdi?

 

Yu He, Chu Mu'ya bakmaya devam etti. Onun keskin bakışlarını hissetti ve dostane gülümsemesini korumaya çalışırken dedi ki: "Arkadaşım, bazı suçlar işlemişsem bunu bana sakince söyle lütfen. Ana salonda böyle büyük bir olay çıkarmaya ne gerek var?"

 

Yu He'nin sözleri herkesi mantık çerçevesinde konuşmaya davet ediyordu ve tavrı da bir hükümdarın tavrıydı. Sonuçta burası Ruh Sarayı'ydı ve böyle bir yerde düşüncesizce saldırı yapamazdı. Bu adamın Ruh Sarayı girişini bir anda dondurmasının, birkaç Ruh Sarayı uzmanının hoşnutsuz olmasına yol açtığına inanıyordu.

 

Beklendiği gibi, Yu He konuştuğunda, birkaç Ruh Salonu uzmanının ifadeleri ciddileşmişti. Ruh Sarayı'nın ruh hayvanı eğitmenlerinin hepsi belli bir statüye sahipti ve onlar bile Ruh Sarayı'nın ana salonunu dondurmaya cesaret edemezdiler. Nereden geldiği belli olmayan bu velet ise, o kadar kibirliydi ki, Ruh Sarayı kurallarını tamamen görmezden geliyordu.

 

"Hmph, genç adam, böyle şeyler yapmadan önce beynini kullanmalısın. Bu kadar terbiyesizce davranarak ne tür bir atmosfer yaratmak istiyorsun? Bir şeyler yapmaya zorlamak için biz kıdemlilerini kışkırtmak istemiyorsan, çabucak girişi çöz. Saldırmamızı beklersen acı çeken sen olursun." Sakallı ve orta yaşlı bir adam soğukça homurdandı. Chu Mu'nun kibirli ve despotik eylemlerinden aşırı hoşnutsuz olduğu açıktı.

 

Adamın yanındaki birkaç Ruh Sarayı Kıdemlisi de başlarıyla onayladı. Buz Duvarı'nı parçalamak zor olmasa da, böyle bir şey için ruh güçlerini boşa harcamak istemiyorlardı. Dahası, zorla kırarlarsa kargaşa büyürdü ve katı kurallı Ruh Sarayı içinde barışçıl olmayan bir olay meydana gelmesini istemiyorlardı.

 

Yu He birkaç Ruh Sarayı Kıdemlisi'ne baktı ve onların hoşnutsuzluğunu görünce hemen gülümsedi ve konuştu: "Arkadaşım, bir sorun varsa oturalım ve sakince konuşalım. Buradaki kıdemlilerin zamanlarını çalmayalım."

 

Yu He'nin sözleri kültürlü, medeni, mütevazı ve anlayışlıydı ve sözlerinin arkasındaki niyet, herkese davrandığına dair bir izlenim veriyordu. Dahası, bu gizemli adamı, kaba bir adam olarak gösteriyordu.

 

Yu He sıradan bir genç uzmanın karşısında olsaydı, belki Ruh Sarayı Kıdemlileri'nin bakışlarından sonra, mağrur olmaya cesaret edemez ve itaatkârca buzu çözerdi.

 

Ama Chu Mu korkmuyordu. Genç Efendi olan kimliği sahte olmadığından ve dahası, Saray Efendisi Tang tarafından onaylandığından, daha aşırı davransa bile başını belaya sokacak kadar aşırı sayılmazdı. Yaşlı Tang bunu yapmak istemediğinden, bunu yapabilecek tek kişi Chu Mu'ydu.

 

"Ning, Buz Mührü." Chu Mu, Yu He ile anlamsız bir konuşma yapmaya gönülsüzdü. Konuşmadan önce bu adamı yakalamak istedi, yoksa dışarı çıkıp Qing Li ile konuşmayı başarırsa, kesinlikle Ye Wansheng'i kurtaramazdılar. Gizli olduğundan Ye Wansheng'i kurtarabilmeleri çok zordu ve bu yüzden Ruh Sarayı ve Elemental Tarikatı arasında bir ihtilaf yaratmak zorundaydı.

 

Chu Mu'nun emri varken Ning neden tereddüt edecekti ki? Büyüyü okudu ve hemen Buz Mührü'nü tamamladı.

 

Yükselen Buz'un soğuk havası, Ruh Sarayı ana salonunu aniden doldurdu. Birçok Yükselen Buz kristali şiddetli rüzgarla ilerledi ve aniden yeri ve sütunları buz beyazı bir katmana boyadı. Kalın buz kristalleri yukarıyı dondurdu!

 

Buz Mührü saldırısını görünce, Yu He'nin gözleri biraz genişledi ve içinden sövdü: 'Bu adamın aklından zoru mu var? Neden Ruh Sarayı'nın ana salonu içinde bana saldırıyor?'

 

Yu He, gizemli bir şekilde ortaya çıkan bu adamın, Ruh Sarayı'nın ana salonu içinde ona saldırmaya cesaret etmesine inanamadı. Ama gerçekten ruh hayvanına bir teknik kullanmasını emretmişti ki, güçlü Yükselen Buz Buz Mührü ona doğru geliyordu!

 

Yu He'nin gözleri telaşla parladı. Soğuk buz bedenini kaplayınca, hemen yedinci seviye ruh zırhı açığa çıktı. Yedinci seviye ruh zırhı Buz Mührü'ne karşı savunma yaparken bir büyü okudu ve buz katmanının bedenine ulaşmasını engelleyen bir Sağlam Kaya Zırhı oluşturdu.

 

Kaya tipi, tüm öznitelikler arasında en yüksek savunması olandı. Dahası, buz tipine karşı belli bir seviyeye kadar doğal koruması vardı. Chu Mu'nun Buz Perisi'nin Buz Mührü'nün gücü sekizinci aşamaya ulaşmıştı ama Yu He bir kez yedinci seviye ruh zırhını ve Sağlam Kaya Zırhı'nı kullandığında Buz Mührü'nün gücünün çoğunu dağıttı...

 

Soğuk aura cildine nüfuz etmeyi başardı ve kayayla kaplı Yu He, savunmasını aşan dondurucu gücü hissetti; soğuk terler akıtmaya başladı.

 

Bir saniyede bitirilen sekizinci aşama bir teknik. Yüksek seviye Yükselen Buz kristalleri. Yu He, yedinci aşamadaki bir Buz Perisi'nin bu kadar güçlü bir buz tipi yeteneğe sahip olacağını düşünmezdi. Zamanında tepki göstermemiş olsaydı, görünüşe göre anında dondurulmuş olacaktı.

 

Buz Perisi'nin Buz Mührü Tekniği, tüm ana salonun sessizliğe gömülmesine neden olmuştu. Genç nesil ruh hayvanı eğitmenleri gözlerini genişçe açtılar ve inanmazlık ifadeleriyle ona baktılar. Sakallı adam da dahil, birkaç Ruh Sarayı Kıdemlisi de şok olmuştu. Muhtemelen birinin Buz Perisi'ni bu seviyeye kadar eğittiğini gördükleri ilk seferdi!

 

"Saray Efendisi, bu...bu genç adamın gücü olağanüstü!" Daha önce Chu Mu'yu engelleyen muhafızlar, şaşkınlık içinde ona bakarken, ana salona gelmiş olan ama kuytu bir köşede saklanan Saray Efendisi Tang'la konuştular. Yu Lang ve Feng Ya'nın nasıl öldükleri ortaya çıkmadan önce 'genç neslin bu önemli figürleri' arasındaki savaşa kendisi karışmaya cesaret edemiyordu.

 

Elbette, o da, Chu Mu'nun Buz Perisi'nin bu kadar güçlü olacağını düşünmemişti. Güçlü buz tipi teknik, zirve komutanları aşmıştı ve düşük seviye hükümdarlara çok yakındı!

 

"Gidin ve bu konuya dahil olmayanları gizlice bilgilendirin. Bu konu oldukça karmaşık ve bizim küçük şubemizin dahil olabileceği bir şey değil." Saray Efendisi Tang'ın, şaşkınlığından kurtulması için bir süre geçmesi gerekti ve ardından sessizce yanındaki muhafızla konuştu.

 

"Çok karmaşık?" diye fısıldadı muhafız.

 

Saray Efendisi Tang başıyla onayladı. Yu Lang da Feng Ya da Ruh Sarayı'nın yedi büyük salonundandı. Yu Lang, Yedinci Saray Efendisi'nin oğluydu ve ölümü bir kaza olsa bile, Saray Efendisi Tang suçlu bulunabilirdi. Dahası, daha yüksek statülü başka bir genç efendi ortaya çıkmıştı. Bu Genç Efendi, Yu Lang ve Feng Ya'ya tuzak kurulduğunu ve öldürüldüklerini söylüyordu ve dahası, failin Yu He olduğunu söylüyordu.

 

Yu He'nin Elemental Sarayı'ndaki statüsü çok yüksekti ve Saray Efendisi Tang aptal biri değildi. Bu sorunun sonuçlarının çok derine ulaşabileceğini biliyordu. Eğer olaya karışırsa, masum kalmak onun için daha zor olurdu. Bu nedenle, sadece bir kenarda durarak izlemek istiyordu. Her durumd, yaşlı nesil,  genç neslin savaşına karışamazdı. Saray Efendisi Tang, sadece yanlış bir şey olursa onları durdurmak zorundaydı ve Ruh Sarayı Genç Efendisi'nin aleyhine davranırsa daha iyi olurdu.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28897 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39509 Bölüm Sayısı


creator
manga tr