Bölüm 700

avatar
15153 40

Against The God - Bölüm 700


 

Bölüm 700: Peki Ya Şimdi??Dört İlahi Anka Büyüğü aynı anda saldırdı. Yükselen Anka alevleri nedeniyle hava anında koyu kırmızıya boyandı ve sanki bir volkan patlaması yaşanıyormuş gibi gürledi.

 

Yun Che'nin yüzündeki küçümseyici gülümseme değişmeden kaldı ve dört Anka Büyüğü yaklaşırken o da harekete geçerek aynı tipte koyu kırmızı ateş aurasını serbest bıraktı. Sadece bir tanesini değil hepsini hedefliyordu!

 

Dört Anka Büyüğünün hepsi Yun Che'nin kendilerine doğru dehşet verici ve şiddetli bir aura ile yaklaştığını gördü.

 

Bu manzaraya şahit olduklarında çevredeki İlahi Anka Tarikatı üyeleri küçük bir haykırış attılar. Anka Büyükleri olarak hepsi sakin ifadelere sahipti ve bazıları küçümseyici bir şekilde burnundan solumuştu: "Hmph, ardıl görüntüler ile harekete geçiyor..."

 

Yoğun ve yakından olan savaşlarda ardıl görüntüler rakibin bir anlığına konsantrasyonunu kaybederek pasif hale geçmesine ve en sonunda da savaşı kaybetmesine neden olabilirdi. Ancak birisinin kaynak alemi yükseldikçe deneyimleri de giderek genişliyordu, bu nedenle gerçek bedenin konumunu ruhsal algılamalarını kullanarak belirleyecek kapasiteye ulaşıyorlardı. Yani Tiran Kaynak Alemi gibi yüksek seviyeli birine karşı birisi özel bir tür ardıl görüntü tekniği kullanmadığı veya ardıl görüntü kullanma konusunda uzman olmadığı sürece bu kullanıcıya yarar sağlamak yerine... Zarar bile getirebilirdi.

 

Ama bir an sonra onların ifadeleri dramatik bir şekilde değişmişti...

 

Çünkü ruhsal algılamalarını kullandıklarında dört Yun Che'den yayılan auranın tamamen aynı olduğunu fark ettiler! Ve hepsi aşırı güçlüydü...

 

Sanki hepsi gerçek beden gibiydi!!

 

BOOM!!

 

Dört Anka Alevinin patlama sesi birleşti ve havaya yükselen alevlerin göz alıcı ışığı gökyüzünü koyu kırmızıya boyadı. Bazı kaynak gücü zayıf olan İlahi Anka Tarikatı öğrencileri hızlıca geri çekildi. Güçlü Anka alevlerinin ortasında Yun Che'nin dört bedeni soldu... Saldıran dört 'Yun Che' aslında sadece ardıl görüntülerdi!

 

Dört Anka Büyüğü saldırıya uğradığı anda başka bir göz alıcı ışık da başka bir yerden geldi ve bu ışığın hızı gökyüzünde kayan yıldızlar kadar hızlıydı. Feng Hengkong ve diğer büyükler bu beşinci 'ardıl görüntünün' varlığını fark ettiklerinde o çoktan kafalarının üzerine kadar gelmişti... Tepki veremeyecekleri kadar hızlıydı.

 

Anka Alevlerinin patlamasının ardından sefil bir çığlık duyuldu. Yun Che'nin sağ eli sıkıca bir kişinin boğazını tutuyordu; Yun Che kolunu kaldırırken o kişi de yerden kalkıyordu.

 

"O... On Dördüncü Prens!!"

 

Yun Che'nin kaldırdığı kişi... İlahi Anka Tarikatının On Dördüncü Prensi Feng Xiluo idi!

 

Dört Anka Büyüğünün saldırıya uğradığı an ile Feng Xiluo'nun Yun Che'nin ellerine düştüğü an arasında sadece bir yıldırımın parlaması için yeterli zaman vardı. Yun Che onu yerden kaldırdığında Anka alevleri ile saldıran dört büyüğün hamlesinden bu yana bir nefesin onda biri zaman bile geçmemişti.

 

Feng Hengkong ve diğer büyükler hızlıca döndü ve Yun Che'nin Feng Xiluo'nun boğazını tuttuğunu gördüler. Oracıkta sersemlerken ifadeleri inanılmaz çirkinleşti. Yun Che'yi demin 'ortadan kaldıran' dört büyüğün göz bebekleri gördükleri şeye inanamıyorlardı.

 

Burası İlahi Anka Tarikatlarının bölgesiydi ve Tarikat Liderleri Feng Hengkong bile bizzat gelmişti. Yanında ise sayısız öğrenci ile elli tane Anka Büyüğü vardı. Öte tarafta ise sadece yirmili yaşlarda genç bir kişi olmasına rağmen bu genç dört büyüğün saldırısında yaralanmadan bir rehine almayı başarıyordu.

 

Ve bu rehine de İlahi Anka Tarikatının bir prensi idi!!

 

Üstelik On Dördüncü Prens büyüklerin arkasında saklanıyordu ve tüm tarikat içinde en güvenli yerde olduğu söylenebilirdi... Belki de tüm Kaynak Gökyüzü Yedi Ulusu içindeki en güvenli yerdeydi!!

 

Bu yüzlerine yapıştırılan bir tokattan fazlasıydı. Onların deneyimlediği bu aşağılama sanki yüzlerine boklar ile vurulması gibiydi.

 

Bu aşağılama, en azından Yun Che'nin üç sene önce tek başına onların genç neslini yenmesinden bin kat daha ağırdı. Eğer bu haber yayılırsa İlahi Anka Tarikatı nesiller boyu şaka malzemesi olacaktı.

 

"Asil baba... Kurtar... Beni... Ugh..."

 

Feng Xiluo acı dolu boğuk bir sesle seslendi. Ancak Yun Che hemen onun boğazını sıkarak konuşmasını engellerken, normalde yakışıklı olan yüzünün acı içinde solup bozulmasına neden oldu.

 

Üç sene önce Yun Che ile sıkı bir savaş yapabiliyordu, ama şu an kaynak gücü açısından yüksek olsa da gerçek savaş kapasitesi açısından Yun Che karşısında bir hiçti. Yun Che'nin kavrayışının içindeyken mücadele etmek istiyordu ama bu kavrayışı o kadar güçlüydü ki mücadele edemiyordu. En ufak kaynak enerjisini kullanıp hareket bile edemiyordu.

 

"On Dördüncü Prens!!"

 

"On Dördüncü Prensi hemen bırak!!"

 

"Eğer On Dördüncü Prense zarar vermeye cüret edersen.... Bizim İlahi Anka Tarikatımız senin huzurlu bir yere sahip olmadan ölmeni sağlayacak!!!" Veliaht Pren Feng Ximing kızgınlıkla kükredi.

 

"Bırak onu!" Feng Hengkong ileri hareketlendi ama başka bir adım daha atmaya cüret edemiyordu. İfadesi bulutluyken kalbi Yun Che'nin biraz önce sergilediği hız nedeniyle hala şok içindeydi: "Yun Che, sen onun kimliğini biliyor olmalısın! Eğer ona zarar vermeye cüret edersen senin cesedini bile bırakmamanın yanında... tüm soyunu katlederiz!!"

 

"Oh? Öyle mi?” Yun Che soğukça gülümsedi. Feng Xiluo'yu kavradığı eli gevşemek yerine daha da sıkılaştı.

 

Cr-ack! Kemik çatlama sesi açıkça havada duyuldu.

 

"On Dördüncü Prens!"

 

"Dur!"

 

"Sen!" Feng Hengkong anında öfkelenirken şiddetlice ileri adım attı; artık başlangıçtaki tavrını koruyamıyordu. İlahi Anka İmparatorluğu içinde on dört oğlu olduğu biliniyordu ve Feng Xiluo onun en çok üstüne düştüğü oğluydu. Ancak şu anda önünde sefil bir şekilde boğuluyordu.

 

İlahi Anka İmparatorluğunun İmparatoru olarak bu rüyalarında bile gerçekleşmeyen bir şeydi.

 

"Hahahah..." Feng Hengkong'un öncesinden on kat daha vahşi olmuş ifadesinin karşısında Yun Che en ufak bir korku belirtisi göstermiyorken, onun doğrudan gözlerine baktı ve yüzünde sadece soğuk, küçümseyici bir gülümseme ortaya çıktı: "Feng Hengkong, oğlun ellerimde. İstediğim sürece hayatını elinden alabilirim... Ancak yine de beni tehdit etme cüretini gösteriyorsun. Aptallığını övmeli miyim, yoksa gözerinin önünde önemsiz ve işe yaramaz bir çöp olan bu sözde prense acımalı mıyım?"

 

Fegn Hengkong'un göğsü şiddetlice yükseldi; sanki her an patlayabilirmiş gibiydi. Kötücül bir ses ile konuştu: "Yun Che! Eğer buna cü..."

 

CRRAACK!!

 

Kemik parçalanma sesleri bir kez daha Feng Xiluo'nun boğazından duyuldu ve bu Feng Hengkong'u sessizleştirdi. Aşırı öfkesi nedeniyle Feng Hengkong'un kemiklerinden de çatlama sesleri geliyordu. Diğer büyükler, prensler ve öğrenciler de şok olmuş ve öfkelenmişlerdi.

 

"Yani eğer cüret edersem ne olur?" Yun Che konuşurken gözlerini kıstı. Ellerindeki Feng Xiluo korkudan ve acıdan yüzü solmuş bir hayalete benziyordu.

 

O anda Ulu Büyük Feng Feilie hemen Feng Henkong'a ses iletimi gönderdi: "Tarikat Lideri, Yun Che'nin tek başına gelmesi onun canlı dönme planı yapmadığını belli ediyor. Hayatını önemsemeyen bir çılgın her şeyi yapabilir... On Dördüncü Prens şu an onun ellerinde, bu nedenle onu öfkelendirmemeliyiz! Onu bir rehine olarak tutsa da öldürücü bir darbe gerçekleştirmedi. Bir hedefi olduğu açık... Onu yatıştırmalı ve bir şey olmadan On Dördüncü Prensi kurtarmalısınız."

Feng Hengkong derin bir nefes alırken kendini sakinleştirmek için elinden geleni yaptı. "Pekala! Bırak onu, bu İmparator gitmene izin verecek ve kimse seni durdurmayacak."

 

"Oh?” Yun Che neşeyle gülümsedi: "İlahi Anka Tarikat Lideri tek emri ile benim Mavi Rüzgar İmparatorluğumu kan gölüne çeviriyor ve yine de şu anda yüce gönüllü gibi mi davranıyor? Hatta sizin Anka Tanrısı Heykelinizi kırmak gibi 'haince bir suçu' bile affediyor mu?"

 

"Hmph!" Feng Hengkong burnundan soludu. "Oğlumun hayatı seninkinden daha değerli! Bu İmparator fikrini değiştirmeden önce onu bırakıp buradan toz olsan iyi edersin!"

 

Yun Che'nin yüzünde hala küçümseyici bir gülümseme vardı; Feng Xiluo'yu bırakma niyeti olmadığı açıktı. Laubali bir şekilde konuştu: "Feng Hengkong, görünüşe göre kişiliğin benim tahmin ettiğimden daha tiksindirici, sen aynı zamanda bir aptalmışsın. Nasıl olur da senin gibi İlahi Anka Tarikatının lideri olabilmiş biri... Görünüşe göre dünyadaki herkes İlahi Anka Tarikatının kudretini gözünde büyütmüş. O domuz beynini kullan ve biraz düşün. Buraya geldiğime göre gerçekten eli boş döneceğimi düşünüyor musun?!"

 

Yun Che'nin sözleri hiç şüphesiz çevredeki tüm Anka öğrencilerini öfkeden patlatıyordu; onların keskin ve vahşi bakışları neredeyse Yun Che'yi küçük parçalara bölebilirdi. Yun Che'nin Feng Hengkong'a söylediği her bir hakaret içerikli söz tüm öğrencilerin önünde değerli ve prensip sahibi yöneticilerini parçalara ayırıyor gibiydi. Feng Feilie çılgınca ilerledi ve öfkeden her an patlayabilirmiş gibi gözüken Feng Hengkong'a bir bakış attıktan sonra Yun Che'ye sordu: "Pekala... Yun Che, madem On Dördüncü Prensi rehine olarak tutuyorsun, bizim İlahi Anka Tarikatımız taleplerini yerine getirecek! Sadece istediğin şartları söyle!"

 

"Çok iyi." Yun Che memnuniyetle onaylarken laubali bir şekilde devam etti: "İlahi Anka Tarikatınızın işlediği iğrenç suçlar için sizi yok ederek geriye sadece Xue'er'i bırakmak istiyordum. Ancak benim hala Mavi Rüzgar İmparatorluk Ailesinin Refakatçi Prensi oluşum ve İmparatoriçemin iyiliğini düşünmemin gerekmesi çok acı. Ayrıca, Xue'er daha önce hayatımı kurtardığı için sizi öldürmeyeceğim ve tarikatınıza bir şans vereceğim."

 

(Ç.N: Nooo... Şans istemiyoruz ölüm istiyoruz ölüm!!!)

 

Tek bir kişi İlahi Anka Tarikatının bölgesinde duruyordu ve buna rağmen tüm tarikatı yok etmek istediğini söylüyordu... ve şimdi de onlara bir 'şans' veriyordu. Tüm tarikat gülse mi ağlasa mı bilemeyecek bir hale gelmişti. Ancak On Dördüncü Prens hala onun ellerinde olduğundan ses çıkarmamışlardı...

 

Bu dünyada bundan daha fazla içerleyebilecekleri bir şey var mıydı?

 

Bir an sonra, bunu fark etmişlerdi... Aslında bundan daha çok içerleyebilecekleri bir şey gerçekten vardı!!

 

"Eğer benim tarikatınızdan gitmemi istiyorsanız sadece üç koşulumu yerine getirmeniz gerek." Tarikat üyeleri tarafından çevrelenmiş olan Yun Che sesini kaynak enerjisi ile güçlendirip tüm şehrin bunları duymasını sağladı. "Öncelikle, otuz gün içinde tüm İlahi Anka Ordusu benim Mavi Rüzgar Ülkemin topraklarından siktirip gidecek. Geride bir kişi bile kalmayacak!! Üstelik sıradaki yüz yıl boyunca benim ülkemin topraklarına adım bile atmayacaksınız!"

 

"İkinci olarak..." İlahi Anka Tarikatının cevap vermesini beklemeden Yun Che devam etti: "Sen, Feng Hengkong, bizzat benim Mavi Rüzgar Ülkeme bir özür mektubu yazacaksın! Ve bu tüm dünyaya duyurulacak!!"

 

"Üçüncü olarak, Mavi RÜzgar Ülkeme on milyar mor kaynak parası ödeyeceksiniz!!"

 

İlahi Anka Tarikatından ordusunu geri çekmesini istemesi şaşırtıcı değildi. Onlar Yun Che'nin gelme nedeninin muhtemelen bu olduğunu düşünüyorlardı. Ancak bunun, onun sadece ilk koşulu olacağını beklememişlerdi. Yun Che ikinci koşulu söylediğinde tüm Anka Büyükleri öfkeden neredeyse patlıyordu... Onlar düşük seviyeli bir ülkeden özür mü dileyecekti? Bu hiç şüphesiz mutlak bir şaka idi.

 

Ve Yun Che üçüncü koşulunu söylediğinde ise öğrenciler bile öfkeden bayılacak hale gelmişlerdi.

 

On milyar mor kaynak parası... Tazminat.

 

Sarı kaynak parasına çevrilirse... Bu yüz trilyon ediyordu!

 

İlk koşul Mavi Rüzgar Ülkesini korumak içindi, ikinci koşul İlahi Anka Ülkesinin saygınlığını kaybetmesini sağlıyordu ve üçüncü koşul da İlahi Anka Ülkesini büyük bir kayba sokuyordu... İlahi Anka Tarikatının bakış açısından bakıldığında bu dünyadaki en büyük şaka idi. Feng Xiluo bir prens olsa bile ve hatta Yun Che rehine olarak veliaht prens Feng Ximing'i tutsa da İlahi Anka Tarikatı asla üçüncü koşul hakkında düşünmek şöyle dursun, ikinci koşulu bile kabul etmezdi.

 

Yun Che İlahi Anka Tarikatının Anka Tanrısını rehin aldığını mı düşünüyordu?!

 

Feng Hengkong'un öfkesi bir kahkahaya döndü: "Yun Che, oğlumu rehine tuttuğun için sana bir şey yapmaya cüret edemeyeceğimizi mi düşünüyorsun! Bu İmparator sana yaşama şansı vermişti ama sen inatçı bir şekilde ölmek istiyorsun..."

 

"Hayır, hayır, hayır!" Yun Che soğukça gülerek onu susturdu. "Burada şans veren biri varsa o da benim! Hayatım boyunca asla bu kadar cömert bir şansı birine tanımadım, ancak siz bunu kabul etmiyor gibisiniz. Tch... Xue'er'in hatırına bu şansı bir daha düşünmeniz için sizi uyarıyorum. Eğer kibarlığımı görmezden gelip inatçılık ederseniz böyle 'önemsenmeyecek kadar düşük' koşulları daha fazla önermeyeceğim."

 

Yun Che son sözünü söylediğinde yüzü bir kobra kadar vahşileşti ve kahkahası da bir şeytanınki kadar kötücülleşti.

 

"AHAHAHHAHAHA!" Feng Hengkong yüksek sesle güldü. Ancak kahkahası öfke doluydu ve kötücüldü. Kollarını salladı, kartal gibi bir şekilde Yun Che'ye baktı ve ona adım adım ilerledi. "Benim İlahi Anka Tarikatım beş bin yıldır Kaynak Gökyüzünün zirvesinde bulunuyor ve asla birinden korkmadık, biri de bizi daha önce tehdit edemedi! Tarikatımızı kışkırtmaya cüret edenler bir kişi, bir klan veya bir ülke fark edilmeksizin parmağımı kaldırmamla birlikte yok edildi! Bu İmparator gerçekten oğlumu öldürmeye cesaret edebilecek misin görmek istiyor!"

 

(Ç.N: Kaldı 13 oğul desenize.)

 

BOOM!

 

Feng Hengkong'un çınlayan sesi o anda dururken Yun Che'nin bedeninden bir ateş topu yükseldi.

 

Feng Hengkong olduğu yerde kalırken göz bebekleri daraldı. Tüm bedeni kasıldı, ardından şiddetlice titredi... Kulaklarına, neredeyse gökleri delecek korkunç çağlıklar geldi.

 

Alevler içindeki Feng Xiluo'nun bedeni milyonlarca parçaya ayrılarak dağıldı. Ölmeden önce ses çıkaracak şans bile bulamadı; cesedinin parçaları bile alevler tarafından hızlıca küle çevrildi. Yun Che kolunu geri çekti ve elini güçlüce salladı. Soğuk bir gülümseme ve kötücül bir ifade ile sakince sordu: "Peki ya şimdi?"
-------------ÇEVİRMEN NOTU---------

 

Yun Che ne yapacak? Feng Hengkong ne yapacak? Yun Che bir daha şans tanıyacak mı? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

Fullbringer Notu: Hemen konuya giriyorum: Konuşmaları kalınlaştırmam konusunda ne düşünüyorsunuz? Dikkat dağıttığını söyleyenler olmuş, rahatsızlık veriyorsa kalınlaştırma yapmayayım. Yorumlara döşeyin aydınlatın beni. Seviliyorsunuz.

 

Çok yorgunum.

Beni bekleme kaptan.
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44925 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr