Bölüm 586

avatar
17293 40

Against The God - Bölüm 586


Bölüm 586: Altın Karga RuhuOvanın girişine gelen kişi tam olarak Küçük Şeytan İmparatoriçeydi.  

 

Formasyonun önünde dururken gri elbise kolu nazikçe sallandı. Kollarını kaldırdı, ardından yavaşça Şeytan İmparatorun mührünü çıkardı. O anda mühürdeki ışık çok daha derinleşip ısındı ve yavaşça titreşmeye başladı. Titreşmenin sıklığı formasyonun ortasındaki Altın Karga silüeti ile senkronize olmaya başladı, sanki bir tür tını oluşturuyorlardı.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe parmaklarını uzattı, hafifçe dans etti ve o anda parmakları arasında bir damla kan çıkarak Altın Karga Kaynak Formasyonuna doğru uçtu. Formasyonun merkezindeki silüetin üzerine indi. Kırmızımsı altın renkli alevler formasyonun ortasında yanmaya başladı.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe mührü tutarken uçtu ve mühür kaynak formasyonunun merkezine dokunduğu an onun Şeytan İmparator kanı ile birleştiği için iki alev topu yandı. Mühür tıslama sesi çıkarırken formasyon da tıslama sesleri oluşturdu. Ardından, iki alev topu aniden birleşerek dışarı uçtu.

 

Ovayı mühürleyen kaynak formasyonu da o anda hızlıca dağılmaya başlayarak kısa sürede tamamen kayboldu.

 

Ovanın tek girişi Küçük Şeytan İmparatoriçenin önünde tamamen ortaya çıktı.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçenin gözleri su yüzeyi gibi sakindi. Mührü geri koydu, küçük bedeni normal kişilerin tespit bile edemeyeceği gri bir gölgeye dönüşürken ses çıkarmadan ovaya girdi...

 

Yarım ay sonra ovanın açılma zamanı olacaktı. Beş senelik zamanda ateş ve yıldırım ruhlarının büyük çoğunluğu büyük ölçüde yenilenmişti. Zemin kırmızı ve gökyüzü mordu. Bu görüntü içinde, sayısız alev sallanıyordu ve sayısız yıldırım tıslıyordu. Ara sıra, alev denizleri aniden otuz metreden yükseğe çıkıyordu veya gürleyen yıldırımlar düşüyordu.. Burası her ne kadar dışarısı ve ova olsa da sanki iki yerin arasındaki kanunlar ve yapılar tamamen farklı iki dünya gibiydi.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe tam hızla hareket etti, doğudan kuzeye gitti. Alevlerin ve yıldırımların ona engel olmasına izin verdi ama alevler ve yıldırımlar ne kadar öfkeli olursa olsun ona zarar veremiyorlardı. Orta seviyeli bilince sahip ateş ruhlarının bazıları onun çevresindeki aurayı hissedip hızlıca uzaklaşıyor ve yakınlaşmaya cüret edemiyorlardı.

 

Ova inanılmaz derecede geniş ve engindi. Küçük Şeytan İmparatoriçe kendini tutmadan tüm gücünü hızına odakladı. Hızı aniden titreyen yıldırımlar kadar hızlıydı ama yine de iki saat sonunda hala yıldırım ve alevler tarafından çevrili haldeydi ve hala bunun sonunu göremiyordu.

 

Dört saatin sonunda, kırmızımsı, altın renkli alevler ile tamamen kaplanmış bir tepe önünde ortaya çıktı. Küçük Şeytan İmparatoriçenin bedeni döndü ve tepenin önüne indi. Önünde ovayı mühürleyene benzer bir Altın Karga Kaynak Formasyonunu vardı, ancak bu formasyon üçte bir kadar küçüktü ve Altın Karga silüeti çok daha derindi.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçenin soğuk, yalnız gözlerinde sonunda bir kargaşa ortaya çıktı. Bu yer... Onun ilk kez geldiği bir yer değildi ama bu sefer zihninin durumu öncekilere göre tamamen farklıydı. Geçmişte o sadece çaresizdi ve arzu doluydu ama bu sefer... Ellerinde geri dönmüş olan Şeytan İmparator Mührü vardı.

 

(Ç.N: Demek ki baya işe yarar bir şey bu mühür harbi. Ne çıkacak acaba.)

 

Mührü tutarken Küçük Şeytan İmparatoriçe tereddüt etmeyi bıraktı ve yavaşça ileri adım attı ve bedeni kaynak formasyonuna değerken Şeytan İmparatorun Mührü alevlerle titreşti ve bir ateş topu dışarı çıkıp dağılırken Küçük Şeytan İmparatoriçenin bedenini kapladı, onun bedeninin yavaşça kaynak formasyonu içine girmesini sağladı...

 

Küçük Şeytan İmparatoriçenin önündeki dünya anında değişti. Yıldırım ve ateş dünyasından tamamen altın renk ile dolu, sonu olmayan bir dünyaya girdi.

 

Mührü tutarken Küçük Şeytan İmparatoriçe tek dizinin üzerine çöktü ve büyük bir saygı ile konuştu: "Hayali Şeytan Kraliyet Ailesinin On İkinci İmparatoru, on ikinci Altın Karga soyunun mirasçısı, Huai Caiyi, Altın Karga İlahi Tanrısını selamlar."

 

(Ç.N: Adını da öğrenmiş olduk. Bu isim akılda da kalmaz len...)

 

"Hahahahahah..."

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe konuşmayı bitirdiğinde altın dünyada pervasız bir kadın kahkahası yankılandı. Bu ses sanki gökyüzünden geliyor gibiydi ama aynı zamanda kulağının yanındaymış gibiydi. Küçük şeytan İmparatoriçenin kaynak gücü Beşinci Seviye Egemen Kaynak Aleminde olsa da iç enerjisi ve kanı bu ses altında sarsılmıştı.

 

"Sizin Hayali Şeytan Kraliyet Aileniz yüz yıl geç kaldı. Sonunda bugün geldin ama sen sadece bir kadınsın. Görünüşe göre bu asilin, sizin klanınız ile olan kaderi sona gelmiş, neden buraya geldin?!"

 

Kadının sesi yırtıcı alevler gibiydi; sözleri Küçük Şeytan İmparatoriçenin aklını karıştırdı, kafasını kaldırdı ve konuştu: "Babam ve kardeşim yüz yıl önce sorunla karşılaştılar ve Şeytan İmparatorun Mührü yüz yıldır kayıptı. Yeni bulundu, bu nedenle yüz yıl geciktik. Ben bir kadın olsam da Şeytan İmparator soyunun tek doğrudan mirasçısıyım ve saf Şeytan İmparator kanını miras aldım. Altın Karga İlahi Tanrısı bana Şeytan İmparatorun Klanını yeniden canlandırmak için atasal soyu ve 《Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtlarını 》 bahşedebilir mi?"

 

"Sana Altın Karganın yanan DÜnya Kanıtları ve atasal soyunu bahşetmek mi? Hahahaha! Sen gerçekten zavallı ve safsın. Demin dediğimi duymadın mı? Buraya girer girmez sizin klan ile aramdaki kaderin bittiğini söylemiştim!"

 

Altın Karga İlahi Tanrısının sözlerinin anlamı nedir?" Küçük Şeytan İmparatoriçe ona baktı ve anlamadığı için sordu.

 

"Ne demek mi istiyorum? Sen gerçekten tamamen safsın! Senin Şeytan İmparator Klanın on neslidir Şeytan İmparatorlara sahip ve bu on nesilin hepsi erkekti! Asla bir kadın olmadı. Gerçekten sen erkeklerin kadınlardan üstün olmasının basit bir rastlantı olduğunu mu düşündün?! Hmph, görünüşe göre bunu bilmiyorsun, sizinki gibi ölümlü bedenlerde Altın Karganın atasal kanına sadece erkekler dayanabilir!"

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe yıldırım tarafından vurulmuş gibiydi, tüm bedeni hafifçe titrerken konuştu: "Neden?! Ben bir kadın olsam da soyum doğrudan Şeytan İmparatorun klanından geliyor..."

 

"Soyunun nereden geldiği önemsiz! Bunun nedeni sadece kadın olman!" Alev gibi kadın sesi acımasızca konuştu: "Erkeklerin bedeni Yang, kadılarınki ise Yin dir. Bir ölümlü kadının bedeni ile normal kaynak alevleri, hatta Anka Alevleri ile Vermilion Kuşunun alevleri tolere edilebilir ama benim Altın Karga alevlerim dünyadaki en yırtıcı Yang alevleridir! Onun içinde en ufak Yin varlığı bile yoktur! Sen şu an sadece ufacık bir Altın Karga soyuna sahipsin ve bunun için gece gündüz yanıyorsun. Acı içindesin ve hayatın büyük ölçüde kısaldı. Eğer atasal soya dayanmaya çalışırsan içsel kanının akışı tamamen karman çorman olacak ve tüm hayatın boyunca acı çekeceksin!"

 

"Bunun üzerine sen hala bir bakiresin, yani senin bedeninde hala hayati Yin bulunuyor. Eğer atasal kanı kabul edersen üç gün içinde soyundaki alev enerjisi patlayacak ve beş gün içinde alevlerin içinde öleceksin!"

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe: “!!!!

 

(Ç.N: Kız o kadar uğraştı karga yine vermedi be. 100 yıl boşa beklemiş ???? )

 

Hayali şeytan Ülkesinde on nesildir tüm Şeytan İmparatorların erkek olduğu doğruydu ama bunu kimse garip olarak düşünmemişti çünkü bir erkeğin imparator olması normaldi. Aksine bir kadının imparator olması anormaldi. Tüm Kraliyet Ailesi üyeleri Altın Karga soyunun kadın bedenine zarar vereceğini biliyordu, özellikle de doğrudan soya sahip olan Şeytan İmparatorun İmparatoriçesine. İmparatoriçe her zaman Şeytan İmparatordan önce ölmüştü ve hayatları asla bin yılı aşmamıştı... Hiç istisna yoktu.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe doğal olarak bunları biliyordu... Ama kadın olduğundan ve hatta doğrudan soya sahip bir kadın olduğundan atasal kana dayanamayacağını ve 《Altın Karga'nın Yanan Dünya Kayıtlarını 》nı çalışamayacağını asla düşünmemişti.

 

Tüm umutlar gittiğinde sanki buz gibi bir su donmuş bir kaynaktan acımasızca kalbine ve ruhuna dökülmüş gibiydi. Uzun süre sersemledi, Şeytan İmparator Klanının şu anki durumunu düşündü ve pes etmeden mırıldandı: "Gerçekten hiç ihtimal yok mu... Altın Karga İlahi Tanrısı, siz de bir kadının bedenine sahipsiniz..."

 

"Hahahahah!" Alev gibi ses çılgınca güldü: "Nasıl olur da bir ilahi beden senin ölümlü bedenin ile kıyaslanabilir! İhtimal... Hmph, yok değil ama bunun için Anka veya Vermilion Kuşunun soyuna sahip bir erkeğin hayati Yang'ı ile desteklenmen gerekecek! Ama Hayali Şeytan Ülkesinde, Anka veya Vermilion Kuşu gücüne sahip olan kimse yok; bu nedenle böyle bir erkek yok. Pes et ve buradan git!"

 

(Ç.N: Havada ağır bir seks kokusu alıyorum. Useless burnum bana bunu adeta haykırıyor ???? )

 

Altın Karga 'Anka' ve 'Vermilion Kuşu'ndan bahsettiğinde sesinde açıkça derin bir küçümseme vardı.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe kafasını alçalttı ve gözlerini kapadı. Uzun süre konuşmadı ve buradan ayrılmak istemedi. Alev gibi kadının sesi bir kez daha yankılandı: "Bir fantezi içinde yaşama. Daha fazla sana yardım etmemi isteme! Ben Altın Karganın soyu ve ruhunun izole olmuş bir varlığıyım, Altın Karganın arzusu tarafından burada bırakıldım; bu yerden ayrılamam! On bin yıl önce zaten sizin Neon Serçesi Klanınıza on bin yıllık şan bahşederek sizi on bin yıl boyunca şeytan İmparator Klanı haline getirdim! Bizim kader ilişkimiz sonuna geldiğine göre, bu cennetin isteğidir! Buradan ayrıl!"

 

"Şeytan İmparatorun Mührüne gelince, öldüğünde, Şeytan İmparatorun soyu öldüğünde, o doğal olarak kaybolacaktır!"

 

Altın Karganın ruhunun sesi yok olduğunda altın dünya anında çöktü. Çevre, bir kez daha alev ve yıldırım dünyası haline geldi. Küçük Şeytan İmparatoriçe diz çökük halde orada kaldı ve uzun süre ne hareket edebildi ne de konuşabildi, sanki ruhunu kaybetmiş gibiydi...

 

Mu Ailesi yüz yıldan fazla süredir yaşadığı en canlı günü geçiriyordu.

 

Yun Che Mu Ailesine gitme kararı verdiğinde Mu Feiyan hemen eve ses iletişimi gönderip tüm Mu Ailesinin çalışmasını sağlamıştı. Aile içindekiler küçük Şeytan İmparatoriçe geldiği zamankinden katlarca daha fazla meşguldü.

 

Mu Klanı Yun Ailesinden bir buçuk kat daha fazla büyüktü ve Yun Ailesinin son zamanlardaki düşüşünün aksine Mu Ailesi daha fazla momentuma sahipti.

 

Yaşlı Adam Mu yol gösterdi ve Yun Cheyi kapıdan geçirdi. Tüm yol boyunca o yüksek sesle güldü ve aşırı enerjik gözüküyordu. Mu Ailesi öğrencilerinin hepsi sersemledi ve konuşamadı, genellikle şanlı ve sakin olan Patriklerinin bir tür ruh tarafından ele geçirildiğini düşündüler.

 

Mu Feiyan Yun Che'yi kendi başına ailede tur attırdı. Yolda gülmeyi ve konuşmayı bırakmadı, salyası her yere yıldızlar gibi sıçradı. Bu Mu Ailesi öğrencilerini korkuttu, sanki gündüz gündüz hayalet görmüş gibilerdi. Mu Ailesindeki turdan sonra neredeyse akşam olmuştu. Mu Feiyan onları avluya getirdi ve tereddütsüz bir şekilde birkaç yüz yıldır saklayıp içmeye kıyamadığı Yeşim Ginseng Çaylarının hepsini çıkardı... Üç Mu kardeşi çay bardaklarını tutarken elleri sallanıyordu. Bu Yeşim Ginseng Çaylarının tek damlası bile zaten paha biçilemezdi. Normalde, üç kardeş ondan koklamak istediklerinde yaşlı adam tarafından sertçe azarlanıyorlardı. Bugün, yeğenleri sayesinde... bundan içebiliyorlardı!

 

(Ç.N: Torun isteyen bir dedeyi hafife almayacaksınız ???? )

 

"Gel! Che'er, bu büyükbabandan gelen hoş geldin hediyesi. Hadi, beğenecek misin bak bakalım." Mu Feiyan Buz yeşimi kutuyu Yun Che'nin ellerine bırakırken güldü.

 

"Teşekkürler, büyükbaba." Yun Che onu aldı ve doğrudan buz yeşimi kutuyu açtı. Kutu avucu kadar büyüktü ve içinde sadece serçe parmağı kadar, küçük, dar, uzun bir kristal vardı. Baktığında bu normal bir sarkaçtan farksızdı, sadece yaydığı soğuk aura kıyaslanamayacak kadar gizemli bir his veriyordu.

 

Üç Mu kardeşi bu 'sarkaç'ı gördüğün an ağızlarındaki Yeşim Giseng Çayları 'pfft' sesleri ile birlikte fışkırdı. Bir tıslama sesinin ardından, domuzların katledildiğinde çıkardığı kadar gürültülü bir ses yankılandı:

 

"Ahhh, Mutlak Cennetin Donmuş Kristali!!"------------ÇEVİRMEN NOTU-------------

 

Acaba bu ne çıkacak. Adı seksi gücü de seksi mi acaba.

 

Kristal neye yarıyor? Altın Karga Yun Che ile karşılaşacak mı? Yun Che Yun Ailesine dönünce neler olacak? Yun Che neler yapacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44240 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr