Bölüm 572

avatar
16920 46

Against The God - Bölüm 572


Yedi Ailenin Büyük Kınaması (2)

 

''Sen… Sen...'' Yun Waitan'nın ve Yun Duanshui'nin bedenleri kızgınlıktan titriyordu. Yedi Koruyucu Aile'nin açıkça kendilerine karşı kötü niyetli bir şekilde durduklarını bilseler de,onları yalanlamak için diyebilecekleri hiçbir şey yoktu. Şeytan İmparatorluğu'nun Mührü'nü kaybetme suçu bunlarca yıldır Yun Ailesi'ni dağ gibi eziyordu.Yüz yıl geçse de,nefes almalarına izin vermeyecek kadar ağırdı.

 

Daha önceden Yun Che'nin kimliğine kıyasla,bu konu gerçekten de Yun Ailesi'nin zayıf noktasıydı.Yüzlerce yıldır onlara işkence eden,ne kaçabildikleri ne de kurtulabildikleri kabuslarından fırlamış bir şeytan gibiydi.Şeytan İmparatorluk Mührü'nü alabilecekleri bir gün gelmedikçe,bu ağır suçun prangalarını nesilden nesile taşımaya devam edeceklerdi.

 

Yun Ailesi'nin bugün ne kadar güçlü olduğunun önemi yoktu,bu yüzyılda ne kadar harika bir dahi ürettiklerinin önemi yoktu,ne kadar iyilik yaptıklarının önemi yoktu...Bu zayıf noktadan kaçmalarına diğer aileler izin vermeyecekti.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçesi kollarını kaldırarak,soğuk bir şekilde ''Yeter!'' dedi.''Öncelikle Yun Ailesi'nin Şeytan İmparatorluğu Mührü'nü kaybetmesi isteyerek olan bir şey değildi.Bu büyük suçtan dolayı yüz yıl boyunca cezalarını ağır bir şekilde çektiler,imparatorluk bu gerçeği hesaba katmayı bırakmış olsa da,defalarca kez yetkinin altında onları kınadınız!''

 

''Küçük Şeytan İmparatoriçesi,Yun Ailesi'nin bu büyük suçu nasıl yalnızca yüz yıl cezalandırılmayla affedilebilir!'' Helian Kuang ızdıraplı bir yüzle bağırdı.''Yun Ailesi Şeytan İmparatorluğu mührünü kaybetti...Şeytan İmparatorluğu Mührü! Şeytan İmparatorluğu'nun soyunun devamı kesildi!Böyle büyük bir günah için,bütün aileyi imha etsek de ileri gitmiş olmayız.Cezayla geçen önemsiz bir yüz yıl birazına bile değmez...Yun Ailesinin çektiği ceza kaynaklarının kısılmasından başka bir şey değildi,bunu nasıl 'ağır bir ceza' olarak nitelendirilebiliriz!''

 

Jiufang Kui ''Patrik Helian dediklerinde haklı! Ve bu yüzyılda Şeytan İmparatorluk Şehri vatandaşları içinden geçirdikleri şeyleri yüksek sesle dile getirdi.Yun Ailesi'nin günahlarının ciddiyeti çok fazla ve Küçük Şeytan İmparatoriçesi Yun Ailesi'ne karşı fazla hoşgörülü oldunuz ama bu hoşgörü büyük bir suç,dünyada bunu kim kabul edebilir? Küçük Şeytan İmparatoriçesi gerçekten ağır bir ceza vermeye istekli değil,Yun Ailesini sürgüne göndermeye hevesli değil,itaat etmekten başka seçeneğimiz yok.Ancak,Yun Ailesi'ne Derebeyi Hapı'nı bağışlamak... Jiufang Ailemi hoşgörün ama bunu ne olursa olsun kabullenemeyiz!''

 

Jiufang Kui sustuğu an Nangong Zui ''Derebeyi Hapına gerçekten göz dikmiyoruz, ama Küçük Şeytan İmparatoriçesi yüz yıl önce İmparatoriçe olduğundan beri,sayısız insan Küçük Şeytan İmparatoriçesine yardım etti ve üstün başarı sağladı. Yine de Küçük Şeytan İmparatoriçesi böyle bir günahı işlemiş olan aileye Derebeyi Hapı'ini bağışlamak istiyor...Koruyucu Aileler olarak,doğal olarak Küçük Şeytan İmparatoriçe'mizin emirlerine itaat etmekten başka seçeneğimiz yok.Ama bunu kabul etsek bile,eğer bu konu yayılırsa,kamuoyu dalgaları kesinlikle Hayali Şeytan Bölgesine karşı çıkacaktır,sayısızca şikayet ve suçlamalar gelecektir.Küçük Şeytan İmparatoriçesi'nin güçlü ve kutsal ismi de böylesine büyük bir darbe ile etkilenecektir.Küçük Şeytan İmparatoriçesi lütfen tekrar düşünün.''

 

''Yaptığımız her şey Küçük Şeytan İmparatoriçesi'nin iyiliği için ve tüm Şeytan İmparatorluğu soyunun bugüne kadar taşıdığı güçlü isim için!''

 

Doğu kanadının yedi Koruyucu Ailesi'nin patrikleri birbiri ardına ikna etmeye etmeye çalıştı,söyledikleri her şey direk Yun Ailesine karşıydı,ancak her bir kelime yüksek sesli bir şekilde ve dürüstçe söylendi.Onların dediklerine bakılırsa Yun Ailesi oldukça aşağılık ve affedilemez bir aileydi ve eğer Küçük Şeytan İmparatoriçesi Derebeyi Hapı'nı Yun Ailesi'ne bağışlarsa,Küçük Şeytan İmparatoriçesi tüm dünyayı kızdıran ''akılsız hükümdar'' olurdu.

 

Eğer itirazlar tek bir aile tarafından gelmiş olsaydı,o zaman Küçük Şeytan İmparatoriçesi bunu kolayca bastırabilirdi.Ancak anlaşılan bu yedi büyük aile bunu gizlice tartışmıştı,birlikte direniyorlardı.Sözleri ve davranışları kıyaslanamaz derecede sertti.Şeytan İmparatorluk Salonu'nun kenarında oturan insanlar ve Şeytan İmparatorluk Şehri'nin siyasi koşullarından en ufak bir fikri olmayanlar bile açıkça baskının ağırlığını hissedebilirlerdi.

 

Xiao Ailesi'nin Patriği Xiao Xifeng yüksek sesle,''On iki Koruyucu Ailemiz Şeytan İmparatorluğu soyunu on bin yıldır tek bir yürekle koruyordu,bu Yun Ailesi tarafından kısaltıldı.Derebeyi Hapı'nın kime bağışlandığının önemi yok,Xiao Ailemizin en ufak itirazı yok.Ancak, Yun Ailesi'ne bağışlanırsa Xiao Ailemiz sonsuza kadar umutsuzluğa kapılacak...Sayısız dünya vatandaşı bile umutsuz hissedecek,Hayali Şeytan Bölgesi'nin İmparatoriçesi olarak,Küçük Şeytan İmparatoriçesi birinin günahına aldırmadan yine de ödülü bağışlayarak,günahkarların mutlu olmasına ve saygı değer kişilerin umutsuzluğa kapılmasına neden olur.Bu Derebeyi Hapı Yun Ailesi'ne ne olursa olsun bağışlanmamalı.''

 

''Ayrıca,o zamanlar Şeytan İmparatorluğu Mührü'nü kaybeden kişi Yun Ailesinin bir önceki Patriği Yun Canghai'ydi! Önceki İmparator onu Kral olarak ilan etmiş ve yüksek seviyede biri olarak görmüştü.Şeytan İmparatorluğu Mührü'nü koruması için ona vermişti.Ancak,Yun Canghai önceki İmparator'un güvenini boşa çıkarmıştı.Gökyüzü Kaynak Kıtasına zorla sızmıştı ve sonunda,Şeytan İmparatorluğu Mührü'nü kaybetti.Bunun pervasızca ve umursamazca olduğu söylenebilir,tamamıyla affedilemez bir davranıştı.Esasen artık 'Şeytan Kralı' olmayı hak etmiyordu.

 

''Kapa çeneni! Babamı küçük düşürmeye hakkın yok!!''

 

''Kapa çeneni! Büyükbabamı küçük düşürmeye hakkın yok!!''

 

Xiao Xifeng sözlerini bitiremeden,aynı anda iki gür ses duyuldu.Xiao Xifeng,üçüncü düzey bir hükümdarın yetiştirilmesiyle,bu iki gürlemenin titremesinden öfkelendi ve kalbi bir anlığına sinirden kasıldı.Döndüğü an,Yun Qinghong 'un öfkeyle kaplanmış korkutucu yüzüyle karşılaştı.

 

Bu iki kükreyen sesten biri Yun Qinghong'a bir diğeri de Yun Che'ye aitti.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçesi Derebeyi Hapı'nı Yun Che'ye bağışlama fikri ile geldiğinde,Yun Qinghong ve Yun Che, Dük Huai'nin ve yedi büyük ailenin ya da Dük Sarayı'nın kesinlikle müdahale edeceklerini düşünmüştü ve en iyi sebep  ise doğal olarak Yun Ailesi'nin yüz yıl önceki günahıydı.Bu nedenle,yedi büyük ailenin birlikte iş birliği yapıp onlara karşı durması,onları birazcık bile şaşırtmamıştı.İkisi de soğuk bakışlarla hiçbir yorum yapmadan izlemişti.

 

Ancak,Xiao Xifeng'in sözleri,Yun Canghai'yi açıkça aşağılıyordu...Acımasızca onların sınırlarını çiğnemişlerdi.

 

Yun Qinghong bütün hayatı boyunca babasına saygı duymuştu ve onu el üstünde tutmuştu.

 

Ne zaman bir ay önce gördüğü babasının eski ve solgun cesedini düşünse duyduğu suçluluk,pişmanlık,kin kalbine binlerce kez ok batırılıyormuş gibi hissettiriyordu.Yun Canghai Yun Che'nin büyükbabasıydı ve bundan da ötesi Cennetin Kudretli Ruh Bastırma Oluşumundan Yun Che'yi kurtarmak için kendi canını feda eden kişiydi.Kendi ölümü Yun Che'ye ne kadar düşkün olduğunu belli ediyordu.

 

Birçok konuyu soğukkanlılıkla ve sakinlikle karşılayabilirlerdi; ancak, Yun Canghai'yi karalamaya geldiğinde nasıl sabredebilirlerdi?!

 

Yun Qinghong'un öfkesiyle yüzleşince,Xiao Xifeng hafiften ürperdi ama herkesin gözü önünde nasıl zayıf bir davranış sergileyebilirdi?Soğuk bir gülümsemeyle,''Aşağılamak mı? Herkesin bildiği bir gerçek nasıl aşağılama olabilir? Bir yerlerde kendimi yanlış ifade etmiş olabilir miyim? O zaman,bu Yun Canghai için değilse...''

 

''Kapa çeneni!!'' ifadesi öfkeden mora dönüştü.''Babam boyun eğmez bir ruha sahipti,cennet ve dünya kadar temiz,önceki İmparator kadar temiz,Yun Ailesi kadar temiz! Senin gibi ezik biri babamın adını bile ağzına alamaz! Eğer babamı karalamak için tek bir kelime daha edersen,kesinlikle bizzat benim, hayatını alacağım bir gün gelecek!!” dedi Yun Qinghong.

 

Oldukça tahrik edici konuşma Yun Qinghong'un kalbinde öfke uyandırdı.Anlaşılan,Yun Canghai meselesine değinerek,belli ölçüdeki sakinliğini de kaybetmişti.Yun Che kaşlarını çattı ve ''Baba,onun gibi art niyetli düşük rütbeli yardımcılar direk Babanın uğraşmasına değmez! Onlara sormak istediğim sorular olsa da...''

 

Yun Che soğuk bir ifadeyle bir adım öne çıktı,yedi ailenin Patrikleri ile yüzleşti.Hafif bir gülümseme ile,''Siz yedi büyük aile,Yun Ailemizin Derebeyi Hapı'nı almasını engellemek amacıyla tabii ki de birleşirsiniz,huh! Bu doğru...Şeytan İmparatorluk Mührünü kaybetmenin büyük günahı,ne kadar da harika ve mükemmel bir bahane! O zaman,bir tahminde bulunayım.Daha demin Yun Ailemize kaptırdığınız Mor Damarlı İlahi Kristallere gelince,bu vaat de o zaman yerine getirilmez,değil mi!''

 

Yun Che şüpheli bir tondan çok soru soran bir ton kullanmıştı!

 

Yedi büyük ailenin yüzleri yavaşça değişti.Daha önce,seslerini birbirlerine ilettiklerinde,Mor Damarlı İlahi Kristalleri Yun Ailesi'ne teslim etmeyeceklerini söyleyerek çoktan planlarını kurmuşlardı.İki buçuk kiloyu unutmuşlardı,akıllarına birazcık bile gelmemişti.Küçük Şeytan İmparatoriçesini Derebeyi Hapı’nı Yun Ailesine vermekten vazgeçirdikten sonraki planları birlikte iki buçuk kilo Mor Damarlı Kristal vermemek için baskı yapmaya çalışmaktı.

 

Şimdi Yun Che tarafından bu ortaya çıkarıldığına göre,hiçbiri aksi bir ifade kullanmadı, onun yerine,bundan yararlanarak ''Yun Che, tahmininde haklısın! Chiyang Ailem Yun Ailene kesinlikle iki buçuk kilo Mor Damarlı İlahi Kristal vermeyecek!''

 

''Jiufan Ailemizde teslim etmeyecek!!''

 

''Hahahah,anlaşılan düşüncelerimiz birbirlerine benziyor! Nangong Ailem iki buçuk kilo Mor Damarlı Kristali parçalamak zorunda kalsa da,Yun Ailesine birazcık da olsa vermeyeceğiz!''

 

''Lin Ailem de aynı şekilde!! Değil iki buçuk kilo Mor Damarlı Kristal,beş tel saç bile vermeyiz!''

 

''Yun Ailenin sayısızca günahı var,Koruyucu Ailelerimizin Mor Damarlı Kristalini hangi yüzle kabul edeceksiniz!!''

 

Herkesin gözlerinin önünde söz verdikleri şeyi inkar etmek tamamen vurdumduymaz ve utanmazca da olsa,her biri çoşkun davranışlar ve yükselen ruhları ile bağırıyorlardı...Anlaşılan,Yun Ailesi'nin 'büyük günahı' nın dünyadaki herkes tarafından bilinmesine güveniyorlardı.Yun Che soğukça güldü '' İki buçuk kilo Mor Damarlı İlahi Kristal için söz verdiniz! Daha erken zamanda yapılan düello sizin yenilginiz ile sonuçlandı! Yine de,şu anda,bunu son derece etkileyici bir şekilde inkar ediyorsunuz.On bin yıldır zirvede duran şerefli Koruyucu Aileler aslında bu kadar utanmazlar.Bu sadece gülünç ve oldukça acınası! On Bin yıldır Hayali Şeytan Bölgesinde koruduğunuz güçlü isimlerin alay konusu olmasından korkmuyor musunuz.''

 

Bai Ailesi'nin patriği ''Ne olmuş yani?!'' dedi.''Yun Ailenize en ufak bile Mor Damarlı Kristal vermektense dünyaya alay konusu olmayı tercih ederiz !''

 

''Yun Ailesi'nin günahı tamamıyla affedilemez.Sürmek bile en az ceza olur ve tüm aileyi temizlemek de yeterli gelmez!Ancak bu yüzyılda,ailenin hala Koruyucu Ailelerimizle eşit konumda olması tüm dünyadaki kuşkuları arttırıyor.Eğer Mor Damarlı İlahi Kristali Yun Ailesine verirsek, kesinlikle biz gerilerken Yun Ailesi öne çıkar...Yun Ailesi Şeytan İmparatorluğunun neslinden ayrılan günahkar bir aile!! Sadece onlar hak ettikleri cezayı çekmeyecekler, ayrıca Koruyucu Ailelerin kalanından ağır basacaklar.Eğer durum buysa,sadece Şeytan İmparatorluk Şehrinde kaos meydana gelmeyecek,bütün Hayali Şeytan Bölgesinde kaos olacaktır! Önceki Şeytan İmparatoru bile Dokuz Kaynakların altında huzur içinde yatamayacak!''

 

Hellian Kuang ağırbaşlı bir ifade ile ''Hayali Şeytan Bölgesindeki karmaşaya ve Şeytan İmparatoriçemizin adının utandırılmasına kıyasla  biz inançsız insanlar olarak maskara olmuşuz ne olur ki ?!'' dedi.''On bin yıldır,Şeytan İmparatorluğundan başkasına sadık değildik ve eğer Şeytan İmparatorluğu içinse,ölümden bile korkmayız!O yüzden ismimiz ve itibarımız lekelense ne olur?''

 

Böyle utanmaz ve aşağılık bir şekilde açıkça inkar etseler de,Yun Ailesi'nin günahının örtüsü altında, sözleri Şeytan İmparatorluğunun soyuna sadakat gösteren bir ziyafete ve Hayali Şeytan Bölgesine duydukları sorumluluk derecesine dönüşmüştü.Bu Yun Ailesindeki herkesin öfkeden patlamalarına neden olmuştu; ama Yun Che basitçe kahkaha attı ve ''Hahhaah!Ne güzel dedin başka kimseye sadakat göstermemek... Ve ne güzel söyledin 'eğer Şeytan İmparatorluğu içinse,ölümden bile korkmayız'! Siz büyük aileler çok sadıksınız ve bu sadakat uğruna itibarınızdan bile vazgeçebiliyorsunuz! O zaman...''

 

Kahkahası durduğunda,Yun Che'nin ifadesi aniden taş gibi sert oldu.Şahin gibi bakışlarıyla bir adım öne gitti ve yedi büyük ailenin Patriklerini gösterdi, ve sesi gürledi ''Yüz yıl önce,eski Şeytan İmparatoru Gökyüzü Kaynak Kıtasına düştüğünde,büyükbabam tereddüt bile etmeden onu kurtarmak için öne çıktı... Peki ya siz millet?! Siz neredeydiniz ? Neden ölüm korkularını görmezden gelenler,önceki Şeytan İmparatorunu kurtarmak için hayatlarını riske atanlar büyükbabam ve Yun Ailemizdi? Sözde tamamen sadık olan ve Şeytan İmparatorunun iyiliğini düşünen, ölümden bile korkmayan aileleriniz değildi!!''

 

''O sıra neredeydiniz?! Sözde sadakatiniz neredeydi?!''

 

Yun Che'nin öfkeli sorgusu, daha önce çeşitli konuşmalar yapmış olan Patrikleri tamamen sessiz bıraktı.

 

Useless notu: Yun Che yine dili ile tokatlayacak gibi :D


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44223 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr