Bölüm 571

avatar
17921 45

Against The God - Bölüm 571


Bölüm 571: Yedi Aile’nin Büyük Kınaması

 

''Yun Qinghong, sözüm ona 'oğlun'... Nereden geldi?!'' Dük Huai ciddi bir ses tonuyla kükredi.

 

Yun Qinghong hafifçe hırladı. ''Bu benim aile meselem, yani sana açıklama yapmak zorunda değilim, Dük Huai. Benim oğlum olduğuna inansan da inanmasan da... Oğlum Yun Che Kaynak Kulpu’nun gücünü gösterdi ve bu onun Yun Ailesi’nden olduğunun gerçek bir göstergesi! Doğal olarak, kesinlikle Yun Ailesi'ni savaşta temsil edecek özelliklere sahip.''

 

''Dük Huai’nin yenilgiyi kabul etmemesinin artık bir sebebi var!''

 

''Bu savaşta, benim tarafımda katılan Yun Chu sonuna kadar dayanırken senin tarafında katılan on iki kişi mağlup edildi. Yun Ailesi'nin kaderini belirleyecek olan düellonun galibi biziz! Yakın bir zafer olsa da, adımıza layık bir biçimde hakkaniyet ve dürüstlükle kazandık.''

 

Yun Qinghong'un ifadesi sakin görünse de, bir şahin gibi dik dik bakıyordu ve sözleri birinin kalbini titretebilirdi. Söyleyeceği her kelime ile farklı ailelerdeki insanların ifadesi ve karşı tarafın Dük Sarayı kararabilirdi. Yun Qinghong bakışlarını karşı tarafın üzerinde gezdirdi ve dedi ki: ''Düellodan önce yapılan anlaşmaya göre,eğer biz zaferle ayrılırsak, Yun Ailesi Koruyucu Aile unvanını taşımaya devam edecekti ve siz Yedi Büyük Aile, Jiufang Ailesi, Chiyang Ailesi, Nangong Ailesi, Xiao Ailesi, Bai Ailesi, Helian Ailesi ve Lin Ailesi ve Altmış Dük Sarayı bir daha asla Yun Ailemiz’i sürgün etme konusunu açmayacaktınız! Buna ilaveten, yedi büyük ailenin her biri Yun Ailemiz’e bir buçuk aylık süre içerisinde sırasıyla iki buçuk kilo Mor Damarlı İlahi Kristal gönderecekti.''

 

''Dük Huai bir ay içerisinde Yun Ailemiz’e on kilo Mor Damarlı İlahi Kristal  göndermek zorundasınız.''

 

''Bu düellodan önce iki tarafın yaptığı anlaşma, hepiniz şahsen güvence verdiniz!''

 

''Küçük Şeytan İmparatoriçesi ve bölgenin kahramanları bunu onaylayabilir.''

 

''Bu sonuca hala itirazı olanınız var mı... Ve tabii ki, bunlar haklı itirazlar olmalı.''

 

Yun Qinghong'un sözleri yedi büyük ailenin yüzlerinin benzersiz bir şekilde çirkinleşmesine neden oldu. Şimdiye kadar, büyük farkı kabul edemiyorlardı, açıkça daha çok güçlü olan tarafken, aniden rakiplerinin ayaklarının altındaki taraf olmuşlardı. Dük Huai'nin ifadesi solgundu ve uzun süredir konuşmamıştı. Ancak, karanlıkta kaynak ses iletimleri ile o anda sesini birkaç kişiye iletiyordu.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçesi gözlerini salonda gezdirdi ve yavaşça konuştu. ''Saltanatın Yüzüncü Yıl Seremonisi her yüzyılda bir düzenlenir ve her dönem, ejderhalar ve kaplanlar arasında bir düello yapılır. Ancak bu düello gibi inanılmazı hiç olmamıştı.''

 

'Küçük Şeytan İmparatoriçesi'nin kaşları hafifçe çatıldı ve sesinde soğuk bir kararlılık vardı. “Yun Ailesi'nden Koruyucu Aile unvanını kaldırma konusu ise, imparatorluk bunların hiçbirinin başta yaşanmamasını isterdi! Bu sonuç, Hyun Ailesi'ni sevindirecektir ve buna takriben imparatorluğun iradesini de! Yun Che hala genç olsa da eşsiz bir yeteneğe, hayret verici bir güce ve olağan dışı bir cesarete sahip. Hele bugünkü performansı her zamankinden daha güzel ve benzersizdi! Arkası ve kökeninin önemi yok. Yun Patriği’nin oğlu olduğuna göre bu Yun Ailesi’ni sevindirmeli ve ayrıca Hayali Şeytan Kraliyet Ailemi de! Gelecekte kesinlikle Hayali Şeytan Bölgesi’nin bir destekçisi olacak!''

 

''Dük Baoqing, neredesin!''

 

Batı kanadından, mülayim bir ifadesi olan ve basit giyinmiş bir adam yavaşça öne doğru geldi ve saygılı bir şekilde konuştu. ''Küçük Şeytan İmparatoriçesi, lütfen talimatlarınızı verin.''

 

Dük Baoqing, diğerleri gibi bir dük olsa da, giyinişi ve hareketleri en ufak bir abartı izi göstermiyordu.

 

Yürüdüğünde vücudundan ağır bir tıbbi koku yayılıyordu. Dük Baoqing Sarayı bunca Dük Sarayı arasında eşsiz bir yapıydı *çünkü yetenekleri ve sorumlulukları  topakları ve türevlerini rafine etmeyi sağlıyordu.

 

Tarihte de belirtildiği gibi sadece Şeytan İmparatoriçesi’nin emirlerini dinlediler. Hayali Şeytan Ülkesini sallayabilecek olan bu mükemmel topaklar ve türevleri çoğunlukla Dük Baoqing Sarayı’ndan geliyordu. Her yıl çeşitli Koruyucu Aileler’e ve Dük Sarayları’na dağıtılan bu kaynaklar çoğunlukla Dük Baoqing Sarayı'ndan gelmişti.

 

Dük Baoqing Sarayı'nın insanları kendilerini tüm kalpleriyle rafineri tıpa adamışlardı,kaynak güçleri ikinci öncelikleriydi. Bundan dolayı,uysal ve temiz kalplilerdi ve herhangi bir açgözlülükleri ve hırsları yoktu. Bunun için, Dük Huai bile rüyalarında Dük Baoqing Sarayı'nın kendisine itaat etmesini dilerdi,düşüncesizce onları buna inandırmaya hiç çalışmadı.

 

''Derebeyi Hapı sonunda rafine edildi mi?'' Küçük Şeytan İmparatoriçesi soğuk bir şekilde sordu.

 

O iki söz, ''Derebeyi Hapı'' söylendiğinde,birçok Koruyucu Ailenin ve Dük Sarayının bile ifadeleri değişti.Şeytan İmparatorluğu Şehrine dışarıdan gelen insanlar olarak,hepsinin gözleri anında genişçe yuvarlandı. Sanki *cennettin kutsal hapının ismini duymuşlar gibiydi.

 

Dük Baoqing eğilerek ''Küçük Şeytan İmparatoriçesine cevap veriyorum: Üç ay önce,Derebeyi Hapı bu sefer tamamlanması için rafine edilmişti. Yüzde doksan saftır ve yaşam kaybına neden olmaz.''

 

''Çok iyi.'' Küçük Şeytan Kraliçesi başını salladı.''Derebeyi Hapı bu sefer Yun Ailesi'nden Yun Che' ye bağışlanacak,kimsenin bu karara karşı çıkmayacağını düşünüyorum.''

 

''Evet. Yun Che'nin yeteneğinin üstünlüğü bin yıldır nadir görüldü ve Yun Patriğinin oğlu olarak Yun Ailesi'nin gelecekteki Patriği olacak.Yun Ailesine daha yeni geri dönmüş olsa da, etkileyici performansı bu büyüğün kalbinin hayranlığını bile kazandı. Gelecekte, kesinlikle Hayali Şeytan Krallığının bir destekçisi olacak. Derebeyi Hapını Yun Che'ye bağışlamak… Daha uygunu olamazdı.'' Dük Baoqing saygıyla cevapladı.Anlaşılan düşünceleri Küçük Şeytan İmparatoriçesi ile aynıydı.

 

Yun Che'nin bugünkü performansı ile şahsen Yun Qinghong kimliğini kabullenmişti. Derebeyi Hapının bağışını hakkıyla kazandığı söylenebilir. Salondaki herkesin kalbi kıyaslanamaz bir şekilde kıskançlıkla dolmuştu, yine de Yun Che'nin bunu alabilecek en nitelikli kişi olduğunu biliyorlardı.

 

Küçük Şeytan İmparatoriçe'sinin sözleri yedi Büyük Aile ve doğu kanadındaki birçok Dük Sarayı'ndaki insanların ifadelerinin çirkinleşmesine neden olmuştu… Derebeyi Hapının değeri bütün dünya tarafından biliniyordu. Arıtma süreci oldukça zordu,Dük Baoqing Sarayı’nın tek bir hapı rafine etmek için ortalama elli yıl harcamaları gerekiyordu.Bahsetmeye bile gerek yok, doğal olarak etkileri eşsiz derecede inanılmazdı… Uygulayan kişi İmparator Kaynağı'nın zirvesine bir kez ulaştığında,bir Derebeyi Hapı aldığı sürece, anında Tiran Kaynak Bölgesi'nin dar boğazından geçebilirdi ve bu Derebeyi’nin seviyesine göre kolay bir başarıydı!

 

Derebeyi Hapı denmesinin nedenlerinden biri buydu.

 

Derebeyi'nin kendisine gelirsek, Tiran Kaynak Aleminden fazla güce sahip olan uygulayıcılarda Derebeyi Hapı'nın etkileri göze çarpmaz, basit bir şekilde kaynak güçlerinde hafif bir gelişme meydana getirirdi. Ancak Derebeyinden daha az gelişime sahip olanlar için gerçekten Derebeyi Hapı, Cennet Hapı ile karşılaştırılabilirdi. Gökyüzü Kaynak Kıtası ya da Hayali Şeytan Bölgesi olsun,İmparatorluk Kaynağının uzman sayısı çok fazla, ama yüzde doksan dokuzu Kaynak İmparatorluğu Bölgesi’nin zirvesine kadar ulaşabildi ve Tiran Kaynak Bölge'sinden geçemedi. Ancak, birinin Derebeyi Hapı olsaydı,hemen bulutların üzerinden geçebilir ve yeniden doğabilirdi.

 

Şeytan İmparatorluk Şehri'nin yüzey kaynak seviyesi oldukça yüksek ve sayılamayacak kadar uzman var. Bu özellikle Derebeyi sayısının daha nadir olduğu Koruyucu Ailelerde ve birçok Dük sarayında geçerli. Buna karşı, bu demek değil ki İmparatorluk Kaynağına ulaştıktan sonra Tiran Kaynak Bölge'sini başarı ile geçebildiler. Birçok hükümdarın yardımı ile Gökyüzü Kaynağı ve İmparatorluk Kaynağı boğazlarından geçebildiler.Ancak, Tiran Kaynak Bölgesine gelince,hükümdarlar da aynı şekilde güçsüz kalıyor. Bu harika yeteneklere sahip olanlar birkaç yıl sıkışıp kalabilirler; bazıları on yıldan ya da onlarca yıldan fazla sürebilir. Bazıları hayatları boyunca çıkamayabilir.

 

Her zaman gizli düellolar, Koruyucu Aileler ve çeşitli Dük Sarayları arasında sıralamalar olacak. Eğer Derebeyi Hapını elde edebilirseler,sonraki jenerasyonu, İmparator Kaynak Bölgesinin zirvesini geçtikten hemen sonra Tiran Kaynak Bölgesine geçmeleri için dikkatli bir şekilde yetişmelerine yardımcı olabilirler, benzer yeteneklere sahip kişilerin onlara direk öncülük etmesi... Dük Huai sarayından Dük Huai Ran'ın gücünün bu kadar korkunç olmasının nedeni, son derece yetenekli olmasıydı, diğer daha önemli nedense, kaynak seviyesi İmparator Kaynak zirvesine ulaştıktan hemen sonra Derebeyi Hapı almış olması. Şu anki genç jenerasyonunda Koruyucu Aileler ve Dük Saraylıları arasında Derebeyi Hapı almış tek kişi olmasıydı… O zamandan bu zamana,aynı jenerasyonda yenilemez olandı.

 

Bundan dolayı, Koruyucu Ailelerin ve Dük Sarayının gözlerinde bile, Derebeyi Hapı paha biçilemez bir hazineydi.

 

Şeytan İmparatorluk Salonunda her dönem bir Derebeyi Hapı olurdu… Ve sadece bir Derebeyi Hapı bağışlanırdı. Hangi grubun aldığının önemi yoktu,sonraki jenerasyonda ya da aynı jenerasyonda bile mutlaka en ezici figür olurdu.

 

Kaynak gücü yalnızca Gökyüzü Kaynak Aleminin zirvesinde olsa da, Yun Che'nin gücü şimdiden bütün dünyayı şaşkına uğratmıştı. Eğer Derebeyi Hapı olsaydı, gelecekte Tiran Kaynak Alemine geçmesi için önünde hiçbir engeli olmazdı ve o zaman sahip olacağı gücü hayal etmek imkansızdı.

 

Yun Ailesinden hiç kimse mutluluğunu göstermeyi ihmal etmedi ve anında Mu Feiyan içten gelen yüksek sesli bir kahkaha attı. Mu Yurou sevinçle ''Che'er, çabuk Küçük Şeytan İmparatoriçe'sine nezaketinden dolayı teşekkür et.''

 

''Evet.” Yun Che gülümseyerek başını salladı.Tam dönmek üzereyken, aniden kükreyerek gürleyen bir ses yankılandı. ''Bir dakika bekleyin! Bu Derebeyi Hapı Yun Che'ye ne olursa olsun bağışlanamaz! Böyle bir ödül almaya layık değil''

 

Herkesin gözü sesin kaynağına kaydı. Konuşan kişi çoktan acımasız bir ifadeyle ayağa kalkmıştı ve bu kişi Jiufang Ailesi'nin patriği... Jiufang Kui'di!'

 

''Jiufang Kui,bu da ne demek böyle?!'' Yun Che'nin Derebeyi Hapı ödülünü almasını keyifle izlemeye şimdiden kendini hazırlayan Yun Duanshui, öfkeyle dolmuştu. Kızgın bakışlarıyla anında yüksek sesle kükrerken bu kişinin Patrik Jiufang ya da başkası olduğunu umursamadı.

 

Hmph!” Jiufang Kui soğukça homurdandı.''Dedim ki… Yun Ailenizin çocuğu böyle bir ödülü almaya layık değil.''

 

''Saçmalık!'' Yun Duanshui kızgın bir şekilde yanıtladı.''Eğer Yun Ailemin Genç Patriği layık değilse… Jiufang Ailenin Genç Patriği mi layık?''

 

Yun Duanshui'nin Yun Che'ye ''Genç Patrik'' olarak hitap etmesi keyiflendirmişti. Atıfta bulunduğu Jiufang Ailesinin Genç Patriği ise, doğal olarak Jiufang Yu'ydu. Jiufang Yu, Yun Che'den yediği tek bir yumrukla yedi yerinden kanamıştı, oradaki herkes buna şahitti. Şüphesiz Yun Duanshui’nin dedikleri en ufak bir merhamet kırıntısı göstermeyen bir iğnelemeydi.

 

Beklenildiği gibi, Jiufang Kui'nin ifadesi hafifçe titreşti. Yun Duanshui'yi anında görmezden geldi ve Küçük Şeytan İmparatoriçe'siyle yüzleşti. Ellerini kavuşturarak ''Sadece bir Derebeyi Hapı elli yılda bir üretiliyor ve birinin bir adımla Derebeyi olmasını sağlıyor. Böyle kıymetli bir madde nasıl Yun Ailesi'ne bağışlanabilir... Küçük Şeytan İmparatoriçesi,lütfen emrinizi geri alın!''

 

Küçük Şeytan İmparatoriçesi soğuk,sert bir bakışla baktı. ''Sebep?''

 

(FN: “WTF kodumun çocukları!” dedi İmparatoriçe.)

 

Jiufang Kui'nin soğuk cevabından önce, Xiao Ailesi'nin patriği, Xiao Xifeng ayağa kalkmıştı bile,yüksek sesle ''Bende Patrik Jiufang ile aynı düşüncedeyim! Sebebi daha da basit. Bu çocuğun yeteneği. Yun Che,gerçekten hayrete düşürücü. Yun Qinghong'un oğlu olarak kimliği de önemli bu konuda da bir şüphem yok.Ancak, Yun Che yine de Şeytan İmparatorluğu Şehrine sadece üç ay önce geldi. Geldiği yer, son yirmi iki yılında bulunduğu yer, neden Yun Qinghong yirmi küsur yıl onu saklamak zorunda kaldı, esasen hiçbir şey bilmiyoruz! En sonunda, Yun Ailesinin kanına sahip olsa da, yine de geçmişinde ne olduğu bilinmeyen biri. Sadece bugün ortaya koyduğu yeteneğinden dolayı, Küçük Şeytan İmparatoriçesi'nin yanında kalan dahi gençleri ve majestelerini nasıl bir kenara atabiliriz?

 

Xiao Xifeng kederli bir bakışla ''Ve bu hala küçük bir sorun..'' dedi. ''Küçük Şeytan İmparatoriçesi,Yun Ailesi'nin ölümcül günahını tamamen unutmuş olabilir misiniz?''

 

''Yun Ailesi'nin günahı! Hala Yun Ailesi'nin günahı!'' Küçük Şeytan İmparatoriçe'sinin hilal gibi kaşları şiddetle çatıldı. ''Bu yüz yılda, bu imparatorluk bu sözleri senin ağzından sayısız defa duydu. O zamandan beri, bir yüz yıl geçti, yine de hala bunun peşini bırakmıyor musun?''

 

''Küçük Şeytan İmparatoriçesi, bunun peşini bırakmadığımızdan değil… Yun Ailesi'nin günahı sadece çok ağırdı… Aslında affedilemezdi!'' Bai Ailesi'nin Patriği, Bai Yi atıldı, yüksek sesle ''Bu seferki yenilgimizden dolayı, sonunda Yun Ailesi'ni Koruyucu Ailelerden sürgün edemedik. Bu güçsüzlüğümüzden dolayı ve bu konu hakkında söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. İlk olarak Yun Ailesinin kalmaya devam etmesi bile son derece mantıksız ve ayrıca Küçük Şeytan İmparatoriçesi'nin Yun Ailesi'ne bu eşsiz hediyesi de öyle. Bu kadar günahkar bir aileye Derebeyi Hapını hediye etmek… Bu gerçekten olamaz.Sadece bizim kabul etmediğimizden değil, ama dünyanın vatandaşları bile bunu kabul etmeyebilir.''

 

Yun Waitan soğuk bir gülümsemeyle ''Patrik Bai'nin şüphesi güçlü, eğer dünyadaki vatandaşları kendi temsil ediyor olsaydı!'' dedi.Gülümsemesini öfkesi takip etti. ''Bunca yıl sabrettikten sonra, bugün, gerçek yüzlerinizi artık saklayamadınız! Bugün seremoninin başından beri, her birinizin sözleri direk Yun Ailemize yönelikti, adım adım Yun Ailemizi ölüme sürüklüyordunuz! Şimdi Genç Yun Patriğimiz Küçük Şeytan İmparatoriçesi tarafından şereflendirildi, siz sadece kıskanç değil, kendinizi çok dürüstmüş gibi gösterecek kadar vurdumduymaz ve utanmazsınız! Hmph… Yüz yıl önce, Hayali Şeytan Ülkesi Yun Ailemizin adi bir suç işlediği dedikodularıyla doldu, güvenilirlikten uzak ve dünya barışını sağlamaya uygun olmaması. Bu kötü düşünceleri yayan biri olduğundan şüpheleniyorduk… Bakın şimdi, bu yedi büyük ailenin işi olmalı… Bunu kabul edebilecek cesarette misiniz?''

 

''Neden olmayalım ?'' Chiyang Bailie ayağa kalktı.Düz ve soğuk bir ifadeyle konuştu: ''Bu doğru! Yüz yıl önce gerçekten yedi büyük aile Yun Ailesi'nin suçlarını dünyaya duyurmak için işbirliği yaptı. O zaman, Küçük Şeytan İmparatoriçesi daha yeni İmparatoriçe olmuştu, ilgisiz ve hoşgörülüydü, Yun Ailesi'ni ağır bir şekilde cezalandırmaya uygun değildi. Ancak, Yun Ailesi'nin bu ağır suçu cezalandırılmasaydı, Şeytan İmparatoruna sadık olan Hayali Şeytan vatandaşları kesinlikle içerlemiş hissedeceklerdi ve çok geçmeden kaos çıkacaktı. Küçük Şeytan İmparatoriçesi'nin kendisi bile bu kamuoyunun girdabına çekilecekti. Koruyucu Aileler olarak, Küçük Şeytan İmparatoriçesinin yüce adını ve imparatorluk pozisyonunu korumak amacıyla, Küçük Şeytan İmparatoriçesini boşuna ikna etmeye çalıştıktan sonra bu planı yapmaktan başka çaremiz kalmamıştı.''

 

Nangong Ailesinin Patriği, Nangong Zhi sert bir bakışla ''Bütün bunları yapmamızın nedeni Küçük Şeytan İmparatoriçe'sinin iyiliği ve Hayali Şeytan Ülkesinin huzuru ve dengesini sağlamaktı! Birkaç insan tarafından kınansak da bunu yüreğimiz rahat bir şekilde yaptık, pişmanlık olmadan! O yüzden neden bunu kabul edecek kadar cesaretli olmayalım?!'' dedi.

 

''Ne güzel dedin 'yüreği rahat bir şekilde', ne güzel dedin 'pişmanlık olmadan', ne güzel dedin 'Küçük Şeytan İmparatoriçe'sinin ve Hayali Şeytan Bölgesi'nin iyiliği için!''' Yun Duandhui'nin sesi öfkeden titremeye başlamıştı.''Böyle şeyler söylerken, hiçbiriniz utanmıyor musunuz?''

 

Helian Kuang Ayağa kalktı ve soğuk bir şekilde ''Utanmak mı? Neden utanacakmışız?'' dedi.''Biz yedi büyük Ailenin ve birçok Dük Sarayının ailenize karşı olma nedenini… Yüreğiniz gerçekten bilmiyor mu? On bin yıl önceden beri, on iki ailemiz her zaman aynı nefesi ve branşları aldı. Kendi aramızda küçük haksızlıklar olsa da asla çok büyük garezimiz olmadı. Eğer Yun Ailenizin ağır şiddetli günahından dolayı değilse, neden bu kadar çok şey söylemeye,enerjimizi harcamaya bu kadar istekli olalım?''

 

Lin Ailesinin Patriği Lin Guiyan hemen arkasından kükredi: ''Yun Aileniz Şeytan İmparatorluğu Klanı'na ait en önemli Şeytan İmparatorluğu Mührü'nü kaybetti, Küçük Şeytan İmparatoriçe’yi gerçekten başarılı olan Şeytan İmparatorluğu pozisyonundan alıkoyan şey. Eğer bu yüzden değilse, Gökyüzü Kaynak Kıtasında kederinin ve girişiminin ortasında tek başına sebebini nasıl kaybedebilir? Bu onun ölümüne yol açtı, hemen oradan Şeytan İmparatorluğu soyu bile ayrıldı. Şu an Küçük Şeytan İmparatoriçesi pozisyonunda ne kadar başarılı olsa da, Şeytan İmparatorluğu'nun mührü olmadan, nesil gücünün tamamen uyanması imkansız ve sık sık Altın Karga'nın Alev Enerjisinden dolayı acı çekmek zorunda… Ve Küçük Şeytan İmparatoriçesinden sonra, başka Şeytan İmparatoru olmaya uygun kimse olmayacak! Her şey sizin Yun Aileniz yüzünden!!''

 

''Şeytan İmparatorluğu neslinin başından beri,on bin yıl geçti. Ancak, Yun Aileniz tarafından tamamen sona getirildi! Şu anda,Yun Aileniz Koruyucu Aile unvanını Küçük Şeytan İmparatoriçesinin lütfuna bel bağlayarak elinde tutuyor! Diğerlerine utanmak hakkında nasıl vaaz verebilirsiniz, Derebeyi Hapı gibi bir ödülü kabul edecek yüzü nasıl bulabiliyorsunuz?!''

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45367 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr