Bölüm 1315: Shen Xi ve Ejderha Hükümdar

avatar
7469 37

Against The God - Bölüm 1315: Shen Xi ve Ejderha Hükümdar


 

Bölüm 1315: Shen Xi ve Ejderha Hükümdar

 

Samsara'nın Yasaklı Diyarında dolaşan hafif esinti durdu ve gökyüzünde uçan tüm kuşlar ve böcekler hareketlerini durdurdular ve çiçekler arasında renkli kelebekler dahi kanatlarını çırpmayı bıraktı.

 

Yun Che yaklaşmakta olan herhangi bir aura hissetmemişti ama açıkça gökyüzünü kaplayan ve içindeki her şeyi saran bir tür baskıcı güç hissetti... Eğer kişisel olarak deneyimlemediyse, belki de hiç kimse, bu baskının tek bir kişiden yayılabileceğine inanmazdı.

 

Yun Che'nin kalbi bu baskıyı hissettiği gibi aniden farklı bir tempoda atmaya başladı. Yoksa bu...

 

O anda, bir kişinin figürü Samsara'nın Yasaklı Diyarına indi.

 

Onun figürü uzun boylu ve genişti, gri bir elbise giymişti ve adil yüzünde sakal yoktu. Görünüşü son derece hafif ve nazikti ama o yerde duran basit eylemi bile tüm dünyayı yutmak için yeterliydi. İnsanların bilinçsizce yere diz çökmek ve başlarını bükmek istemesine neden olan bir güçtü. Böylesi bir kuvvet önündeki tüm ruhların egemeni olabilecek bir kudrete sahipti.

 

Göklerin altında bu tür baskıcı güce sahip tek bir kişi vardı.

 

Ejderha Hükümdar!

 

Ejderha tanrı ırkının büyüğüydü, Ejderha Tanrı Alemi'nin Alem Kralıydı, Batı İlahi Bölgesinin İmparatoru, tüm Tanrı Aleminin yüce hükümdarı ve aynı zamanda bu İlkel Kaos boyutunda bir numara olarak kabul edilen kraldı.

 

Tanrı Aleminde on yedi kral alemi vardı ve diğer on altısının başındaki isimlere ''Tanrı İmparatoru'' lakabı takılırdı lakin aralarından tek biri ''Hükümdar'' ünvanını alabilmişti. Dahası bu ''Hükümdar'' ünvanın amacı Ejderha Tanrı Aleminde bulunan ejderha tanrı ırkı arasındaki hiyerarşinin zirvesinde bulunduğu için değildi; bunun yegane sebebi ''imparatorlar arasında hükümdar'' olmasından kaynaklanıyordu.

 

Tüm Tanrı İmparatorlarının gücü ilahi yolun zirvesinde durmuştu bu yüzden kimin daha zayıf veya kimin daha güçlü olduğu konusunda kesin bir karar vermek zordu. Diğerlerinden ayrılan sadece Ejderha Hükümdardı, sahip olduğu ''İlkel Kaos Boyutundaki bir numaralı kişi'' statüsü sarsılmazdı ve hiç kimse bundan şüphe etmeye cesaret edemezdi.

 

Yun Che Kaynak Tanrı Toplantısında onu gördüğünden beri sadece birkaç kısa ay olmuştu ama Yun Che bir kez daha şahsen İlkel Kaos Boyutunda bir numaralı kişi ile yüz yüze gelmişti. Bir kimse bütün hayatını harcasa bile böyle bir şansa ulaşamayabilirdi.

 

''Ling'er Ejderha Hükümdarı selamlar,'' Yun Che'nin yanında bulunan Ling'er hemen diz çökerek saygısını sundu. Ejderha Hükümdarın gelişi üzerine ifadesi oldukça gerginleşmişti ancak herhangi bir şok ya da sürpriz tarafından renklendirilmemişti.

 

Yun Che de aceleyle Ejderha Hükümdara doğru eğildi, ''Bu küçük Ejderha Hükümdarı selamlıyor.''

 

Bu yere doğrudan girebilecek biri olduğuna şaşılmamalıydı çünkü bu “onur konuğu” aslında Ejderha Hükümdar'ın kendisiydi! Tüm Ejderha Tanrısı Alemi, Ejderha Hükümdarın mülküydü hatta bu “Samsara'nın Yasaklı Diyarı” da Ejderha Hükümdar tarafından verilmişti bu yüzden gelip istediği gibi gidebilmesi doğaldı.

 

Ejderha Hükümdarı'nın ejder gözleri Yun Che'yi süzmeden önce hafifçe gülümsedi, "Yun Che, tasvip edersin ki senin ve benim arasında kader tarafından örülmüş bir mukadderatın olduğu su geçirmez bir gerçek olmalı, henüz karşılaşmamızdan birkaç ay geçmesine rağmen tekrardan Batı İlahi Bölgesinde bir araya geldik.”

 

Yun Che bu sözler üzerine konuşmak için bir kez daha saygıyla söze girdi, ''Kıdemli Ejderha Hükümdar bu küçük o gün gösterdiğiniz cömertliği unutmak gibi bir şeye cesaret edemez. Kıdemliyle tekrar karşılaşmak, bu küçüğün bu ve bundan sonraki hayatlarındaki en büyül talihtir. Sadece... Kıdemli Ejderha Hükümdar uzun zaman öncesinden bu küçüğün burada olduğu ile ilgili bilgilendirilmiş gibi görünüyor?''

 

Ejderha Hükümdarı sakin ve huzurlu bir şekilde cevap verdi, “İki ay önce, birinin Ejderha Tanrı Damgasını getirdiğini ve bu yere girmek istediğini duydum. Bunu duyduğumda, şüphesiz bunun sen olduğunu biliyordum. Doğu İlahi Bölgesine bir kez daha gitmem gerekiyordu. Olmasaydı belki de buraya daha erken gelebilirdim.”

 

Konuşmayı bitirdikten sonra Shen Xi'nin yönüne baktı ve sakin bakışları hemen başka bir vesileyle orada olmayan bir yumuşaklıkla renklendi.

 

Yeniden Doğu İlahi Bölgesine yolculuk mu?

 

Yun Che'nin kalbi zonkladı ve istemeden sordu, “Eğer bu küçük tahmin edecek kadar cesur olabilirse Kıdemli Ejderha Hükümdarı oraya gitmek istemesinin sebebi... Orada bulunan Kızıl Çatlağı kişisel olarak incelemek için midir?”

 

"Oh?” Ejderha Hükümdar sesin geldiği yöne doğru baktı, ''Sen gerçekten çok zekisin.''

 

Shen Xi konuşmadan önce yavaş yavaş ilerledi, “Bu yolculuktan yeni bir şeyler öğrenmelisin. Ve bunu benimle paylaşmayı unutmamalısın.''

 

“Pekala.”

 

Ejderha Hükümdar hafifçe gülümsedi ve uçmak için bacaklarını yavaşça hareket ettirdi. Birkaç nefes süresi içinde Shen Xi ile birlikte gzöden kaybolmuştu.

 

Yun Che ayağa kalktığında Shen Xi ve Ejderha Hükümdar'ın gittiği yöne doğru baktı. Kalbi hâlâ büyük şok ve şaşkınlık ile doluydu. Shen Xi Ejderha Hükümdar ile karşılaştığında ne ona saygısını sunacak bir eylemde bulunmuş ne de saygılı bir şekilde konuşmuştu. Dahası, Ejderha Hükümdarın kendisi Shen Xi'ye bakarken herhangi bir otorite veya hakimiyet iddia etmiyordu.

 

Shen Xi ve İlkel Kaosun zirvesinde bulunan Ejderha Hükümdar... Onlar sanki birbirleriyle eşitmiş gibi konuşmamış mıydılar?

 

Ne tür bir insandı o!?

 

Samsara'nın Yasaklı Diyarının kuzey kesminde Ejderha Tanrı Alemi'nin iki zirve varlığı bir araya gelmişti. Şu anda değiş tokuş ettikleri her kelime şüphesiz son derece ağır ve ciddiydi.

 

''Öyleyse şu andaki durum nedir?'' Shen Xi ağzını açtı ve o kritik soruyu sordu.

 

Ejderha Hükümdarının ifadesi sakindi ama göğsü hafifçe yükseldi ve düştü, “Başlangıçta hayal ettiğimden çok daha korkunç. Kızıl çatlak, Ebedi Cennetin ve Brahma Hükümdarının başlangıçta tarif ettiğinden çok daha büyük bir halde. Ve her geçen saniye büyümeye devam ediyor. Dahası çatlaktan sızan aura beni bile korkutacak kadar korkunç.''

 

Shen Xi, ''...Oh?''

 

Ejderha Hükümdarın gözleri biraz daha odaklanmıştı, "Korkunun ne olduğunu uzun zaman önce unuttuğuma inanıyordum ama İlkel Kaos Duvarındaki çatlağın önünde durduğumda vücudum kontrolsüz bir şekilde titremeye başladı.”

 

Shen Xi söze girdi, ''Ebedi Cennet İncisi sahip olduğu gücün hepsini kabul ettiği bin kişiyi beslemek için kullanacak. Böyle bir hareket kesinlikle Ebedi Cennet Aleminin karar verebileceği bir şey değil. Bu yalnızca Ebedi Cennet İncisi'nin iradesinden kaynaklanabilir. Dolayısıyla Ebedi Cennet İncisi dahi böylesi bir durumda endişe ile tüm varlığını bu bin kişi için feda edecekse o zaman korku hissetmen kesinlikle normaldir.''

 

“Bu kızıl çatlak gerçekten bir gün açılırsa Doğu İlahi Bölgesi büyük bir felaket yaşayacak gibi görünüyor.” Ejderha Hükümdarının gözleri giderek daha fazla kısıldı, ''Bu felaketin Batı İlahi Bölgesini etkilemeyeceğini umuyorum.”

 

“Bunu söylemen bu çatlağın nasıl ortaya çıktığını bile belirleyemediğin anlamına mı geliyor?” Shen Xi sordu.

 

Ejderha Hükümdar başını hafifçe salladı, ''Bu çatlak, İlkel Kaosun dışında gelişen bir tür güç yüzünden vuku bulmuş olmalı ve aynı zamanda hiçbirimizin kavrayamayacağı bir şey de olabilir.''

 

Shen Xi yumuşak bir sesle cevap vermeden önce uzun bir süre sessizce düşündü, ''Duruma bakılacak olursa şahsen oraya gidip incelemem gerekiyor gibi görünüyor. Belki bir şeyler keşfedebilirim.”

 

Ejderha Hükümdar başını salladı, “Bu çatlak İlkel Kaosun en doğu kesminde yer alıyor, bu yerden uzaklığı göz önüne alındığında oraya gitmen dahi mümkün olmayabilir.''

 

“Eğer daha önce olduğu gibi olsaydı, bu gerçekten doğru olurdu.” Shen Xi yavaşça konuşurken baktı, "Lakin her nasılsa kaderimi buraya bağlayan 'pranga'dan kurtulmayı bir şekilde başardım. Çok geçmeden burayı terk edebileceğim.”

 

“...” Ejderha Hükümdar'ın gözleri ve vücudu şiddetli bir şekilde sallanırken titredi, ''Ne... Ne dedin sen!?''

 

“Umarım zamanında yapabilirim.” Sanki Shen Xi, Ejderha Hükümdarın arkasına bakarken şiddetli tepkisini görmemiş gibiydi. Vücudunu çevreleyen beyaz parıltı, Ejderha Hükümdarın bile delemediği bir şeydi.

 

''Sen... Gerçekten burayı terk edebilecek bir yöntem buldun mu?'' Ejderha Hükümdarın ifadesi dalgalandı ve nefesi düzensizleşti. Böyle bir şeyi söylediğine göre bunların kesinlikle sadece boş kelimeler olmadığını biliyordu. ''Sen daha demin 'çok geçmeden' dedin, tam olarak ne kadar sürecek?''

 

Bu soruyu sorduğu gibi gerginlik ve endişe aslında bu titreyen gözlerde açıkça görülebiliyordu...

 

O, tüm sayısız alemlerin içinde saygıyla karşılanan İlkel Kaosun bir numaralı ismi olan Ejderha Hükümdardı. Bütün bir yıldız alemi önünde ufalanmış dahi olsa ifadesi en ufak bir şekilde değişmezdi. Kimse onun yüzünde böyle bir ifade belirmesine ihtimal vermezdi.

 

''Her şey yolunda giderse, önümüzdeki on yıl içinde olacak," Shen Xi usulca söyledi.

 

“...” Ejderha Hükümdarın vücudu şiddetle sallandı.

 

Başlangıçta bu “çok uzun süre önce” belki on bin yıl, hatta birkaç on binlerce yıl olacağını düşünmüştü ve daha erken olsa bile, bin yıldan daha uzun olacağını düşünüyordu... Kulakları “on yıl" dendiğini duymuştu.

 

Bu onu hazırlıksız yakalamıştı ve bu kadar kısa bir zamanı kesinlikle kabul edemezdi.

 

“Nasıl bu kadar hızlı olabilir?” Nefesi bozulmuştu ve bu sözleri söylediği anda onların uygunsuz olduklarını fark etmişti. Konuşmadan önce başını salladı ve iç çekti, ''Uzun yıllar boyunca bu yerde sıkışıp kaldın dolayısıyla sonunda bu yerden özgür kalabilecek olman son derece iyi bir şey. Sadece... Burayı terk ettikten sonra, nereye gideceğini düşündün mü? Ve bundan sonra tekrar nerede buluşabileceğiz?”

 

Ejderha Hükümdarın garip duygusal durumuna kıyasla, Shen Xi baştan sona münzevi bir bahar kadar sakin kalmıştı. Sanki yüz binlerce yıldır onu bağlayan şeyden kurtulma ihtimali onu heyecanlandırmamıştı, "Kaderimiz izin verirse, doğal olarak tekrar buluşacağız. Kader izin vermezse, bir daha asla tekrar buluşamayacağız.”

 

"Nereye gideceksin?” Shen Xi sözünü yeni bitirmişti ki Ejderha Hükümdar kendini tutamadı, “Bu yıllar boyunca her zaman burada kaldın ve ara sıra ayrılmış olsan bile Ejderha Tanrı Aleminden hiç ayrılmadın; demek istediğim şey, nereye gidebilirsin ki? Ejderha Tanrı Aleminde kalmayı hiç düşünmedin mi? Tüm akrabaların orada ve orada seni bağlayacak hiçbir şey olmayacak, tam bir özgürlüğe sahip olacaksın ve istediğin her şeyi yapabileceksin. Ve eğer bir şey istersen, bunu yapabilirim…”

 

''Beni unutmalısın," Shen Xi yumuşak bir şekilde dönüp konuştu.

 

Rüzgar kadar hafif ve havadar olan iki kelime, Ejderha Hükümdarına büyük bir güçle çarpmıştı. Yüzü tamamen donmuştu ve bunu takiben yavaşça gözlerini kapattı. Göğsünün yükselişi ve düşüşü normale dönmeden önce uzun bir süre derin bir sessizlikte kaldı. Bundan sonra bir şeyler söylemeden önce kendinden hoşnut olmayan bir kahkaha attı, ''Seni unutabileceğimi sana düşündüren şey de ne?''

 

''Şunu hatırlamalısın, sen Ejderha Hükümdarısın,'' Shen Xi konuştu. “Şu anda tüm İlkel Kaos senin hükmün altında. İstediğin sürece seni sevecek sayısız kadın bulabilirsin. Belki de, sadece burayı terk ettikten sonra ejder kalbin huzur bulacak.''

 

Ejderha Hükümdarın gözleri kapalı kaldı. Sakin kalmak için elinden gelenin en iyisini yapıyordu ama normalde doğal bir göksellik yayan yüzü kızgın olmasa bile şu anda acı içinde bükülmüştü.

 

“Burayı terk ettiğimde diğerlerine öldüğümü söyleyebilirsin. Ve uzun bir zaman önce gerçek bir 'Ejderha Kraliçesi' bulman gerekirdi.''

 

Ejderha Hükümdar yavaşça başını salladı, "Okyanusu gören biri nasıl bir gölde yaşamayı kabul edebilir? Gerçekten bu hayatta başka birini kabul edebileceğimi mi düşünüyorsun?”

 

Shen Xi melankolik bir sesle devam etti, ''Üç yüz bin yıldan fazla bir süre ulaştığın yükseklik cennetlerin altında kimsenin eşit olamayacağı bir şey. Eğer gökyüzüne parmağını doğrultursan tüm gökyüzü bu buyruğa boyun eğecek ve güneşi engellemen mümkün olacak, öyleyse neden hâlâ bunu...''

 

“Hayır!” Ejderha Hükümdar başını aşırı saygı ile salladı, "En başından beri, bunu zaten çok iyi anlamıştım. Seninle ilgili başından beri en ufak bir beklentim yoktu. Sonunda Ejderha İmparatoru olmak ve sonra tüm alemlerin hükümdarı olmak için adım adım atmış olsam da sana layık olduğumu hiç düşünmedim. Bu evrende, senin en küçük parçana dokunmaya layık olan... Tek bir insan yok.”

 

Shen Xi, "..."

 

“Bundan sonraki yaşamımda seninle buluşmaktan daha büyük bir mutluluğum olamaz. Bu evrende sadece sana yakın olmayı istiyorum. Ama şimdi durum böyle bir şeye geldiği için...” Her kelimeyi söylerken ifadesi acılaşıyordu, “Gökler nihayet bana verdikleri bu iyiliği geri çekmeye mi karar verdiler?”

 

Shen Xi bir kez daha melankolik bir iç çekti, "Bunu yapmana gerek yok.”

 

''Ben... Özgürlüğüne engel olmak istemiyorum ben sadece...'' Ejderha Hükümdarın elleri birbirine kenetlense de kalbi büyük bir kaosun eteklerinde hızlıca atmaya devam ediyordu dolayısıyla konuşması gittikçe eski sakinliğini kaybediyordu, ''En azından... Tüm o yıllar boyunca benim için yaptığın şeyin karşılığını ödememe izin ver... En azından... Ben...''

 

Shen Xi, ''Yıllar önce bana 'Ejderha Kraliçesi' ünvanını vermeseydin ve burayı yasaklı bir diyar haline getirmeseydin burada böyle bir huzur ve rahatlık içinde yaşayamazdım. Böylece, geçmişte senin için yaptığım iyilik zaten tam olarak geri ödenmiştir.”

 

“Geri ödenmedi, henüz geri ödenmedi! Bir kişinin hayatını kurtardıktan sonra geri ödenmesi gereken şükran borcu nasıl olur da bu kadar kolay bir şekilde ödenebilir...” Sözleri ağzından çıkarken ifadesi bir kez daha donmuştu sanki ne kadar kendi olmaktan çıktığını fark etmişti.

 

Shen Xi uzun bir süre sessiz kaldı ve Ejderha Hükümdar da hâlâ bu durumun etkisinde kalmış bir halde yerinde duruyordu.

 

Aslında Shen Xi'nin gerçek geçmişini ve kökenlerini bilmiyordu. Çünkü Shen Xi'ye isteksiz olduğu sürece ona bir şey sormayacağına söz vermişti... Ve tüm bu uzun yıllar boyunca hiçbir zaman istekli olmamıştı.

 

Dünyanın geri kalanına karşı üstündü lakin Shen Xi'nin önünde diğer insanlar tarafından yüceltilmesinin aksine ondan küçük ve alçaktı... Ve bu durum her zaman böyle olmuştu.

 

Dünya sessizleşmişti ve bu sefer Ejderha Hükümdar soğukkanlılığını biraz olsun kazanmak için o sessizliğe sığınmıştı.

 

“Bu yerde uzun yıllar boyu sıkışıp kaldın. Sonunda hayatında yeni bir sayfa açabileceğinden ötürü senin yerine mutlu olmalıyım.'' Ejderha Hükümdarının ağzının köşeleri sanki gülümsemek istiyormuş gibi kıvrılmıştı ama aslında bunu yapmak için güç bulamamıştı, “On yıl... On yıl... En azından hâlâ on yıl daha var…”

 

Son sözlerini çok yumuşak bir şekilde söylemişti sanki kalbine bu kelimeleri fısıldıyordu. Ve devamında kederli bir ıssızlık gözlerinden geçti... Bu, birinin hayatındaki en değerli şey onu terk ettiğinde ortaya çıkan acımasız kederin ta kendisiydi.

 

''En azından Ejderha Tanrı Alemini terk etmeye hazır olduğunda, nereye gitmeyi düşündüğünü söyleyebilir misin?'' Ondan bir cevap almayı beklemese de sormuştu.

 

Shen Xi usulca cevap verdi, ''Ben halihazırda kalabileceğim yeni bir yer buldum, endişelenmene gerek yok.''

[Sefix: | Tuhaf Notlar Serisi | [Yun Che'nin ünvanlarından başka sahip olduğu bazı lakaplar(sırasıyla)]: *Xiao Che, *Küçük Che, *Che'er, *Enişte, *Huangfu He, *Büyük Kardeş Yun, *Küçük Cheche, *Duotian, *Kıdemli Kardeş Yun Che, *Küçük Kardeş Yun Che, *Ling Yun, *Zehir Azizi Kara Kalp.]

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45112 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr