Bölüm 1314: Yasaklı Diyarın Onur Konuğu

avatar
7975 35

Against The God - Bölüm 1314: Yasaklı Diyarın Onur Konuğu


 

Bölüm 1314: Yasaklı Diyarın Onur Konuğu

 

''Işık... Kaynak enerjisi?'' Yun Che bu ismi yumuşak bir şekilde mırıldandı.

 

''Hiç karanlık kaynak enerjiyi duydun mu?'' Shen Xi sordu.

 

''Mn," Yun Che başını salladı. Sadece duymakla kalmayıp aynı zamanda vücudunun derinliklerine saklanan son derece güçlü bir karanlık kaynak enerjiye sahipti.

 

Bu aynı zamanda seve seve saklayacağı bir sırdı. Kutsal Tanrı Savaşı sırasında ''Wei Hen'' denilen kişi arkasında iskeletini dahi bırakmamıştı ve onun adı sanki bir pencere gözlerinin önünde örtünmüş gibi silinmişti. O zaman kaynak gelişimcileri tarafından gösterilen aşırı nefret ve düşmanlık özellikle çarpıcı ve ürpertici bir hale gelmişti.

 

"Işık kaynak enerjisi, karanlık enerjiyle tamamen çelişen bir şeydir. Son derece eşsiz olan bu kutsal ve saf kaynak enerji, elementler içerisinde en 'kutsal' olanı olarak geçer,'' Shen Xi nazikçe söyledi. ''Bu kaynak enerjinin diğer formları gibi değildir. Varlığı kesinlikle yıkım veya katliam amacıyla değildir. Daha ziyade evrendeki tüm canlıların kalplerini ve ruhlarını temizlemek ve kurtarmak için kullanılır. Ve her türlü kirlilik ve günahın arındırılması amacıyla yaratılmıştır.”

 

''Işık kaynak enerjisi sayesinde senin üzerindeki Brahma Ruh Ölüm İsteği Damgasını bastırıp çözebiliyorum.''

 

Yun Che "...”

 

“Bu nedenle, ışık enerjisi son derece zayıf bir yıkıcı ve saldırı gücüne sahiptir ve bu açıdan saf kaynak enerjiye bile eşdeğer değildir. Öteyandan karanlık enerjinin en çok korktuğu şey de ışığın kaynak enerjisidir. Aynı zamanda karanlık enerjiyi manipüle ettiği gibi ona karşı koyacak yeterli kutsallığa da sahiptir. Dolayısıyla karanlık kaynak enerji dehşet bir güce sahipken ışığın enerjisi de onu korozyona uğratacak bir güce sahiptir."

 

Shen Xi'nin bakışları, Yun Che'nin elinin üzerinde yüzen beyaz ışık kümesinden uzaklaştı, “Benim yaşamsal yin'im sana gerçekten ışığın kaynak enerjisini bahşetmiş. Aslında vücudunla uyumlu olacağını ve onu kontrol etmene izin vereceğini hiç beklemiyordum... Başlangıçta düşündüğümden veya tahmin ettiğimden çok daha sıra dışı görünüyorsun.”

 

Sesi her zamanki gibi naif ve sakindi. Ancak Yun Che kalbinin ne kadar karmaşa içinde olduğundan habersizdi.

 

Vücudunun içindeki Kraliyet Orman Ruhu Küresi ile bir ilgisi olabilir miydi... Hayır, vücudu bir Orman Ruhu Özü içerse bile böylesi bir şeye karışacak değildi.

 

''Bu gücü... Kontrol etmesi çok mu zor?'' Yun Che hafifçe avucunu geri çekti ve üzerinde yüzen beyaz ışık birkaç derece zayıfladı. Tüm kaynak gelişimcilerinin gözünde “yıkıcı güce" eşdeğer olan kaynak enerjinin bu kadar nazik ve sakin olabileceğini hiç düşünmemişti.

 

O zamanlar Mu Xuanyin'in son derece güçlü yaşamsal yin'ini elde ettiğinde Kötü Tanrı'nın Su Tohumu'nun etkisi nedeniyle neredeyse iç yaralanmalara maruz kalmıştı. Bu yüzden rafine ederken son derece dikkatli ve ihtiyatlı olması gerekiyordu. Bununla birlikte Shen Xi'den gelen bu ışık enerjisi Mu Xuanyin'in yaşamsal yin'i ile karşılaştırıldığında çok daha gizemli ve yoğun olsa da, şu anda onunla temas ettiğinde, dışa doğru patlayan enerji tarif edilemez derecede hafif ve yumuşaktı. Son derece sıcak ve nazik olan geniş ve sınırsız bir okyanus akımı gibi hissetmesine yol açıyordu, sanki tüm vücudu onla yıkanmıştı... Dahası, vücudunun içinden akan ve kaynak damarlarının dünyasına dönen tüm bu süreç boyunca, kaynak enerjisine herhangi bir şekilde odaklanmaya ya da rehberlik etmesine gerek yoktu.

 

İlk defa yeni bir tür kaynak enerji yetiştirilmesi başladığında, elementi tamamen kontrol etmek oldukça zahmetli ve ustalık gerektiren bir işti. Aslında onu kavramak onu kontrol etmekten çok daha zor bir eylemdi. Ayrıca bu işlemi tamamlamak için gereken süre de uygun bir şekilde çok uzun olacaktı.

 

Yine de Yun Che için bu kaynak enerjiyi kavramak ve kontrol etmek daha doğal ve kolay olamazdı. Kullanırken herhangi bir darboğazla veya zorlukla karşılaşmamıştı. Pratikte kendi nefesini kontrol etmek kadar doğal gelmişti.

 

Ateş, su, yıldırım ve karanlığın kaynak enerjisini tamamen ve özgürce kontrol edebilmesinin nedeni, Kötü Tanrı'nın tohumlarının varlığından kaynaklanıyordu. Bununla birlikte ışığın kaynak enerjisi yeni elde ettiği bir şeydi ve kendi kavrayışı veya yetişim ile bile elde etmemişti ancak onu özgür ve kısıtsız bir şekilde kontrol edebiliyordu...

 

En kutsal ve saf kaynak enerji olarak bu ışık kaynak enerjisinin eşsiz özelliklerinden biri miydi?

 

“Hayır.” Yun Che'nin şüphelerini fark eden Shen Xi başını hafifçe salladı, ''Işığın kaynak enerjisini kontrol etmek zor değildir. Aksine, kontrol edilmesi en kolay olan enerjidir. Ben sadece bu evrende onu benden başka birinin kullanamayacağını veya kavrayamayacağını düşündüğüm için şaşkınlık içindeydim. Vücudunun içinde görünmesini ise hiç beklemiyordum.''

 

''Neden böyle?'' Yun Che sordu, ''Işığın kaynak enerjisini yetiştirmek cidden karmaşık ve son derece sıkı gereksinimlere sahip olduğu için mi kimsede beklemiyordunuz?''

 

Xia Qingyue sahip olduğu ilahi gücün tüm evrende benzersiz olduğunu söylemişti... Ama şu anda Shen Xi'ye gösterdiği şey ile birlikte bu eşsizliğin içinde kendini zirveye perçinlemişti. Dahası tamamen doğal olarak gerçekleşmişti ve hatta aktif olarak onu elde etmeye çalışmak yerine ona geldiği dahi söylenebilirdi.

 

Bekleyin bir dakika, yoksa bu Kötü Tanrı'nın Damarlarından mı kaynaklanıyordu? Sahip olduğu tüm hipotezlerin içinde en olası olan bu gibi görünüyordu.

 

''Hiç İlkel Dönemden kalma Dört Büyük Yaratıcı Tanrı'yı duymuş muydun?'' Aniden sordu.

 

“Evet, bu küçük gerçekten onları duydu.” Yun Che başını salladı. ''Onlar Cennet Cezalandıran İlahi İmparator Mo E, Yaşamın Yaratıcı Tanrısı Li Suo, Düzen'in Yaratıcı Tanrısı Xi Ke ve Elementlerin Yaratıcı Tanrısı... Kötü Tanrı.''

 

Shen Xi hafifçe devam etmeden önce başını salladı, "Işık enerjisinin kökeni Yaşamın Yaratıcı Tanrısı Li Suo'dan gelir.''

 

"Dört Büyük Yaratıcı Tanrı arasında Li Suo'nun savaş yeteneği en zayıf olanıydı ama aralarında en çok sevilen ve saygı gören kişiydi. Evrendeki en onurlu ve saygın kutsal bedene ve kutsal bir kalbe sahipti ve hayatı boyunca sayısız yıldız alemleri, ırklar ve canlılar yaratmıştı. Dahası onun Yaratıcı ilahi gücü, ışığın en saf, özgün ve güçlü kökeninden gelir.''

 

''Ve onun yarattığı ilk ırk... Hangisi olduğunu biliyor musun?''

 

Yun Che "...”

 

Shen Xi'nin dudakları ayrıldı ve Yun Che'nin daha fazla aşina olamayacağı bir ismi söyledi, “Orman ruhları.”

 

“...” Yun Che bu sözlerle şiddetle sarsıldı.

 

''Orman ruhu ırkı doğal olarak doğanın gücü ile doğdu ancak onlar yalnızca yaşamsal kaynak enerjinin bir ürünüydü. Ayrıca, bu yaşamsal kaynak enerji de ışığın kaynak enerjisinden türetilmiştir. Lord Li Suo'nun onlara armağan ettiği eşsiz gücü miras aldılar ve aynı zamanda en saf kalbe ve inançlara sahip oldular.”

 

"Lord Li Suo'nun yarattığı ilk ırk ve eşsiz bir hediye ile bahşedilmiş olan orman ruhu ırkı, alt alemlerin canlılarının en saygın ve hayranlık uyandıran ırkıydı. Ama Tanrıların olmadığı bu dünyada, sahip oldukları her şeyin paradoksal olarak onlara sonsuz felaket getireceğini kim düşünürdü. Bu nedenle orman ruhu ırkı neredeyse tamamen yok oldu ve mevcut durumları devam böyle devam etmeyi sürdürürse ne yazık ki çok geçmeden tüm soyları tükenecektir.''

 

Sözleri derin bir melankoli içeriyordu. Yun Che sessizce dinliyordu ama aynı zamanda kalbi o küçük ayrıntıyı fark ettiğinde delice atmaya başlamıştı.

 

Li Suo'dan bahsettiğinde bilinçsizce ona “Lord Li Suo” mu demişti?

 

Evrendeki ışık enerjisinin son yetişimcisiydi ve orman ruhu ırkı ışık kaynak enerjisi tarafından yaratılmıştı. Bu nedenle o ve orman ruhu ırkının özel bir bağ ve tarihi paylaştığı söylenebilirdi. Ölümlü alemlerin benliğinden kendini bağımsız kabul eden Shen Xi'nin He Ling'i kurtarması ve hatta kasıtlı olarak onu tek ikametgahı olan bu yasaklı yere getirmesi şaşılacak bir şey değildi.

 

Yaratıcı Tanrı Li Suo, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator'dan sonra düşen ilk Tanrı olmuştu.

 

Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç'ı aşırı kullanması nedeniyle kendi ömrünü tüketmişti. Ancak Li Suo iblis ırkının eline düşen ilk Yaratıcı Tanrı'ydı ve İlkel Yaşam ve Ölüm Mührü de ondan alınmıştı... İblis ırkının elinde yok olan ilk kişi olmasının nedeni, iblis ırkının aşırı derecede dehşete düştüğü ışık kaynak enerjisine sahip olmasıydı.

 

"Tanrıların Döneminde, Yaratıcı Li Suo ve onun emrindeki ışık tanrılarının yanı sıra aynı zamanda ışık kaynak enerjisine sahip olan ona bağlı özel bir tanrı ırkı daha vardı. Tanrıların bu ırkına ''Kılıç Ruhu Tanrı Klanı'' denirdi."

 

Bu 'Kılıç Ruhu Tanrı Klanı' Yun Che'nin gözlerinin köşelerinin seğirmesine neden oldu.

 

"Bu ismi daha öncesinde duymuş muydun?'' Shen Xi bu soruyu sorarken yumuşak bir şekilde ona bakıyor gibi görünüyordu.

 

''...Duymuştum,'' Yun Che başını salladı. Tanrılar Alemine gelmeden önce dahi bu bilgiyi biliyordu. O zamanlar Jasmine ona Hong'er'in özel bir tanrı ırkı olan 'Kılıç Ruhu Tanrı Klanı' gelmesinin çok muhtemel olduğunu söylemişti.

 

Shen Xi nasıl duyduğunu sormadı. Bunun yerine sözlerine devam etti, ''Kılıç Ruhu Tanrı Klanı tanrılar arasında özel bir tanrı ırkıydı ve onlar kılıçlara dönüşebilen eşsiz bedenlere sahipti ve onlar ''İblis Katleden Kılıçlar' olarak adlandırıldılar. 'İblis Katleden Kılıçlar' olarak bilinmelerinin nedeni, sahip oldukları ışık kaynak enerjisinden dolayıdır. Doğal olarak dönüştükleri zaman sahip oldukları kılıç bedenleri son derece kutsal güçlü bir enerjiye sahip olur; bu da iblislerin kalplerine, hayatlarında hissettikleri en büyük korkuyu nakşeder.''

 

''Kontrol ettiğin eşsiz 'İblis Katleden Kılıç' tam olarak bir iblis avcısı olmasa da kutsal bir enerjiye sahip. Bu yüzden karanlık kaynak enerjiyi aşırı derecede bastırır ve engeller. Geçmişte karanlık kaynak enerjiyi kullanan bir rakiple karşılaştıysan bazı şeyleri artık daha iyi anlıyorsundur.''

 

“...” Yun Che şu anda ne söyleyeceğini bilmiyordu. Bunun yerine konuyu değiştirdi, ''O zaman neden ışık enerjisinin yeniden ortaya çıkması imkansız oldu?''

 

Shen Xi de ''İblis Katleden Kılıçlar'' hakkında daha fazla bir baskı yapmadı ve ''Hong'er'' konusunu dile getirmedi. Bunun yerine konuşmanın akışını takip etti, ''Işık kaynak enerjisini yetiştirmek için 'kutsal bir bedene' ve 'kutsal bir kalbe' sahip olmak gerekir... Uzun zaman önce, bu tür şeylerin zaman geçtikçe kirlenen bu dünyada ortaya çıkması neredeyse imkansız bir hale geldi. Ayrıca bu durum sahip olduklarınla birlikte... İmkansızın ötesinde bir durum olmalıydı.''

 

Kutsal beden... Kutsal kalp?

K.N: Sapık beden... Sapık kalp olmasın o :D

 

Kutsal ve lekesiz bir beden mi yoksa saf bir kalp mi?

 

Bunlar Yun Che'yi yüz sopayla dövseniz bile ortaya çıkmayacak şeylerdi.

 

Yine de bir şekilde vücudunun içinde son derece doğal bir şekilde ışık kaynak enerjisi ortaya çıkmıştı!

 

''Şefkatli bir kalbe sahip olsanda ruhunda bulunan dipsiz kan kuyusu, sayısız insanın çığlığı ile lekeli. Dahası kalbin ve ruhun yoğun arzular ve derin karanlıklarla dolu. Işık kaynak enerjisinin içinde görünmesi kesinlikle imkansız olmalıydı...'' Yun Che'ye bakan gözleri oldukça anlamsız bakıyordu. Sanki hayatında hiç bu kadar şaşırmamıştı, ''Bunun neden olduğunu da anlayamıyorum.''

 

Yun Che aniden sormadan önce kaşlarını kaldırdı, ''Kötü Tanrı geçmişte ışık kaynak enerjisini kullanabilmiş miydi?''

 

''Hayır bunu yapamamıştı ve bu onun için kesinlikle imkansızdı,'' Shen Xi başını en ufak tereddütten yoksun bir şekilde salladı.

 

''O zaman bunun sebebi He Lin'in Orman Ruhu Özü mü?'' Yun Che yumuşak bir sesle mırıldandı.

 

Shen Xi başını salladı, ''Doğanın gücünü almış orman ruhları dahi her ne kadar ışığın kaynak enerjisinden doğmuş olsalarda vücudunda doluşan ışık kaynak enerjisi onların çok üstünde bulunan bir yasadır.''

 

“...” Yun Che afallamıştı. Shen Xi'nin anlamadığı bir şeyi onun anlaması daha da imkansız bir şeydi.

 

''Belki de bu göklerin iradesidir,'' Shen Xi aniden yumuşak ve incecik bir nefes verdi. Bundan sonra Yun Che ile karşılaştığında, gözlerindeki bakış sessizce bir çeşit değişime uğramış gibi görünüyordu, “Yun Che, beni öğretmenin olarak kabul etmeye hazır mısın?”

 

“Ah?” Hiç beklemediği ve herhangi bir uyarı yapılmadan gelen bu sözler, Yun Che'nin hemen afallamasına neden oldu.

 

Shen Xi uzak bir mesafeye odaklamış gözleriyle bakarken konuşmaya devam etti, ''Ling'er'i buraya getirmemde kendi bencil arzularımın da payı vardı. Bu dünyadan göçüp gittiğimde evrende ışık kaynak enerjisinin yok olmamasını istedim. Ling'er'i getirmem için beni motive eden en önemli sebep, ışık kaynak enerjisini yetiştirebilecek tek ırkın Kraliyet Orman Ruhu ırkı olmasıydı.”

 

''Ama... Beklediğim gibi ışık kaynak enerjisi He Ling'in vücuduna tepki göstermedi.''

 

Shen Xi'nin sözleri, Yun Che'nin niyetlerini anlamasına izin verdi, “Siz benden ışığın ilahi gücünü miras almamı mı istiyorsunuz?''

 

''Hayır,'' Shen Xi başını salladı, ''Nedenini bilmesem de, sen halihazırda onu benden miras aldın. Bu yüzden seni öğrencim olarak almak istiyorum, böylece sana öğretebilirim... Ve bu evrendeki tek İlahi Işık Sanatını miras almana izin verebilirim.”

 

İlahi Işık Sanatı?

 

Yun Che bir soru sormak üzereyken aniden Shen Xi'nin aura hareketini hissetti. O anda bakışları da döndü ve uzak bir yere doğru baktı, "Bir onur konuğu geldi, bu sohbete kısa bir süre sonra devam edelim... Unutma, şu an için kimsenin önünde ışık enerjini ortaya çıkarma.''

 

Bir onur konuğu!?

 

Yun Che istemeden döndü ve Shen Xi'nin baktığı yere baktı. Ne tür bir şahsiyet Samsara'nın Yasaklı Diyarına onur konuğu olarak teşrif edebilirdi?

 

---------------------

[Sefix: | Bilgilendirici Notlar Serisi | [Felaket Cam Kuşu hakkında]: Felaket Cam Kuşu, Tanrıların ve İblislerin döneminde Felaket Sisi İblis Vadisi'nde yaşayan güçlü bir iblis canavarıydı. Çelik gibi sağlam cam benzeri bir vücuda sahipti ve şimşek kadar hızlıydı. Kanatları her şeyi iblisvari bir felaketle kuşatabilen bir felaket yaratabilirdi. [Bölüm 820.]

 

Doğu İlahi Bölge, Brahma Hükümdar Alemi.

 

"Bu da ne?" Qianye Ying'er'in gözleri açıktı ve sessizliğini bozduğu gibi hilal kaşları sıkıca birbirine örüldü. Onun seviyesinde dünyada onu bu kadar rahatsız edebilecek çok az şey vardı.

 

''Hanımım sorun nedir?'' Gu Zhu'nun antik ve boğuk sesi duyuldu.

 

Qianye Ying'er soğuk bir şekilde şöyle dedi: “Yun Che'nin üzerine damgaladığım Brahma Ruh Ölüm İsteği Damgası birkaç kat daha zayıfladı.”

 

Gu Zhu, "...”

 

''Kimse benim Brahma Ruh Damgamın işkencesine iki aydan daha fazla dayanamaz ve birisinin onu bastırması çok daha az olası bir durum... Bu yüzden tam olarak burada neler oluyor!?'' Qianye Ying'er'in yüzü giderek daha da soğuklaştı. Hiç kimse Brahma Ruh Ölüm İsteği Damgası'nın yarattığı zalim ve korkunç etkiyi ondan daha iyi bilemezdi.

 

''Hayır,'' Gu Zhu hafif bir sesle devam etti, ''Bu evrende, onu bu damgadan kurtarılabilecek tek bir kişi var.''

 

"O kişi de Ejderha Tanrı Aleminde ikamet ediyor.”

 

Gu Zhu'nun sözleri, Qianye Ying'er'in kaşlarının bir ismi hatırlarken şiddetle gerginleşmesine ve sonsuza dek göksel sisin içinde kalmış gibi görünen bir figürün aynı anda zihninde ortaya çıkmasına neden oldu.

 

''Sen... Ejderha Kraliçesi'nden mi bahsediyorsun!?''

 

---------------------

[Sefix: | Bilgilendirici Notlar Serisi | [Felaket Cam Kuşu hakkında]: Felaket Cam Kuşu, Tanrıların ve İblislerin döneminde Felaket Sisi İblis Vadisi'nde yaşayan güçlü bir iblis canavarıydı. Çelik gibi sağlam cam benzeri bir vücuda sahipti ve şimşek kadar hızlıydı. Kanatları her şeyi iblisvari bir felaketle kuşatabilen bir felaket yaratabilirdi. [Bölüm 820.]

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45398 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr