Bölüm 154 : Ulu Dao İçin Çabalama

avatar
4040 8

A Will Eternal - Bölüm 154 : Ulu Dao İçin Çabalama


Çevirmen : Clumsy 

 

Gelgit Akışı doğurabilecek teknikler konusunda birkaç sınırlama mevcuttu. Antik çağlardan bu yana bu bağlamda yalnızca üç kural koyulmuştu. İlki Gelgit Akışı için kullanılan teknikte en ufak detayına dek uzmanlaşmış olma gerekliliğiydi. Bu başarı olmadıkça Gelgit Akışı başarısızlıkla sonuçlanırdı.

 

Bir teknikte o seviyede uzmanlaşmak da kolay iş değildi; hem fiziksel hem de zihinsel anlamda hatırı sayılır bir harcama gerektirirdi.

 

İkinci kural her Gelgit Akışı için yalnızca bir tekniğin etkin olarak kullanılabileceğiydi. Ekstra bir teknik eklemek Gelgit Akışının başarıya ulaşmasında etkili olmazdı.

 

Üçüncü kuralsa her başarılı Gelgit Akışının daha zor oluşu, başarı gerekliliğinin giderek sıkılaşışıydı.

 

Pek çok tarikatta bir çırağı beşinci Gelgit Akışından geçirip altıncıya ulaştıracak birkaç teknik mevcuttu. Bu teknikler gizli büyülerden oluşur ve tarikatların gerçek gücünün temelini oluştururdu.

 

Bu yüzden gerçek test, tarikatın tekniklerini nasıl dağıttığı ve kaynaklarını ne derece kullandığı üzerineydi. Örneğin Ruh Akımı Tarikatında güney yaka Menekşe Qi Kazanı Kontrol Sanatının ve kuzey yaka da Cennet Karışı Fil Kontrol Sanatının yetişimini, Menekşe Qi Kazanı Çağırma ve Cennet Karışı Fil Bedeni konularında uzmanlaşma raddesine dek yapmak zorundaydı. Aksi takdirde yalnızca ilk Gelgit Akışı Başarılı olurdu.

 

Yalnızca Menekşe Qi Kazanı Çağırma veya Cennet Karışı Fil Bedenini gerçekleştirebilen kişi ikinci Gelgit Akışını doğurabilirdi. Aynı zamanda bu tekniklerin yuvası olan Menekşe Kazanı ve Günbatımı Tepelerinin çırakları, bel bağlayacak güçlü bir teknikleri daha olduğu takdirde beşinci Gelgit Akışına dek ulaşabilirdi. Ancak bu noktadan sonra yardımı dokunabilecek sıradan bir teknik bulmak bir anka kuşu tüyü bulmaktan daha zordu. Sonrasında yalnızca gizli teknikler iş görebilirdi.

 

Diğer tepelerin çırakları da sekizinci seviye Qi Yoğunlaşma ile İç Kesime katıldıktan sonra ikinci ve daha güçlü bir teknik edinerek daha çok Gelgit Akışı elde etmeye zorlayabilirdi.

 

Çırağın hangi tekniği seçeceği son derece önemliydi ve bu, kaç Gelgit Akışı doğurabilecekleri konusunda kilit rol oynardı.

 

Genel olarak konuşursak en az iki Gelgit Akışı gerçekleşirdi, üç de son derece normaldi. Tabii uygun şartlarda dört de sorun yaratmazdı.

 

En güçsüz çıraklar dahi Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosu ilerleyişi esnasında genellikle üç Gelgit Akışına erişirdi. Bazı ekstrem şartlarda çıraklar altıyı bulabilirdi. Ancak antik çağlardan bu yana Ruh Akımı Tarikatı sınırlarında ikinci bir teknik yetişimiyle altı Gelgit Akışına erişen çırak sayısı yalnızca dokuzdu. Tabii ki bu dokuz çırak da çağlarının eşsiz ve göz kamaştırıcı figürleriydi.

 

Ne yazık ki ikinci tekniğin yetişimi sonrasında daha çok Gelgit Akışı doğurmak adına yapılabilecek bir şey yoktu. Sadece gizli büyüler kullanılabilirdi ki bu noktada Ruh Akımı Tarikatının on büyük gizli büyüsü devreye giriyordu.

 

Bu on büyü yedinci Gelgit Akışı için kullanılabilirdi. Tabii Gece Dadanan Hayalet ve Bataklık Krallığı gibi bazı teknikler nadir durumlarda fazladan bir Gelgit Akışı daha doğurabilirdi.

 

Sonuç olarak sıra dışı içsel yetenekli bir Ruh Akımı Tarikatı çırağı sekiz Gelgit Akışına ulaşma şansına sahipti! En güçsüzleri bile dörde ulaşabilirdi!

 

Bu da Ruh Akımı Tarikatının gücünü ve kaynaklarını gözler önüne sermekteydi! Tabii ki diğer üç tarikat için de durum benzerdi. Neticede esas soru, neslin çıraklarının zirveye ulaşıp ulaşamadığıydı.

 

Dokuz Gelgit Akışı ise Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosunun efsanevi zirvesiydi. Son 10,000 yıl içerisinde Dört Büyük Tarikat arasında bu raddeye ulaşabilen yalnızca tek kişi olmuştu.

 

Bu kişi de bunu 800 yıl önce başaran Usta Limitsizdi.

 

Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosunun zirvesi, ulaşılması inanılmaz zor bir güç âlemiydi lakin imkânsız değildi. Evet, Cennet Sicimi Kuruluş Kadrosu Dünya Siciminin altında kalıyordu ancak o yalnızca rastgele şansla elde edilebilen bir şeydi. Bu uğurda izlenilecek bir yol yoktu.

 

Bai Xiaochun derin bir nefes aldı, gözleri ışıldamaktaydı. Gelgit Akışları üzerine çalışmıştı ve sis denizinin çöküp ilk ruhsal denizini oluşturduğunu sezebiliyordu. İsterse sıradaki Gelgit Akışlarını boş verip Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosuna başarıyla girebilirdi.

 

Ekstra 200 yılına kavuşurdu ama ne yazık ki bu durumda diğer Dünya Sicimi Kuruluş yetişimcileri arasında inanılmaz güçsüz sayılırdı. Bai Xiaochun’unsa güçsüz olmaya niyeti yoktu. Yetişim dünyasında orman kanunları hüküm sürerdi. Sevse de sevmese de bu durumdan kaçış yoktu.

 

Dövüşmek ve öldürmekten hoşlanmasa da bazen başka şans olmazdı!

 

“Menekşe Qi Kazanı Çağırmada uzmanlaştığım için ikinci Gelgit Akışımı oluşturabilirim!” Bai Xiaochun derin bir nefes aldı ve ruhsal denizi ansızın hızlanmaya başladı. Etraftaki enerjiler bir kez daha ona doğru hücum etmekteydi, ikinci anafor şekillenirken etraftaki her şey sarsılıyordu.

 

Yukarıdaki göl de ikinci vorteksle birlikte kaynamaktaydı. Başta bir çizgiden ibaretken ilk vorteksten bariz bir şekilde büyük oluşuyla sayısız çırağın dikkatini çekmişti.

 

“İkinci Gelgit Akışı. Buradaki herkes en az 3-4 Gelgit Akışına ulaşabilecek kapasitede olmalı. Her biri bir öncekinden büyük oluyor ve daha çok enerji gerektiriyor!”

 

“Lanet olsun! Bu herif Kuruluş Kadrosuna çok erken ulaşıyor. Yani etraftaki dünya sicimi enerjisini azaltıyor, belki de benim Kuruluş Kadrosuna ulaşmama yetecek kadar enerji kalmayacak!”

 

Düşmüş Kılıç Dünyasındakilerin tedirginliği artarken farklı bir yönde gümbürdeme sesleri yankılanmaya başlamıştı. Orada, uzaklardaki bir dağ sırasında yeni bir hortum yükselmiş ve cennetlerle temasa geçmişti. Ve yeni bir vorteks şekillenmekteydi!

 

Böylece dünyadaki enerjiler de ona akın etmeye başlamıştı. Artık Bai Xiaochun’un enerjiyi paylaştığı ikinci bir kişi söz konusuydu.

 

Uzaklardaki o dağ sırasındaki ölümsüz mağarasında mutlak bir odaklanmayla oturan kişi Fang Lin’di.

 

Bu yeni gelişme herkesi şok etmişti. Hiç kimse ilkinden yalnızca iki saat sonra ikinci bir kişinin de Gelgit Akışını başlatacağını düşünememişti.

 

Gözler iyice kanlanıyor, dünya sicimi enerjisi uğruna gerçekleşen mücadeleler daha da acımasız bir hal alıyordu.

 

Tabii ki Kuruluş Kadrosuna ulaşma aşamasındaki ikiliyi öldürmeyi düşünen de yok değildi; ancak henüz öylesi bir çaresizliğe erişmemişlerdi ve böyle bir çabaya vakit harcamak istemiyorlardı.

 

İki saatin sonunda Fang Lin’in bulunduğu alandan yükselen güçlü gümbürdeme sesleri, ilk Gelgit Akışının sonlandığını ve ikincisinin başladığını ifade etti. Geçen yeni bir iki saat sonundaysa Bai Xiaochun’un üzerindeki göl, ikinci Gelgit Akışının sonlanışıyla patladı.

 

Bu yaşandığında ilkinin üzerinde beliren ikinci ruhsal deniz, enerjisine patlama yaptırdı, onu karanlık gecedeki bir ateşe çevirdi.

 

Derin bir nefes alan Bai Xiaochun, Menekşe Qi Kazanı Kontrol Sanatının limitlerine eriştiğini fark etti; onunla üçüncü bir Gelgit Akışı doğuramayacaktı. Gözlerini kapatıp hislerini kontrol etti ve iki ruhsal denizinde yükselen menekşe kazanları seyretti. İkisi de güçlü bir baskı doğurmaktaydı.

 

“Üçüncü Gelgit Akışım için Ejder&Mamut Deniz Oluşumunu kullanacağım!” Gözleri titreşirken gölün etrafında bir ejderin ve mamutun bağırışları işitildi. Üçüncü Gelgit Akışı başlamıştı!

 

İçerisinde beliren üçüncü anafor ise ilk ikisinden bile güçlüydü. Dünyaya yaydığı güçle birlikte muazzam miktarlarda enerji çekmekteydi.

 

Gökte beliren üçüncü vorteksin içerisindeyse dönen bir ejder görülüyordu. Kılıç dünyasının farklı kısımlarındaki çıraklar bu manzaraya bakakalmıştı.

 

“Ne tekniği bu?”

 

“Ejder&Mamut Deniz Oluşumu! Kuruluş Kadrosuna ulaşan ilk kişi Ruh Akımı Tarikatındanmış!!”

 

“Cennetler! Ruh Akımı Tarikatından olduğuna inanamıyorum. Kim ki? Hayalet Diş mi? Shangguan Tianyou mu?”

 

“Bai Xiaochun olabilir mi?” Dört tarikatın çırakları da şoktaydı fakat Ruh Akımı Tarikatı çırakları heyecan dolmuştu.

 

Shangguan Tianyou kanlanan gözleriyle deli gibi bir kükreyiş koyuvererek cennetlerle bağlantı kuran vorteksteki ejdere bakmaktaydı. “Bu Hayalet Diş değil. Bai Xiaochun!!”

 

Bu düşünceyle dişlerini iyice sıkarak katledecek yeni düşmanlar aramaya girişti.

 

İki saat daha geçtiğinde Fang Lin de ikinci Gelgit Akışını tamamlamıştı. Ardından üzerinde yeni bir vorteks belirdi, içerisinde de iri bir kazan mevcuttu. Bronz kazan güneş, ay ve yıldızlarla işliydi. Antik bir görünümü vardı, tüm cennet ve dünyayı kaynatabilme kapasitesine sahip gibiydi.

 

Bu şey Cennet-Dünya Kazanının ta kendisiydi!

 

Kazan görünür olduğunda Kuruluş Kadrosuna ulaşan ikinci kişinin kim olduğu da anlaşılmıştı.

 

“Hap Akımı Tarikatından Fang Lin’miş!!”

 

İşte o anda gökyüzüne yükselip cennetlerle bağlantı kuran üçüncü bir hortum belirdi.

 

Yeni biri daha Kuruluş Kadrosuna ulaşmaktaydı!

 

Hemen hemen aynı saniyede hortum kan rengi almıştı. Görünüşe bakılırsa üçüncü kişi Song Que olmalıydı!

 

“Cennetler! Bu Kan Akımı Tarikatından Song Que!!”

 

“O Kuruluş Kadrosu yetişimcilerini öldürebiliyor ve ilk Gelgit Akışında garip bir işaret doğurabilen ilk kişi de o oldu. Usta Limitsizin de 800 yıl önce aynı şeyi yaptığını duymuştum!”

 

“Belki de Song Que Usta Limitsiz gibi dokuz Gelgit Akışıyla Dünya Sicimi Kuruluş Kadrosunun zirvesine ulaşacaktır!”

 

Artık dünya sicimi enerjisi için rekabet eden üç vorteks vardı ve enerjiler üç farklı yöne dağılmaktaydı. İşte o esnada… Düşmüş Kılıç Dünyasının derinliklerinde dördüncü bir hortum da kendisini gösterdi.

 

#Gelgit Akışı doğuran kişi sayısı dörde çıktı. Sayıları ne kadar artar ve akışları ne kadar çoğalırsa geriye kalanların Kuruluş Kadrosuna erişmesi o kadar zorlaşacak. Yani bizi sağlam bir rekabet ve birbirini engelleme çabaları bekleyecek. Okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20608 Üye Sayısı
  • 807 Seri Sayısı
  • 40011 Bölüm Sayısı


creator
manga tr