Bölüm 539: Büyüme

avatar
2168 22

Xian Ni - Bölüm 539: Büyüme


Çevirmen: Hollywood Hootsman

Editör: Lord Viole Grace


Wang Lin'in getirdiği toprak parçasındaki tüm insanlar vadideki kabileye yutuldu. Gri cübbeli yaşlı adam bile bunu kabul etti ve hiç direnmedi.

 

Daha da fazla insan ruh arıtma büyüsüne çalışmaya başladı ve gri cübbeli adam bu büyüye çok ilgiliydi.

 

Kabilenin büyüklüğü büyük ölçüde arttı. Yeni yakalanan insanlar da eklendiğinde kabiledeki erkek sayısı beş yüzü aştı. Bu buradaki kabileler arasında orta büyüklükte bir kabile olarak sayılabilirdi.

 

Bir noktada çok fazla insan toplandığından vadinin hem içi hem de dışı çok sıkışık hale geldi, bu yüzden Wang Lin yeni bir formasyon yerleştirdi. Bu formasyonun temelinde kısıtlamalar vardı ve vadinin formasyonuyla beş kilometrelik formasyonun gücünü içeriyordu.

 

Bu yeni formasyonun koruma alanı yaklaşık on kilometre genişliğindeydi ve böylelikle yer sorunu çözüldü.

 

Her kabilenin bir ada ihtiyacı vardı. Ouyang Hua birçok kez istedikten sonra Wang Lin Ruh Arıtma Kabilesi adını verdi.

 

Bu yeni on kilometre genişliğindeki alanın merkezi vadiydi. Herkes vadiden taşınmıştı ve vadi yalnızca Wang Lin'in girebileceği bir yasak alana dönüştü. Wang Lin tarafından çağrılmadıkça kimse giremezdi.

 

Ayrıca girişte korumalar gibi duran Ruh Arıtma Kabilesi üyeleri vardı.

 

Bu vadi, kabiledeki en büyük gücün sembolü haline geldi. Oradaya yaşayan Wang Lin, Ruh Arıtma Kabilesi'ndeki herkes tarafından saygı görüyordu.

 

Wang Lin'in kuralları değişmemişti. Üçüncü aşamanın ardındaki aşamaların ilahilerini elde etmek için yalnızca üç yol vardı.

 

Ruh Arıtma Kabilesi'ndeki herkes zamanlarını yetişim yaparak geçiriyordu. Devriyedeki insanlar hariç, herkes evlerinde yetişim yaptığından dışarıda neredeyse kimse yoktu.

 

Ruh Arıtma Kabilesi, Şeytan Ruh Diyarı'ndaki diğer kabilelerin hepsinden tamamen farklıydı. Daha çok yeni oluşmuş bir yetişim tarikatı gibiydi.

 

Wang Lin'in hayatı, vadide yaşayan tek kişi olduğundan çok huzurlu hale geldi. Önceden burada olan tüm evler Wang Lin tarafından kaldırılmıştı ve burası artık neredeyse Semavi Alem gibiydi.

 

Bu Semavi Alem benzeri yerde, Wang Lin bizzat bir ahşap ev inşa etti. Bu ahşap ev çok sadeydi ancak bu sadeliğin içinde büyük bir dao vardı. Bir yetişimci görseydi her odun parçasının büyüklüğünün farklı olmasına rağmen ağırlıklarında hiçbir fark olmadığını fark ederdi.

 

Bu ahşap ev Wang Lin'in yaşadığı yerdi. Ahşap evin içinde lotus pozisyonunda oturup sessizce yetişim yapıyordu.

 

Emdiği semavi ruhsal enerji değil, şeytani ruhsal enerjiydi!

 

Zaman yavaşça geçti ve göz açıp kapayıncaya kadar kış geldi. Buradaki kış dışarıdakinden farklı değildi. Beyaz kar taneleri gökten düştü ve tüm dünya beyaza boyandı.

 

Wang Lin gözlerini yetişiminden açtı. Ahşap evden çıktığında gökten düşen karı gördü. Sessizce kar yağışını izledi ve kendini tamamen buna kaptırdı.

 

Kısa süre sonra Wang Lin başını kaldırıp kendi kendine mırıldandı, "Şimdiden iki yıl..."

 

Neredeyse iki yıldır Şeytan Ruh Diyarı'ndaydı. Kış geçtiğinde tam iki yıl olacaktı.

 

Elini kaldırıp bir kar tanesi yakaladı. Kar tanesi eline indiğinde kardan bir parça soğukluk çıktıktan sonra Wang Lin'in elinde eridi ve bir şeytani ruhsal enerji şeridi avucuna girdi.

 

'Şeytan Ruh Diyarı'ndaki her şey şeytani ruhsal enerji içeriyor...' Wang Lin derin bir nefes aldıktan sonra oturup gözlerini kapattı.

 

Kar taneleri yavaşça düşüp bedenine indi. Yağan karın miktarı yavaşça arttı ve saatler sonra Wang Lin bir kardan adama dönüştü.

 

Hiç kıpırdamadan kar tanelerinin içindeki şeytani ruhsal enerjiyi emdi. Bedenindeki şeytan kristali kademe beşten otuz dörde yükseldi!

 

Kademe yükseldikçe seviye atlatması zorlaşıyordu. Aşama 3 Temel Oluşturma ile ve on kat fazlası Çekirdek Oluşturma'yla aynıydı ve sonraki adım onun da on katıydı.

 

Wang Lin'in şeytani ruhsal enerji emmeye karar vermesinin nedeni semavi ruhsal enerjiyle birleştirilebildiğindendi, yani semavi ruhsal enerjiyi artırabilirdi.

 

Yüz yıllık semavi yeşime sahip olsa da bu miktar onu ancak Ruh Dönüşümü'nün son aşamasına kadar götürebilirdi ve Yükseliş aşamasına ulaşmak için gereken miktar da akılalmazdı.

 

Bu yüzden yetişim seviyesini yükseltmek istiyorsa başka kısayalar bulmalıydı. Şeytani ruhsal enerjiyi semavi ruhsal enerjiye dönüştürmek Wang Lin'in aklına gelen fikirlerden bir tanesiydi.

 

Wang Lin bunu düşünebildiyse diğerleri de düşünebilirdi. Şu anda her şey kimin daha fazla şeytani ruhsal enerji emeceğine bağlıydı.

 

Wang Lin'e göre şeytani ruhsal enerji yetişim seviyesini artırabileceğinden semavi yeşimlere bir alternatifti!

 

Bu iki yılda Ruh Arıtma Kabilesi büyümeye devam etti. Sonraki aşamanın ilahisine duyulan ihtiyaç git gide arttığından insanlar kendilerini eğitmek için kabileden ayrıldı. Bunun dışında her ay küçük kabilelere saldırmaktan dönen gruplar oluyordu. Esirler ve çeşitli miktarlardaki şeytan kristalleriyle dönüyorlardı.

 

Yabancılara karşı savunmak için kullanılan formasyonun yerliler üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını belirtmek gerekiyordu. Formasyonlar, şeytani ruhların gecesine karşı savunma yapmak ve yabancıları dışarıda tutmak için kurulmuş gibiydi.

 

Zaman geçtikçe Ruh Arıtma Kabilesi'nin nüfusu artmaya devam etti ve 10 kilometre genişliğindeki alan bile yetersiz geldi.

 

Bu yüzden bir kez daha formasyonu genişletme ihtiyacı doğdu. Wang Lin üç gün boyunca inceledi ve sonra formasyonu başka bir 10 kilometrelik formasyona genişletti. Artık kabilenin 20 kilometrelik alanı vardı, on binlerce kilometre içindeki en güçlü kabilelerden biri olarak kabul edilebilirdi!

 

Kabile üyelerindeki artış, ruh arıtma büyüsünü yetiştiren kişi sayısında da artışa neden oldu. Wang Lin, ruh bayraklarındaki ruh parçalarının tam güçlerine ulaşmaları için birçok kez beslenmesi gerektiğini biliyordu.

 

Bu insanlara onları nasıl besleyeceklerini öğretmek yerine ruh parçalarını beslemek için Bir Milyar Ruhlu Ruh Bayrağı'nı kullanmayı tercih etti. Ruh bayrağı büyüdü ve sonra yirmi kilometre genişliğindeki bölgeyi kara bulutlarla çevreledi.

 

Siyah bulutlar ortaya çıktıkları an Ruh Arıtma Tarikatı'ndaki herkesi şok ettiler. Birçok kabile üyeleri dışarı koştu ve aralarından bazıları, neler olup bittiğine bakmak için uçmak adına kendilerini ruh bayraklarıyla çevreledi.

 

"Ruh parçalarınızı, her gün sabit bir süre kara bulutlara bırakın. Böyle yapmak ruh parçalarını daha da güçlendirecek!" Wang Lin'in sesi yirmi kilometre genişliğindeki alanda yankılandı.

 

Sesi duyulduğu an tüm kabile üyeleri diz çöktü. Yüzleri saygıyla doluydu ve Wang Lin'in olduğu vadiye doğru diz çöküyorlardı.

 

Kara bulut ortaya çıktıktan sonra kabile üyelerinin saldıkları ruh parçaları tüm gün kara bulutta uğuldayıp hareket etti.

 

Ruh Arıtma Kabilesi'nin insanları kara bulutta beslenmesi için ruh parçalarını salmaya alıştı ve kara bulut, Ruh Arıtma Kabilesi'nin eşsiz sembolü haline geldi.

 

Ruh Arıtma Kabilesi'ndeki herkes ruh arıtma büyüsünü yetiştirmiyordu. Bazıları hiç yetişim yapamıyorlardı, bu yüzden ellerinden gelen tek şey herkese yiyecek sağlamak için avcı olmaktı.

 

On Üç, avcılardan biriydi.

 

Yetişimi harcandıktan sonra tek kelime etmemişti, dilsiz gibiydi. Bedeninde hiç ruh yoktu artık, sanki yürüyen bir ceset gibiydi.

 

Yalnızca gece geç saatlerdeki sayısız yetişim yapma girişiminde yüzünde bir duygu oluyordu. Ancak bu duygu sonsuz acı ve isteksizlikti.

 

Bunu kabul etmeyi reddetti. Artık kabilede dördüncü aşamada olan birçok kişi vardı ve on ruh bayrağı olan da bir sürü insan vardı. Birçok yeni dahi ortaya çıkmıştı ve Ouyang Hua'nın altındaki en güçlü olarak On Üç'ün yerini almıştı.

 

Tüm bunlar sürekli kalbine saplanıyordu.

 

Bu yüzden avlanmaya çıktığı her seferde hayatını umursamadan savaşıyordu. Bundan dolayı birçok kez ölümün eşiğinden döndü. Her seferinde kabile üyeleri yardım etmeseydi çoktan ölürdü.

 

Onu kollayan insanlardan bazıları On Üç'ün kabiledeki orijinal konumunu biliyordu. Onu böyle gördüklerinde gizlice iç çekiyorlardı.

 

Bu gün, Wang Lin elindeki odun parçasına bakıyordu. Odun parçası tamamen siyahtı ve şeytani ışık dalgaları yayıyordu.

 

Kabile üyelerinden bazıları küçük bir kabileye saldırdıklarında hiç şeytan kristali bulamamışlardı. Ancak bir kabile üyesi bu odun parçasını düşman kabilenin ibadet yerinde bulmuştu, bu yüzden yanında getirip Wang Lin'e vermişti.

 

Odun parçasına bakarken aniden kafasını kaldırıp Ouyang Hua'nın yaşlı figürünü gördüğü vadinin dışına baktı.

 

"Küçüğünüzün tartışacağı bir konu var ve Ata'yla konuşmak istiyor!"

 

Kabiledeki herkes Wang Lin'e Ata unvanını vermişti. Wang Lin reddetmediğinden bir bakıma sessizce kabul etmişti.

 

"İçeri gel!" Wang Lin başını eğip odun parçasına baktı.

 

Ouyang Hua vadiye girdi. Kollarında birini tutuyordu. Bu kişi kanla kaplıydı ve yüzü çok solgundu.

 

Hızla Wang Lin'in yanına gittikten sonra Ouyang Hua bedeni kenara koydu, diz çöktü ve konuştu, "Ata, On Üç avlanırken nadir bir şeytani canavarla karşılaştı. Bu yaşlı adam fark edip gidine kadar çok geç olmuştu..."

 

Şeytan Ruh Diyarı'ndaki tüm canlılar yeteri kadar şeytani ruhsal enerji topladığında şeytani bir değişiklik geçirirler ve güçleri büyük ölçüde artardı.

 

Wang Lin elindeki odun parçasını koydu ve kafasını kaldırıp On Üç'e baktı.

 

On Üç bir yıl önce göründüğünden çok daha yaşlı görünüyordu. Ona şimdi bakılınca genç bir adam gibi değil de ölmekte olan yaşlı bir adam gibi görünüyordu.

 

Wang Lin ciddi bir tonda konuştu, "Gidebilirsin!"

 

Ouyang Hua ayağa kalktı ve saygıyla ayrıldı.

 

Vadiden ayrıldıktan sonra vadiye geri bakarken nefesini verdi ve mırıldandı, "On Üç, her şey şansını bağlı olacak..."

 

Wang Lin On Üç'e bakıp düşünmeye başladı.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32136 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43031 Bölüm Sayısı


creator
manga tr