Bölüm 535: Ruh Parçaları Toplamak

avatar
2097 21

Xian Ni - Bölüm 535: Ruh Parçaları Toplamak


Çevirmen: Hollywood Hootsman

Editör: Lord Viole Grace


Wang Lin soğuk gözlerle havaya işaret etti. Aslanın figürü titredikten sonra bir siyah gaz şeridine dönüşerek On Üç'ün ruh bayrağına uçup ortadan kayboldu.

 

"Bu canavar on ruhlu ruh bayrağının ana ruhu olabilir. Ancak sakın unutma, ruh arıtma büyüsünde hiçbir hile yoktur. Onu mühürleyebildin ancak o da seni reddedebildi. Bu sana bir ders olsun!" Wang Lin bunları söyledikten sonra arkasını dönüp vadinin derinliklerine geri döndü.

 

On Üç utançtan kızarmış bir yüzle elindeki bayrağa baktı ve düşünmeye başladı.

 

Zaman hızla geçti ve bir ay su gibi akıp geçti. Köydeki tüm erkekler gece yarası vadiden ayrıldı.

 

Ouyang Hua'yla On Üç, grubu doğrudan mağaraya götürürlerken öncülük yaptılar.

 

Wang Lin onları ilahi hissiyle bile takip etmedi. Bu onlar için bir sınavdı ve başarısız olurlarsa nitelikli olmadıkları anlamına gelirdi ve Wang Lin başka fırsatlar bulmak için Antik Şeytan Şehri'ne giderdi.

 

Beş gün sonra Wang Lin vadinin derinliklerinde yetişim yaparken gözlerini açtı. Kısa süre sonra, dolambaçlı yoldan uzun bir insan sırası vadiye doğru gelirken sesler duyuldu.

 

Bu uzun sıra köyden olmayan insanlar tarafından oluşturulmuştu ve yüzleri korkuyla doluydu. Aralarında erkekler ve kadınlar vardı, ayrıca hepsi en iyi dönemlerindeydi. Elleri iple birbirine bağlıydı ve her sırada yedi kişi vardı. Her sıra, yavaşça ilerlerken ellerine bağlı bir kütük taşıyordu.

 

Ouyang Hua en önde yürüyordu ve kan izleriyle kaplıydı. Yorgun görünse de yüzünde heyecan vardı.

 

Köyün insanları bu sıranın kenarında ilerliyordu. Mahkumlardan biri çok yavaş ilerlerse köylüler gidip onlara bağırıyordu.

 

On Üç sıranın sonunda yürüyordu. Tüm aurası öncekinden tamamen farklıydı. Önceki kadar gururlu değildi ve daha sakin görünüyordu. Yüzünde artık kararlı bir ifade vardı.

 

Etrafında birkaç kişiyle sıranın arkasında yürüdü. Ancak etrafındakilerin hepsi onunla arasına mesafe koyuyordu ve yüzlerinde saygılı görünümler vardı.

 

On Üç bu savaşta büyük bir başarı gösterebilmişti. O ve Ouyang Hua'nın birlikte çalışmasıyla formasyonu aşıp düşmanı gafil avlayabilmişlerdi.

 

Düşmanın yaşlısı, On Üç'ün direkt en başta çağırdığı aslan tarafından yutulmuştu. Sonra On Üç düşmanın tam önünde ruh arıtma büyüsünü kullanıp düşman yaşlının ruhunu arıtmış ve ruh bayrağının içine mühürlemişti.

 

O sırada Ouyang Hua da boş durmamıştı, çabucak savaşta ölen diğer insanların ruhlarını arıtıp mühürlemişti.

 

Bu sahne düşmanı çok şok etmişti!

 

Bu uzun sıra çabucak vadiye vardı. Sonra hemen tüm kadınlar bunu yapmaya alışıklarmış gibi evlerinden ahşap kovalar çıkardı.

 

Kovaların içinde yeşil sıvı vardı ve hala köpürüyordu. Kötü bir koku yayıyordu.

 

Her yabancının kafası bir kovaya daldırıldı ve bu yeşil sıvıdan biraz içmeye zorlandılar. Sıvıyı içtikten sonra anında karışık ifadeler sergilediler. Sonra bazı köylüler onları uzağa götürüp kulaklarına bir şey fısıldadı.

 

Wang Lin'in ilahi hissi bunu gördüğünde hiç şaşırmadı. Lou Yun'un anılarından atasının bu küçük kabilelerinin daha fazla üye kazanmasının tek yolunun esirlerine bir kase hafıza silici çorba içmeye zorlamak olduğunu söylediğini öğrenmişti.

 

Bu çorbanın etkisi kişinin her şeyi unutmasını sağlamaktı ve sonra biri  hafızası silinmiş kişinin kulağına yeni adını ve kabilenin o anki durumunu fısıldardı. Kişi kendine geldiğinde kabilenin yeni üyesi olurdu.

 

Wang Lin'e göre bu çorbada özel bir şey yoktu, cazibe büyüsü gibi bir şeyden çok daha önemsizdi.

 

Yetişimi olan biri bu çorbadan içseydi, çorbanın hiçbir etkisi olmazdı.

 

Ouyang Hua çabucak Wang Lin'in yanına gitti. Hala çok uzaktayken saygıyla başını eğdi ve konuştu, "Küçüğünüz Ouyang Hua, Yüce Semavi'yi selamlamak istiyor."

 

Wang Lin'in onayını aldıktan sonra Ouyang Hua çabucak vadinin derinliklerine girdi. Çok uzaktan Wang Lin'in lotus pozisyonunda oturduğunu gördü.

 

Wang Lin'in önüne vardı bir nesne çıkardıktan sonra saygıyla konuştu, "Yüce Semavi, küçüğünüz Yüce Semavi'ye vermek için düşman kabilenin şeytan kristalini buldu!"

Wang Lin'in gözleri parladı, sonra elini salladı ve şeytan kristali Ouyang Hua'nın elinden Wang Lin'in eline uçtu. Bu siyah taşa dikkatlice baktı. Bu kristal hakkında özel bir şey yoktu ve oldukça sert görünüyordu.

 

Wang Lin sağ elini sıktı ve siyah taş anında parçalandı, Wang Lin'in baş parmağı büyüklüğündeki bir şeytan kristalini açığa çıkardı.

 

"Kademe 2 şeytan kristali!" Wang Lin kısa bir süre kristale baktıktan sonra onu yuttu!

 

Ouyang Hua başı eğik bir şekilde sessizce duruyordu. En başından beri saygılı bir ifade sergiliyordu.

 

Şeytan kristalini yuttuktan sonra kristal hızla Wang Lin'in içindeki şeytan kristaliyle birleşti ve bir kademe 5 şeytan kristali oldu!

 

Wang Lin Ouyang Hua'ya baktıktan sonra çantasına vurup bir yeşim parçası çıkardı. İlahi hissiyle taradıktan sonra yeşimi Ouyang Hua'ya fırlattı ve konuştu, "Sizde yalnızca ilk üç aşamanın ilahileri var. Biri başarı göstermezse daha fazla alamaz. Şeytan kristaliyle döndüğün için sana dördüncü aşamayı veriyorum. İyice çalış ve diğerlerine öğretme, aksi takdirde kesinlikle geri alırım!"

 

Ouyang Hua kalbindeki heyecanı bastırdı. Yeşimi kabul ettikten sonra hızla ayrıldı.

 

O gittikten sonra Wang Lin'in gözleri parladı ve kendi kendine mırıldandı, "Görünüşe göre bu doğru seçimdi. Köy yavaşça büyüyüp etraftaki kabileleri kendisine katarken elde edeceğim şeytan kristali miktarı da artacak. Buna ek olarak kabilede ne kadar insan varsa o kadar çok ruh arıtma büyüsünü yetiştiren insan olacak. Bu da Bir Milyar Ruhlu Ruh Bayrağı'nı tam gücüne yakında geri döndürebileceğim anlamına geliyor!"

 

Şu anda Wang Lin ruh parçaları topluyordu!

 

Ruh arıtma büyüsünü yetiştiren insanların arıttığı tüm ruh parçaları bir düşünceyle onun olabilirdi.

 

Wang Lin'in tüm ruhları alacağı ve Bir Milyar Ruhlu Ruh Bayrağı'nın eski ihtişamını kazanacağı bir gün olacaktı!

 

Köyün nüfusu aniden birkaç kat arttı. Erkeklerin sayısı artık elliden fazlaydı. Kadınlar köylüler arasında dağıtıldı ve birkaç güzel kadın, ödüle aç olan Ouyang Hua tarafından Wang Lin'e hediye edildi.

 

Ancak bu sefer soğuk bir karşılık aldı.

 

Bu yeni kabile üyelerinin hepsi ruh arıtma büyüsünü yetiştirmeye başladı. Vadide artık yetişimcilerin havası vardı.

 

Her gün avlanmaya giden insanlar hariç herkes yetişim yapmaya odaklandı.

 

Yetişime başlayan kadınlar bile vardı. İlk başta Ouyang Hua buna karşıydı ancak Wang Lin tarafından bir ses iletimiyle azarlandıktan sonra çabucak bu tutumunu değiştirdi ve kadınların yetişim yapmasını destekledi.

 

Bu sayede çocuklar hariç ister erkek ister kadın olsun köydeki herkes deli gibi yetişim yapmaya başladı.

 

Ruh arıtma büyüsünü öğrenmeye başlamak kolaydı ve On Üç'le Ouyang Hua'nın gücü de eklenince bu ikisi çok geçmeden herkesin hedefi haline geldi.

 

Zaman sessizce aktı ve göz açıp kapayıncaya kadar altı ay geçti. Bu altı ay boyunca köyün insanları sık sık dışarı çıkmıştı. Kendi başlarına ya da gruplar halinde çıkmışlardı, hepsi ya kendi ruh bayraklarını yapmaya ya da sonrasında ruhlarını arıtmak için canavarları öldürmeye çıkmıştı.

 

On Üç dışında bu altı ayda dört kişi daha üçüncü aşamaya ulaşmış ve ruh bayraklarını yapmaya ihtiyaç duymuştu.

 

Herkes o ana kadar Wang Lin'in kuralını öğrenmişti. Üçüncü aşamadan sonraki aşamaların ilahilerini istiyorlarsa hak etmeliydiler ve bunu yapmanın yalnızca üç yolu vardı!

 

Birinci şeytan kristali vermek, ikincisi yabancıların izini bulmak ve üçüncüsü de en az on tane on ruhlu ruh bayrağı yapmak ve en az dördünün içinde bir ana ruha sahip olmaktı.

 

Biri bu üç şeyden birini yapabilirse Wang Lin onu dördüncü aşamanın ilahisiyle ödüllendirirdi. Beşinci aşamanın ilahisini gelince, gereksinimler daha da katıydı.

 

O anda yalnızca Ouyang Hua dördüncü aşamanın ilahisini elde etme gereksinimlerini karşılamıştı.

 

On Üç bile yalnızca yedi tane ruh bayrağı arıtmıştı. En zor olanıysa ana ruhlardı. Şu anda yalnızca iki tane ana ruhu vardı ve ikincisi yarım yıl önce arıttığı düşman köyünün yaşlısıydı!

 

Bunlardan dolayı başka bir kabileye saldırma çağrısı git gide şiddetlendi. Yalnızca diğer kabilelere saldırarak şeytan kristalleri, ana ruhlar ve çok sayıda ruh parçası elde edilebilirdi.

 

Ouyang Hua'nın sözleri gerçeklemişti. Her 5.000 yılda bir yabancılar geldiğinde Şeytan Ruh Diyarı'na katliam getirirlerdi.

 

Sırf Wang Lin'in gelişi yüzünden bu vadi sessiz bir köyden, daha yüksek seviyelerin ilahilerini elde etmek için diğer kabileleri işgal etme saldırganlığıyla dolu bir köy haline geldi.

 

Savaş çağrısı git gide şiddetlendikçe yeni bir savaş nihayet başladı!

 

Bu sefer erkek mi kadın mı önemli değildi. Çocuklara bakmak için bırakılan birkaç kişi dışında hemen hemen herkes köyden ayrıldı. Hepsi bir yere saldırmayacaktı, üç gruba ayrılıp üç farklı kabileye saldıracaklardı.

 

Bu ihtiyaçlarını karşılamanın tek yoluydu, çünkü hepsi bir kabileye saldırırsa şeytan kristallerini ve ana ruhlarını bölüşmek imkansız olurdu!

 

Şeytan Ruh Diyarı'ndaki kimse bir gücün büyüdüğünü fark etmedi, çünkü hiç kimse boş arazilerdeki bu kabileleri kontrol etme zahmetine girmezdi.

 

Yabancılardan hiçbiri Wang Lin'in yaptığı gibi kabilelerle kalmaya karar vermedi. Hepsi farklı ülkelere gidip farklı mevkiler elde etti. Askeri yararlanmalar ve bir antik şeytan elde etmek için 500 yıl sürecek bir katliama başladılar!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31709 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42706 Bölüm Sayısı


creator
manga tr