Bölüm 523: Formasyonu Kırış

avatar
2252 20

Xian Ni - Bölüm 523: Formasyonu Kırış


Çevirmen: Hollywood Hootsman

Editör: Lord Viole Grace


Mızrak ses duvarını aşarak yıldırım gibi yeşil illüzyona ilerledi, yolda bir gök gürültüsü çıkardı. Yeşil illüzyon insan şeklindeydi ancak yüzünde hiçbir ayrıntı yoktu, sadece belirsiz bir ana hat vardı.

 

Gizemli bir ışık aniden illüzyon figürün gözlerinde ortaya çıktı. Eli bir yetişimci gibi mühür oluşturdu ve bir şeyler söylemeye çalışıyormuş gibi ağzını açtı.

 

Çok miktarda yeşil ışık aniden çevreyi saran otlar ve çiçeklerden çıktı. Neredeyse bir anda gözün görebildiği her şey bu parlak ışıkla kaplı hale geldi.

 

Tüm bunlar çok kısa bir sürede gerçekleşti. Wang Lin, figürün bir yetişimci gibi mühür yaptığını gördüğünde gözleri küçüldü. Fırlattığı mızrağa bakmadı bile ve hemen on metrelerce geri çekildi.

 

Wang Lin geri çekiliyordu ancak mızrak yıldırımdan daha hızlı bir şekilde yeşil figüre doğru ilerliyordu.

 

Mızrak ilerlerken ve Wang Lin geri çekilirken gözleri gizemli bir ışık saçtı. Geri çekilirken iki eli de bir mühür oluşturdu ve çeşitli kısıtlama setlerinin görüntüleri kafasında belirdi.

 

Bu kısıtlama sesleri, birbirlerine bağlanmaya başlarlarken Wang Lin'in zihninde gizemli bir şekilde parladı. Sonra aniden ayrıldılar ve farklı şekillerde birleşmeye başladılar.

 

Ancak bunu birkaç kez yaptıktan sonra kısıtlamaların bazıları birleşmiş halde kalıp diğerlerinden uzaklaşıyordu.

 

Dikkatli bakılınca birleşmiş kısıtlama yığınında bu kısıtlamalardan bir düzine olduğu görülüyordu. Birleşme ve ayrılma süreci devam eden bir döngü gibiydi.

 

Wang Lin için böyle bir süreç bir tür türetimdi!

 

Bu türetim, antik formasyonu görüp yere oturduğu anda başlamıştı. Wang Lin'in inceledikleri normal kısıtlamalar değildi, Antik Tanrı Diyarı'ndaki antik kısıtlamalardı. Bu teknikler çok eskiydi ve antik yetişimciler bile yalnızca nasıl kullanılacaklarını öğrenmeyi başarmış ve kendi kendilerine yaratamamışlardı.

 

'Şimdiden 57... Hala devam etmem gerek.' Wang Lin'in gözleri küçüldü.

 

Kısıtlama mızrağı yeşil figüre doğru ilerlemeye devam etti. Wang Lin birkaç on metre geri çekildiğinde mızrak çoktan yeşil figüre çok yakındı.

 

Hızı çok süratliydi, ses bariyerini aşıp geçti. Mızrağın yarattığı rüzgar kendisinden de daha hızlı hareket etti ve rüzgar yeşil figürle çarpıştı.

 

O an yeşil figür rüzgarın altında çöktü.

 

Ancak çöktüğü an gözlerinin olduğu yerde parlayan kristal yeşil ışıklar aniden söndü!

 

Ancak hemen tekrar ışıl ışıl parlamaya başladılar!

 

O an vadinin etrafındaki binlerce kilometredeki yeşil ışıkların hepsi ışıl ışıl parladı. Yeşil ışık ışınları bu süzülen yeşil ışık parçalarından fırladı. Bu sayısız süzülen yeşil ışık parçaları tarafından gönderilen ışınlar birbirleriyle iç içe geçti.

 

Tüm bunlar yeşil figür çöktükten hemen sonra gerçekleşti. Bu çok hızlı, insanların tepki veremeyeceği kadar hızlı gerçekleşti!

 

Mızrak hızına rağmen o kısa süre zarfında yalnızca birkaç metre hareket edebilmişti.

 

Ancak tam o an göz açıp kapayıncaya kadar Wang Lin'in önünde bir değişiklik gerçekleşti!

 

Türetim hala Wang Lin'in zihninde devam edip tamamlanmasına ulaşıyor olsa da gözleri hala formasyona bakıyordu.

 

O an Wang Lin, formasyonun etrafındaki 3 kilometrelik alanın sayısız yeşil ışık katmanıyla çevrili olduğunu görebiliyordu. Vadinin etrafındaki 3 kilometrelik alan dev, yeşil bir kafes haline gelmişti.

 

Wang Lin bu kafesin içine hapsedilmişti!

 

Kafeste sayısız yeşil parlama vardı ve kaç tanesinin aynı anda şiddetle parladığını söylemek imkansızdı.

 

Mızraktan bir parlama ve bir patlama geldi ve mızrak baştan aşağı çatladı.

 

Kısıtlama mızrağı yok edilse de Wang Lin umursamadı, çünkü sonuçta mızrak kısıtlamalar tarafından oluşturulmuştu. Formasyonu kıramamasına da şaşırmadı. Mızrak, formasyonu ancak formasyon bariz bir şekilde açıktayken ve hiç savuma yapmıyorken tüm gücüyle vurarak kırabilirdi.

 

Wang Lin'in mızrağı fırlatmasının asıl nedeni kafasındaki türetimin neredeyse tamamlanmış ve formasyonu her an kırmaya başlayabilecek olmasıydı.

 

Kısıtlama bayrağı yok edilmiş ve kendisi bu üç kilometre yarıçaplı yeşil ışık kafesinde hapsedilmişti ancak ifadesi hiç değişmedi.

 

Wang Lin'in zihninde türetim bir çözüme doğru ilerlemeye devam ediyordu!

 

Ouyang Hua'nın soğuk kahkahası vadiden geldi.

 

"Yabancı, kabilemin formasyonu nasıl? Gitmen için hala çok geç değil. Bir kolunla bir bacağını kırıp formasyonun üç kez emmesi için has ruhunu çıkarırsan gitmene izin veririm!"

 

Wang Lin başını kaldırıp vadiye baktı. Aniden gözlerinin içinde sembol gölgeleri belirdi. Nihayetinde bu gölgeler hızla gözlerinin içinde toplandı.

 

'83 tane oldu! Sınıra ulaştı ancak bu, bu formasyonu kırmak için yeterli olmalı!' O an Wang Lin'in türetimi bir çözüme ulaştı.

 

Gözleri, bakanları tir tir titrecek yeraltının ruhsal ateşi gibiydi. Vadiye bakıp soğukça konuştu, "Küstah herif, böyle kibirli sözler söylemeye bile cüret ediyorsun!"

 

Ouyang Hua'nın çılgın kahkahası vadiden geldi. "Öyle mi? O zaman bu yaşlı adam sana aslında kim küstahmış göstersin! Yeşil figür, öldür ve topla!"

 

Bunu dedikten sonra vadiyi çevreleyen yeşil kafes çabucak akıl almaz bir hızda küçülmeye başladı. Göz açıp kapyıncaya kadar Wang Lin'in metrelerce yakınına geldi.

 

Tüm bunlar, yeşil ışığın bir kez parlaması için gereken sürede oldu!

 

"Yabancı, vadimin ikinci şeytan gölgesi olacaksın!" Ouyang Hua'nın vadiden gelen sesi, acımasız kana susamışlıkla doluydu.

 

Wang Lin'in bedeni hiç hareket etmedi ancak o an semboller hızla gözlerinde parladı. Her bir sembol parlayışında bir ruhsal ışık parlaması gerçekleşiyordu.

 

Parlarlarken kısıtlama sembolleri gözlerinden uçup etrafına kilitlendi.

 

İlk sembol, Wang Lin'in gözlerinden uçarken ruhsal bir ışık yaydı. Havaya indiğinde etrafında dalgalanmalar ortaya çıktı ve sonra sembol iz bırakmadan kayboldu.

 

Yeşil ışık kafesi çılgınca yaklaşırken içinden geçtiği tüm canlılar yutuluyormuş gibi soldu. Merkeze yaklaşıp küçüldükçe yaydığı aura da git gide güçlendi.

 

Başka bir parlamanın sonunda yeşil ışık Wang Lin'in on metre uzağına geldi.

 

Ancak o an ilk tam kısıtlama sembolü Wang Lin'in gözlerinde belirdi. Sembol boşlukla birleşip dalgalanmalar gibi yayıldı. Dalgalanmalar anında çevreleyen yeşil ağla çarpıştı.

 

Hiç gök parçalayıcı ses çıkmadı ancak ağdan cızırtı sesleri geliyordu ve hatta yaklaştığı hız bir anlığına duraksadı.

 

Wang Lin'in gözleri tekrar parladı ve on tam kısıtlama sembolü belirdi. Sonra hepsi boşlukta kayboldu ve dalgalanmalar yayılmaya başladı.

 

Az önce bir anlığına duraksayan yeşil ışık kafesinden gelen cızırtı sesi daha da yüksek hale geldi. Bu sefer çatlaklara benzeyen çizgiler yavaşça kafese yayıldı, çatlama sesleri açığa çıkardı.

 

"30 kısıtlama sembolü seti!" Wang Lin'in gözleri tekrar parladı ve bu sefer 30 kısıtlama sembolü belirdikten sonra hızla boşlukla birleşti.

 

Wang Lin'den on metre uzaktaki yeşil ışık kafesi anında çöktü! Yıldızlı gök gibi sayısız ışık parçacığına dönüştü, çok gizemli görünüyordu.

 

Wang Lin'in ifadesi vadiye bakarken normaldi. Aynı anda gözlerinde garip sembol setleri parlamaya devam etti.

 

Bu sefer kırktan fazla tam kısıtlama sembolü birer birer belirdi.

 

Wang Lin ileri işaret etti ve gözleri soğuklaştı. Tüm kısıtlama sembolü setleri titredikten sonra vadiye doğru ilerledi.

 

Bu tam kısıtlama sembolleri birer birer boşlukla birleşip dalgalanmalara dönüştü.

 

Baştan sona toplam 83 kısıtlama sembolü vardı. Bu, Wang Lin'in sırf bu formasyonu kırmak için ürettiği bir kısıtlama sembolü setiydi.

 

Çok miktarda yeşil ışık aniden vadinin etrafında belirdi ve içinde daha da fazla yeşil ışık açığa çıktı.

 

Ancak bu yeşil ışık ortaya çıktığı an sayısız kısıtlama sembolü etrafında parladı. Her parlamada yeşil ışık tamamen kayboluncaya kadar söndü.

 

Wang Lin yıldırım gibi gözlerle ayağını kaldırıp vadiye doğru adım adım yürüdü.

 

Attığı her adımda vadinin içinde daha da fazla yeşil ışık belirdi. Bu yeşil ışıklar bir araya gelip kendini Wang Lin'e doğru fırlatan büyük bir sütuna dönüştü.

 

Wang Lin'in ifadesi normaldi ve bir adım daha atarken hiç yavaşlamadı!

 

Yeşil ışık sütunu Wang Lin'e doğru geldi ancak ondan on adım uzaktayken çok sayıda kısıtlama sembolü aniden onunla Wang Lin'in arasında belirdi.

 

Yeşil ışık sütunu aniden söndü ve çökmeye başladı. Wang Lin'e gelince, adım adım ilerlerken hiç yavaşlamadı.

 

Wang Lin ilerlerken yeşil ışık sütunu hızla geri çekildi ve geri çekilirken çökmeye devam etti.

 

Wang Lin vadiden yalnızca on adım uzaktayken yeşil ışık sütunu tamamen çöktü. Aynı anda vadi aniden sallandı. Etrafındaki koruyucu güç hızla kayboluyormuş gibiydi.

 

"Semavi, merhamet edin, merhamet edin... Ouyang Hua hatasını kabul ediyor!" Ouyang Hua'nın sesi anında vadinin içinden geldi.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31707 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42706 Bölüm Sayısı


creator
manga tr