Bölüm 433: Üçüncü Ata, O Kadın

avatar
3114 21

Xian Ni - Bölüm 433: Üçüncü Ata, O Kadın


Çevirmen: Hollywood Hootsman

Editör: Lord Viole Grace

 


Beşinci kat dördüncü kattan daha büyüktü ve dördüncü kat kadar çorak değildi. Burada Chu'da yetiştiğini gördüğü yosun benzeri bitkiler vardı. Yukarıdan bakılınca bu yeşil bitkilerin büyük parçaları vardı.

 

Bu bitkilerin yaprakları gizemli bir şekilde hareket ediyordu. Biri çok uzaktan onlara baksaydı bedeni de yapraklarla birlikte hareket ederdi.

 

Beşinci katta Wang Lin üç Reenkarnasyon Ağacı ve de her birinin tepesinde oturan sekiz yapraklı şamanları fark etti. Hepsinin yarası ağırdı ve ölmenin eşiğindeydiler.

 

Wang Lin'in gözleri soğuklaştı ve sonra onlardan birine doğru ışınlandı.

 

Ancak Reenkarnasyon Ağacı'nın yanında belirir belirmez ifadesi değişti ve ortadan kayboldu. Ortaya çıktığında 300 metre uzaktaydı.

 

Yosun benzeri bitkiler o belirdiği an hareket etmeye başlamıştı ve Wang Lin'in önceden olduğu yerde birbirleriyle çarpıştı.

 

Kısa süre sonra beşinci kattaki tüm yosun benzeri bitkiler toplanıp insan figürleri oluşturdu.

 

Bu figürler tamamen yosun benzeri bitkilerden yapılmıştı ve garip bir aura yayıyorlardı. Alt uzuvları yerdeki bitkilerle birleşikti ve aynı gizemli biçimde hareket ediyorlardı. Göz açıp kapayıncaya kadar bu garip yaşam formlarından sayısız tanesi Wang Lin'in etrafında belirdi.

 

"Yabancı, burayı terk et!" Bu bitkilerin ağzından cinsiyetsiz bir ses çıktı ve kat boyunca yankılandı.

 

Wang Lin'in gözleri soğuklaştı. Bu yaşam formlarının her biri Oluşan Ruh yetişimcisinin yetişimine sahipti. Bu yaşam formlarıyla uğraşacak zamanı yoktu, elini salladı ve bir milyar ruhlu ruh bayrağı avucunda belirdi.

 

Wang Lin usulca konuştu, "Ruhlar, dağılın!"

 

Ruhlar aniden tek tek çıktı ve ruh bayrağının etrafını sardı. Bir milyar ruhlu ruh bayrağında 600 milyondan biraz fazla ruh parçası ve Du Tian'ın ruhu da dahil 26 ana ruh vardı.

 

Bu ruh parçaları birleştiklerinde bir son aşama Yükseliş yetişimcisini bırak, orta aşama Yükseliş yetişimcisi bile oluşturamazdı. Ancak hala birleşip bir ilk aşama Yükseliş yetişimcisi oluşturabilirlerdi.

 

Wang Lin bu yolculuk sırasında hızlı hareket edip zaman kaybetmemesi gerektiğini biliyordu, bu yüzden bir milyar ruhlu ruh bayrağını anında çıkardı.

 

Wang Lin bağırdı, "Birleş!"

 

500 milyon ruh parçası ve bir düzineden fazla ana ruh birleşip güçlü bir Yükseliş ruh parçası yarattı.

 

Ruh belirir belirmez tüm beşinci kat titredi.

 

Kalan ruh parçalarıyla ana ruhlar, ruhsal feryatlar atarken Wang Lin'in etrafında döndü.

 

Wang Lin bu Yükseliş ruhunun uzun süre kalamayacağını biliyordu, hemen bağırdı, "Öldür!"

 

İlk aşama Yükseliş yetişimcisinin gözleri parladı ve elini salladı. O an beşinci kattaki tüm yosun benzeri bitkiler parçalandı.

 

Wang Lin durmadı, Reenkarnasyon Ağacı'na doğru atıldı ve ona işaret etti. Etrafındaki tüm ruh parçaları Reenkarnasyon Ağacı'nı yutmak için ilerledi.

 

Reenkarnasyon Ağacı anında çöktü ve üstündeki sekiz yapraklı şaman kan kusup öldü.

 

Wang Lin'in Yükseliş ruhuna bir milyar ruhlu ruh bayrağıyla yol gösterimi beşinci kat boyunca gezerken devam etti. Geriye kalan iyileşen iki sekiz yapraklı şaman da onun tarafından öldürüldü, bedenleri arıtıldı ve Wang Lin kafataslarını kaldırdı.

 

Wang Lin, Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı karşı iyi niyet beslemiyordu. Hızla altıncı kata doğru uçtu ve gördüğü her Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı üyesini öldüren bir şeytan gibiydi.

 

Hedefi Reenkarnasyon Ağaçları'ydı.

 

Altıncı katta üç Reenkarnasyon Ağacı vardı. İlk aşama Yükseliş ruhunun gücü sayesinde altıncı katta iyileşen üç kişi de öldü.

 

Wang Lin yedinci kat, sekizinci kat derken... Doğruca onuncu kata doğru ilerledi!

 

Onuncu katta Yükseliş ruhu çöküp güçsüz ruh parçalarına dönüştü. Ruh bayrağına geri döndüler ve şu an bir daha çağırılamayacak durumdaydılar.

 

Bir milyar ruhlu ruh bayrağı, Wang Lin tarafından kaldırıldı. Yol boyunca ruh bayrağını inceledi. Yükseliş ruhu güçlü olsa da dayanma süresi çok kısaydı ve gerçek bir Yükseliş yetişimcisiyle karşılaştırıldığında güç bakımından fark vardı.

 

Ve her kullanışta ruh parçaları daha çok hasar alıyordu. Bu yüzden Du Tian onu sadece insanları korkutmak için çağırıyordu ve savaştırmıyordu.

 

Yol boyunca önceden öldürdüğü de dahil Wang Lin toplamda 19 tane sekiz yapraklı şaman öldürdü. Hepsi çoktan ağır yaralıydı ve neler olduğunu bilmeden ölmüştü. Tüm katlarda altıncı katta olduğu gibi koruyucu olarak davranan gizemli bitkiler vardı.

 

Wang Lin Yükseliş ruhuna sahip olmasaydı altıncı katta durdurulmuş olurdu.

 

Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı bile bir Yükseliş yetişimcisinin öldüre öldüre yurtlarında dolaşmasını beklemezdi.

 

Sonuçta Yunque Zi hariç gezegende yalnızca üç Yükseliş yetişimcisi vardı. Zhuque Zi Suzaku Dağı'ndaydı, Chu Yunfei korkutulup gezegenden kaçırılmıştı ve son olarak da Çatırdayan Yer Tarikatı'nın Yükseliş yetişimcisi ağır yaralanmıştı ve şu anda gizli bir yerde iyileşiyordu.

 

Yükseliş yetişimcisi olmadığı sürece Ölümsüz Mezarlığı için hazırladıkları savunmalarla hiçbir sorun çıkmazdı.

 

Altıncı kattan onuncu kata kadar Wang Lin büyük bir hasat yaptı. Kafataslarının ne işe yaradığını bilmiyordu ama Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'nın bu kadar çok ruh taşı stoklamasını beklemiyordu.

 

Mantığa göre bu ruh taşları Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'nın işine yaramazdı. Dövme güçleri şeytani hayvanlardan geliyordu, yani bu ruh taşları onların işine yaramıyor olmalıydı.

 

Ruh taşları artık gerçekten de Wang Lin'in ilgisini çekmese de bunlar yetişimcilerin kullandığı para birimiydi, bu yüzden ne kadar çoksa o kadar iyiydi. Yol boyunca Wang Lin büyük miktarda ruh taşı topladı. Bu ruh taşlarını bir 4. kademe yetişim ülkesinin tarikatına verseniz tarikatın 1.000 yıl boyunca var olmasına yeterli olurdu.

 

Ama bu ruh taşlarına kıyasla sekiz yapraklı şamanların kafatasları Wang Lin'in ilgisini daha çok çekiyordu. Bu kafataslarının her birinin üzerinde benzersiz bir dövme vardı ve yaydıkları aura bir Ruh Dönüşümü yetişimcisinin yaydığıyla aynı güçteydi.

 

Wang Lin'in bu kafataslarının basit olmadığına ve ruh taşlarından çok daha değerli olduğuna dair bir hissi vardı.

 

Bu hissi doğruydu. Tian Yun gezegeninde yetişimcilerden farklı güç türleri kullanan insanların özleri çok değerliydi. Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı üyelerinin özleri kafataslarındaydı. Gizli bir teknik kullanılsaydı dövme kafatasından çıkarılabilirdi ve birinin dövmenin gücünü kazanmasını sağlardı.

 

Dokuz yapraklı veya daha yüksek şamanların kafataslarıysa çok daha değerliydi!

 

Yıldızlar arasında bazı gezegenlerde yetişimcilerinkinden çok farklı olan gizemli güçleri bulunan yerliler vardı. Bu yerliler Yetişim Birliği'nın dikkatini çekmişti. Yetişim Birliği onları yok etmez, bir şekilde yakalardı. Her nesli hasat edip insanların özlerinin sonsuz kaynağını yaratmak için nesillerinin büyümelerine izin verirler.

 

Esaret altındaki başka bir ırkı yetiştirmek için doğal olarak yiyecek verilmeliydi...

 

Wang Lin toplamda 19 kafatasına sahipti. Onları dikkatlice kaldırdıktan sonra on birinci katın girişine baktı ve tereddüt etmeye başladı. (Ç.N: Wang Lin'in bu bölüme kadar ikinci tereddüt edişi bu da yanlış hatırlamıyorsam.)

 

Ölümsüz Mezarlığı'nın kaç katı olduğunu bilmiyordu ve Yükseliş ruhu olmasaydı buraya kadar gelmesi imkansızdı. On birinci kat hakkında bir güveni vardı.

 

Ancak on birinci katta onu çağıran bir şey olduğuna dair içinde gizemli bir his vardı. Wang Lin alayla gülümsedi. Acele etmedi, bir formasyon kurmaya başladı.

 

Bu formasyon Dev İblis Klanı'nın atasının soy gücüne karşı koymak için Du Tian'ın ona öğrettiği formasyondu, küçük bir aktarım dizisiydi.

 

Kolayca formasyonu yerleştirdi ve bir parça semavi yeşim koydu. Wang Lin on birinci kata baktı. Kapkaranlıktı ve içinden çıkan siyah duman vardı. Bu diğer katlardan farklıydı.

 

Wang Lin semavi kılıcı sağ elinde tuttu, semavi ruhsal enerjisini topladı ve tünele atladı.

 

Bu tünel çok derin değildi, Wang Lin'in tünelden çıkıp on birinci kata girmesi uzun sürmedi.

 

Girer girmez ifadesi garipleşti.

 

On birinci kat büyük değildi ve zemin boyunca kazılmış kanallar vardı. Kanallar bir dövmeinin şeklini oluşturuyordu ve içlerinde kırmızı sıvı akıyordu. Wang Lin'in aklında bir izlenim bırakan şey kanallar tarafından oluşturulan kırmızı dövmeydi.

 

Aynı anda yerden soğuk bir aura çıktı. Burası açıkça aşırı Yin'in bulunduğu bir yerdi.

 

Dövmenin merkezinde çıplak bir kadın süzülüyordu. Saçları rüzgarsiz hareket ediyordu ve kendisi şeytani bir aura yayıyordu.

 

Bu kadının bedeni çok şehvetli ve mükemmeldi. Alnındaki dokuz yapraklı bitki hariç bedeninde dövme izi yoktu.

 

Çok güzeldi, semavi ceset dışında Wang Lin'in gördüğü onun kadar güzel tek kişi Liu Mei'ydi. Onunla daha önce hiç karşılaşmamıştı fakat kadın tanıdık bir his veriyordu.

 

Kadının üstünde süzülen açık bir parşömen vardı ve parşömenin üzerinde bir çember oluşturan dokuz altın ışık vardı.

 

Parşömenden siyah gaz şeritleri çıkıyordu ve kadının alnına giriyordu.

 

Parşömeni görür görmez kalbi titredi. Parşömen çok tanıdık görünüyordu, hala nasıl kullanılacağını çözemediği çantasındaki parşömenle tıpatıp aynı gözüküyordu.

 

O an kan dövme aniden parlak kırmızı ışık yaydı ve merkezdeki kadın yavaşça gözlerini açtı.

 

Gözleri çok parlaktı. Gözlerinde bir parça şeytani ışık vardı ve bu onu çok çekici gösteriyordu. Hafif şeytani bakışları ona bakan birinin kafasının karışmasına neden olurdu.

 

Bu kadının gözlerini gördükten sonra Wang Lin titremeye başladı. Nihayet bu kadının neden çok tanıdık göründüğünü fark etti.

 

Wang Lin'in elindeki semavi kılıç uğuldamaya başladı. Kılıç ruhu Xu Liguo kılıçtan uçtu ve mırıldandı, "Küçük kız kardeş peri..."

 

"Bir yetişimciye reenkarne olduğumda etki alanımdan oluşan ruh parçasını teslim ettiğin için teşekkür ederim..."

 

 

Editör Notu: Herkese merhabalar, güzel bir duyuruyla karşınızdayım :D Çevirmen beyle birlikte bir toplu hazırlığına başladık. Aklımda 1 hafta sonra yayınlamak üzere 15-20 bölümlük bir toplu var ama tabi sonuçta kaç tane bölüm olur bilemiyorum :D  Bu hazırlığa girmekle beraber sizlerden bir isteğim olacak :D Seriyi sitede öne çıkarmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak için sizlerin yardımına ihtiyacımız olacak :D Öncelikle şu beğeni sayımızı artık bir 100'ün üstüne çıkarsak muhteşem olur :D Ayrıca bazılarına gereksiz gibi görünse de serinin sayfasında bulunan inceleme kısmı yeni başlayacak olanlar için güzel bir yol gösterici oluyor, o yüzden oraya da serinin güzelliklerini anlatacak insanları çekecek bir yazı bırakabilirseniz harika olur :D Şunu da özellikle belirtmek isterim ki siz bu istediklerimi yaptığınız vakit çevirmenle birlikte biz kendimizden daha fazla fedakarlık yapıp daha sıkı çalışarak gelecek toplu bölüm sayısını arttırmaya hazırız :D 2,3 dakikanızı ayırarak daha fazla bölüme ulaşma şansı kulağa hoş geliyor he :D :D Beğeni, yorum ve inceleme bırakacak arkadaşlara şimdiden teşekkür eder, iyi okumalar dilerim. Bizi takipte kalınız efenim :D :D :D
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32136 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43031 Bölüm Sayısı


creator
manga tr