Bölüm 349: Yarım Saat

avatar
2713 13

Xian Ni - Bölüm 349: Yarım Saat


Çevirmen: Zawoske

Editör: Lord Viole GraceZaman yavaşça geçti. Xu Luo ve Yun Meng daha da yaşlandı. Tenleri parlaklığını kaybetti ve beyaz aurayla birlikte hayatları kayboluyor gibi gözüküyordu.

 

Reenkarnasyon Ağacı’nın üzerinde üç sarı nokta nihayetinde belirdi.

 

Üç sarı nokta adeta gizemli bir gücün sonsuz desteğini barındırıyormuşçasına parladıkça parladı.

 

Yaşlı Hu’nun gözleri ışıldadı ve mırıldandı, “Üç Reenkarnasyon Meyvesi!”

 

Tam o anda, reenkarnasyon ağacından kör edici, sarı bir ışık belirdi. Sarı bir ışık sütunu göğe yükseldi. Sarı ışık üçüncü kattaki bulutları aştı ve yayılan bir sarı halka oluşturdu.

 

Işık sütunu ne kadar yükseğe ulaşırsa, halka o kadar genişliyordu.

 

Sarı ışık halkası yaklaşık üç yüz metreydi, dolayısıyla üçüncü kattaki herkes fark ederdi.

 

Daha da fazla sarı ışık halkaları belirdi. Halkalardan çizgiler uzanarak, sütuna ulaşana kadar hepsini birbirine bağladı. Bu sütunun devasa bir ağaç gibi görünmesine neden oldu. Ardından, daha da çizgi halkalardan uzayarak, göğü delen büyük bir ağaç oluşturana dek dallar ve yapraklar oluşturdu.

 

Üçüncü katın üzerindeki göğü taşıyor gibi gözüken devasa bir Reenkarnasyon Ağacı birdenbire herkesin gözü önünde belirdi.

 

Bu gerçek bir ağaç değil aksine bir illüzyondu. Ne var ki, bu illüzyonun belirmesi bölgedeki her barbarın delice ağaca doğru yardırmadan önce ne yapıyorlarsa bırakmalarına ve ağaca bakmalarına sebebiyet verdi.

 

Wang Lin kafasını kaldırdı. Kalbi tekledi. Bu ağaç kesinlikle buradaki bütün barbarların dikkatini çekerdi. Büyük bir savaş yoldaydı.

 

Şimdi ayrılıp reenkarnasyon meyvesinin büyümesini beklememeli miydi yoksa reenkarnasyon meyvesi için beklemeli ve savaşmalı mıydı?

 

Wang Lin biraz düşündü ve peşi sıra gözleri ışıldadı.

 

Tam o anda, ufukta sekiz kara ışık huzmesi geldi ve sekiz yaşlı figüre dönüştü. Çabucak dövmelerinin güçlerini aktifleştirdiler ve ağacın altındakilere doğru atıldılar.

 

Wang Lin yerleştirdiği en dış kısıtlama katmanını aktifleştirerek, ağacın yüz metre çevresini kaplayan kaplumbağa kabuğu şeklinde bir kalkan oluşturdu.

 

Sekiz yaşlı adamın gücü kalkana çarpıp devasa bir patlamaya neden oldu.

 

Bang! Bang!

 

Durdurak bilmeyen saldırılar altında, kısıtlamalar katman katman yok edildi.

 

Yaşlı Hu bir mühür oluşturdu ve birkaç ruhsal enerji huzmesi gönderdi. Enerji 16 bayrağa girdi ve ardından 16 hayalet vari varlık bayraklardan dışarı çıktı.

 

Bu 16 hayalet kara bir fırtına oluşturmak için bir araya toplandı. Fırtınanın gücü kabardı ve formasyona saldıran sekizliye çarparak, figürleri birkaç metre geriye savurdu.

 

Yaşlı Hu derin bir nefes aldı. Gözlerini kapattı ve hızlıca elindeki tekniği aktifleştirdi.

 

Wang Lin’in gözleri ışıldadı ve ardından sekiz figürü işaret etti. Kalan kısıtlamalar onlara doğru uzanan devasa bir el oluşturdu.

 

Sekizliden birisi anında yakalandı. Wang Lin’in gözleri ışıldadı ve fısıldadı, “Patla!”

 

Bir patlamayla, tuttuğu figürle birlikte el parçalandı ve bir kan ve et yağmuruna dönüştü.

 

Wang Lin tekrardan parmağıyla işaret etti ve parçalanmış el yeniden oluştu. Bu barbarlar beş yaprak aşamasına ulaşmamıştı; sadece dört yaprakları vardı, dolayısıyla Kadim Ruh yetişimcileri gibiydiler.

 

Tma o anda, mesafeden başka bir kara ışık huzmesi geldi. Kara ışığın içinde dövmelerle kaplı devasa bir yüz bulunuyordu.

 

“Kardeş Wang, ben dışarı çıkıp savaşırken bizimkileri koru.” Yaşlı Hu kısıtlama katmanlarından dışarı yürüdü ve barbarlarla savaşmaya başladı.

 

Yarım saat sonra, yaşlı Hu kasvetli yüzü ve bedenindeki iki yarayla geri döndü. Rezalet durumdaydı. Kısıtlamaların içine girdikten sonra, oturdu ve seslendi, “Onları öldürdüm ama iki tane daha geldi. Onları yenemem.”

 

Wang Lin ayaklandı ve dışarı çıktı.

 

Tam kısıtlamadan çıkarken, dövmelerden yapılmış bir zincir tutan yaşlı adamları gördü. 16 bayrağın oluşturduğu kara fırtınaya saldırıyorlardı. Ne zaman zincir fırtınaya çarpsa, bir dizi çatlama sesi duyuluyordu.

 

Wang Lin belirdiği anda, yaşlı adamlardan birinin gözleri ışıldadı. Tuttuğu dövme zinciri titredi ve uzun bir yılan gibi Wang Lin’e yöneldi.

 

Dövme zincirin yanı sıra bir sonik patlama belirdi. Wang Lin ayrıca zincirin içinde kükreyen bir ejderhanın ruhunu da hissedebiliyordu.

 

Wang Lin sakinliğini korudu ve uzandı. Çevredeki kara gaz bir kargı oluşturmak için bir araya geldi. Wang Lin kargıyı kavradı ve dövme zincirine doğru savurdu.

 

Bang!

 

Kargı çöktü ve zincir tekel dövmelere dönüşmeden önce üzerinde çatlaklar belirdi.

 

Barbar yaşlı adamın bakışları ciddileşti. Bir kükreme kopardı ve kırmızı bir yaratık derisi çıkardı. Yaratık derisi yanmaya başladı ve büyük bir demir tavaya dönüştü.

 

Tava belirdiği anda, parçalanan dövme çabucak demir tavada toplandı.

 

Wang Lin sağ elini kaldırdı ve bir kargı daha elinde belirdi, ardından yıldırım misali hücuma geçti.

 

Demir tavanın üzerinde durduğu sırada yaşlı adamın gözlerinde korku hissiyatı bulunuyordu. Karmaşık büyülü sözler söyledi ve peşi sıra tava aniden küçük bir dağ boyutuna büyüdü. Yaşlı adam demir tavayla uçtu ve Wang Lin’in kargısından kaçındı.

 

Ardından demir tava gökten aşağıya savruldu. Wang Lin uzaklaşamadan, ayağının altında sayısız çatlak belirdi.

 

Bedeni görünmez bir kuvvet tarafından baskılanıyor, yavaşlamasına sebep olunuyordu.

 

Aynı zamanda, diğer barbar Wang Lin’e döndü ve acımasız bir gülümseme takındı. Kolunu salladı ve dövmeler elinden uçtu, bir araya yığıldı ve Wang Lin’e doğru uçtu.

 

Wang Lin’in bakışları hala sakindi. Kollarını açtı ve söylendi, “Kısıtlama duvarı, belir!”

 

Kısıtlama gazından yapılma sayısız kargı barbarın fırlattığı dövmelere atıldı.

 

Aynı zamanda, Wang Lin boyutsal çantasına dokundu ve semavi kılıcı çıkardı. İki eliyle, kılıcı göğe doğru savurdu.

 

Bir kılıç enerjisi huzmesi fırladı ve demir tavayla çarpıştı.

 

Demir tava titredi ve üzerinde sayısız çatlak peydahlandı. Üstünde duran yaşlı adam kan kustu. Gözleri şokla kaplıydı. Ne var ki, hemen ardından vahşice kükredi. Ardından kafasının üzerinde beş yaprak belirdi ve hızlıca tüm bedenini kapladı. Yaprak ayaklarından aşağıya, oradan demir tavaya indi ve çatlakları mühürledi. Demir tava parlaklığını geri kazandı ve tekrardan aşağıya savruldu.

 

Wang Lin’den yalnızca 70 metre uzaktaydı.

 

Wang Lin’in gözleri soğuklaştıı. Tereddüt etmeden, semavi kılıcı havaya fırlattı.

 

Semavi kılıç kağıt kesiyormuçasına demir tavayı deldi geçti. İkiye bölünürken yaşlı adam şoke olmuştu.

 

Her yere kan sıçradı.

 

Wang Lin’in üzerindeki kısıtlama kayboldu. Genç adam ağzını açtı ve bir damga dışarı çıkarak, sayısız kargıya karşı savaş veren diğer barbara doğru vurdu.

 

Bu barbarın ifadesi değişti ve ansızın elinde bir yaratık derisi belirdi. Yaratık derisi damgaya çarpan devasa bir ele dönüştü.

 

Wang Lin homurdandı. İleri uçtu, boyutsal çantasına vurdu ve elinde bir çan belirdi. Altın çanı barbara fırlattı. Barbar zaten kargı ve damgayla mücadele ederken deliriyordu. Tam başka bir yaratık derisi çıkarmak üzereyken, çan tarafından yutuldu.

 

Wang Lin sağ elini salladı ve çan kendisine geri döndü. Ardından hızlıca çanı mühürledi. Kaldırırken, hala çanın çalışını duyabiliyordu.

 

Wang Lin kısıtlamalara geri dönmeden önce semavi kılıç ve damgayı geri aldı.

 

İçeri geri dönünce, çevre sessizleşerek, geriye sadece savaştan kalan kanlı manzarayı bıraktı.

 

Kısıtlamanın içinde, yaşlı Hu gözlerinde korkuyla Reenkarnasyon Ağacı’nın altında oturuyordu. Bu savaşa tanıklık ettikten sonra, Wang Lin’e olan korkusu daha da güçlenmişti.

 

“Ne kadar kaldı?” Wang Lin reenkarnasyon ağacına baktı. Üç nokta şimdi yumruk boyutundaydı.

 

Yaşlı Hu emin bir şekilde yanıtladı, “Az kaldı, yarım saat sonra meyveler hazır olacak!”

 

Wang Lin söylendi, “Daha çok var. Bunlar sadece beş yapraklı şamanlardı, Ruh Oluşturma yetişimcilerine denk olan altı yapraklılar değil. Altı yapraklı bir şamanı geri tutabilirim, ama ikisi gelirse, elimden pek bir şey gelmez. Ayrıca burada yedi yapraklı şamanlar var; Ruh Değişim yetişimcilerine denkler!”

 

Yaşlı Hu’nun ifadesi kasvetlendi. Tam konuşmak üzereyken, ifadesi büyük ölçüde değişti. Wang Lin derin bir nefes verdi ve bakışlarını çevirdi.

 

Mesafede, yirmi ışık huzmesi onlara doğru geliyordu. Bunlardan altısı devasa yüzler barındırıyordu. Özellikle de öndeki ikili büyüktü. Yaydıkları kara ışıklar dalgalanan şeytani alevler gibiydi. Altı yaprak dövmeleri durmaksızın alınlarında belirip kayboluyordu.

 

Kısıtlama vardıktan sonra, hepsi insan formuna geçti. Öndeki altı yapraklı şamanlar Wang Lin ve yaşlı Hu’yu takip eden ancak kaplumbağa yaratığının peşine düşmeyi seçenlerdi.

 

Yaşlı kadının üzerinde birkaç dövmeyle birlikte kızıl izler de vardı. Özümseme süreci besbelli henüz bitmişti.  Solmuş eli ileri uzanırken gülümsedi.

 

Çoktan zayıflamış kara fırtına parçalandı. 16 hayalet kayboldu ve 16 bayrak parçalandı.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31705 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42704 Bölüm Sayısı


creator
manga tr