Bölüm 331: Dikkatsiz?

avatar
2743 12

Xian Ni - Bölüm 331: Dikkatsiz?


Çevirmen: Zawoske

Editör: Lord Viole Grace


Ses belirirken aynı zamanda, sayısız avare ruh gökten inen iblisler gibi geldi ve böceklere doğru atıldı.

 

Birkaç böcek çoktan Liu Fei’nin bedenine girmişti. Soğuk bir rüzgar üzerine estiğinde gözleri umutsuzlukla kaplıydı. Bedenin içindeki böcekler dışarı çıktı ve adeta az önce doğal avcılarıyla karşılaşmış gibi kaçıştılar.

 

Liu Fei afalladı. Bakışları Zhang Bai’nin arkasındaki çok da büyük olmayan figüre kaydı.

 

“Bu o...”

 

Song Qing’in gözleri kan çanağına dönmüştü. Neredeyse bütün ruhsal enerjisini kullanmıştı, lakin böcekler hala dalga dalga geliyordu. Hüzünle gülümsedi. Ruhsal enerjisi bitmek üzereydi ve hap çıkartacak zamanı bile yoktu. Sadece bir anlığına duraksadıktan sonra, böcekler bedenini kapladı.

 

Acı delirtiyordu. Acınası bir gülümseme dudaklarında peydahlandı ve tam Kadim Ruh’unu patlatmak üzereydi ki soğuk bir rüzgar esti geçti. Bedeni titredi. Bedenin hem içindeki hem dışındaki böcekler çığlık attı ve hızlıca kaçıştı.

 

Song Qing afalladı. Zhang Bai’nin arkasındaki %70 yabancı ama %30 da tanıdık figüre baktı.

 

“O...”

 

O anda, kalan iki geç aşama Kadim Ruh baş üstadı da soğuk rüzgarı hissetti.  Afalladılar ve ardından aynı şekilde bu figürü gördüler.

 

“O...”

 

Hala hayatta olan bütün Bulutlu Gök Tarikatı öğrencileri bedenlerine giren soğuk bir rüzgar hissetti ve takiben bütün böcekler çığlık atarken kaçtı.

 

“O...” Neredeyse bütün öğrenciler kafalaırnı kaldırdı ve bu figürü gördü.

Li Muwan Zhang Bai’Nin arkasındaki figüre bakıyordu. Göz yaşlarına engel olamadı. Wang Lin’in figürü yüz yıl öncesinden biraz farklı olsa da, anında genç adamı tanıyabildi.

 

“Wang Lin...”

 

Zhang Bai hafifçe titredi. Şimdiye dek, bu figürü hiç fark etmemişti, yani yetişim seviyesi kendisinden daha yüksekti.

 

Aniden döndü ve Wang Lin’i gördü. Yüzü inançsızlıkla kaplandı. Bilinçsizce birkaç adım geri çekildi ve bağırdı, “Sen...Ceng Niu!”

 

Zhang Bai “Ceng Niu” diye bağırdığında bütün Bulutlu Gök Tarikatı bir patlama noktasına ulaşmak üzereydi.

 

“Ceng Niu!’!” Bulutlu Gök Tarikatı’nda çok az kişi bu ismi bilmiyordu. Şu anda Suzaku’daki en ünlük işi Ceng Niu’ydu!

 

“Ceng Niu!!” Bazı düşük kıdemli öğrenciler şok içinde kaldı.

“Ceng Niu!” Liu Fei tamamaen sersemledi.

 

“Ceng Niu!” Song Qing zihninin sarsıldığını hissetti.

 

İki geç aşama Kadim Ruh baş üstadının gözleri hiç olmadığı kadar ışıldadı.

 

O esnada, Wang Lin’in gözleri aşırı soğuklaştı. Bu soğukluk sadece Teng Ailesi’ni katlederken belirmişti. Bu soğukluk Wang Lin’in öfkesinin zirveye ulaştığı ve katliam yapmak üzere olduğu anlamına geliyordu!

 

“Demek Bulutlu Gök Tarikatı’nı yok etmek isteyen sensin...” Wang Lin’in sesi yeraltı dünyasının rüzgarları kadar soğuktu.

 

Bu soğuk rüzgar Zhang Bai’nin bedenine esti. Onun için, daha önce deneyimlediği tüm rüzgarlardan daha soğuktu bu rüzgar. Kırmızı Kelebek’in bir kolunu alabilen, Wang Lin, fark ettirmeden Zhang Bai’nin arkasında belirmişti. Bu Zhang Bai’ye muazzam bir şok yaşattı.

 

Daha savaş başlamadan dahi, çoktan geri çekilme düşüncelerine sahipti.

 

Zhang Bai söze girdi, “Ceng... Ceng Niu, Bulutlu Gök Tarikatı’ndan olduğunu bilmiyordum. Bu sefer dikkatsizdim...”

 

“Dikkatsiz?” Wang Lin’in gözleri ışıldadı ve birdenbire öne atıldı. Boyutsal çantasından kısıtlama bayrağı çıktı ve Zhang Bai’ye doğru atılan kara gaza dönüştü.

 

Zhang Bai’nin ifadesi değişti. Hemen geriledi.

 

“Dikkatsiz?” Wang Lin delice bir kahkaha patlattı. Eli bir mühür oluşturdu ve ardından ileri işaret etti. Kara gazdan oluşan ejderhalar çıktı ve Wang Lin’in önünde toplanarak, bir kargı oluşturdu!

 

Bu kargı Kırmızı Kelebek’i bile şok edebilmişti. Karşı koymak için hayat kurtarma hazinesini kullanmak zorunda kalmıştı.

 

Kargı belirdiği anda, gökyüzü karardı. Kara gaz gökyüzünü kapladı ve bütün böcekler adeta doğal düşmanlarıyla karşılaşıyor gibi keskin çığlıklar kopardı.

 

Zhang Bai’nin ifadesi büyük ölçüde değişti. Gerilemeyi sürdürüyordu.

 

Wang Lin kargıyı kavradı ve Zhang Bai’nin peşine düştü.

 

“Zaman!” Genç adam kükredi ve dokuz oyma anında ortaya çıktı. Hepsi havada gerçek birisi boyutuna büyüdü ve yayıldı.

 

Zhang Bai’Nin geri çekilen bedeni aniden yavaşladı!

 

“Dikkatsiz?”

 

Bu duraksama sırasında, gök gürültüsü vari bir kükremeyle Wang Lin kargısını öne savurdu.

 

Zhang Bai kükredi. Eli bir mühür oluşturdu ve birdenbire alnında bir kırkayak görüntüsü belirdi. Sayısız bacak Zhang Bai’nin bedeni boyunca peydahlanarak, etrafında bir koza oluşturdu.

 

Kargının gücü gökleri ve yerküreyi oynatabilirdi.

 

Bang!

 

Bir patlamayla, kargı et kozasının üzerine indi. Kısıtlama gazı vahşice kozanın içine gömüldü. Etten koza anında çöktü ve o anda, Zhang Bai hızlıca kozadan geriledi. Koca bir ağız dolusu kan kustu.

 

Bu kanın içinde kıvranan sayısız larva bulunuyordu; bu birisinin tüylerinin diken diken olmasına sebebiyet verirdi.

 

“Ceng Niu!! Beni fazla zorlama!” Zhang Bai’nin gözleri tamamen kan çanağına döndü ve sesi boğuktu. Tamamen sarsılmıştı. Wang Lin’in kargısının içindeki etki alanı yaralarını daha da kötüleştiriyordu. Etki alanı bu kadar özel olmasaydı, Wang Lin tarafından çoktan ağır yaralanmış olurdu.

 

“Zorlamak mı? O zaman bugün seni zorlayacağım!” Wang Lin’in gözleri hala soğuktu. Birdenbire sağ eli ileriyi işaret etti ve son derece sıradan görünen bir ruhsal enerji huzmesi Zhang Bai’ye doğru atıldı.

 

“Etki alanı saldırısı!!” Zhang Bai’nin ifadesi epey çirkindi. Tereddüt etmeden, kaçma niyetiyle arkasını döndü.

 

Nasıl olur da Wang Lin kaçmasına izin verebilirdi? Hızla Zhang Bai’Nin peşine düştü ve onu işaret etti. Çevredeki avare ruhlar geri çekilmesini engellemek adına her yönden üzerine atıldı.

 

Zhang Bai’nin yüzü kül rengine dönmüştü. Işınlanmayla kaçmak üzereydi ki Wang Lin’in gözleri ışıldadı. Elini aşağıya savurdu ve yüksek bir yırtılma sesiyle, uzaysal bir yarık belirdi.

 

Uzaysal yarık tam Zhang Bai ışınlanacakken belirdi. Cidden ışınlansaydı, o vakit uzaysal yarık tarafından ikiye bölünürdü.

 

“Deli herif!” Zhang Bai dehşete düştü. Hızlıca ışınlanmasını durdurdu.

 

Yarıktan soğuk rüzgarlar dışa eserken, yeryüzü çatlama ve çevredeki ruhsal enerji içine çekilmeye başladı.

 

Zhang Bai deliler görmüştü ve öncesinde Ruh Oluşturma yetişimcileri öldürmüştü, lakin şu anda Wang Lin yüzünden dehşete düşmüştü. Wang Lin karşılaştığı bütün o insanlar arasında en fazla savaş deneyimine sahip olandı.

 

Sadece bir yarık açmak her Ruh Oluşturma yetişimcisinin yapabileceği bir şeydi. Ancak, Zhang Bai ilk defa ışınlanmayı engellemek için kullanıldığını görüyordu.

 

Böyle büyük bir yarık açmak Chu’nun ruhsal enerjisini kaybetmesine neden oluyordu, yani bu hareketi basitçe açıklarsak aşırı çılgıncaydı.

 

Wang Lin’in gözleri hala aynı soğukluğunu koruyordu. İlerlemeyi sürdürürken, gökyüzünü işaret etti. Birdenbire arkasında ışık halkaları belirerek, devasa siyah beyaz bir parşömen oluşturdu.

 

“Şanslısın. Yaşam ve ölüm etki alanımın ikinci adağı olacaksın!” Wang Lin’in sesi donuktu. Söylenirken sağ eliyle Zhang Bai’yi işaret etti, “Yaşam ve ölümün değişimleri!”

 

Arkasındaki parşömen devasa bir el tarafından rahatsız edilmiş gibi gözüktü ve açıldı. Parşömen on kilometreden fazla bölgeyi kaplıyordu ve son derece haşmetli gözüküyordu. Uzaysal yarık bile parşömenin gücü önünde kapandı.

 

Parşömenden gri gaz şeritleri yayıldı.

 

Genç adam etki alanını ilk defa tam gücünde kullanıyordu. Bu saldırıda yaşam ve ölüm ile göklerin reenkarnasyon döngüsü hakkında öğrendiği ve anladığı her şeyi kullanıyordu.

 

Zhang Bai içinden küfretti, lakin gururlu birisiydi. Boyutsal çantasına vurup bir kırmızı böcek yığının belirmesine neden olurken gözleri tamamen kan çanağına dönmüş durumdaydı.

 

Zhang Bai bağırdı, “Ceng Niu, aramızda ölümüne bir garez yok. Neden bu kadar ileri gitmek zorundasın?! Bulutlu Gök Tarikatı’nın sadece birkaç öğrencisini öldürdüm o kadar!”

 

“İşte artık var!” Wang Lin’in gözleri ışıldadı ve Zhang Bai’yi işaret etti. Parşömenden gök gürültüsü vari bir kükreme yükseldi ve bir girdap belirdi. Girdap kalın, gri sisle çevriliydi.

 

Yakındna bakılırsa, girdabın içinde insan yüzleri görülürdü. Bütün bu insanlar Wang Lin’in ellerinde can vermişti.

 

Bu Wang Lin’in yaşam ve ölüm etki alanıydı. Başka bir göksel reenkarnasyon döngüsüydü, kendi döngüsü. Zhang Bai’nin etki alanı da orta aşama Ruh Oluşturma’ya ulaşmadıysa, o vakit direnmek nafileydi.

 

Zhang Bai’nin yanındaki böceklerin tamamı yere düşmeden önce acınası çığlıklar attı. Her bir böcek gri bir gaz yığını tarafından yakalandı ve girdaba özümsendi.

 

Zhang Bai’nin kan çanağına dönmüş gözlerinde çok gizli bir korku belirtisi açığa çıktı. Bir kükreme savurdu ve alnını işaret etti. Kırkayak tekrardan belirdi ve alnında rengarenk bir gaz peydahlandı.

 

Bu gaz neredeyse anında yüz metrelik bir kırkayağa dönüştü. Bu kırkayağın en korkutucuyu yanı kafasının altında başka bir kafa vardı ve bu kafa tıpkı Zhang Bai’nin kafasına benziyordu.

 

Bu Has Ruh’uydu!

 

Dokuz Hayaletin Issız Vadisi’ndeyken, Ruh Oluşturma aşamasına ulaşmak için bu yaratığın ruhuyla birleşmişti. Kavradığı etki alanı böceklerin yoluydu! Göklerin gücünü kullanmak için bir yaratığın bedenini kullanıyordu. Gökler acımasızdı; insanlar yaratıkları öldürebilirdi, dolayısıyla yaratıklar da insanları öldürebilirdi. İnsanlar yaratıkları yiyebilirdi, yaratıklar da insanları yiyebilirdi.

 

İnsanlar ölümsüz olabilirse, o zaman bu yaratıkların da ölümsüz olabileceği anlamına geliyordu.

 

Neden insanlar her şeyin kökü olmalıydı ki? Zhang Bai’nin Tao’su kök olarak bir yaratığın ruhunu kullanmak adınaydı.

 

Has Ruh’u belirdiği anda, kükredi ve bedenindne ayrıldı. Havaya uçtu, ağzını açtı ve girdaba doğru atıldı.

 

Wang Lin’in gözleri ışıldarken söylendi, “Küstah!”

 

Bir patlamayla girdap ansızın büyüdü ve acımasız gökler gibi Zhang Bai’nin Has Ruh’unu yuttu. İçinden acınası çığlıklar duyuldu, lakin çok geçmeden kayboldular. Parşömen kayboldu ve sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi her şey normale döndü.

 

Wang Lin sağ elini salladı ve Zhang Bai’nin bedeni bir et ve kan yığınına çöktü. Bedeninin her yerinde larvalar vardı, aşırı iğrenç bir koku yayıyordu.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr