Bölüm 315: Cesedi Çalmak

avatar
2546 16

Xian Ni - Bölüm 315: Cesedi Çalmak


Çevirmen: Zawoske

Editör: Lord Viole Grace


Chi Hu’nun gözleri ışıldamaya devam etti, ta ki sonunda bir kükreme koparıp ayaklanana kadar. Büyürken bütün bedeninden çatlama sesleri yankılandı. Şimdi on metrelik bir devdi.

 

Bedeninde bir sürü mavi damar şişmiş, şu anki halini bir iblis tanrı gibi gösteriyordu.

 

Arkasında illüzyon vari bir figür vardı. Figür yavaşça katılaşarak, Zhou Yi’yi açığa çıkardı.

 

Zhou Yi’nin asıl bedenine gelirsek, kapalı gözleriyle lotus pozisyonunda oturuyordu.

 

Kırmızı Kelebek’e bakılırsa, yüzü çoktan siyah-morumsu renkle kaplanmıştı ve kırmızı gözlerinden yüzü artık görülemiyordu. Saçındaki toka kırıldı ve saçı havada rüzgar olmadan dalgalandı.

 

Bedeninden ölüm manzarası izleri yayıldı ve çevreye ulaştı. Onun da arkasında illüzyon vari bir figür duruyordu. Bu figür yaşlı adam değil aksine yakışıklı bir gençti. Ancak, yakın incelemeden, bu gencin yaşlı adamla aynı hatlara sahip olduğu fark edilirdi.

 

O anda, bedeninin tamamı kara sisle kaplıydı. Asıl bedenine gelirsek, kapalı gözleriyle tabutun üzerinde lotus pozisyonunda oturuyordu.

 

Genç adam kara sisle çevrelenmiş olsa da, bedenindeki garip semboller halen görülebilirdi. Bu sembol tek boynuzlu bir canavar şeklindeydi. Oldukça vahşi gözüküyordu.

 

Chi Hu aniden harekete geçerken bir kükreme savurdu. Büyük bedeni beklenmedik şekilde hızlıydı, yıldırım misali ileri atıldı. Bir yumruk oluşturmak için ellerini birleştirdi ve devasa bir girdap belirerek, güçlü çekim gücüyle takip edildi.

 

Kırmızı Kelebek’in arkasındaki yakışıklı genç hızlıca ellerini harekete geçirdi ve Kırmızı Kelebek’in elleri takip etti. Ölüm aurası hızlıca önünde toplandı ve uzun bir yay oluşturdu.

 

Chi Hu kükreyerek geldiği anda, genç kadının gözlerindeki hayaletimsi ışık aniden parlakça ışıldarken uzun yayın sicimine asıldı.

 

Bang!

 

Sicimi bıraktığı anda, bir ölüm aurası huzmesi ok halini aldı ve Chi Hu’ya çarptı.

 

Bang!

 

Yeryüzü sallandı, fakat çökmedi. Chi Hu ve Kırmızı Kelebek’in saldırılarının hala yalnızca geç aşama Ruh Oluşturma seviyesinde olduğu belliydi.

 

Lakin bu saldırıların barındırdığı göklerin yasası bir Ruh Oluşturma yetişimcisinin sergileyebileceğinin çok ardındaydı.

 

Chi Hu ağız dolusu kan kustuğu sırada birkaç metre geri çekildi. Arkasındaki illüzyon vari görüntü hemen kaşlarını çattı ve bir mühür oluşturdu. Chi Hu da gizemli bir büyü sözleri söylemeye koyulurken onunla birlikte hareket etti.

 

Birdenbire, gökyüzü karardı, ardından bazı uzaysal yarıklardan gizemli bir aura çıktı ve Chi Hu’nun önünde toplandı.

 

Göz açıp kapayıncaya kadar, önünde devasa bir küre oluştu. Küre güçlü bir baskı yayıyordu.

 

Wang Lin önündeki manzarayı izlerken gözleri ışıldadı. Göklerin gücünü kullanma yöntemi açıkça daha güçlüydü ve göklerin gücünü ödünç almaktan daha karmaşıktı.

 

Yakışıklı genç adamın gözleri ışıldadı. İllüzyon vari figürü dumana dönüştü ve tamamen Kırmızı Kelebek’in bedenine girdi. Bedeni titrerken genç kadının dudaklarından isteksiz ve acı dolu inlemeler kaçtı.

 

Lakin çok geçmeden, önünde dört farklı renkte ruh bedeni belirdi.

 

Kırmızı Kelebek’in bedeninden bir adamın sesi duyuldu, “Ehh? Neden toprak ruhu eksik?”

 

Wang Lin dört ruh bedenini gördüğü anda, gözleri ışıldadı ve düşünmeye başladı.

 

Dört ruh bedeni birdenbire Kırmızı Kelebek’in önünde belirdikten sonra, Chi Hu ansızın bir kükreme kopardı ve alnındaki balta hızla ışıldarken acı dolu bir ifade sergiledi. Gittikçe daha da hızlandı, ta ki bedeninden ayrılıp önündeki küreye inene kadar devam etti.

 

Birdenbire, küre titredi ve göğü bölen bir balta şeklini alana dek garip bir şekilde hareket etmeye başladı.

 

Chi Hu’nun bedenindeki her  gözenekten kan sızarak, Kırmızı Kelebek’e doğru atılırken kandan yapılmış birisi gibi gözükmesine neden oldu.

 

Chi Hu’nun arkasındaki illüzyon yavaşça söylendi, “Benim etki alanım delilik! Aşk için delirdiğimden dolayı, deliliğin özüne ulaştım. Bu delilik gökleri ve yeryüzünü sarsabilir. Chi Hu, bini aşkın yıldır sergilemediğim etki alanımı sergilemek için bedenini kullanacağım. Ölsen bile, huzur içinde ölebilirsin!”

 

Şu anda Chi Hu’nun bedeninin etrafında garip bir etki alanı beliriyordu. Yüzünde artık o acı dolu bakış yoktu. Aksine, herkesi şok edebilecek delirmiş bir ifade bulunuyordu.

 

Gözleri kararlılıkla kaplıydı. Artık Kırmızı Kelebek’e değil elindeki baltaya bakıyordu ve kararlılık yalnızca derinleşiyordu.

 

Bu delilik bir kişi için olmak zorunda değildi, bir nesne için de olabilirdi. Chi Hu için, baltasıydı! Bu noktada Tao kalbi de bu baltaydı! Balta parçalanmadığı sürece, savaş arzusu tükenmezdi.

 

Bu kararlılık güçlü bir savaş aurasına dönüştü! O noktada, Chi Hu gökleri bölmeye hazır bir dev gibi gözüküyordu.

 

‘Delilik etki alanı inat barındırıyordu, bir tür takıntı inadı. Zhou Yi’nin etki alanı gerçekten garip! Chi Hu sadece Ruh Oluşturma aşamasında olsa da, bu inat takıntısının oluşturduğu savaş aurasından dolayı semavileri katledebilir gibi hissettiriyor!’ Wang Lin delilik etki alanının gerçek anlamını anlarken şoke olmuş bir ifade takındı.

 

Kırmızı Kelebek’in gözlerindeki hayaletimsi ışık alnını işare ederken daha da ışıldayarak, gülün belirmesine neden oldu, lakin gül artık kırmızı değil, şimdi siyahtı.

 

Tereddüt etmeksizin, kalan iki poleni ve kalan yaprakları kopardı. Ardından dört ruh elementlerine fırlatarak, güçlü bir girdap oluşturdu.

 

Aynı zamanda, Kırmızı Kelebek’in alnından bir yeşil duman bulutu uçtu. Duman belirdiği anda, yakışıklı bir genç adama döndü ve pürüzsüz bir hareketle girdaba girdi. Girdap anında hareket etmeyi kesti ve bir dizi gürleme sesinin ardından yakışıklı genç adamla birleşti.

 

Girdap şeytani görünen bir yaratığa dönerken birkaç garip hareket meydana geldi. Yaratık sırıttı ve kükredi.

 

Kırmızı Kelebek’in bedeni titredi. Yakışıklı genç adam ayrıldıktan sonra, bedeninden kara duman kayboldu. Birkaç adım geri çekilde. Bilincini geri kazanırken yüzü dehşetengiz derecede solgundu.

 

Chi Hu gelirken, baltasını meteor misali aşağıya doğru savurdu. Yaratık bir pençesini karşılamak için kaldırdı.

 

Bang!

 

Baltanın yönü saptı ve sayısız kara çiçek yaprağı yaratığın pençesinden düştü.

 

Chi Hu tekrardan sallarken gözleri vahşileşti.

 

Bang!

 

Yaratığın pençesi parçalanarak, iki poleni açığa çıkardı.

 

Bang, Bang, Bang!

 

Baltadan üç saldırıdan sonra, çiçek polenlerinin tamamı yok oldu, lakin balta da yaratığın boynuzunun saldırısı tarafından parçalandı ve parlayan tuzlara dönüştü.

 

Ancak, yaratık da dağıldı ve hiçliğe dönüştü. O anda, tabutun üzerinde oturan yaşlı adam bir ağız dolusu kara kan kustu. Bedeni yere yığıldı ve içinde başka enerji kalmamış gibi gözüküyordu.

 

Chi Hu aptal aptal boş sağ eline baktı. İnancı bu göğü bölen baltadan geliyordu, savaş arzusu bu baltadan doğuyordu ve Tao kalbi baltanın kendisiydi.

 

Balta çökünce, Zhou Yi’nin Chi Hu’ya gönderdiği delilik etki alanı da kayboldu.

 

Chi Hu’nun gözleri açıldı, lakin hemen acınası inlemeler kopardı.

 

Acı! Bedeni olağanüstü bir acı hissediyordu!

 

Chi Hu’nun ilk kafası yere düştü. Yüzü bir kan izi olmadan tamamen solgundu.

 

Wang Lin önündeki manzaraya baktı ve soğuk havadan bir nefes aldı.

 

“Benim Tao kalbim ne?”

 

Kırmızı Kelebek de Chi Hu da bilinçlerini geri kazandı. Zhou Yi’nin illüzyonu da bedenine geri döndü ve yavaşça indi, lakin tam da o anda, aniden havada kara bir pençe belirdi ve ona doğru atıldı.

 

Bu pençe Zhou Yi’nin bedenine epey yakındı. Has Ruh’unun yüzündeki ifade anında değişti ve bedenine doğru atılırken bir kükreme kopardı. Pençe geldiği sırada bedenine girmeyi başardı ve hafifçe yana çekildi, lakin yine de pençe tarafından vuruldu.

 

Zhou Yi’nin karnına pençe vurarak, büyük bir yara açtı ve kan fışkırdı. Bu pençenin hedefi Zhou Yi’nin bedeni değildi, aksine boyutsal çantasıydı.

 

Pençe Zhou Yi’nin bedenini sadece sıyırmıştı, lakin boyutsal çantasına gelirsek, tamamen parçalanmıştı. Sayısız nesne çantadan savruldu, buna çabucak geri çekilmeden önce pençenin kavradığı pagoda da dahildi.

 

“Hayır!!!!” Zhou Yi’Nin gözleri kançanağına döndü. Karnındaki yarayı görmezden geldi ve gökleri sallayan bir kükreme savurdu. Bu haykırışı duyan herkes hüznünü hissederdi.

 

Bedeninden vazgeçmeye tereddüt etmedi. Has Ruh’u uçtu ve pagodanın peşine takıldı.

 

“Ting Er, kimsenin seni çalmasına izin vermeyeceğim! İzin vermeyeceğim!”

 

Has Ruh’u kontrol etmeden, bedeni düştü ve yüzü mora dönerken kan fışkırdı. Bedeni yere yığılıp kaldı. Ting er için, Zhou Yi bedeninin yok edilmesine bile razıydı.

 

Binlerce yıllık beraberlik, günlük konuşmaları ve yıllar boyu bir arada geçirdikleri zamanlar. Bütün bu manzaralar Zhou Yi’nin gözlerinde oynuyordu, kontrolünü kaybetti.

 

Ting Er hassas noktasıydı.

 

Has Ruh’u yıldırım misali takip ediyordu, lakin tam o anda, tabutun üzerindeki yaşlı adam birden gözlerini açtı. Zıpladı ve Zhou Yi’nin önünde belirdi, ardından gülmeye başladı.

 

“Zhou Yi gerçekten güçlüsün. 1000 yıl daha verilseydi, Yükselişi Aramak aşamasına bile girebilirdin. Ama bu yaşlı adamın Ceset Tarikatı’nın baş üstadı olduğunu ve üç ruha sahip olduğunu bilmiyordun. Sadece ruhlarımdan birisini öldürdün, nasıl hayatımı kaybetmiş olabilirdim!?”

 

Güldüğü sırada, arkasındaki pençe genç bir adama dönüştü. Genç adamın hatları yaşlı adama benziyordu ve elinde pagodayı tutuyordu.

 

Wang Lin önündeki manzaraya baktı ve derin bir nefes aldı. Aniden bakışları zayıflamış Kırmızı Kelebek’e döndü.

 

Zhou Yi avını parçalamaya hazır bir yaratık gibi yaşlı adama bakarken gözlerinde delice bir bakış peydahlandı.

 

“Ting Er’i geri ver!!!”

 

“Ting Er? Haha, Zhou Yi, bir cesede isim bile vermişsin. Bu bir semavinin cesedi. Korkarım ki doğduğunda, sen hala reenkarnasyon döngüsündeydin.” Yaşlı adam yüksek sesle güldü. Arkasındaki genç adam da pagodaya vururken güldü ve beyaz bir ışık huzmesi atıldı.

 

Kaıdn cesedi ortaya çıkmıştı!

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31705 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42704 Bölüm Sayısı


creator
manga tr