Bölüm 197: Gerçek Miras

avatar
3327 17

Xian Ni - Bölüm 197: Gerçek Miras


 

Düzenleme: LordVioleGrace

 

Yaratığın kafasının üzerinde duran adam kafasını çevirdi ve yüzünde garip bir ifadeyle Wang Lin’e doğru baktı. İçinden düşündü, ‘’İmkansız…’’

 

Wang Lin yarığa girdiği anda, zirve kalite ruh taşlarının, on enstrümanın, ve yaratık kapanının olduğu boyutsal çantaların hepsi parlamaya başladı. 

 

Ancak, ışıldama yarığa girince hemen sönükleşti, adeta çantalarla bağlı ilahi hisse bir kuvvet karışmıştı.

 

Wang Lin bu on kişinin kişiliklerini zaten biliyordu, sadece hazinelerini vermekle kalmazlardı. Uzaktan hazinelerini kontrol etmelerine izin veren bazı teknikler yerleştirmiş olmalıydılar.

 

Bu yüzden Wang Lin bu eşyaları aldığında, hep onlara karşı savunmadaydı. Karşılık olarak ilahi hislerini kesebilmek için yarığı kullanmaya karar vermişti. 

 

Wang Lin yarığa girdiği anda, ilahi hissinin engellendiğini fark ederken yaşlı adamın ifadesi değişti.

 

Ta Sen’in alaylı gülümsemesi genişledi. Bir gürleme savurdu ve sağ elini sallayarak, bir kırmızı ışık halkasının belirmesine neden oldu. Başlangıçta bu halka küçüktü, lakin hızlıca genişlemeye başladı. Çok geçmeden, sağ eli hareket etmeyi kesmedi ve daha fazla kırmızı çember oluşturdu. Kırmızı çemberleri her yöne gönderdi.

 

Ta Sen’i çevreleyen düzensiz şekil şiddetle sallanmaya başladı. Yaşlı adamın Wang Lin hakkında endişelenmeye zamanı yoktu, düzensiz şekli devam ettirmek için odağını geri kazandı.

 

Yaratığın üzerinde duran, pullarla kaplı adama gelirsek, kendisi düşünmeye başladı. Tek eklime etmeden, eliyle alnına vurdu ve ikiye ayrıldı. Bedenlerinden birisi düzensiz şekle doğru atıldı. Düzensiz şekle temas ettiği anda, bir ilahi söyledi ve eliyle, düzensiz şekli geçmesini sağlayan mühürler oluşturdu.

 

Başarıyla girdikten sonra, gözleri ışıldadı ve sağ elini sallayarak, illüzyon vari bir mızrağın elinde belirmesine neden oldu. Mızrak tıpkı Ta Sen’dekine gibiydi, ancak bu sadece bir illüzyondu.

 

Lakin mızraktan yayılan baskı gerçek mızraktan hiçbir şekilde aşağı değildi. Hemen öne hamle yaptı ve Ta Sen’e saldırdı.

 

Düzensiz şeklin dışında, diğer bedeni havada süzülüyor, durmaksızın ilahiler söylüyor ve el işaretleri oluşturuyordu. Sayısız mor yıldırım küresi bedeninin etrafında belirdi.

 

Daha da fazla yıldırım küresi beliriyordu. Yıldırım küreler arasında çatırdıyor, tahripkar bir aura yayıyordu.

 

Durmaksızın teknikler sergiliyor olsa da, dikkatle çevreyi gözlemlerken gözleri yaratığın bedenindeki özel pula kilitliydi.

 

Bütün bunlar Wang Lin’in bedeninin yarığın içinde kaybolmasıyla aynı anda meydana geldi. Yaşlı adam dikkatini düzensiz şekli idare etmeye kaydırdığı anda, yaratığın üzerindeki özel pulun yakınında ansızın bir yarık belirdi.

 

Bir gölde, aniden yarıktan dışarı atılıverdi.

 

Yaşlı adam ve pullarla kaplı adam anında yarığı ve dışarı çıkan gölgeyi fark etti. Yaşlı adamın yüzünde nefret dolu bir ifade vardı. Bir kerede iki şey yapmaya çalışıyordu. Sol tarafını düzensiz şekli devam ettirmek için kullanırken, yarıktan çıkan figürü işaret etmek için sağ elinin bir parmağını kaldırdı. Ancak, anlık olarak sersemlemişti, ardından soğuk bir gülümseme takındı. Figür belirdiği halde, hayat kurtaran hazinesini hissedemiyordu.

 

Pullarla kaplı adama gelirsek, figüre bakış bile atmadı, bunun yerine elini sallayarak, mor yıldırım kürelerinin küçük bir kısmını figüre atılması için yönlendirdi.

 

Ancak, birkaç saniye sonra, kaşlarını çattı ve yıldırım kürelerin yönünü değiştirmesini emretti, lakin figür, kaçınmak yerine, yıldırım kürelerine doğru atıldı.

 

Figür son derece hızlıydı ve yıldırım küreleriyle çarpıştı, lakin figür hızlıca patlayarak küçük yaratıklara döndü. Küçük yaratıklar, yıldırım küreleri tarafından tamamen yok edilmişti.

 

Yıldırım gürlerken, dört büyük, siyah kasırga yarıktan çıktı.

 

Kasırgalar uğuldadı, aralarından birisi içinde bir şey gizliyormuş gibi görünüyordu. Pullarla kaplı adamın ifadesi garipleşti. Dikkatle kasırgalara baktıktan sonra, alaycı bir gülümseme takındı. Bu kasırgaların içinde sadece bazı ruh parçacıkları vardı, Wang Lin değil. Bütün bunlar basitçe insanları kandırmak içindi.

 

Sağ elini salladı ve daha da fazla mor yıldırım küresi gönderdi. Bu sefer, yıldırım küreleri yeni bir hedefleri olduğundan dolayı kasırgaların etrafından geçti: yarığa gidiyorlardı.

 

Yaşlı adama gelirsek, o da aynı düşünceye sahipti. Sağ eliyle yarığı işaret etti.

 

Sonuç olarak, dört kasırga başarıyla pullarla kaplı adamı geçtiler ve üç yüz bin metre uzunluğundaki yaratığa doğru atılmaya devam ettiler. Çok geçmeden, kasırgalar yaratığın yanına varmıştı.

 

Yıldırım küreleri yarığa vurduğunda, yarık yavaşça küçülmeye başladı, ta ki yok olana kadar.

 

Pullarla kaplı adam sersemledi. Tek kelime etmeden, iki elini de salladı ve etrafındaki bütün mor yıldırım küreleri aniden dört kasırgaya doğru fırladı. Ta Sen’le savaşan bedenini de kasırgalara gönderebilmek isterdi.

 

Lakin o anda, düzensiz şeklin merkezinde olan Ta Sen, siyah kasırgalara baktı. Neler olduğunu anlarken gözleri ışıldadı ve bir kahkaha patlattı. Savaştığı kişiyi umursamadan, birkaç oldukça karışık ilahi söyledi ve bedeni aniden bir kan sisine dönüştü.

 

Kan sisi belirdikten sonra, hızlıca her yöne yayıldı. Kendisini çevreleyen düzensiz şekil aniden çöktü ve bir şok dalgası yaydı.

 

Bu, düzensiz şekli devam ettiren on kişinin dehşete düşmüş ifadeler sergilemesine neden oldu. Altı kişiye, Dou Mu’da dahil, şok dalgası çarptı. Bedenleri çok geçmeden kan sisi tarafından işgal edilerek, bedenleri içten içe parçalandı, bütün iç organları yok oldu, ardından sonunda sis kafalarından dışarı çıktı.

 

Sis dışarı çıktığı anda, altılı inanamaz bakışlarını gözler önüne sererken, dengelerini kaybettiler ve boş bedenleri direkt Ölü Deniz’e düştü.

 

Wang Lin’e doğru atılan adam durmak zorunda kaldı ve arkasını döndü. Wang Lin’le uğraşacak zamanı yoktu. İki elini de açtı, siyah kasırgalara atılan mor yıldırım kürelerini dönüp kan sisine atılmaları için yönlendirdi. Bu sırada, diğer bedeni illüzyon vari mızrağı fırlattı. Mızrak siyah bir ejderhaya dönüştü ve kan sisine atıldı.

 

Hayatta kalan dört kişiye gelirsek, hepsi olağanüstü derecede korkmuştu, özellikle de yaşlı adam. Asla ama asla Ta Sen’in hala böyle bir hamlesinin olacağını düşünmezdi.

 

Mor yıldırım kürelerinin ve siyah ejderhanın takibi altında kan sisi hızlıca, kızıl saçlı adamın aynı on kopyasını oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Hepsi farklı konumlarda belirdi. Aralarından birisi, birdenbire siyah kasırgalara doğru atıldı.

 

Kalan dokuz beden mızrağı tutanla yarım ay bıçağını tutan iki kopyayı takip etti. Pullarla kaplı adama ve hayatta kalan dörtlüye yaklaşmaya başladılar.

 

Neredeyse hemen, siyah kasırgaları takip eden beden yetişti. Elini salladı ve kırmızı bir ışık yolladı. Dört kasırga hızlıca birleşti.

 

Dört kasırga bir taneye birleştikten sonra, çöktüler, ve sayısız küçük yaratığın ruhu her yöne dağıldı.

 

Birkaç ruh üç yüz bin metre uzunluğundaki yaratığın pullarına çarptı.

 

Olayların ani dönüşü klonu sersemletti. O, bir gülümseme takındı ve parmağıyla çeşitli yönleri işaret etti. Her  noktayla, büyük miktarda küçük yaratığın ruhu kayboluyordu. 

 

Lakin aynı zamanda, üç yüz bin metre uzunluğundaki yaratığa çarpan ruhlar bir araya toplanmaya başladılar. Hızlıca patlamadan önce şeytani bir duygu saldılar.

 

Bu patlama zincirleme bir etkiye sebebiyet verdi. Kalan bütün ruhlar patlayarak, muazzam miktarda ruhsal enerjinin etrafına saçılmasına neden oldu.

 

Patlamalar meydana geldiği anda, bir yarık üç yüz bin metre uzunluğundaki yaratığın bedeninin yakınında belirdi ve bir figür hızlıca atıldı. Figür, adeta bir yıldırım gibi atıldı, ve, bir parıltıyla, devasa yaratığın bedenindeki bir pulun üzerine yerleşti.

 

Bu kişi Wang Lin idi, ancak, bu sefer, bedeni gerçek görünmüyordu, daha çok bir illüzyon gibiydi. Şu anda ruhunun bedeninden ayrıldığı açıktı.

 

Wang Lin belirdiği anda, Ta Sen’le savaşan ve yavaşça oraya doğru ilerleyen pullarla kaplı adamın klonu Wang Lin’e bakarken aniden sersemledi. Gözlerinde inanamadığını belli eden bir bakış vardı. Wang Lin’in ruhundan, bilgi mirasının bir parçasını hissediyordu.

 

Bütün bunlar son derece kısa bir zaman zarfında vuku bulmuştu. Wang Lin her zaman dikkatli bir kişiliğe sahipti; yarığa girdiğinde, Dou Mu’nun grubundan aldığı eşyalardan gelen tahrip edici gücü hissetmişti. Bu da fazladan dikkatli olmasına sebep olmuştu. Sonuç olarak, hazırlık yapmadan nasıl olabilirdi de yeniden belirebilirdi?

 

Dolayısıyla, yarıkta saklanmak için bilgi mirasından edindiği yöntemi kullanmış ve de bu hazinelerin sonuca ulaşmasına engel olmak için yarığın ilahi hissi engelleme etkisinden yararlanmıştı. Dikkatle hazineleri inceledikten sonra, sönükçe parladıklarını ve tahrip edici gücün kaybolduğunu fark etmişti. Ancak o zaman, genç adam biraz rahatlamıştı.

 

Bu yüzden yarığı açtıktan sonra, öncü olarak küçük yaratıkların ruhlarını göndermişti. Sadece yaşlı adamın değil, ayrıca pullarla kaplı adamın kendisine odağını o zaman fark etmişti.

 

Wang Lin pullarla kaplı adamın üç yüz bin metre uzunluğundaki yaratıktan öncesinde çıktığını izlemiş, ve o adamın Ta Sen’le bile savaşabildiğini fark etmişti. Bu nedenler göz önüne alınınca, genç adam ortaya çıkmaya cesaret edememişti.

 

Bir süre dikkatle düşünmüş, ardından dört kasırgayı göndermiş ve içlerine ilahi hissinin bir parçasını saklamış, ardından hızlıca yarığa geri çekilmişti.

 

Meydana gelen her şeyi, siyah kasırgalar vasıtasıyla görmüştü, özellikle de, az önceki kararının doğru olduğunu hissettiren, Ta Sen’in olağanüstü yeteneğini. Eğer gerçekten yaşlı adamın yönergelerini takip edip de Ta Sen’i mühürlemeyi denemiş olsaydı, görünüşe göre mührü daha tamamlamayı dahi halledemeden, o altılı gibi ölürdü.

 

Ta Sen on klon oluşturduktan sonra, aralarından birisi Wang Lin’e doğru ilerlemişti. Ta Sen harekete geçemeden önce, Wang Lin dört kasırgayla birleşti, ve sayısız küçük yaratığın ruhunu patlattı. Sonuç olarak, ilahi hissi küçük yaratık ruhlarının içine dağılıverdi, yani bulunma şansı epey düşmüştü.

 

Ancak, Wang Lin bulunmayacağını düşünecek kadar kibirli değildi. Eğer bulunursa, o zaman, en fazla, sadece ilahi hissinin parçasıyla bağını koparırdı.

 

Ne de olsa, ilahi hissinin bu parçasının ana amacı öncü olarak hareket etmekti. Küçük yaratık ruhlarını üç yüz bin metrelik yaratığın üzerine yönlendirdi.

 

Ruhlardan birisi tesadüfen özel pula çarpmıştı, ve pula dokunduğu anda, açıkça yüksek bir çağrı hissetmişti.

 

Bu çağrı altında, zihninde duran miras parçasının adeta bedeninden dışarıya atlayacağını hissetmişti.

 

Lakin aynı zamanda, mirasın içinde, yeni bir anı parçası belirdi. Anıyı anladıktan sonra, Wang Lin’in kalbi istemsizce teklemişti.

 

Wang Lin çok geçmeden bütün küçük yaratıkları patlatmaya kadar verdi. Ruhu yıldırım vari bir şekilde bedeninden ayrılıp yarıktan çıkarken alayla sırıttı genç adam.

 

Tam da Wang Lin’in beklediği gibi, Ta Sen ve kendisi arasındaki gelişim boşluğu aşırı muazzamdı. Bir klon olmasına rağmen, o, açıkça Wang Lin’in saklanabileceği bir seviyede değildi. Klon içinde bir küçümseme hissiyatı bıraktı. Çoktan siyah kasırgaların içinde olan Wang Lin’in ilahi hissini fark etmişti, yoksa bedenine zarar verecek bir güç kullanmazdı.

 

Aslında, Ta Sen Ölü Ruh Denizi’ne girdiğinde, bir şeyin yanlış olduğunu hissetmişti. Bilgi mirasıyla bağı olmasa da, Tu Si’nin şeytani düşüncelerinden doğduğundan dolayı, Tu Si’nin bilgi denizini iyi biliyordu.

 

Bu yer, ona, biraz garip geliyordu, lakin neyin garip olduğunu açıkça söyleyemezdi. Bu, tamamen içgüdülerine dayanan bir histi.

 

Üç yüz bin metre uzunluğundaki yaratık belirip on kişi ihanet ettiğinde bile, pek önemsememişti. Gerçekten önemsediği tek şey bu yerde neyin garip olduğuydu. Wang Lin yarıktan çıktığı an adeta başına bir yıldırım düşmüş ve meseleyi biraz da olsa anlamıştı.

 

Bu yüzden olağanüstü gücü kullanarak düzensiz şekilden kurtulmuştu ve yine bu yüzden hemen Wang Lin’in ilahi hissini yok etmemişti, zira bu ruh yutucunun tam olarak ne bulduğunu görmek istiyordu.

 

Bir parıltıyla, Wang Lin2in ruhu üç yüz bin metre uzunluğundaki yaratığın bedenine indi. Bedeni oldukça bulanıktı, Ta Sen’in klonuna soğuk bir gülümseme gönderdi.

 

Ta Sen’in klonu Wang Lin’in durduğu yerin etrafındaki pullara bakıyordu. Soğuk bir gülümseme takındı. Bu yer hakkındaki garip şeyin bu pullardan biri olduğunu biliyordu. Hangi pul olduğunu bilmiyor olsa da, tek bedene birleşince, bulabileceğini biliyordu.

 

O noktada, gözlerinde, Wang Lin bütün değerini kaybetti. Eliyle bir elmas oluşturdu ve Wang Lin’e bakıp söylendi, ‘’Öl!’’

 

Wang Lin’in gülümsemesi daha da soğuklaştı. Biraz önce, ilahi hissi pula çarptığında, kazandığı anı, bilgi mirasının tutulduğu yere hiçbir fiziksel bedenin giremeyeceği, sadece ruhların girebileceğini söylüyordu.

 

Bu anıyı aldıktan sonra, sadece ruhuyla dışarı çıkmaya karar vermişti. Bu, genç adamın cüretkar fikriydi. Eğer her şey beklediği gibi olursa, o zaman bilgi mirasının tutulduğu yere giren ilk kişi olacaktı.

 

Eğer bu doğruysa, o zaman tam bilgi mirasını elde etmesi imkansız değildi. Bunu düşünürken, kalp atışları hızlanmaya başladı. 

 

Ta Sen’in saldırısına gelirsek, Wang Lin hiç umursamıyordu. Ruhu tıpkı bir bulut gibi yayılmaya koyuldu, ve üç kelime parlamaya başladı. Bu üç kelime şunlardı: ‘’Antik Tanrı Taktiği! ’’

 

Ta Sen’in klonunun ifadesi aniden değişti. Savaşta olan diğer bütün klonları bir şeyi fark etti ve hepsi Wang Lin’e doğru döndü. Hepsinin ifadesi aniden büyük ölçüde değişmişti.

 

Klonlar üç altın rengi kelimeye bakıyordu. Çok geçmeden, harekete geçtiler ve bütün diğer dokuz klon Wang Lin’in durduğu yere atıldı.

 

Neredeyse anında, pullarla kaplı adam şoke oldu. Ardından, zihnine bir fikir geldi ve hızlıca tek bedene birleşti. Ta Sen’in klonlarının peşine takındı ve bomba gibi bir kahkaha patlattı, ‘’TA Sen, sen dışında herkes ustanın bilgi mirasını alabilir. Küçük dostum, her şey şansına bağlı!’’

 

Bu son sözlerini Wang Lin’e yönelttiği barizdi. O anda, bir karar verdi, zar zor dayanabileceği bir bedele patlayacak bir karar.

 

Aniden, pullarla kaplı adam alnını işaret etti ve söylendi, ‘’Klonumu feda ederek, miras bilgisini aktarıyorum!’’ Klonu çabucak sallandı, ve, mızrakla birlikte, ikisi de altın ışık huzmelerine dönüp kayboldular.

 

Wang Lin’e en yakın klon atılırken, hızlıca yayılan Wang Lin’in ruhu, adeta muazzam bir kuvvet tarafından çekiliyormuş gibi küçüldü. Göz açıp kapayıncaya kadar, Wang Lin’in ruhu özel pulun içine çekilmiş ve kaybolmuştu.

 

Pullarla kaplı adam bu sözleri söylemesinin üzerinden çok geçmeden, pul patladı ve arkasında bir iz bırakmadan kayboldu.

 

Ta Sen’in klonu pullarla kaplı adama döndü ve kükredi. Klonlar geri tek bedene birleşti. Sol elinde yarım ay bıçağı, sağ elinde mızrağı tutuyordu. Pullarla kaplı adama gözlerindeki muazzam öfkeyle bakıyordu.

 

‘’Eğer o küçük dostum miras bilgisiyle bin yıl içinde birleşemezse, belki başka bir şansın olabilir!’’ Pullarla kaplı adam yüksek sesle gülmeye başladı.

 

Bu ikilinin arasında ne yaşadığını geçersek, Wang Lin2in ruhu pul tarafından çekildikten sonra, bulutlarla dolu bir dünyaya ulaştı. Bu yerde gökyüzü veya kara yoktu, aksine göz alabildiğince bulutlar vardı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32125 Üye Sayısı
  • 325 Seri Sayısı
  • 43121 Bölüm Sayısı


creator
manga tr