Bölüm 176: Rüzgar Paketini Yakalama

avatar
3644 24

Xian Ni - Bölüm 176: Rüzgar Paketini Yakalama


 

Çevirmen: Zawoske

Editör: Mehmet Uyar

 

Kambur Meng kral kasırga tarafından yakalandığında, bir nefret selinde boğulmuştu.

 

Wang Lin hızlıca kasırga grubundan kaçarken bedeni bir duman bulutuna döndü. Wang Lin’i tıpkı Kambur Meng gibi durdurmak için gelen birkaç dağılmış kasırga vardı.

 

Wang Lin alayla sırıttı. Paniğe dair bir iz olmadan gözleri tamamen sakinliğini ortaya çıkarıyordu. Kasırga grubu yaklaşırken, kasırgalardan biri aniden hızlandı ve Wang Lin’in yanına ulaştı. Kasırga Wang Lin’i yakaladı ve hızlıca kasırgaların kuşatmasının dışına atıldı.

 

Bütün bunlar diğer kasırgaların tepki vermesi için aşırı hızlı yaşanmıştı, ve tepki verebilseler bile, sorunu fark edecek kadar zeki değillerdi.

 

Wang Lin kasırganın içinde dikiliyor ve ikinci deneme için girdaba doğru hızla ilerliyordu. Kasırganın dışına atıldığında, gizlice iki şeytana başka bir tanesinin kontrolünü almasını emretmişti.

 

Bu kadar hızlı kaçabilmesinin nedeni her şeyin tam da planladığı gibi gitmesiydi.

 

Kral yaratık Wang Lin’in kasırgasına kilitlenmeden önce mesafeyi taradı. Kafası karışmış bir bakış sergiledi, ardından gök gürültüsü vari bir kükreme savurdu. Bütün kasırgalar, Wang Lin’i takip etmeye başlamıştı.

 

Kral kasırgaya gelirsek, Kambur Meng’i taşırken ve yavaşça zıt yönde kaybolurlarken garip bir ifade takınmışlardı.

 

Kasırgaların çeşitleri arasındaki farklılık oldukça çoktu; içindeki küçük yaratık miktarına dayanıyordu. Ne kadar fazlaysalar, kasırga o kadar hızlı oluyordu. Sonuç olarak,  kasırgalar Wang Lin’i takip ederlerken bir çizgi oluşturdular. Wang Lin’in kontrol ettiği kasırga da yeterli miktarda küçük yaratık vardı, yani hızları diğerlerinden yavaş değildi.

 

Kasırgalar Wang Lin’i takip ediyor olsa da, genç adam korkmuyordu. Aksine, en yakındakine bakmak için arkasını dönmeden önce bu kasırgaların hızlarını hesaplamıştı. Ağzını açtı ve kristal bir ışık tükürdü. Uçan kılıç çabucak Wang Lin’in kafasında belirlediği kasırgalara doğru ışınlandı.

 

Ji Alemi uçan kılıcın içinde ilerliyordu. Hedefi askerler gibi olan küçük yaratıklar değildi, her biri bir kasırga yöneten generallerdi.

 

Ji Alemi İlahi Hissi’nin varlığı ve uçan kılıcın keskin bıçağıyla, sadece göz açıp kapayıncaya kadar, Wang Lin’in süzdüğü kasırgalardan biri aniden durdu. Kasırganın içindeki küçük yaratıklar yüzlerindeki şaşkın bakışlarıyla aniden dağıldı.

 

Wang Lin durmadı. Eliyle hızlıca işaret etti ve bir ışık huzmesi kasırgaların arasına atıldı. Birdenbire, Wang Lin’in dikkat ettiği büyük kasırgaların çoğunluğu çöktü.

 

O anda, arkasındaki ilahi hislerin birleşmeye başladığını gördü, bu yüzden elini salladı ve kristal kılıç parlayarak geri döndü. Wang Lin dövüşmek istemediğinden dolayı böyle hareket etmemişti, bu küçük yaratıklar şimdi savunmaya geçtiğinden dolayı hareketleri değişmişti. Az önce şaşırtarak bir fırsat yakalamıştı, lakin devam ederse, o zaman uçan kılıç bir kasırgaya yaklaştığında birleşen ilahi hisler tarafından engellenirdi.

 

Kambur Meng gibi, hayat hazinesi ikiye bölünene kadar savaşmak istemiyordu.

 

Wang Lin uçan kılıç geri dönerken alayla sırıttı. Kaçmaya devam ediyordu. Çok geçmeden, kasırgalar ve genç adam arasındaki mesafe genişledi. Genç adam saldırırken hedeflediği bütün kasırgalar ondan biraz daha hızlı olan en büyük kasırgalardı

 

Bütün bunlar bir anda yaşanmıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar, kasırgalar ve Wang Lin arasında bir boşluk oluşmuştu. Ancak, küçük yaratıklar ilahi hislerini bitirince, bir dizi ilahi his yıldırımı Wang Lin’e doğru hücuma geçti.

 

Wang Lin hala sakindi. İlahi his yıldırımı ulaştığında, Wang Lin ikinci şeytana bir emir verdi. İkinci şeytanın kontrol ettiği küçük yaratıklar aniden döndü ve atılarak, yayılmaya başlayan ses dalgaları oluşturdular.

 

Bu ses dalgası saldırısı Wang Lin’in kasırgasını öne savuran bir ses dalgası oluşturarak, ilahi his yıldırımının ıskalamasına neden oldu. Wang Lin’i takip eden küçük yaratıklar bir saldırı için daha ilahi hislerini birleştirdiklerinde, Wang Lin çoktan uzaklaşmıştı.

 

Gökyüzündeki büyük girdap Wang Lin’in görüşünde yakınlaşırken, gözleri ışıldamaya başladı. Gerçekte, eğer Kambur Meng’i soymaya karar vermemiş olsaydı, çoktan güvenle ikinci denemeye girmiş olurdu bile.

 

Hatta şimdi bile, kasırganın içinde saklanmaktan vazgeçip bütün gücünü kullanarak atılsaydı, %80 ihtimalle başarırdı, ancak Wang Lin’in yapmayı planladığı şey bu değildi.

 

İkinci denemede ne tür tehlikeler olduğunu bilmiyordu. İlk denemede olduğu gibi onun için yolunu açacak kadar şanslı olması mümkün değildi, bu yüzden düşünmeden içine atılmamalıydı.

 

Sonuç olarak, her zamankinden daha dikkatli olan Wang Lin bakışlarını arkasındaki kasırgalara çevirdi. Wang Lin’in planı ikinci denemeye bu kasırgaların birkaçıyla birlikte girmekti. Bu yolla, ikinci denemede birkaç savunması olurdu.

 

Kafasındaki bu düşünceyle, girdaba kendi başına giremezdi. Dikkatle arkasındaki kasırgalara baktı ve düşünmeye başladı. Ardından dişlerini sıktı ve şeytana bir emir verdi. İçinde olduğu kasırga yavaşladı.

 

Yavaşladığında, arkasındaki kasırgalar hemen aralarındaki mesafeyi 150 metreye düşürdü, ve bir dizi saldırı da hızlıca Wang Lin’e yaklaşmaya başladı.

 

Wang Lin’in içinde olduğu kasırganın girdaba ulaşmak için tek yapması gereken, bir nefeslik süre boyunca tüm hızını kullanmasıydı.

 

Kasırgaların yetişmesi için bir nefeslik zamana ihtiyaçları vardı ve girdaba girmek için de iki nefeslik zamanları vardı.

 

İlk nefes zamanı sırasında, Wang Lin boyutsal çantasından bir eşya çıkardı. İlahi his saldırısı geldiğinde, Wang Lin saldırıdan kaçınmak için aniden hızlanmak yerine kasırgadaki küçük yaratıkları engellemek için kullandı.

 

Sadece bir nefeslik zamanda,  Wang Lin’in kasırgasındaki küçük yaratıkların yarısından fazlası öldü.

 

Wang Lin’in ifadesi sakindi. Gözlerinde paniğe dair bir iz yoktu. O anda, Wang Lin girdaba daha da yaklaşmıştı, ve arkasındaki kasırgalar da hızla yaklaşıyordu.

 

İkinci nefes zamanında, Wang Lin’in bedeni kasırgasından tıpkı bir ok gibi atıldı. Ses saldırıları ileriye patlarken kasırga grubu yaklaştı.

 

Wang Lin kasırgadan ayrıldığında, ikinci şeytan hariç bütün küçük yaratıklar öldü.

 

O esnada, Wang Lin’in bedeni çoktan girdabın içine girmişti. Peşinden gelen kasırgalar da girdaba girmişti. Kasırgalar aninde durdu, ve arkadaki bazısı geri çekilmek üzereydi.

 

Ancak, nasıl olur da Wang Lin istedikleri gibi hareket etmelerine izin verirdi? Onu takip eden 40 veya kırkı aşkın kasırgaya baktı ve bağırdı, ‘’Burada benim için kalın!’’

 

Konuşurken, ilk nefes sırasında boyutsal çantasından çıkardığı nesneye ruhsal enerji gönderdi. Ansızın, bir ışık halkası genişledi ve bütün kasırgaları çevreledi.

 

Ejderhanın görüntüsü belirdi, ve Wang Lin’in kontrolü altında, ışık halkasının yanı sıra daire çizdi. O önemli anda, girdaptan mor yıldırım uzandı. Mor yıldırım Wang Lin’in üzerine yerleşti ve ışık halkasının içine devam etti. Girdap hızlıca hepsini içine çekti.

 

Göz açıp kapayıncaya kadar, Wang Lin ve kırk civarı kasırga girdabın içine çekilmişti.

 

O noktada, kasırgaların geri kalanı da yetişmişti, lakin girdaba dokunduklarında, geri sektiler. Orada daha da fazla kasırga toplandı, ancak uzunca bir süre denedikten sonra, yine de girdaba girememişlerdi. Biraz sonra, yavaşça dağılmaya başladılar.

 

İlk deneme, toprak denemesi, yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. Toprak denemesinin içindeki bilinmeyen bir yerde, Kambur Meng havada süzülüyordu. Bedeni kanlarla kaplıydı, ve gözleri karmaşayla kaplıydı. Önünde kral yaratığın vücudu vardı. Yaratığın kafasındaki altın kemik yavaşça belirdi.

 

Kambur Meng’in alnını işaret etmişti…

 

Wang Lin’e gelirsek, girdaptan çıktıktan sonra, hızlıca ilahi hissini yaydı ve şoke oldu. Şimdi bulunduğu yer siyah taştan yapılma bir köprü dışında hiçbir şeyin olmadığı gri bir dünyaydı.

 

Wang Lin ilahi hissini çekti ve arkasına baktı. Ejderha formasyonu hala içindeki kırkı aşkın kasırgayla oradaydı. Çevrelerindeki ışık halkalarına vahşice çarparlarken hala kaçmayı deniyorlardı.

 

Her çarpışmalarında, halka biraz sönükleşiyordu. Wang Lin ejderha formasyonunu kaldırırken soğukça homurdandı. Formasyon kaybolduğu gibi, kırkı aşkın kasırga dağıldı.

 

Aynı zamanda, Wang Lin kenarı işaret etti. İkinci şeytan hızlıca belirdi ve bu kasırgalara karşı meydan okur bir kükreme savurdu.

 

Bütün kasırgalar aniden durdu. Kasırgalardan birinden küçük bir yaratık fırladı ve ikinci şeytanla çarpıştı. Wang Lin bütün bu yaşananları sakince izliyordu. Bu planının bir parçasıydı. İkinci şeytana ilk denemede onlarla mücadele etme izni vermemesinin nedeni onları durdurmak için peşlerinden aşırı fazla kasırganın gelmesiydi. İkinci şeytan onlarla mücadele etmeye başladığı anda, daha da fazla kasırganın dikkatini çekeceklerdi. Eğer ikinci şeytan başarısız olursa, o zaman Wang Lin’in kaçmaya dair hiçbir umudu kalmazdı.

 

Lakin şimdi sadece kırkı aşkın kasırga olduğundan, oldukça farklı bir durum oluşturuyorlardı.

 

Üç gün sonra, Wang Lin siyah köprünün yanında dururken mesafeye bakıyordu. Kırk iki siyah kasırga bir araya yakınca sıkıştırılmışlardı. Birisi yakından bakarsa, bütün kasırgaların merkezdeki birbirlerine kırmızı ışık şeritleriyle bağlı bir kasırgayı çevrelediğini görürdü.

 

Bütün kasırgaların liderleri ikinci şeytanla birleşmişti. Ancak, zorla, Wang Lin hepsini çekip almış ve gelecekte daha fazla şeytan yapmak için kullanmayı düşünerek bir ruh bayrağına yerleştirmişti.

 

Bunu ikinci şeytan aşırı fazla küçük yaratığıyla birleştiğinden dolayı üzerindeki kontrolünü kaybetmesine engel olmak için yapmıştı.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr