Bölüm 90: İlk Gösterge

avatar
5049 30

Xian Ni - Bölüm 90: İlk Gösterge


 

Çevirmen: Zawoske

Editör: Mehmet Uyar

 

Yeraltı Yükseliş Tekniği’nin ilk katmanı tamamlandı.

 

Dantianındaki meridyen açılmaya hazırdı.

 

Wang Lin kendini sakinleştirdi ve dantianının dışındaki Yin enerjisinin 1/3’ünü dantianına gönderdi.

 

Yin enerjisi dantianına girmedi, bunun yerine dantıanını çevreledi ve kara deliğe hücum etmeye başladı.

 

Her hücumunda enerjisinin birazını kaybediyor olsa da, Yin enerjisi sanki savaşa devam ediyormuş gibi gittikçe güçlenerek hücum etmeye devam etti.

 

Uzun süre sonra, kara delik çatlamaya başlamıştı ve o anda, Wang Lin hızlıca bedenindeki Yin enerjisinin diğer 1/3’lük kısmını aktardı. Tek harekette, dantianındaki meridyeni açtı.

 

Bir anlığına, Wang Lin olağanüstü bir acı hissetti. Kara delik kırıldığı sırada, gizemli güç bedenini doldurmaya başladı. Wang Lin gözünü bile kırpmadı. Sıradaki meridyene hücum etmeye başladı.

 

Bu sefer, öncesinden daha uzun sürdü ve Yin enerjisinin yeterli gelmeyeceğini görünce, Wang Lin kalan 1/3 enerjisini de Yin enerjisi akımına ekledi. Yin enerjisi, öncekine göre birkaç kat daha büyük bir girdap oluşturdu.

 

Girdap, sınırlarını aşmaya yakın olduğunu belli ederek, daha da hızlı dönüyordu. Ay, yavaşça gökyüzündeki yerini aldı.

 

Wang Lin hala sınırlarını aşmanın son aşamasındaydı. Girdap halen dönüyordu ve aşırı hızlı döndüğünden dolayı, nebula* gibi görünüyordu. Dışarıdan oldukça yavaş görünüyor olsa da, gerçekte, gözle görülemeyecek kadar hızlı dönüyordu.

 

//Nebula; bulutsu: uzayda toz ve gazlardan oluşmuş bulut gibi ışıklı veya karanlık küme.

 

Yin enerjisinin en yoğun olduğu zaman, gece yarısına doğru, Wang Lin’in bedeni hala bir kara delik gibi görünüyordu. Çevresinde, 20 adım genişliğindeki bir alanda Yin enerjisi dönüyor ve hızlıca özümseniyordu.

 

Wang Lin’in merkezde olduğu on adımlık alanda, Yin enerjisi kıyma makinesi gibiydi. Bütün Yin enerjisi muazzam bir hızda emiliyordu.

 

Büyük miktarda Yin enerjisi Wang Lin tarafından özümsenmiş ve anında bedenindeki girdaba eklenmişti. Girdap, neredeyse Wang Lin’in kontrolünden çıkasıya kadar büyüdükçe büyümüştü ve hala da frenlenememişti. Genç adam anında afalladı. Durmak istiyordu, ancak girdabın daha da büyümesini izlerken artık kontrol edemediğini fark etti. Wang Lin, böyle bir şeyin Yeraltı Yükseliş Yöntemi’nin kayıtlarında olmadığını hatırlarken endişelenmeye başladı.

 

Genç adam Yeraltı Yükseliş Yöntemi’nin şeytani bir teknik olarak adlandırılmasının nedeninin, değişimlerin aşırı büyük olması nedeniyle olduğunu bilmiyordu. Bazı değişimler son derece faydalıyken, diğerleri kullanıcıyı öldürürdü.

 

Ve Si Tu Nan hala uyuyordu, bu yüzden bu sorunu kendi başına çözmek zorundaydı.

 

Girdabın büyümesine gelince, çekim gücü de büyüyordu ve Wang Lin’i merkez alan on adımlık yarıçap hızla arttı. Bu son derece kısır bir döngüydü; alan genişledikçe, daha fazla Yin enerjisi özümsenirdi. Daha fazla Yin enerjisi olduğu sürece girdap da daha hızlı büyürdü, girdap büyüdükçe de daha fazla Yin enerjisi özümsenirdi.

 

20 adım, 30 adım, 50 adım, 70 adım, 100 adım…

 

100 adımlık yarıçap içindeki bütün Yin enerjisi şiddetle hareket ederken Wang Lin’e doğru atıldı. Bu geniş Yin enerjisi hareketi, 1000 adımlık yarıçaptaki büyün Yin enerjisinin, sanki devasa bir el yol gösteriyormuş gibi hareket etmesine sebebiyet veriyordu.

 

Wang Lin çoktan girdabın kontrolünü tamamen kaybetmişti ve ne kadar olduğu bir zaman zarfı sonrası, bir patlamayla dantianı sınırları aştı.

 

Bu, dantianının sınırları aştığı ikinci seferdi ve tıpkı ilk seferdeki gibi, dantianında bir kara delik oluşmuştu. Vücudundaki değişim, anında Yin enerjisinin özümsenmesine neden oldu.

 

Öncesinde Wang Lin çevresindeki Yin enerjisini durmadan özümsüyorsa, o özümseme olayı şimdi sömürmeye dönmüştü.

 

Bir anda, 100 adımlık mesafedeki tüm Yin enerjisi kara delik tarafından anında emilerek, daha da geniş bir Yin enerjisi kargaşasına sebep oldu. Çok geçmeden, girdap 100 adımlık mesafeden 150 adımlık mesafeye, ardından da, 200 adıma, 300 adıma, 500 adıma, 700 adıma, nihayetinde de 1000 adımı aşkın mesafeye yükseldi.

 

Eğer birisi gökyüzünden baksaydı, aşırı şaşırtıcı bir sahneye tanık olurdu. Bütün Yin enerjisi şiddetle bir noktanın etrafında kabarıyordu.

 

Kalıntıların derinlerinde, garip mavi figür elinde bir yaratığın bedenini tutuyordu. Bir parça eti ısırarak koparıp çiğnemeye başlamıştı ki, birdenbire kafasını Wang Lin’in bulunduğu yere çevirdi ve yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Hızlıca yemeğini fırlattı ve tıpkı ürkmüş bir tavşan gibi Wang Lin’e doğru koşturdu.

 

Birkaç adım attıktan sonra, durdu ve bütün Yin enerjisinin aynı noktaya doğru atıldığını fark etti. Biraz tereddüt etti, fakat devam etti, ancak Wang Lin’in konumundan 3000 adım uzakta durdu ve ifadesi daha da şaşırmış bir hal aldı.

 

Wang Lin’e gelince, atılım yaptığı an, değişen bütün ruhsal enerjisi dantianındaki kara delikte toplanmış ve bir araya toplandı.

 

Vücudundaki bütün ruhsal enerji bir araya toplandığında, bedenindeki girdap üzerinde biraz kontrol kazanmıştı, ancak bu kazandığı kontrolün miktarı son derece azdı ve içindeki Yin enerjisinden oluşma girdabı durdurmak için yeterli olmanın yakınına bile yaklaşmıyordu.

 

Wang Lin dişlerini sıktı. Yin enerjisini özümsemeyi durdurmaktan vazgeçerek 3.kez sınırları aşmayı denemeye karar verdi.

 

Wang Lin’in kontrolü altında, muazzam boyutlarda Yin enerjisi dantianına saldırdı. Dantianı parçalanarak birçok mavi nokta ortaya çıktı ve mavi noktalar içinde koyu mavi bir kristal belirdi. Çevredeki devasa boyutlardaki Yin enerjisi koyu mavi kristale girdi. Kristalin rengi, yeşil olana kadar koyulaştıkça koyulaştı.

 

Üç sınırı aşma kolayca tamamlanmıştı ve bir tane soğuk çekirdek Wang Lin’in dantianında ortaya çıkmıştı. Birçok soğuk el soğuk çekirdekten uzanarak vücudunun her bölgesine ulaştı.

 

Vücudundaki ruhsal enerji de, soğuk çekirdeğin ortaya çıkmasından sonra çabucak değişime uğramıştı.

 

Wang Lin hala Yin enerjisi ile çevriliydi ve sanki Yin enerjisi özümsemeye devam ederse, patlayacakmış gibi bir his içinde belirdi. Bu his, şişme duygusuyla sarmalandığında doğrulanmıştı.

 

Wang Lin tekrardan dişlerini sıktı, ‘’Ya şimdi ya hiç!’’ Yin enerjisini yönlendirdi ve 4.katmanın sınırları aşmak için harekete geçti.

 

Si Tu Nan 1.katmanın, 4.katmanın ve 7.katmanın, Dantian, Qi Denizi ve ata meridyeni için ilk atılımı olduğundan dolayı aşırı zor olduğunu vurgulamıştı.

 

Birisi 4.katmana atılım yapmadan önce 3.katmanda soğuk çekirdeği büyütmek için durmalıydı.

 

Ancak Wang Lin’in bedenindeki ruhsal enerji çoktan muazzam Yin enerjisiyle karışmıştı ve bu enerjiyi tüketmek zorunda olduğu için, tek yapabileceği şey 4.katmana ulaşmayı denemekti.

 

Göğsündeki Qi Denizi, açıldı…

 

Yin girdabı, Qi Denizi’ne ulaşana kadar yavaşça yükseldi ve bir kez daha hızla dönmeye başladı.

 

Girdap durmaksızın Yin enerjisini sömürüyordu. Wang Lin sınırları aşmayı zaman zaman denemişti, ancak her seferinde başarısız olmuştu. Hava yavaşça aydınlanmaya başaldı.

 

1000 adımlık bölge içindeki Yin enerjisi, tamamı dağılana kadar yavaşça dağıldı.

 

Göğsündeki Qi Denizi hala açılmamış şekilde duruyordu. Wang Lin sonunda Yeraltı Yükseliş Yöntemi’nin bu kadar zor olduğunu anlamıştı. Çoktan Qi Denizi’ni 100’ü aşkın sefer açmayı denemişti, ancak her seferinde, biraz Yin enerjisi kaybederek başarısız olmuştu.

 

Büyük miktardaki Yin enerjisi, atılım yapmayı denerken yavaş yavaş tükenmişti. Sabah olduğu ve Yin enerjisinin dağıldığının yanı sıra, kalan Yin enerjisi de Wang Lin’in soğuk çekirdeği tarafından yavaşça özümsenmişti.

 

Wang Lin gece boyunca son derece fazla Yin enerjisi özümsemişti. Vücudundaki tüm enerji de değişim geçirerek Yin ruhsal enerjisi halini almıştı.

 

Miktar açısından, Wang Lin rahatça Yin Ruhsal enerjisinin önceki ruhsal enerjisinden iki kat daha fazla olduğunu biliyordu, yani şu anda, Temel Oluşturma’nın erken aşamasının zirvesindeydi.

 

Gözlerini açtı ve dün gece olanları hatırladı. Paniğe kapılmış olsa da, daha çok, bu tip bir gelişimin artılarını ve eksilerini hesaplıyordu.

 

Gece boyunca yaptığı gelişim, beklenmedik bir şekilde yeni bir ufka kapı açmasını sağlamıştı.

 

Bu tür bir gelişimin avantajı açıklama gerektirmeyecek kadar açıktı, bu hareket aşırı tehlikeliydi. Tek bir yanlış hamle yaptığı gibi geride bir parçası bile kalmazdı, ancak gece yaşananları tecrübe ettikten sonra, bir dahaki sefere kontrolün tamamına sahip olacaktı ve bu da tehlikeyi azaltacaktı.

 

Wang Lin mırıldandı, ‘’Görünüşe göre yeni bir sığınak bulmam gerek. Yin enerjinin miktarı iyi olsa da, kalitesi atılım yapmamı sağlayacak kadar yüksek değil.’’ Tam o anda, Wang Lin’in atılım yapma şansı aşırı düşüktü, ancak kayıtlara göre, daha yüksek kalitede Yin enerjisi, atılım yapma şansını arttıracaktı.

 

Wang Lin birkaç ay önce yaptığı testi hatırladı; büyük taş boncuğun çevresindeki sütunların orada iyi kalite derece 1 Yin enerjisi olduğu aklına gelmişti, bu yüzden kararını oraya gitmek için kullandı.

 

Aynı zamanda, ormanın dışındaki gökyüzü, devasa bir baskı yayan yaşlı adam sessizce belirirken kararmıştı. Yaşlı adam gözlerindeki güçlü öldürme arzusuyla önündeki ormana baktı.

 

‘’Li Er, büyükbaban Tai intikamını almak için geldi!’’

 

Bu figür Teng ailesi atası, Teng Huayuan’dan başkası değildi. Yolculuğu boyunca burayı lanetlemişti, çünkü ne kadar uğraşırsa uğraşsın, torununun katilini bulamıyordu. Sanki onu engelleyen bir sis vardı. Tam yerini belirleyemiyordu, ancak katilin önündeki ormanda olduğundan emindi.

 

Bu ormana gelirsek, başka seçeneği olmadığı sürece kesinlikle girmek istemediği bir yerdi. Sadece üstünkörü bir bakışla bile, ne kadar tehlikeli olduğunu ve içinde bulaşmaya cesaret bile edemeyeceği varlıklar bulundurduğunu söyleyebilirdi.

 

Ancak Teng Li’nin ölümü yüzünden, bunlarla pek fazla uğraşamazdı. Son derece sessiz olduğu ve sadece düşmanını aradığı sürece, güçlü varlığın umursamayacağına inanıyordu.

 

Bir süre düşündükten sonra, dişlerini sıktı ve ormana doğru fırladı.

 

Ormandaki kalıntıların derinliklerinde, bir tabutun kapağı ses çıkarmadan açıldı. Siyah ışıltılar saçan soluk el ve mor ışık yavaş yavaş göründü. Sertçe bir şeye uzandı ve aniden, mor bir yıldırım küresi, tehlikeli bir aura yayarak, elinde belirdi.

 

‘’Yüz yıllık zaman doldu! Usta, daha öncesinde kaçmak için bedeninden vazgeçtin, ancak bu sefer, kurtulamayacaksın!’’

 

//Yarın bölüm gelmeyecek dostlar. İstanbul’a geziye gidiyorum. Cumartesi günü telafi ederiz inşallah :)

 

Bu arada;

 

Tabuttan kim çıktı?

 

Wang Lin ne yapacak?

 

Garip figür aslında kim?

 

Yaşlı adam bizim dingili yakalayabilecek mi?

 

Yorumlara yığılın bakalım :D

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr